dinsdag, september 29, 2015

Bubbels van Vreugde - 28 September 2015 / Brenda Hoffman


Bubbels van Vreugde
28 September 2015 / Brenda Hoffman
Dierbaren,
Vandaag, 28 September 2015, is een dag zoals geen andere dag die jullie op of in de Aarde ervaren hebben. Jullie zijn dwars door de barrière heengegaan van menselijk naar een Universeel wezen. Natuurlijk, velen van jullie stellen die verklaring in vraag, want jullie voelen of zien weinig anders dan wat gisteren of vorige maand waar was. Nochtans, hebben jullie je hart geopend op manieren die jullie nog niet kunnen visualiseren.
Velen van jullie hebben geleerd dat een open hart de eerste stap is voor het worden van een Universeel Wezen - het eindproduct van die verklaring is hoe je dramatisch de Nieuwe Jij op zult beginnen te merken.
Met een volledig open hart, zal je anders reageren op dezelfde stimulus. Iets dergelijks betekent niet dat je noodzakelijkerwijs je deuren opent voor diegenen die niet zo fortuinlijk zijn als jij. Of dat je zult wensen om op straat te leven en om eten te bedelen, na je geld gegeven te hebben aan een organisatie of religieuze gemeenschap. Het betekent dat diegenen die je eens in minachting hield, voor wat voor reden dan ook, plotseling mens zullen beginnen te voelen en te lijken. Alsof je voorbij hun woorden in hun harten kunt kijken.
Aldus is het dat de Aarde een deel geworden is van de Universums door de inspanningen van jullie en jullie kameraad sterreizigers.
Zullen hebzucht, kwaadheid, oorlog en straf onmiddellijk ophouden? Nee. Want jullie, in de voorlinie, zullen de beloningen vangen van een open hart voordat iets dergelijks waar is voor diegenen die volgen. Het zal een proces zijn. Maar een veel sneller proces dan waar geweest zou zijn als allen de Universums tegelijkertijd betreden zouden hebben.
Jullie zijn de bakens van Liefde en Hoop.

De Aarde is nu open voor Universele Liefde zoals aangegeven door het recente bezoek van Paus Franciscus die, voor iedereen om te zien, een open hart uitstraalt. Hoewel hij binnen de reguliers verwachtingen blijft van wie en wat een paus van de 3D Aarde is, is hij als een baken voor alle uitstralende Liefde en Vreugde binnen de parameters die hij voor zichzelf creëerde.  
Aldus zal het voor jullie zijn. Jullie kunnen gemakkelijk buiten de 3D parameters springen of er binnen blijven. Want wanneer je hart zich eenmaal geopend heeft - en dat heeft het - creëren jullie het leven van jullie dromen.
Misschien vragen jullie je af waarom wie dan ook zou willen wensen om binnen de 3D parameters te blijven. Wij richten jullie aandacht naar Paus Franciscus. Hij heeft meer open harten gedaan in zijn 3D wereld rol dan mogelijk zou zijn voor iemand met een ander 3D label. Want door zijn rol, commandeert Paus Franciscus internationale aandacht en eerbetoon. Aldus is het dat jullie in/naar jullie plaats verhuizen - eentje die goed voor jou aanvoelt en niemand anders.  
Hoe zal jullie pas geopende hart de Aarde veranderen? Jullie zullen minder geïnteresseerd zijn in roddel, het verspreiden van angst of bij anderen te zijn die niet voelen of vreugde tot uitdrukking brengen. Jullie zullen een kleine bubbel van vreugde rondom jullie zelf opbouwen die steeds groter wordt terwijl anderen wensen te ontdekken waar jullie vreugde over gaat.
Er zullen anderen zijn die doen alsof zij vreugdevol zijn, alleen maar om bij jou in de buurt te zijn. Maar wonder boven wonder, omdat zij wensen deel uit te maken van jouw vreugdebubbel, zullen zij er eentje voor zichzelf creëren binnenin jouw bubbel. Totdat zij wensen om zich af te scheiden van jouw bubbel en eentje van zichzelf te creëren. Zo zal het gaan - snel mogen wij eraan toevoegen - bubbel na bubbel.
Want wanneer anderen zich eenmaal bij jouw bubbel hebben aangesloten, zullen zij ontdekken dat zij niet geïnteresseerd zijn in hetzelfde type van creatie of ontwikkeling als jij - en ontdekken hun eigen pad wanneer zij eenmaal hun harten geopend hebben.
Jullie, in de voorlinie, deden hetzelfde, alleen niet in die volgorde. Jullie begonnen op jullie pad voordat jullie volledig jullie hart openden. Dat was jullie dapperheid, jullie rol en jullie schitterende plan voorafgaand aan het betreden van de Aarde in dit leven.
Jullie verkenden dapper de grens van jullie innerlijke wezen zonder te weten wat jullie zouden vinden. Jullie sneden door de pijn en zwaarte heen dat jullie gedurende eonen traumatiseerde zonder veel assistentie anders dan dapperheid en het innerlijke weten dat jullie voor iets voorwaarts moesten gaan.
Dat iets is nu. Want inderdaad, jullie beginnen op vele manieren de beloningen van Liefde en Vreugde te oogsten wat jullie een schamele paar maanden geleden niet doorgrond zouden kunnen hebben.  
Sommigen van jullie zullen verkondigen dat er weinig in jullie leven veranderd is. Wij smeken jullie om hetzelfde over één maand te melden.
Aldus is het dat jij een compleet Universeel wezen met een open hart bent - de massa’s naar jou aantrekkend om te ontdekken waarom jouw vreugde zo stralend en aantrekkelijk is.
Zo zij het. Amen.

Vertaling: Cobie de Haan - http://www.denkmetjehart.blogspot.nl/
Copyright © 2009-2015, Brenda Hoffman. All rights reserved. http://www.LifeTapestryCreations.com. Feel free to share this content with others, post on your blog, add to your newsletter, etc. But please keep this article’s integrity by including the author: Brenda Hoffman & source website link: http://www.LifeTapestryCreations.com

Geen opmerkingen:

Een reactie posten