maandag, september 28, 2015

Aartsengel Michael - Golf Mee op deze Ultieme Krachtige Zuiverende Maangolf - 27 September 2015 / Rita Pulmans


Aartsengel Michael
Golf Mee op deze Ultieme Krachtige Zuiverende Maangolf
27 September 2015 / Rita Pulmans
Geliefde Aartsengel Michael,
Het is vannacht Volle Maan Supermaan en Bloedmaan. Wat zal dit met ons doen?
Het is volgens mij vooral verbonden met emoties, onze gevoelens, en aldus zouden onze angsten sterk uitvergroot kunnen worden? Ik las zojuist dat deze poort nieuw is en zeer krachtig. Wilt u ons hierin wat raad brengen over hoe we hier het beste mee om kunnen gaan in deze toch wel krachtige energieën.
Het is allemaal erg heftig de laatste tijd, alles komt dichter en dichter op elkaar, zonder veel ademruimte zeg maar. Graag wat uitleg als ondersteuning.
Ik dank u geliefde Lord.
****
Aartsengel Michael: Geliefde kinderen van de Aarde, geliefden,
Het zijn inderdaad heftige tijden, maar tevens zeer verheugende tijden. Wij, de goddelijke wereld, spreken niet meer over tijd, doch over "vooruitgang". Vooruitgang in/met de nieuwe komende energieën. Vooruitgaan in deze unieke en zeer krachtige wonderbrengers.
Wat bedoel ik Aartsengel Michael hier nu mee geliefden? Wonder-brengers op deze manier ervarend door jullie, daar jullie weldra zullen aanschouwen het nieuwe perspectief in de Aarde opstelling.
Rita: Een nieuw perspectief in de Aarde opstelling? Wat bedoelt u hier precies mee geliefde Lord?
AEM: Een opstelling van alles wat jullie nog niet reeds ervaren hebben sinds mensenheugenis.

Een perspectief hierin is dat jullie gebruik zullen of tenminste kunnen maken, meeliften zeg maar, met en op de nieuwkomers, deze nieuw energieën deze vernieuwers van jullie en van de Aarde.
Rita: Bedoel je hier geliefde Lord dat de nieuwe poort dit meebrengt, dat deze opening als het ware krachtige vernieuwende energieën brengt vanuit de kosmos?
AEM: Dit is, geliefd kanaal, wat ik AEM hiermee bedoel.
Vader en Moeder God (IS) in Eenheid naar alles toe, om aldus eenheid te brengen via deze openingen. Via deze kanalen van Licht die op vele gebieden - jullie noemen het esoterisch, astrologisch, spiritueel, economisch, archeologisch etc. - veel vernieuwing zullen brengen.
Stel jullie, geliefden, energieën voor als klare heldere en gekleurde lichtbundels, zoals jullie vanuit een heldere krachtige lamp met een hoog voltage kunnen waarnemen. Doch miljoenen en zelfs triljoen maal x maal x , sterker dan enige lichtbron hier op Aarde. Daar deze LichtBron, geliefden, van God zelf komt. Het GodsLicht IS.
De barmhartigheid van jullie Kosmische Ouders stelt jullie in staat, geliefde Gods kinderen, om o.a. via deze krachtige Supermaan op te liften naar een Hogere trilling. Opliften naar jullie Goddelijke Kern. Jullie Godswezen, jullie Hogere Zijn.
Sta vooral tijdens dit ultieme Godsgeschenk niet toe, om hier enige angst, van welke aard dan ook, te laten overheersen. Wees hierop attent geliefden.
Ik, Aartsengel Michael, noem het een ultieme genade, jullie geschonken door God Zelf.
Weet geliefden dat alles, maar dan ook alles, Kosmisch, op Moeder Aarde, en in jullie zelf, wacht op verheffing, op vernieuwing, op transformatie. Verheffing naar jullie goddelijke Kern. Jullie "binnenste Heelal" is in verbinding met jullie heelal buiten jullie. Weldra gaan jullie weten en begrijpen dat alles Eén geheel is. Dat alles wat gescheiden lijkt, illusie is. Niets is er binnen dan buiten jullie anders.
Ontdek dat alles Eén grote Lichtbundel van Liefde is. Zie en voel deze lichtbundel binnenin jullie geliefden. Weet dat wat er heden ten dage in en met jullie gebeurt, ook plaatsvindt -Ik AEM mag zeggen-, "buiten" jullie. Doch geliefden ik spreek hier vanuit en in de dualiteit, om dit weer te kunnen geven vanuit 3D binnen jullie illusiebeeld.
Ga meer en meer begrijpen dat dit beeld niet meer past binnen het kader van jullie leven, van jullie Zijn. Dit beeld past niet binnen het nieuwe Tijdspatroon. Daarom geliefden, is alles in heftigheid aan het draaien en keren.
Alles zoekt zijn/haar evenwicht binnenin de natuur, de Aarde, de Kosmos en vooral binnenin jullie Zelf. Dit evenwicht zal mede gecreëerd worden vanuit o.a. samenwerking met/vanuit jullie Maan. Deze heeft haar vernieuwende kleed reeds aangetrokken en zal via haar nieuwe impulsen jullie beleving mede herprogrammeren. Binnen het kader van algehele vernieuwing is dit een gegeven dat alles in samenwerking is met de Goddelijke Wil.
Alles zal nu onderhevig zijn aan de vernieuwende impulsen komende vanuit het Heelal in samenwerking met de Meesters, de engelen en de Aartsengelen. In samenwerking met velen onder jullie die de Aarde bewonen, geliefden. En die reeds lange tijden geleden hebben besloten om hier te zijn tijdens deze ultieme transformatie.
Deze transformatie (zal gebeuren) op elk niveau dat jij je maar kunt bedenken, laat me zeggen van A tot Z van/in jullie aardse alfabet (AEM zegt dit al glimlachend).
De lagen van jullie bestaan, bestaat niet enkel uit een aardse laag, doch uit zoveel meer. Daar ga ik hier nu echter niet verder over uitweiden. Wat jullie Volle Maan, de Supermaan en tevens de Bloedmaan betreft: deze zal werkelijk een omkering brengen in het bewustzijn, in jullie bewustzijn. Alles zal hierdoor beïnvloed worden.
Ga daarom geliefden niet in angsten, van generlei aard, maar golf mee op deze ultieme krachtige zuiverende maangolf.
Ik Aartsengel Michael heb gesproken.

Channeling van Rita Pulmans. 
© Copyright Rita Pulmans 
Er mag niets veranderd/toegevoegd of weggelaten worden van de tekst.

De tekst dient in algehele vorm gekopieerd te worden of weergegeven. Gedeeltelijke weergave is niet toegestaan. De tekst mag niet gebruikt worden voor commerciële doelstellingen. De tekst mag enkel gekopieerd worden voor eigen gebruik. Bij doorgaven aan derden mag dit enkel zonder winstoogmerk. Plaatsen in geschriften of boeken uitsluitend na schriftelijk aanvraag op: pulmans@live.be

Dit artikel mag in z’n geheel en ongewijzigd worden gekopieerd en verspreid met inbegrip van alle copyright-meldingen.

1 opmerking:

 1. Hai Cobie,

  Mensen stellen er gelijk vragen over deze boodschap van AEM.
  Zoals: wanneer gaat dit allemaal gebeuren? Als er geen tijd bestaat?
  En ik hoor Aartsengel Michael hier onmiddellijk op antwoorden:

  AEM: Lieverds, dit is allang bezig!
  Het gebeurt NU.
  Verwacht niet dat er iets gebeurd wat jullie van je sokken gaat blazen, neen.
  Kijk naar hetgeen er reeds in verandering is gebracht.
  Zie en voel deze loskomende donkere lagen en wees blij met de reeds bekomen "omkerende" axiatonale lijnen dewelke in herstelling treden.

  Aartsengel Michael.

  Het maakt echt weer wat los bij de mensen, en in de wereld.
  Het is een heel positieve drive wat ik hierin voel..
  Alles is in een intense beweging.
  Move on!

  Rita Pulmans

  Ik heb opgezocht wat axiatonale lijnen zijn

  Wat zijn axiatonale lijnen ?
  De volgende uitleg komt uit het boek "What is Lightbody?" (Wat is het LichtLichaam?) van Tashira Tachi-ren:
  De vijfde Dimensie bestaat uit een systeem van axiatonale meridianen, een axiatonaal circulatie systeem, en de draaipunten waar door deze systemen en structuren worden verbonden. Als gevolg van het spel van scheiding, werden deze axiatonale meridianen van de mens afgescheiden van het Hogere Zelf en de hogere dimensies. Het resultaat: veroudering en dood.' De axiatonale lijnen zijn het equivalent van de acupunctuur meridianen maar dan op het niveau van de Ziel en de andere dimensies. Eenmaal de lijnen weer verbonden en juist afgestemd, kan het lichaam beginnen met zijn verandering naar een LichtLichaam.
  Deze lijnen liggen langs de acupunctuur meridianen en verbinden zich met de cellen om ze te versterken. Deze cellulaire punten zenden klanken en lichtfrequenties uit die het ritme van de atomen van de molecules in de cel verhogen. Door een snellere moleculaire rotatie, worden vezels van licht gecreëerd die een rooster van cellulaire regeneratie in het leven roepen. »
  Dit energiesysteem van de vijfde dimensie verbindt de rotatiepunten op de oppervlakte van de huid met elk rotatiepunt in iedere cel. Het is een model van lichamelijke transmutatie dat zich vernieuwt eenmaal de lijnen opnieuw afgestemd zijn. Het axiatonale energiesysteem is fundamenteel elektrisch van natuur, zoals bijvoorbeeld het zenuwstelsel. Het Hogere Zelf zendt energie in de axiatonale lijnen, die dan in de rotatiepunten op de huidoppervlakte van de huid omgezet wordt in energie die bruikbaar is voor het fysieke acupunctuur meridiaansysteem en vervolgens het axiatonale systeem. Aangezien dit systeem de energie van het Hogere Zelf ontvangt, zet het kleur en geluid opnieuw om om bloed, lymfe, zenuwen en endocriene klieren opnieuw in te stellen volgens het Goddelijke model, de Adam Kadmon.
  De axiatonale lijnen zijn een geëvolueerde vorm van acupunctuur meridianen die zich met het planetaire rooster van energie en het gehele heelal verbinden. Zij zijn niet begrensd in tijd en ruimte zoals wij die kennen, ze zijn open en verbinden ons met andere dimensies, met onze multidimensionele aspecten.
  Deze lijnen zijn te vergelijken met de tijdelijke lijnen van de aarde vanwege het feit dat zij niet permanent kunnen beschadigd worden, ze worden enkel gewijzigd.
  Zij dragen in zich een specifiek energetisch patroon dat typisch is voor ieder van ons. Zij ondersteunen onze creativiteit in het leven en herinneren ons eraan dat we méér zijn dan een lichaam alleen. Deze lijnen vormen onze kosmische verbinding met „de Bron“ (God, het Universum) en dragen de blauwdruk van onze perfectie.

  BeantwoordenVerwijderen