maandag, september 07, 2015

Aartsengel Michael - De Tsunami van Helder Licht en de Terugkeer van de Goddelijke Mannelijke Frequentie: September 2015 - 5 September 2015 / Celia Fenn


Aartsengel Michael
De Tsunami van Helder Licht en de Terugkeer van de Goddelijke Mannelijke Frequentie: September 2015
5 September 2015 / Celia Fenn
Image by DebAura Araznu at www.Andromedanlightwork.com 
Geliefde Familie van Licht, dus jullie zijn nu de maand van September binnengegaan, en jullie berijden de golf van Helder Licht dat door jullie Aarde ontvangen werd op de 8/8/8, of de Leeuwenpoort. Jullie hebben de intensiteit van deze nieuwe golf van Lichtcodes gevoeld terwijl zij jullie geholpen hebben om jullie eigen persoonlijke frequentie te verschuiven en om aan de hogere Frequenties aan te passen gepresenteerd door deze Heldere Kleuren en Tonen. In September, zal aan jullie verdere kansen gegeven worden om deze nieuwe frequenties te belichamen en te omhelzen en jullie Ziel toe te staan op deze nieuwe tonen en geluiden te dansen.
Het doel van deze Tsunami van Helder Licht is om jullie te ondersteunen als jullie eindelijk arriveren op jullie bestemming van de volledige Multidimensionale of Negende Dimensionale belichaming op de Planeet Aarde. De Aarde is volledig verschoven in/naar haar 9de Dimensionale Matrix, en dus rijden diegenen die gereed zijn met de Tsunami van Licht in/naar het 9de Dimensionale Bewustzijn.
Inderdaad, Geliefden, dit is waarom er zoveel chaos en verwarring is op jullie Aarde momenteel. Deze Tsunami van Licht functioneert zoals een Tsunami altijd doet, alles wegspoelend dat niet stabiel en vastgezet is en ruimte creëert voor nieuwe creatie.
Dus, in deze tijd, is de Aarde in de Vijfde Dimensie verankert, maar velen werken nog steeds met een Driedimensionaal bewustzijn. Dan, zijn er velen die begonnen zijn om het bewustzijn te verhogen en zich opgetild hebben in/naar de zesde, vierde en zelfs de zevende niveaus en hoger. En dus, ontvangt ieder persoon de Lichtcodes en frequenties in overeenstemming met waar zij gearriveerd zijn in hun persoonlijke reis van evolutie. Als zij nog steeds in het lagere bewustzijn zijn, dan zal deze tijd chaotisch en beangstigend toeschijnen.
Geliefden, weet dat het Derde Dimensionale Bewustzijn geworteld is in de dualiteit en in angst, en dus iedere gebeurtenis ziet als iets om te vrezen en als bewijs van het “einde” en de “ineenstorting”. Het Apocalyptische Atlantische bewustzijn is het sterkst in het Collectief op dit niveau, en dus is er veel angst dat naar buiten geplaatst en ervaren wordt door diegenen die nog steeds in deze frequentie van angst zijn.
Echter, als de Familie van Licht, zullen jullie weten dat jullie de Vijfde Dimensie ten behoeve van de Onderlinge verbinding bereikt hebben en jullie zullen ook weten dat de Aarde door de “Eind tijd” Sterrenpoort gegaan is in 2012 en nu stevig op een Tijdlijn en Reis is in/naar een Nieuwe en Miraculeuze toekomst.

Diegenen van jullie die de Zesde en Zevende Dimensies van Bewustzijn omhelsd en belichaamd hebben zullen intense stromingen van Creativiteit voelen en het verlangen om jullie zelf en jullie Ziel op iedere mogelijke manier tot uitdrukking te brengen. Jullie zullen een zeer vreugdevol samenkomen voelen van het Lichaam en de Ziel in het heilige huwelijk van Spirit en de Materie binnenin jullie zelf als jullie “Tweeling Vlam Vereniging” verankerd is binnenin jullie Hart en Ziel en Spirit. Het is een tijd van grote Feestviering in de Engelachtige Rijken en wij zijn hier naast jullie om in jullie Vreugde en Feestvieringen te delen.
Dus, in deze maand van September, zal jullie eerste datum de 9de van September zijn, wanneer jullie dwars door de 9/9/8 Sterrenpoort zullen gaan. Op dit punt, zal de Energiegolf van de 8/8/8 geïntensiveerd en opgetild zijn naar een Hogere Frequentie of Toon om overeen te komen met de binnenkomende energieën. Dit is een tijd wanneer diegenen van jullie die jullie Meester Licht en Codes omhelst hebben een zeer sterke impuls in jullie lichaam en ziel zullen voelen. Jullie mogen dit ervaren als elektrische pulsaties van energie in jullie lichaam, en jullie mogen je zeer moe voelen als jullie fysieke voertuig acclimatiseert aan deze nieuwe frequentie. Wij zouden willen suggereren dat op de 9/9 jullie jezelf een zeer zachtaardige en zeer “binnenwaartse” meditatie toestaan, zodat jullie je verbinden kunnen met jullie eigen innerlijke kracht en jullie innerlijke meesterschap van de Lichtcodes.
Dan, een paar dagen later, zullen jullie de Nieuwe Maan in Maagd ervaren en ook een gedeeltelijke Zonsverduistering. En dus zal dit een kans voor jullie zijn om je met de Aarde te verbinden, met de Nieuwe Aarde in haar nieuwe frequenties van Licht en te beslissen wat jullie graag zouden willen manifesteren in deze nieuwe cyclus van tijd welke bezig is zich op de Aarde te ontvouwen. Het is een tijd om te kijken naar wat voor fysieke veranderingen jullie zouden kunnen wensen om te maken in jullie leven, en ook om te kijken naar wat voor veranderingen jullie zouden kunnen maken in jullie leven om jullie zelf beter te verzorgen en beter zorg te dragen voor jullie gezondheid en welzijn op de Aarde. Als de frequenties stijgen in jullie Lichtlichaam en jullie Fysieke Lichaam, mogen jullie gewaarworden dat jullie op een “lichtere” manier zullen moeten leven, en dat omvat jullie levensstijl en jullie dieet. Laat jullie Hart en Ziel jullie Gids zijn in deze tijd. De Zonsverduistering zal ook de Nieuwe Zonne Frequenties van het Goddelijke Vrouwelijke verankeren en de aanwezigheid van de godin en de Magdalene zullen zeer sterk in deze tijd gevoeld worden. Sta haar toe om een deel van jullie Wezen te zijn en omhels de Innerlijke Godin die jullie zijn!
Op de 23ste van September zullen jullie in/naar de Equinox energieën gaan, en hier zullen jullie een kans hebben om deze krachtige energieën uit te balanceren die sinds Juli en Augustus binnenkwamen. De Equinox representeert die tijd wanneer de dag en nacht gelijk van lengte zijn, en wanneer de Aarde zich voorbereidt op van seizoenen te veranderen op diens Reis rondom de zon. In het Noorden is het de beweging van de Herfst in/naar de Winter, en in het Zuiden is het in/naar de Lente en de Zomer. Deze krachtige Aarde energieën van verandering zijn ook machtige krachten in het geomagnetische gebied van de Aarde, alsook in jullie eigen Lichtlichamen. Dit is een goede tijd voor Ceremonie en Meditatie, en om te herinneren dat jullie hier ook kwamen om de Aarde in ere te houden en om de “stem” van de Collectieve Energie van de Aarde te zijn terwijl jullie de passage van de Equinox vieren.
Dan, op de 28ste, zullen de energieën een Climax bereiken als jullie de Volle Maan in Ram/Weegschaal en de Volledige Maansverduistering vieren, welke ook een Bloed Maan zal zijn en de laatste is van een reeks van vier krachtige Bloed Manen die de dragers geweest zijn van de golven van intense verandering. Een Vuur Maan is altijd een krachtige Volle Maan, en dus de Maan in Ram als een Bloed Maan is de Volle Maan van de Feniks! Het is het moment wanneer het Nieuwe geboren wordt vanuit de as van het Oude, en de kracht van het nieuwe in jullie Harten, Ziel en Spirit naar boven komt. In deze tijd, kunnen jullie verwachten om een krachtige stroming van “nieuwe” energieën te voelen en een verbinding met nieuwe kansen en nieuwe richtingen in jullie leven. En in het leven van het collectief. Wat misschien verborgen was zal nu geopenbaard en duidelijk gemaakt worden!
Het zal een kans zijn voor de Mensheid, als individuen en als een Collectief, om op te staan en voorwaarts te gaan als Wezens van Licht en Liefde en Mededogen. Er zullen kansen zijn om tussen Liefde of Angst te kiezen, en om te beslissen wat voor soort van Frequentie en werkelijkheid jullie zullen/jij zult kiezen te creëren op jullie/jouw tijdlijnen van 2015 en 2016.
Geliefden, dit is een tijd van Feestviering en Vreugde! Sta de golven van de Tsunami niet toe om jullie weg te vegen in/naar verwarring en chaos, maar blijf stevig geaard binnenin jullie eigen Hart en Ziel, verbonden met de Hemel en de Aarde en een Buis of Zender zijnde voor het Goddelijke Licht en de nieuwe frequenties van Lichtgevendheid die de weg in/naar een Nieuwe Werkelijkheid verlichten!
De Terugkeer van de Goddelijke Mannelijke Frequenties van Lichtgevendheid
Als de Diamanten Lichtcodes zich geïntegreerd hebben met de Aarde in 2015, en als nu deze nieuwe frequenties van Helder Licht geaard worden in de Aarde matrix, is er een andere opwindende energie en gebeurtenis dat er zich voordoet. Jullie hebben al het Goddelijke Vrouwelijke en de terugkeer van de Godin frequenties verwelkomt, en nu is het tijd om de Heldere Frequenties van het Goddelijke Mannelijke terug te verwelkomen.
Jullie vrienden en collega’s van Sirius staan gereed om jullie te helpen als jullie wederom de Hogere Frequenties van het Goddelijke Mannelijk belichamen en integreren. In de Sirische verhalen, was de goddelijke mannelijke energie geïncarneerd in Shu, die afgebeeld was als een Veer op de Wind, of als een Vogelman. Velen van de krachtige Sirische leraren met zichzelf aan jullie bekend te maken, namen de vorm aan van de “Vogel Man”, zoals Thoth, Horus de Ouder en Ra.
De Vogel representeert de bekwaamheid van deze energie om met de winden van Goddelijke Creatieve Intelligentie te stromen  en om energie in/naar de manifestatie te stromen. Het representeert ook de bekwaamheid om in vele dimensies te reizen en om doorheen de Kosmos te vliegen op de vleugels van Licht. Als jullie multidimensionaal worden zullen jullie deze energie moeten omhelzen zodat jullie je zelfverzekerd kunnen voelen in jullie bekwaamheid om de Kosmos op jullie vleugels van Licht als Menselijke Engelen te bereizen.
De Goddelijke Mannelijke energie werd ook belichaamd door Yeshua, door Boeddha, door Shiva en door anderen die de kracht van de Visionaire Dromer op zich namen en in staat waren om het Grotere Plaatje te zien in het leven en de reis van de Mensheid. Zij gebruikten hun “vleugels van Licht” om de lagere dimensies en de houvast van de dood te transcenderen, en waren in staat om in/naar het Licht te ascenderen op hun Engelachtige Vleugels van Diamanten Licht.
Terwijl jullie je herverbinden met het Goddelijke Mannelijke op deze hogere niveaus, zullen jullie het evenwicht voelen terugkeren tussen het Goddelijke Vrouwelijke en het Goddelijke Mannelijke. Dit zal in Oktober intensiveren op de 10/10/8, en zal dan het toppunt bereiken op de 11/11/8, de 11de van November. In deze tijd zal er een “Heilig Huwelijk” zijn als deze twee energieën combineren om het Bewustzijn van de Mensheid en de Planeet naar een nieuw niveau van besef en Liefde te verheffen. Thsi zal een krachtig moment zijn voor de Planeet en zal jullie voorbereiden op de laatste stadiums van de “Golf” van 2015, de 12de van December en de Zonnewende op de 21ste wanneer de Aarde zich uitlijnt met het Galactische Centrum of de Grote Centrale Zon en de krachtige overstromingen van Licht viert die ontvangen worden vanuit het Grote Kosmische Hart en verstuurd worden via de Grote Centrale Zon naar de Aarde en in/naar jullie Harten.
Geliefden, in deze tijd vragen wij jullie dat jullie met jullie Lichtlichaam en Energiegebied werken, en dat jullie een dagelijkse uitoefening maken van te werken met de Heilige Diamanten Hart Activering die wij jullie gegeven hebben. Terwijl jullie de Diamanten Lichten van het Goddelijke Mannelijke en Goddelijke Vrouwelijke verbinden, zullen jullie die Innerlijke Balans van Goddelijk Licht in jullie eigen Hart, Ziel en Wezen voelen.
Het Meester worden van de 4de Dimensie en Tijdspiralen Initiëren
Geliefde Familie van Licht, wij hebben eerder tegen jullie gesproken over het belang van jullie zelf toe te staan om meester te worden over de Vierde Dimensies van de Tijd. Velen van jullie hebben opgemerkt hoe de tijd schijnt te blijven versnellen en immer sneller gaat. Dat is omdat jullie verbonden zijn in het Collectieve Bewustzijn, hetgeen merendeels nog steeds werkzaam is op de 3de Dimensionale Tijd Kalenders. Terwijl de Stroom van Goddelijk Licht versnelt, lijkt het alsof alles sneller beweegt, wat het natuurlijk ook doet.
De enige manier om met deze waargenomen versnelling te werken is om je bewustzijn te leven en de tijd te creëren die je nodig hebt. Tijd is een illusie, een gemanifactureerde entiteit welke weinig werkelijkheid heeft.  In de Derde Dimensie werd het gemanifactureerd in overeenstemming met de economische behoefte en jullie levens werden gedomineerd door een werkschema. Nu, in de hogere dimensies, zijn jullie vrij om in overeenstemming met jullie eigen tijdkaders en behoeften en wensen te creëren. Dit is de tijd om jullie eigen tijdlijnen of tijdspiralen te initiëren, en om creatieve energieën in/naar de Dromen en Wensen te stromen die jullie wensen te ontvouwen en te manifesteren in de wereld.  
Jullie zijn de Meesters van het Licht, en jullie komen nu in/naar de definitieve echte uitlijning met jullie Ziel en Hogere Zelf. Sta jullie zelf toe om de dromen en visioenen te Voelen die naar boven komen in jullie Ziel vanuit de Hogere Niveaus en breng deze tot uitdrukking in de wereld als jullie eigen Dromen, Visioenen en Creaties.
Op deze manier, Geliefden, zullen jullie de manier bepalen waarop het Diamanten Licht en de Frequenties van Lichtgevendheid geaard worden in de manifestatie in jullie leven en jullie creatie van de Werkelijkheid!
Nu is de tijd voor jullie om te beslissen wat voor avonturen van de Ziel jullie wensen te creëren, en om niet de angsten en ongerustheden toe te staan van de lagere niveaus van het Collectieve Bewustzijn om jullie tegen te werken. Waarom jullie creatieve energie en kracht/macht geven aan de creatie van een apocalyptische nachtmerrie, wanneer er zoveel meer is om te ervaren op het pad van groei en zelf-discipline. Waarom niet in plaats daarvan een pad creëren gevuld met Licht, Vreugde, Liefde en Avontuur, omdat dit is wat jullie kunnen doen als jullie je tijdlijnen ontvouwen zoals een Hemelse Bloem diens bloemblaadjes ontvouwt voor de Kosmische Zon!
Wij wensen jullie veel Vreugde en Licht in jullie avontuur van Bewustzijn terwijl jullie doorgaan de Golven van Lichtgevendheid in/naar een Nieuwe Werkelijkheid te berijden in deze maand van September.

Vertaling: Cobie de Haan - http://www.denkmetjehart.blogspot.nl/
© 2006-15 Celia Fenn and Starchild Global http://www.starchildglobal.com - You are free to copy, distribute, display, and perform the work under the following conditions: You must give the author credit, you may not use this for commercial purposes, and you may not alter, transform or build upon this work. For any reuse or distribution, you must make clear to others the license terms of this work. Any of these conditions can be waived if you get permission from the copyright holder. Any other purpose of use must be granted permission by author.

Geen opmerkingen:

Een reactie plaatsen