maandag, augustus 03, 2015

Jeshua - In de Voetstappen van Lazarus - 1 Augustus 2015 / Yael en Doug Powell


Jeshua
In de Voetstappen van Lazarus
1 Augustus 2015 / Yael en Doug Powell
 
Geliefde vrienden,
Wanneer je de oproep plaatst, wanneer je vraagt om de waarheid te zijn van de Echte energie van je hart, wordt je onmiddellijk verschoven uit de gewaarwording van de lineaire tijd en in/naar de werkelijkheid van het hart diens grootse, eeuwige en circulaire energie. Want het hart is het centrum van alle dingen, en alle harten zijn bij elkaar aangesloten.
Het hart is de beweging van Liefde als het voort barst vanuit het moment van creatie. Het hart is de atomaire kracht van God. Het is de kracht van het leven. Het is verbazingwekkend. En op het moment dat je ermee afgestemd bent, wordt alles in je gehele wezen teruggekeerd naar de zuiverste vibratie van Liefde en de overkoepelende energieën van creatie.
Daarom, alles dat je ooit waargenomen hebt, iedere ervaring van het mens zijn, ieder idee van minder dan God te zijn, alles ontmoet ogenblikkelijk Liefde en wordt opgetild in/naar Liefde en getransformeerd.  
Dus wanneer je de oproep maakt om terug te keren naar de waarheid van je hart, wordt elk verkeerd inzicht ogenblikkelijk getransformeerd, en ben jij het centrum van de wervelende draaikolk van Liefde. En niets dat anders dan de waarheid is kan doorgaan.
Nu kan je deze oude inzichten weer terug uitnodigen. Je kunt de dans van het menselijke leven dansen voor zo lang als je dat wilt. Maar vanaf het moment dat je de oproep maakt, dat je hart geactiveerd is, dat het jouw keuze is om de Liefde te zijn die je bent, mijn dierbare en heilige en zeer geliefde vrienden, is het gedaan - is het gedaan. En het is gedaan de gehele weg in/naar dit moment in dit leven. Het is gedaan in deze geest in deze tijd. Het is gedaan in iedere afwisselende werkelijkheid waarin je leeft. Het is gedaan in iedere incarnatie in de wereld. Het is gedaan. Het is prachtig en het is gezegend. Het is de volledige herinnering van het leven dat je bent.

Het is de werkelijke expressie van het verhaal van Lazarus. Het ging niet over dat ene leven, dat ene lichaam. Maar het ging in plaats daarvan over de activering van zijn hart, van de herinnering van zijn glorie als een wezen van Liefde. Het ging over zijn inwijding in het broederschap van het ontwaakte hart en het zusterschap van de wonderbaarlijke aanwezigheid van de cirkel van creatie. Het ging over zijn geactiveerde hart, en zijn lichaam komt eenvoudig mee want het is gewoon een expressie van energie.
Dus dit is wat er nu beschikbaar is. Het verhaal van Lazarus voortgezet. De terugkeer naar het leven van ieder menselijk wezen. De terugkeer naar het circulaire stromen van Liefde door de kracht van het hart van de Schepping en diens bewustzijn in jou voor de feestviering van het geheel van Liefde - zichzelf in ieder aspect kennend, in ieder inzicht voorbij de ideeën van tijd en plaats, maar hen zeer zeker omvattend.
Ik herken het verlangen van jullie harten. Ik ken het goed. En ik weet dat jullie hier zijn om een stralend Licht in deze tijden te zijn. Ik weet dat jullie harten de waarheid voort stralen en dat alles dat noodzakelijk is de terugkeer is van jullie bewustzijn naar de levende waarheid van de Schepper die al binnenin jullie leeft.
Dus mijn uitnodiging in dit moment is om jullie wederopstanding te voelen. Om jullie zelf terug te voelen komen in de volheid van het leven. Niet dit leven als een menselijk wezen, en misschien dit lichaam diens sterven overwinnend. Nee, Het is veel groter dan dit. Het is de terugkeer van jullie volledige bewuste besef van jullie zelf als het hart van Liefde, het hart van de Schepper, het centrum van de waarheid, de kracht/macht van Liefde om alles te omvatten. En in deze draaiing van creatieve energie, brengt het iedere jota van leven, ieder beetje van energie terug in/naar de waarheid van diens blijmoedigheid, diens macht/kracht, diens Liefde.
Dus het moment dat je hart bewust geopend is, teruggekeerd naar de waarheid van Liefde welke je bent, is elk verkeerd inzicht genezen, als je zelfs deze termen wilt gebruiken. Je bent eenvoudig teruggekeerd naar het volledige besef van dat wat je bent.
En als elk verkeerd inzicht getransformeerd is en jullie de ervaring zijn van stralende Liefde, zijn jullie de gemeenschap van het universum. Jullie zijn de krachten van creatie losbarstend in/naar de ervaring, vreugdevol het zelfbesef vierend. Maar niet het menselijke zelf, het grootse zelf van de Schepper dat jullie zijn.
Jullie zijn hiervoor klaar. Hoewel ik me bewust ben dat het enige serieuze energie kan nemen om jullie voort te lanceren, om jullie te ontlasten van de krachten van de zwaartekracht, de kracht van jullie traject uit de gravitationele aantrekking van de wereld en van het beperkte bewustzijn van het kleine verstand en in/naar de grote en grenzeloze en tijdloze ruimte van het hart van God.
Ik ben hier om jullie te helpen dit te doen. Ik spreek de woorden zoals ik deed voor Lazarus. “Kom nu naar voren en ben het leven, en alleen leven, ben Liefde en alleen Liefde! Her/erken dat wat je bent onveranderlijk en tijdloos is. Eis het op en het is van jou. Sta op, treed naar voren in vrijheid en her/erken het eeuwige leven van de Schepper in jou. En als je opstaat, reik uit in/naar deze wereld en breng contact met iedere molecule van energie met het Hart van onze Schepper. Kom naar voren als het zuivere eeuwige leven. Leven, hetgeen niets kan onderbreken. Leven, hetgeen altijd in ere gehouden moet worden. Leven, hetgeen de Schepper nu in jou viert, en het is prachtig.”
Er is geen noodzaak voor ideeën van genezing doorheen de tijd. Alle manieren waarop het verstand je verhaal waarneemt kunnen geliefd zijn. Het kan geliefd zijn. En wanneer het geliefd is, ben je de vertegenwoordiger van vrijheid. Je eigen vrijheid, want het is vanuit je eigen her/erkenning van dat wat je bent dat deze vrijheid komt. Niets kan je dan houden aan een lineair voortbewegen. Maar in plaats daarvan, ben je het centrum van het Al, de kracht van het leven voor het geheel. En dat, hetgeen je bent, bereikt elk leven in deze wereld, want dit is wat je gekozen hebt om te verankeren en dit is wat je dient met jouw Liefde.
 Dus treed vrij zodat je niet langer de reis mag bestendigen, want de reis, mijn geliefde vrienden, is gedaan. Natuurlijk weten jullie dit. Het maakt slechts de verschuiving in/naar dat wat voor altijd waar is voor jullie hart. En ook dit is nu gedaan. Dit is mijn geschenk, doorheen de vele lagen van de overeenstemmende droom van de dualiteit snijdend, om jullie precies naar het hart van de ervaring van God te brengen. De ervaring van jullie heilige zelf. De ervaring van de krachten van het leven, parend om Alles-Dat-Is in jullie hartcentrum te creëren.
Dit is de waarheid van Tweeling Vlammen. Wij spreken zeer zeker niet over mensen. Wij spreken over de krachten; wij spreken over energie, en wij spreken over herinnering en vrijheid. Dat wat jullie voelen wanneer ik deze dingen tegen jullie zeg is de her/erkenning van jullie hart van de waarheid. Grijp je aan mij vast en houd je stevig vast als wij deze ontwaking van het menselijke hart lanceren in/naar de waarheid als het hart van het Al.
Dus wanneer je de woorden zegt “Ik Ben,” is het tijd om je te herinneren wat dat betekent. Te spreken als het hart van het geheel van het leven en het te voelen resoneren doorheen alles. Te voelen wat het betekent om deze circulaire expressie te zijn welke Liefde is, dat je hart zich herinnert. Want het betekent dat alles dat je ontmoet al ontmoet hebt, en je in Liefde ontmoet hebt. En het is volledig ontmaskerd voor de waarheid van jouw centrum - ogenblikkelijk - totaal. Het is teruggekeerd naar de waarheid van het leven.
Dus ieder oud inzicht van beperkt te zijn, op het moment dat het in je open hart gevoeld wordt, is het gedaan, is het Liefde, is het vrij, is het vrijheid, is het geaccepteerd. Grenzeloos leven. Dat wat zichzelf als “dood” gewaar werd, als van het leven afgesneden te zijn, zoals Lazarus, wordt plotseling vernieuwd in diens herinnering. Dat is het eeuwige leven, altijd exploderend, alles zegenend, het wonder voort brengend van het Echte besef, het Universum opnieuw creërend, volledig bekrachtigd en krachtig. En moeiteloos stralend doorheen wat voor beperkte ideeën dan ook.
Dus maak er niet iets groots van om in/naar de vrijheid te stappen. Het verstand zou graag een lang pad willen creëren maar het hart weet het ogenblikkelijk. Het is waarlijk de herinnering en de ja voor Liefde. En dan natuurlijk, de feestviering. Dit is wat jullie op ieder moment voelen: de grootse feestviering van de Schepper van het leven. De wonderbaarlijke verbazing van de mogelijkheden van Liefde, de ongelooflijke zegen van het bereik van het hart diens uitzicht/gezichtspunt van alles, van het grenzeloze traject van het moment van creatie als nieuwe universums geboren worden.
Dat wat jullie in dit leven gezien hebben, dat wat jullie gevoeld hebben, dat wat jullie geweten hebben, dat alles wordt opengelegd door jullie hart zodat het getransformeerd mag worden in/naar grenzeloze glorie, in/naar de ervaring van het hart van het geheel.
Dus ben ik hier bij jullie en zeg het gebed van Lazarus: “Sta op, sta op in het leven dat je bent. Laat gaan het volgen van de dood hetgeen de tijd volgt, hetgeen een beperkt traject creëert. Wend je in plaats daarvan naar de circulaire ervaring van het Hart van Liefde en je zult de Schepper kennen, je zult je hart kennen.”
Dit is meer dan het verstand diens bekwaamheid om over de hartactivering na te denken. Dit is de verbinding van de energieën van de Schepping in jou. Dat je op zou kunnen lichten, dat je verbonden zou kunnen zijn met het geheel, dat jij, jouw hart, de energieën van Liefde zijn, de krachten zijn van creatie, Liefde voor altijd creërend.
Dus is het een nieuw gezichtspunt dat ik jullie nu aanbied. Jullie kunnen dit gezichtspunt nemen en jullie ervaring van alles verschuiven. Neem mijn hand en volg mij in/naar grenzeloze vrijheid, in/naar de wonderbaarlijke nieuwe matrix van energieën die de wereld creëren als een reflectie van de draaikolk van creatie.
Wat dit betekent is jullie ontdekking te zijn. Het is de volgende fase van jullie ervaring van dat waarvoor jullie kwamen. En wanneer het eenmaal her/erkend is, is het werkelijk de bron van het leven welke voor de mensheid beschikbaar is om vanuit te drinken, het te absorberen, om zichzelf te verlichten, om de aangestoken ontbranding van transformatie te worden, om dat te worden wat eeuwig brandt met het Licht om de grootse explosie van Liefde te herinneren als jullie werkelijke identiteit.
Dus, dit is de lanceerplaats van vrijheid en het diepe hartbesef van de energieën van Liefde. Jullie zouden kunnen zeggen dat dit het begin van vrijheid is. Ik zal zeggen, mijn dierbare vrienden, dat het dat altijd geweest is. Maar jullie zijn hier om het voort te brengen als een herinnering om gedeeld te worden met de gehele mensheid.
Zodat, zoals jullie door de Schepper geïnformeerd werden, dat wat jullie de wereld noemen volledig functioneert als een hart. Een gloednieuwe plaats in het universum voor de grootse explosie van meer liefde en de voeding van diegenen die zich in/naar de waarheid verheffen.
Laat mij jullie omwikkelen in mijn Liefde. Ik ben opgetogen om gedurende een tijdje met jullie te wandelen. Ik ben zo dankbaar om jullie bij me te hebben en om jullie het uitzicht/gezichtspunt vanaf hier te tonen. Het uitzicht/gezichtspunt van het aardse leven vanuit het perspectief van jullie eeuwige natuur. De kracht van de verschuiving naar het hart. Het diepe en eindeloze geschenk van te leven in de dankbaarheid van het hart. En de ervaring van de schoonheid van al het leven, specifiek wanneer jullie weten dat het eindeloos en van jullie om te ontdekken is. 
Affirmeer de waarheid van jezelf. Voel je open hart. Laat het licht alle inzichten/gewaarwordingen van duisternis elimineren. Laat de Liefde welke jullie zijn dat zijn wat jullie identiteit verstrekt. Dank je wel voor te reageren/antwoorden als ik zeg: “Sta op en treed in/naar de waarheid van het leven”.
Jullie zijn het Hart van de Schepper - altijd.

Vertaling: Cobie de Haan - http://www.denkmetjehart.blogspot.nl/
De Berichtgevingen van God
via Yael and Doug Powell
At Circle of Light
www.circleoflight.net
3969 Mundell Road
Eureka Springs, AR 72631

Geen opmerkingen:

Een reactie posten