dinsdag, november 10, 2015

Aartsengel Michael - De Heilige Vereniging en het Goddelijke Hart : 11/11/8 - 6 November 2015 / Celia Fenn


Aartsengel Michael
De Heilige Vereniging en het Goddelijke Hart : 11/11/8
6 November 2015 / Celia Fenn
Geliefde Familie van het Licht, de energieën zijn aan het versnellen terwijl jullie richting de 11/11 Sterrenpoort op de 11de van November gaan. Dit zal een krachtig moment in jullie Nieuwe Aarde Transformatie zijn, een moment wanneer de energieën van de Heilige Vereniging en het goddelijke hart samenkomen om Nieuwe Creatie op jullie Aarde te initiëren en te activeren. Het zal ook een moment zijn wanneer jullie Multidimensionale Lichaam gereed zal zijn om het Sjabloon te activeren voor jullie nieuwe 5D Lichaam binnenin jullie Cellulaire Blauwdrukken.
Heilige Vereniging : Hemel en Aarde en het Goddelijke Hart
In deze tijd in jullie jaar, komen de Zon/Solaris en het Blauwe Ster Systeem Sirius samen als “Twee Zonnen” in jullie Galactische buurt in de Gouden Roos Galaxy (Melkweg). Zij gaan een Heilige Geometrische uitlijning binnen bekend als een “Vesica Pisces”. Dit is wanneer twee energie “sferen” samenkomen en een ruimte creëren voor het wederzijds “inzaaien” van nieuwe ideeën en nieuwe energieën en nieuwe vormen.
In dit geval, opent de Vesica Pisces een deuropening naar de Grote Centrale Zon, de twee Ster Systemen overstromend met golven van Diamanten Licht en Creatieve energie vanuit het Goddelijke Hart in de Grote Centrale zon. Deze golf van krachtige energie weerklinkt dan rondom de Galaxy als golven op golven van Licht Codes en Informatie buitenwaarts uitgezonden worden.
Voor jullie Geliefde Aarde, aangezien jullie je frequenties verhoogd en uitgelijnd hebben met de vijfde dimensie en hoger, zijn jullie meer in staat geworden van het ontvangen van deze Hogere Frequentie golven van Licht die vanuit het Goddelijke Hart tevoorschijn komen. Jullie zijn in staat om meer intens de originele Stralen van Licht te voelen die vanuit het Ene Hart in het centrum van Alle Dingen tevoorschijn komen.

Dit proces gebeurde tegelijkertijd met de desintegratie van het oude derde dimensionale wereldwijde systeem en de opkomst van nieuwe vormen van Gemeenschap op de Aarde. De Indigo Kristallen Wezens zijn nu gereed om op te staan en een verschil te maken terwijl zij hun Ziel Missies tot uitdrukking brengen op de Aarde. Jullie zien nieuwe regeringen, zoals in Canada, die gekozen worden om de oude manier te vervangen met nieuwe ideeën en energieën. Dan zien jullie ook student bewegingen in plaatsen zoals Zuid Afrika, waar jonge mensen, de Kristal generatie, naar voren stappen om te zeggen, “Nee” en “Het is genoeg”. Deze wervelwind van verandering is aan het uitlijnen met al het werk dat gedaan werd door de Lichtwerkers en de Strijders van het Licht om de Nieuwe Aarde Rasters te verankeren, en om de nieuwe Planetaire energieën te verwelkomen die een Planetaire Gemeenschap op een Hoger Niveau van Bewustzijn creëert.
Geliefde Familie van het Licht, terwijl dit een chaotische tijd mag schijnen te zijn, ben je alsjeblieft ook bewust van de diepe veranderingen die op de Aarde aan het gebeuren zijn. De Planeet ontvangt haar Licht Codes en transformerende informatie vanuit het Goddelijke Hart en dit moment van Heilige Vereniging wordt ontvangen als Licht Codes en deze worden opgeslagen in het Planetaire Hart en in jullie eigen Goddelijke Heilige Hart. In beide gevallen, zullen deze Licht Codes jullie Ascentie en Transformatie helpen en versnellen.  
Heilige Vereniging : Jullie Nieuwe Aarde Vijfdimensionale Lichamelijke Sjabloon Activeren
Geliefden, in dit proces van uitlijnende Hemelse of Galactische energieën om een Nieuwe Aarde het leven te schenken, is een gelijksoortig proces ook aan het gebeuren met jullie Multidimensionale Lichamelijke Systeem.
Jullie Goddelijke Hart en jullie Aarde Hart zijn aan het uitlijnen om een Vesica Pisces of Sterrenpoort in jullie eigen Heilige Hart Centrum te creëren. En, op dit moment, genereren de Licht Codes een Nieuw Sjabloon voor jullie 5D Fysieke Lichaam.
Wij zouden dit graag aan jullie uit willen leggen. Stel je voor dat je Multidimensionale Energie lichaam opgemaakt is uit twee energie sferen, of Energie Harten, welke wij een Hemelse Sfeer en een Aardse Sfeer zullen noemen, of Hemel en Aarde. In het centrum, waar de twee Sferen zich verbinden, is je eigen prachtige Heilige Hart.
Welnu, wanneer deze twee sferen sterk geactiveerd worden door de Galactische Licht Codes en Frequentie Transmissies, begint jullie Heilige Hart nieuwe instructies voort uit te reiken voor jullie leven op Aarde en voor jullie fysieke lichaam.  
In deze tijd, verstrekken de Diamanten Licht Codes nieuwe instructies vanuit het Goddelijke Hart voor de Activering van een nieuw Vijfdimensionaal Fysiek Lichamelijk Sjabloon. Dit fysieke lichaam is “lichter” en minder dicht dan het 3D Lichaam, en dus mag je enige symptomen van deze activering en transformatie voelen.
Eerst, mogen er symptomen van stress zijn, specifiek in het Hart gebied. Je Hart Centrum neemt immens krachtige energieën tot zich, terwijl het uitlijnt met het Goddelijke Licht, en je mag bij jezelf gewaar worden hartritmestoornissen of kortademigheid, of een milde stress in het borstgebied te ervaren. Je mag ook slapeloosheid en een verstoorde slaap ervaren, alsook ongewone dromen, terwijl je eigen diepe innerlijke processen uitlijnen met degenen van het Planetaire Bewustzijn in Transformatie.
Op de 11/11/8, zal dit Nieuwe Aarde 5D Lichamelijke Sjabloon volledig geactiveerd zijn in jullie cellulaire matrix. Geliefden, wij voelen dat het een goed idee voor jullie zou zijn, in deze tijd, om met de uitlijning te werken van de Drie Heilige Harten in jullie Multidimensionale Systeem. Dit zal het stromen van de energie tussen hen in werking zetten, Het Goddelijke Hart of Kosmische Hart, jullie eigen Heilige Hart, en het Heilige Hart van de Aarde. Visualiseer eenvoudig deze drie harten in volmaakte uitlijning en de Diamanten Lichtenergie tussen hen in stromend en in/naar het Aarde hart, zodat er geen disharmonie of blokkade is voor het stromen. Op deze manier, zullen jullie je doel op de Aarde vervullen, door eenvoudig het stromen van de Goddelijke Energie toe te staan en te accepteren die jullie transformatie ondersteunt en helpt.
Heilige Vereniging : Aarde, Zee en Hemel
Bultrug walvissen vieren de Nieuwe Aarde uit de kust van Zuid Afrika aan het begin van November.
Geliefden, net zoals jullie een nieuw Vijfdimensionaal Lichamelijk Sjabloon activeren, aldus doet de Aarde dat ook. De Planeet gebruikt de krachtige golven van Licht Energie vanuit het Goddelijke Hart om het Planetaire Lichaam opnieuw uit te lijnen en opnieuw te ontwerpen.
Welnu, dit proces is doorgaand geweest gedurende vele jaren en velen van jullie hebben deelgenomen en gaan door samen met de Aarde deel te nemen aan het Nieuwe Aarde Planetaire Raster Werk. Dit staat de Aarde toe met jullie te werken aangaande het ontwerpen, dromen en manifesteren van de Nieuwe Aarde.
De Aarde werkt echter ook met de Elementale energieën van Lucht, Water, Vuur, Spirit en materie, om de veranderingen van een Nieuwe Aarde Planetair Lichaam mogelijk te maken en te activeren. Aldus is het dat Vuur, Water, Wind, Aarde en Spirit allemaal aan het werk zijn om de Planetaire werkelijkheid te hervormen. Vele van de natuurlijke evenementen die eruit zien als “rampen” of “stormen” zijn het bewijs van de Aarde en de Elementalen die samenwerken om de 5D Aarde te hervormen zodat jullie nieuwe maatschappijen en nieuwe gemeenschappen op nieuwe manieren mogen creëren, als jullie stijgen naar de uitdagingen van een Nieuwe Aarde.
De oude consumerende maatschappij is stervende en de mensen verliezen hun interesse in eigenaarschap en consumptie. Een nieuwe filosofie gebaseerd op het duurzaam delen van hulpbronnen wordt in het Menselijke Bewustzijn geboren, en dit zal uitlijnen met het werk van de Elementale Energieën en de Deva’s van de Natuur, om een Nieuwe Aarde Planeet te creëren.
Het zal een langzaam proces zijn, maar terwijl jullie in dit proces zijn, ben bewust van de veranderingen die zich voordoen en de manieren waarop de Planeet haar toekomstige bestemming en haar lichaam aan het vormen is, zelfs terwijl jullie die van jullie zelf vormen, om uit te lijnen met een Heldere Toekomst van Harmonie en Vrede in een minder dichte Werkelijkheid gevuld met Diamanten en Gouden Licht!

Vertaling: Cobie de Haan - http://www.denkmetjehart.blogspot.nl/
© 2006-15 Celia Fenn and Starchild Global http://www.starchildglobal.com - You are free to copy, distribute, display, and perform the work under the following conditions: You must give the author credit, you may not use this for commercial purposes, and you may not alter, transform or build upon this work. For any reuse or distribution, you must make clear to others the license terms of this work. Any of these conditions can be waived if you get permission from the copyright holder. Any other purpose of use must be granted permission by author.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten