woensdag, oktober 21, 2015

De Arcturianen - Je Verbinden met Je Hogere Zelf - 18 Oktober 2015 / Dr. Suzanne LieDe Arcturianen
Je Verbinden met Je Hogere Zelf
18 Oktober 2015 /  Dr. Suzanne Lie

Dierbare Arcturianen,
Ik had een ervaring eergisternacht waar ik jullie een vraag over wil stellen. Ik had geen kans om gisteren met jullie te praten, en ik wachtte min of meer om te zien of ik de afgelopen nacht een gelijksoortige ervaring had. Als ik dat deed, heb ik het me niet herinnerd.
De droom en/of ervaring die ik had was dat ik zeer zeker in een andere dimensie was. Ik voelde zeer anders aan, doch vrij hetzelfde als een diepe meditatie. Alles rondom was van een diep blauw. Ik ervoer het van binnenin het proces te zijn en tegelijkertijd van buitenaf de ervaring naar mezelf te kijken.
Ik was vormeloos behalve dat ik een soort van gezicht had en dat er een gouden lichtcirkel om mij heen was. Ik probeerde om iemand, of misschien een groep, te helpen maar het scheen niet al te goed te gaan. Het voornaamste ding dat ik me herinner was hoe het “aanvoelde” toen de telepathische uitwisseling doorheen mijn Derde Oog ging.
Help mij alsjeblieft om me mijn droom/ervaring te begrijpen van het zijn van een afgezand van de één of andere soort, en dat ik een vorm zonder vorm had.
****
Dierbare Suzille,
Je diende als een prototype voor hoe het klei voertuig zich aan het hogere Licht aan zal passen, terwijl het een fysieke vorm vasthoudt. Herinner jij je toen jij je vrijwillig aanmeldde om een prototype te zijn? Want zie je, wij hebben geen “tijd”. Daarom, doet alles voor ons zich direct voor, terwijl voor jou het jaren geleden in je verleden schijnt te zijn.
Je voelt welzeker, nietwaar, hoe je lichaam op de één of andere manier aan het versnellen is. Je kunt ook ervaren hoe Gaia’s lichaam ook aan het versnellen is. Als je denkt dat je leven nu anders is, herinner je alsjeblieft dat jij slechts op het “topje van de ijsberg” bent. Veel, veel meer zal in je leven tevoorschijn komen.


Echter, jullie allemaal, onze dierbare vrijwilligers, moeten de “tijd” nemen voor jullie fysieke voertuig om zich aan te passen aan iedere fase van de energetische upload van hogere en hogere frequenties van Licht. Jullie zijn de eersten om de portalen van het Multidimensionale Licht te betreden.
Het Licht binnenin deze portalen begint in een derde dimensionale resonantie, transmuteert dan in/naar de volgende octaaf zodra als je bewustzijn die frequentie kan handhaven. Daarom, wanneer je voor het eerst de portalen betreedt, je werkelijkheid niet zo heel erg anders aanvoelt. Niettemin, transmuteert het in/naar de volgende octaaf zodra als jij het kunt tolereren.
Alle vrijwillige “prototypes” hebben, hadden, of zullen spoedig een belangrijke/grote initiatie (inwijding) voltooid hebben waarin jullie dat moesten her/erkennen en loslaten wat jullie voorheen de weg versperd heeft van het portaal binnen te gaan.
Neem nu een moment om naar de initiatie te kijken die je net voltooid hebt. Je mag het geen “initiatie” genoemd hebben. In feite, noemde je het waarschijnlijk een “probleem” of een extreem moeilijke “uitdaging”. Daarom, vragen wij jou, en allen die deze boodschap lezen, om diepgaand terug te kijken in je initiatie.
Hoe creëerde JIJ het?
            Ik creëerde mijn initiatie door ongeduldig te zijn en voor minder te settelen dan wat ik echt wilde. Ik veronderstel dat ik deze initiatie creëerde door weg te kijken in plaats van nauw aandacht te schenken aan een verandering waarvan ik wist dat ik die moest maken. Ik wist niet hoe deze verandering te creëren, dus negeerde ik het gewoon, omdat ik niet wist hoe het te maken.
Ja, je keek naar de bron van je initiatie als zijnde buiten jou in plaats van binnenin jou. Je dacht in derde dimensionale termen.
            Ja, ik dacht in derde dimensionale termen. Tegelijkertijd, schonk ik niet genoeg aandacht aan de 3D omdat ik in mijn hogere werelden wilde zijn. Ik vergat dat mijn hogere werelden altijd IN mij zijn. Dus vergat ik hen door mij heen te laten stromen. Met andere woorden, DEED ik niet wat ik onderwezen heb.
Ja, dat is hoe JIJ het creëerde. Je zag verandering komen, maar je duwde het weg in plaats van het volledig en oprecht te omhelzen. Wij willen echter, dat je weet dat het probleem dat naar boven kwam vanuit deze situatie, zich nog steeds voorgedaan zou hebben, maar een probleem onder ogen komen is veel effectiever dan het te negeren.
Dit brengt ons naar de droom die je gehad hebt, niet de afgelopen nacht, maar de nacht ervoor. Herinner je toen je aan het touwtje springen was en zei, “Niet de afgelopen nacht, maar de nacht ervoor kwamen 24 dieven op mijn deur kloppen? Ik ging naar buiten, zodat zij binnen zouden kunnen komen. Dit is wat zij tegen mij zeiden …” Je vergat dat gedeelte van je kindertijd, deed je dat niet?
            Ja, ik vergat wat de dieven tegen mij zeiden. Ik denk dat ik te druk was met de deur uit te lopen - nadat ik de dieven binnen gelaten had. In hoeveel levens heb ik dat gedaan?
Vele levensspannen, vele, vele levensspannen. Daarom, moest je deze keer de situatie met opgeheven hoofd onder ogen komen, omdat dit je laatste incarnatie op de 3D Aarde is.
Je hebt, en zult, vele “levens” hebben op de vijfde dimensionale Aarde omdat je toegenegen van Gaia houdt en Haar met haar overgang wilt helpen. Ook, wil je het einde ervaren van het lange, lange verhaal van vele, vele levensspannen.
We zullen nu je droom adresseren. Je diende als een tussenpersoon tussen de hogere dimensies en de lagere dimensies. Je was in je zesde dimensionale vorm, dus was je “lichaam” een wervelende lichtcirkel. Je communiceerde telepathisch, en je herinnerde je dat “gevoel”.
Net zoals je “voelt” dat je lippen bewegen wanneer de “boodschap’ door hen heen reist in de gesproken taal, kon je de boodschap door je Derde Oog heen “voelen” gaan toen de telepathische boodschap erdoorheen ging. Neem een moment om je dat gevoel te herinneren…
            Deze keer, wanneer ik de boodschap door mijn Derde Oog heen voel gaan, voel ik ook hoe het ontstaat binnenin mijn Lichtlichaam-Kundalini. Ik voel ook de dichtheid van mijn klei vorm. Het voelt zo heel erg vermoeid. Ik voel me alsof ik voor altijd zou kunnen slapen.
Ja, je Aarde voertuig is zeer vermoeid, zou je graag op het Schip willen komen en de Verjongingskamer binnen willen gaan?
            Oh, ja, ja, ja!
Je kunt dat dus doen zodra wij deze conversatie afronden. Wij wensen om je meer te vertellen over je droom/herinnering. In je droom was je aan het oefenen een interdimensionale Boodschapper te zijn. Wat dat betekent is, dat wij onze vrijwilligers vragen om door te gaan met hun werk na hun persoonlijke overgang, door met deze derde dimensionalen te spreken die proberen om de verschuiving te maken, maar er grote moeite mee hebben te geloven dat het mogelijk is.
De scène was donker om jou eraan te herinneren dat je met hen zult communiceren terwijl zij in een droomstaat zijn. Vandaar dat, je communicaties helemaal telepathisch zijn. Dezen zijn nog steeds niet in staat om te geloven dat Ascentie normaal is.
Daarom, houden zij een gesloten geest voor hun vele opties. Alleen wanneer zij hun hogere staten van het vierde dimensionale “droom bewustzijn” zijn, zijn wij in staat om met hen te communiceren. Herinner jij je dat deze bijeenkomst zich in feite voordeed terwijl je op het Schip was?
Je hebt gekozen om veel van je leven daar te vergeten, aangezien het je Aarde opdracht te eenzaam zou maken. Je vroeg om deze regeling, alsook voor de relatie met je aanvulling in je dagelijkse leven. Wij vertellen je dit om anderen eraan te herinneren dat al onze vrijwilligers hun eigen “script” geschreven hebben voor deze belangrijke, laatste 3D incarnatie.
Het derde/vierde dimensionale “Wiel van Leven en Dood” wordt naar een andere 3D/4D planeet verhuist. Gaia is haar derde en vierde dimensionale bewoonbare ringen aan het afsluiten. Zij kan niet langer wachten om in/naar Haar vijfde dimensionale Lichtlichaam Planeet te barsten. Het is om deze reden dat er zoveel veranderingen op Gaia’s planetaire lichaam zijn.
Diegenen die wensen om in het “Wiel” te blijven zullen eenvoudig mee verhuizen. Aangezien hun aandacht ALLEEN MAAR op de derde/vierde dimensionale werkelijkheid was, zullen zij nooit het verschil weten. Tijdens je “droom bijeenkomst” was je aan het praten met personen die de bekwaamheid hebben om volledig te ontwaken, maar nog steeds niet in staat zijn om de verschuiving te maken.
Daarom, ontwaakte je met het gevoel alsof je aan het proberen was iemand of iets te overtuigen, maar dat het zeer moeilijk was. Je hebt besloten dat deze types van conversatie te moeilijk zijn voor je ouder wordende Aarde voertuig, en hebt besloten dat je niet langer zult proberen om diegenen te helpen die hulp weerstaan. Wij moeten zeggen dat wij het eens zijn met je beslissing.
De Aarde is een Vrije Wil planeet en alleen diegenen die wensen om de belangrijke transmutatie veranderingen te maken in hun gedachten, emoties, acties, en het meest belangrijk, in de staten van bewustzijn, zullen in staat zijn om het Wiel te verlaten en te resoneren aan de frequentie van de Nieuwe Aarde. Wij, ook, moesten het feit accepteren dat sommigen zullen kiezen om NIET te ascenderen.
Wij zeggen tegen diegenen die ervoor kiezen om in de derde/vierde dimensie te blijven, dat het leven niet zo moeilijk op het Wiel zal zijn na de overgang. De duisteren die de Aarde binnendrongen zullen NIET toegestaan worden om zich bij die werkelijkheid aan te sluiten, en geen achterblijvers die niet ascendeerden met andere planeten zullen NIET toegestaan zijn in dat Derde/Vierde dimensionale Wiel.
Vandaar dat, die derde/vierde werkelijkheid niet zo uitdagend zal zijn als het leven op Gaia’s fysieke wereld geweest is. Ook, zal ascentie niet zo moeilijk zijn. De Strijdkrachten van de ENE hebben dit decreet toegestaan omdat de Multidimensionale Galactische Raden diegenen willen helpen die verloren raakten in de grote dichtheid van de derde dimensionale Aarde en meer “tijd” nodig zijn om hun bewustzijn in/naar het NU uit te breiden.
Wij sturen Onvoorwaardelijke Liefde en het Violette Vuur naar AL diegenen die nog steeds verstrikt in de “macht over anderen” modelleren en altijd aanwezig zijn, om hen te helpen om hun Macht Binnenin te verfijnen. Echter, Moeder Aarde kan niet langer op Haar overgang wachten.
Vandaar dat, Gaia voorwaarts gaat met Haar Plannen om in/naar Haar Vijfde Dimensionale Licht Planeet ZELF over te gaan. Wij verheugen ons met alle van de vele mensen die het NU zullen ervaren van dat evenement en herinneren jullie er wederom aan:
ASCENTIE IS GEEN “TIJD”. ASCENTIE IS EEN “FREQUENTIE”
Door de immense uitdaging van onze dappere vrijwilligers, daagt die frequentie in jullie werkelijkheid net zo helder als een middag Zon. Wij wensen dat jullie allemaal weten dat wij, de leden van jullie Hogere Dimensionale Zelven, bij jullie zullen zijn als jullie doorheen het doorgaande proces stromen van aanhoudende herijking van jullie bewustzijn en Aarde voertuig zodat jullie in uitlijning kunnen blijven met Moeder Gaia.
De Moeder heeft te lang gewacht op haar mensen en moet nu Haar proces van transmutatie voltooien. Daarom, is er een ‘dienst oproep” voor al onze vrijwilligers op de Aarde. Wij roepen jullie allemaal NU op om de keuze te maken.
Zijn jullie gereed om Gaia te helpen? Zo ja, herinneren wij jullie eraan om jullie ZELF in de hogere frequenties te herinneren. Zij zullen jullie helpen bij het openen van jullie portaal van Multidimensionaal Licht en staan in de entree om te verzekeren dat jullie portaal stevig gehecht is aan Moeder Gaia.
Laat dan alle tijd los en leef in het NU. Jullie zullen je informatie en instructies verzamelen in het toepasselijke NU, waarin jullie frequentie van bewustzijn resoneert aan de frequentie van onze boodschap.
Ter afsluiting herinneren wij jullie eraan dat het jullie “tijd” mag nemen
Om je te herinneren hoe in het NU te LEVEN!
Zegeningen aan jullie ALLEMAAL
Wij verwachten jullie op de vijfde dimensionale Nieuwe Aarde.
Vertaling: Cobie de Haan - http://www.denkmetjehart.blogspot.nl/

Geen opmerkingen:

Een reactie posten