maandag, november 30, 2015

Aartsengel Michael - Jullie Allen zijn Goddelijke Wezens met een Gods Gegeven Geschenk - 30 November 2015 / Rita Pulmans


Aartsengel Michael
Jullie Allen zijn Goddelijke Wezens met een Gods Gegeven Geschenk
30 November 2015 / Rita Pulmans
Geliefde Aartsengel Michael,
Als we spreken over healing, healing geven en/of healing krijgen, dan gaat dit gepaard met energie die we doorgeven en/of ontvangen. Ik zie dit soms ook als Lichtstralen. Ook via bepaalde oefeningen, inwijdingen en handelingen kan men healing geven. Men spreekt ook bij sommige inwijdingen over bv. codes en DNA activering etc.
Kunt u mij wat meer vertellen over hoe het allemaal in zijn werk gaat. Er zijn verscheidene manieren om healing te geven, zo ook kan men healing ontvangen op afstand. Hoe werkt dit precies als je bv. via Skype of FaceTime een bepaalde healing ontvangt. Werkt dit even goed dan als dat men "life" aanwezig is tegenover elkaar?
Is het zo dat men enkel healing kan geven nadat je de een of de andere inwijding hebt gehad? Of is dit niet de oprechte manier tot helpen naar en voor elkaar? Zouden we dit alles gratis mogen doen?
Graag uw advies hierin geliefde Michael.
*****
Geliefde Healers, Lieverds,
Weet dat velen geroepen zijn en weinigen uitverkoren.
Wat bedoel ik Aartsengel Michael hier nu mee? Dat vele nieuwe-tijd mensen, zo zal ik jullie noemen, graag anderen willen helpen en bijstaan op de een of andere manier. Mooi is dit, doch veel mooier zou zijn geliefde harten als jullie eerst en vooral aan jullie zelf willen werken. Eerst jullie eigen blokkades healen en op deze wijze als een redelijk vrij mens van dit alles, te starten met healing.
Healen betekent niet zomaar je handen opleggen of wat dan ook. Neen geliefden, het houd veel meer in dan schijnbaar deze simpele handeling. Healen, healing geven, betekent jezelf eerst in evenwicht brengen en vanuit je evenwicht voeling hebben met de Universele liefdestrilling, zodat je de ander vrijblijvend kunt instralen, en zonder voorbehoud kunt werken.
Teveel wordt er gekeken naar diploma's en of certificaten. Hier komt het helemaal niet op aan. Wat niet wegneemt dat inzicht, begrip en kunde noodzakelijk is. Waar het dus wel op aan komt is dat je inderdaad de handeling bekwaam en met kennis uitvoert.

Doch het voornaamste hierin is dat je healing brengt vanuit je ( grootste) onvoorwaardelijke liefde. Zonder enige gedachte van jouw kant en zonder een enkel oordeel. Vanuit een zuiver hart healing brengen, brengt troost en somtijds genezing voor de ander. Jij triggert als het ware o.a. het genezingsproces in de ander.
Is het nu belangrijk om bepaalde codes te activeren, te laten activeren en/of sleutelcodes te openen. Dit geliefden is niet onbelangrijk en ik zal jullie uitleggen waarom.
Meestal is er in jullie verleden hier of daar reeds een inwijding geweest op een bepaald tijdstip, waar dan ook. Deze inwijding dient/kan terug geactiveerd te worden, open gebracht te worden, in herinnering gebracht te worden. Daar het "slapende" is. Doordat jij het vuur terug aansteekt of laat aansteken gaan de codes zich herinneren dat ze er zijn. Ze worden als het ware wakker.
Gekust door je prins.
Hierdoor (activeren codes) ontstaat er een bepaalde stimulus tussen je hart, je hersenen en je handelingen, die ook nog eens vanuit een hogere trilling, alsook jouw liefdestrilling, je lichaam doorstromen. Daar het gelijke het gelijke aantrekt, en hier aldus jouw zuivere intentie en trilling met het Hogere in verbinding treedt.
Dit betekent dat de energie die vrij komt een krachtige vortex opent naar je geneeskracht. Deze geneeskracht is aanwezig in iedere ziel, of zal ik Aartsengel Michael zeggen in elk lichaam.
Hoe gaat dit in zijn werk geliefden. Zie dat jullie allen healers zijn, weet dit, herinner dit. Jullie allen zijn Goddelijke wezens met een Gods gegeven geschenk dat reeds eeuwen en eeuwen ligt te slapen bij velen.
Wat gebeurt er aldus bij de ene of andere inwijding, en bij het activeren van healing codes. De latent aanwezige codes worden geactiveerd. Wakker gemaakt als het ware. Hierdoor gaan de energiebanen, noem het meridianen en energetische circuits, in jullie lichamen open.
Doch eerst zal de Geest aangeraakt worden met dit "toverstokje". 
Wat wil ik Aartsengel Michael hiermee zeggen. Ik bedoel dit hier uiteraard niet letterlijk te nemen, doch inwijden en/of activeren van diverse codes, zal in je geest een opening brengen. Een herinnering naar je GodsGeest bewustzijn.  Het brengt met zich mee dat alles vanuit je geactiveerde Geest in een staat van ontwaken komt.
Als de energiebanen gereinigd en geopend zijn zal vervolgens de Geest in jezelf de leiding nemen. Je Goddelijke Hart, zal in samengaande trilling met je Heilige Geest via jouw energetische structuur ladingen van Licht zenden. Hetzij in en doorheen jouw eigen lichaam via jouw zielenlichaam, of naar het lichaam, in gemeenschap naar/van de ziel van de ander.
Je kunt dit vergelijken dat het een liefdestrilling is, een Hoge frequentie,  een energetische alsook een etherische samenwerking van vonken, draden en banen van Licht. Het licht komt rechtstreeks, of zou dit althans moeten, vanuit de Hoogste Bron. Alsook de GodsBron in jezelf in verbinding hierin. Die zich dus ín jou, zowel als buiten jou bevindt, dit in het dualiteit- en ruimtesysteem waarin jullie leven.
Alhoewel dit licht circuit vanuit het oneindige en tijdloze komt, kan ik Aartsengel Michael dit nu niet anders voor je benoemen.
Wat gebeurt er geliefde harten als jullie een healing geven. Indien jullie dit doen vanuit jullie Hogere innerlijke Zijn, dan doen jullie dit vanuit ontwaakte en getriggerde codes en kunde, dan zal deze energie, mits met Onvoorwaardelijke Liefde gegeven, wonderen kunnen verrichten. Alles hangt af van het niveau van de ontvanger. Zoals ook de energetische kracht en lichtinbreng afhangt van het niveau van de gever.
Niets zal gegeven worden wat men nog niet kan bereiken, en niets zal ontvangen worden van hetgeen men nog niet bereikt heeft. En hier spreek ik Aartsengel Michael over bewustZijnsniveaus. Niveau is ook weer niet het goede woord, doch laat mij hier van gradaties spreken.
De vraag of dit alles ook werkt via Skype en dergelijke media. Hier zeg ik Aartsengel Michael volmondig ja. Daar er geen grenzen bestaan voor energetische structuren en lichtinbreng. Licht is overal en altijd aanwezig. Jullie hoeven het enkel weer te "hergebruiken" en/of te stimuleren in jezelf. Sesam open u zou ik zeggen.
Ga ermee aan de slag geliefden. Dit kan zowel op persoonlijk als op wereldvlak gebruikt worden. Voor Moeder Aarde en voor de natuur. Tegen vervuilingen, of deze zich nu in het water of de Aarde bevinden of in de etherische sferen zoals de zwarte gedachten en energieën die jullie in het verleden gecreëerd hebben.
Alles is energie geliefden en er is niets wat verloren gaat, zelfs de kleinste negatieve gedachte krijgt vorm in de ether. Jullie zien dit weliswaar niet, maar jullie krijgen dit terug in de vorm van bv. natuurrampen en/of allerhande situaties. Ik wens jullie hier geen angst aan te jagen, enkel jullie bewust te maken hiervan.
Ik Aartsengel Michael heb jullie meermaals in jullie verleden herhaald dat jullie Meesters zijn. Creators, Scheppers. Alles maar dan ook alles geliefde harten is door jullie zelf gecreëerd, neergezet.
Daarom geliefde harten is het nu de tijd, om met jullie Licht aan het werk te gaan en zo op deze manier zuivering en healing te brengen in jezelf en in de ander. In en op Moeder Aarde, de wateren, en alle noodlijdende dieren en mensen, die allen Gods creatie zijn.
Alles is ontstaan uit Licht en alles zal vroeg of laat tot het Licht wederkeren.
Boor jullie Heilige circuit van Licht aan geliefden, leer ermee te werken, ermee om te gaan. Zodat jullie eerst jezelf, en dan de hele wereld healing brengen.
Ik Aartsengel Michael wil jullie hierin begeleiden lieverds, dit doe ik reeds sinds vele jaren. Het is nu aan jullie om te handelen.
Ik Aartsengel Michael heb gesproken.
*****
Ps. Wat de vraag betreft over het gratis healen, zegt Aartsengel Michael.
"Alles is energie, alles heeft zijn eigen waarde, zowel naar als van de healer. Jullie zouden op dit gebied kunnen overleggen met elkaar. Er is zowel vraag als aanbod en als de prijs evenredig is dan is het goed. Doch belangrijker dan de prijs is de intentie van het hart."
Lieve mensen, ik wil jullie er even aan  herinneren, dat Aartsengel Michael ons reeds herhaalde keren heeft gevraagd, om de Violette Vlam te gebruiken. Alsook de zuil van Licht van AEM.
Met het krachtige Violette Licht, de Violette Vlam van St. Germain, kun je o.a. je huis, je aura, je lichaam, Moeder Aarde, en allerhande vervuilingen, zoals in natuurrampen helpen om te zuiveren.
Ook het creëren van en bijdragen aan Vrede, kan door meditatie het verschil maken.
Er zijn prachtige meditaties van AEM die ik mocht ontvangen, zoals de blauwe winden en vele anderen.Deze meditaties vind je op You tube. http://youtu.be/g77IEViHiE8
Verder kun je naar je Lichtpiramide gaan tijdens je slaapt. Zodat je ook hier weer een healing kunt ontvangen (zeg je intentie voordat je in slaap valt).
Er zijn zoveel manieren om ons steentje bij te dragen aan een betere wereld, tijdens het transformatie proces van onszelf en van Moeder Aarde. Laat ons allen samen werken voor een vreugdevolle wereld.
Namaste
Rita

© Copyright Rita Pulmans 
Er mag niets veranderd/toegevoegd of weggelaten worden van de tekst.
De tekst dient in algehele vorm gekopieerd te worden of weergegeven. Gedeeltelijke weergave is niet toegestaan. De tekst mag niet gebruikt worden voor commerciële doelstellingen. De tekst mag enkel gekopieerd worden voor eigen gebruik. Bij doorgaven aan derden mag dit enkel zonder winstoogmerk. Plaatsen in geschriften of boeken uitsluitend na schriftelijk aanvraag op: pulmans@live.be
Dit artikel mag in z’n geheel en ongewijzigd worden gekopieerd en verspreid met inbegrip van alle copyright-meldingen.

1 opmerking: