maandag, november 16, 2015

Aartsengel Michael - Krachtig Licht Gebruiken ter Heling van Al Onze Wonden en Gekwetstheden - 15 November 2015 / Rita Pulmans


Aartsengel Michael
Krachtig Licht Gebruiken ter Heling van Al Onze Wonden en Gekwetstheden
15 November 2015 / Rita Pulmans
Geliefde Aartsengel Michael,
Vandaag trok deze kaart mijn aandacht. (zie hierboven) Ik vind deze tekst heel toepasselijk in deze donkere tijd van de angst die nu heerst. Wil je ons hier een boodschap over geven.
Terwijl ik deze vredesmantra beluister gaat mijn hart helemaal open en een prachtig roze Licht van Liefde omhult moeder Aarde en al wat leeft.
Ik wil graag wat meer inzicht en ook wat uitleg over het gebruik van het Roze Licht van Liefde, de Violette Vlam en Uw Lichtzuil geliefde Aartsengel Michael.
Hoe kunnen we dit krachtige Licht gebruiken ter heling van al onze wonden en gekwetstheden.
Ik dank u geliefde Lord.
*****
Geliefden, geliefde harten,
Graag wil ik jullie meer vertellen over de Roze Vlam van Liefde, de ongelooflijk krachtige liefdesvlam, rechtstreeks uit het Hart van de Goddelijke Moeder. (Die vele namen kent zoals Shakti, Tara, Parvati, Lakshmi, Isis, Durga, Kali, Kuan Yin, Maria).
Deze helende Kracht is doordrongen van de hoogste onvoorwaardelijke liefde, die vergeving en mededogen inhoudt voor alle levende wezens. Alle dwaalwegen zullen verlicht worden door het Hart van deze intense Godinnenstraal.
Het is een krachtige inbreng van Liefde op jullie planeet. Herstel van de vrouwelijke onderdrukking en in evenwicht brengend de mannelijke doekracht. Gebruik deze vlam, dit goddelijke licht veelvuldig.

Zendt het uit geliefde zielen, vanuit jullie Heilige Hart, jullie Heilige centrum. Het zal jullie ondersteunen en begeleiden naar en met een intense vorm van Liefde. Deze liefelijke doch intense straal is krachtiger dan eender welke vorm van kwaadaardigheid.
 

De Violette Vlam- gebruiken velen onder jullie reeds sinds lange tijd. Dit is de vlam en het Licht dat verdere transformatie zal verrichten in plaatsen en gebeurtenissen die zuivering behoeven. Gebruik deze vlam naar behoeven en werk met deze krachtige vlam.
Mijn zuil van Licht kunnen jullie altijd vragen geliefde zielen, op elk tijdstip van de dag. Het zal jullie omhullen met mijn stralend Wit-Blauwe Licht. Deze bescherming bied ik - Aartsengel Michael - jullie reeds lang aan geliefden. Maak hier gebruik van.
 

Geliefde zielen, de tekst op deze kaart: “Stofzuig je angsten weg”, betekent niet enkel en alleen dat jullie mij - Aartsengel Michael - dienen te vragen om hulp. Het betekent meer nog dat jullie geliefde harten, je angsten onder ogen dienen te zien. Kijken en voelen wat er buiten jullie zelf, jou steeds triggert om deze angsten te willen omzeilen.
Durf je angsten onder ogen te zien, ze te benoemen ook. Zodat ik Aartsengel Michael op deze wijze, met jou geliefd hart deze kan helpen om inzicht en heling te brengen. Daar geliefden het niet enkel het stofzuigen is wat noodzakelijk is, neen, meer nog is noodzakelijk om zelf je angsten te leren beheersen en om te zetten in je Licht geliefden.
Dit Licht dat eenieder van jullie, alle mensen in zich draagt. Enkel en alleen is het niet (meer) altijd zichtbaar, of zeg ik Aartsengel Michael voelbaar. Kijk geliefde zielen naar het grote Licht in jezelf wat daar steeds vurig brandt.
En zie ook het Licht in de harten van jullie medemens. Alles wat leeft op Aarde geliefde harten, is ontstaan uit dit grote GodsLicht, waarvan  jij deel uitmaakt. Waarvan jij "deelgenoot" bent.
Deze kaart zegt vervolgens: “Roep de Aartsengelen Michael en Rafael aan om de op angst gebaseerde energieën van jou en je omgeving, deze situatie en iedereen die er bij betrokken, is weg te halen.”
Geliefden, laten we goed begrijpen dat wij jullie altijd en steeds bijstaan. Lieverds, jullie dienen niet enkel en alleen ons te vragen. Jullie dienen ook bij te dragen aan de oplossing van dit gegeven. En wel hierin, dat jullie geliefde harten, eerst en vooral inzicht mogen verwerven, en op dusdanige manier in samenwerking met de Meesters en de engelen, de goddelijke wereld om bevrijding vragen en bekomen.
Daarom lieverds, geef ik Aaartsengel Michael aan eenieder die dit leest, de raad om diep in eigen hart te kijken, en te weten en te voelen wat er specifiek dient op te lossen en verwijderd te worden.
De grootste "tool" hiervoor is Liefde geliefde harten. Liefde voor jezelf, je medemens en voor al wat leeft. Hoe moeilijk dit soms ook kan zijn. Zonder Liefde geen uitkomst.
Geen nieuwe "intreding" zonder eerst gestofzuigd te hebben in, en vanuit de Liefde.
Ik Aartsengel Michael heb gesproken.
*****
Link voor het gebruik van de Violette Vlam
Link en citaat over de roze vlam van Liefde van de goddelijk Moeder.
De cultus van de Wereld Moeder, de Goddelijke Moeder, later de Godin, is op onze planeet tot nu toe niet moeilijk terug te vinden. De Wereld Moeder wordt onder verschillende namen, zoals  Shakti, Tara, Parvati, Lakshmi, Isis,  Durga, Kali, Kuan Yin, Moeder Maria overal op aarde vereerd. Het lijkt er op dat ieder volk een eigen vertegenwoordigster van de Goddelijke Moeder op het voetstuk houdt, maar in feiten zijn ze allemaal belichamingen van de enige Kosmische Moeder Omega. 
Link over de lichtzuil van Michael 

Channeling van Rita Pulmans. 
© Copyright Rita Pulmans 
Er mag niets veranderd/toegevoegd of weggelaten worden van de tekst.
De tekst dient in algehele vorm gekopieerd te worden of weergegeven. Gedeeltelijke weergave is niet toegestaan. De tekst mag niet gebruikt worden voor commerciële doelstellingen. De tekst mag enkel gekopieerd worden voor eigen gebruik. Bij doorgaven aan derden mag dit enkel zonder winstoogmerk. Plaatsen in geschriften of boeken uitsluitend na schriftelijk aanvraag op: pulmans@live.be
Dit artikel mag in z’n geheel en ongewijzigd worden gekopieerd en verspreid met inbegrip van alle copyright-meldingen.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten