maandag, augustus 03, 2015

Het Team - Jullie Zijn met Alles Verwikkeld - 17 Juli 2015 / Peggy Black


Het Team
Jullie Zijn met Alles Verwikkeld
17 Juli 2015 / Peggy Black
 
Wij zijn hier en erkennen jullie, wij zijn gehonoreerd met deze verbinding en kans om wederom jullie besef uit te breiden. Wij erkennen jullie fysieke aspect alsook jullie multidimensionale aspecten. Het is onze consequente en voortdurende boodschap geweest, om jullie te herinneren aan jullie luister.
Jij bent een meester en je begint ermee om te herinneren. Jij bent zuivere goddelijke bewuste energie verblijvend in een fysieke gestalte in deze gefocuste werkelijkheid van nu. Je bent ook zuivere goddelijke bewuste energie bewegend tussen andere mogelijke werkelijkheden, andere dimensies. Wij zullen doorgaan dit feit te herhalen totdat het een her/erkende waarheid zonder enige twijfel is.
In je huidige fysieke gestalte ben je in je huidige werkelijkheid om te creëren. Klinkt eenvoudig nietwaar? Niettemin nemen wij de verwarring waar, de ontkenning, het ongeloof van deze mogelijkheid. Dus nodigen wij je uit om buiten deze gemoedstoestand en je huidige overtuigingen te treden en de mogelijkheden van je waarachtige meesterschap in overweging te nemen en te verkennen.
Laat ons jou er eerst aan herinneren dat dit energiegebied, deze trillingsfrequenties, waar je mee interfacet neutraal is, het is een onbeschreven doek zogezegd. Het reageert op de energie, gedachten, woorden, emoties die je op elk moment tot uitdrukking brengt.
Dit neutrale energiegebied of kwantumgebied verbindt zich of is verwikkeld met alle andere energie handtekeningen van deze planeet. Elk en ieder individu draagt bij aan wat gecreëerd is in de werkelijkheid van dit holospel/hologram.

 Je gefocuste intentie draagt bij aan deze creatie. Je energie, gedachten en overtuigingen sluiten zich bij de energie, gedachten en overtuigingen van anderen aan. Dus nu heeft deze groepstrilling een belangrijke/aanzienlijke impact op het gehele gebied. De collectieve vibraties interfacen met de Aarde en alle aspecten die uitgebeeld worden in de fysieke werkelijkheid die je waarneemt.
Dit besef staat jou toe om de echte meester te zijn die je bent. Wanneer je het besef bezit dat je werkelijk verbonden bent met alles dat zich voordoet, het goede, het slechte en het lelijke, kan je beginnen je de krachtige bekwaamheid eigen te maken om een waarachtige transformeerder te zijn van wat er zich op jullie planeet voordoet.
Je bent verwikkeld met alles dat er zich voordoet. Jouw iedere actie, je oordelen, je weerstand, je meningen, specifiek je emotionele vibraties dragen bij aan wat er zich aan het ontvouwen is. Wanneer je een situatie oordeelt, bekrachtig je in feite die waarachtige werkelijkheid. Jouw vibratie of oordeel, positief of negatief, sluit zich aan bij andere gelijkaardige oordelende vibraties en voegt meer kracht/macht toe aan de creatie van het waarachtige ding dat je oordeelt.
Je bent hier in de fysieke gestalte in deze 3D werkelijkheid om het bewustzijn op te tillen en te transformeren. Herinner je, jij bent een alchemist. Jij hebt de bekwaamheid en de waarachtige vaardigheden om de mensheid bij de ontwaking te helpen.
Je bent aan het ontwaken tot het besef dat ieder individu een meester-schepper en een multidimensionaal wezen is. Je bent aan het ontwaken tot het besef dat deze 3D ervaring de enige ervaring is van de eventuele mogelijke werkelijkheden die je kunt en zult ervaren. Je bent aan het ontwaken tot het besef dat je te allen tijde tussen heel veel andere dimensies en werkelijkheden beweegt.
Wij weten dat velen van jullie momenten ervaren waarin jullie gedesoriënteerd en verward raken. Jullie schudden je hoofd, beseffen dat je terug in de fysieke gestalte bent en staan voor een raadsel door wat er net gebeurde. Deze hoofdbrekende ervaring gebeurt met steeds meer individuen.
Jullie bewegen in feite tussen dimensies in. Jullie beginnen ermee om een korte glimp of een visioen op te vangen van andere werelden of werkelijkheden. Dit is het proces van bewuste evolutie. Dit verschuiven vanuit de ene werkelijkheid naar de andere kan en zal jouw fysieke gestalte beïnvloeden, dus ben bewust, zorg voor jezelf en ben aardig voor jezelf. Rust, drink water, eet gezond, ben in de natuur en verschuif je gedachten en emoties zo vaak als nodig is om in een plaats van samenhang te blijven.
Denk eraan, dat wanneer je van de ene dimensie/hologram naar de andere aan het verschuiven bent, je deze huidige 3D werkelijkheid met alle mogelijkheden vanuit de hogere dimensie inzaait. Beetje bij beetje, brengt dit in feite een opwaardering op gang voor het verouderde en beperkte paradigma van deze werkelijkheid. Jullie verschuiven deze dimensie door jullie verbinding of verwikkeling met alle anderen. Jullie woorden, gedachten, emoties en projecties alsook jullie reizen buiten dit beperkte hologram/holospel ondersteunen de uitbreiding en het besef van werkelijkheden voorbij jullie verbeeldingskracht.
Wij willen dat jullie het belang begrijpen van wie jullie zijn. Wij gaan door met jullie te bekrachtigen om te herinneren dat jullie hier zijn en een belangrijk/aanzienlijk onderdeel zijn van deze grote en kosmische verschuiving. Alles is een frequentie, een vibratie. Alles is verbonden of verwikkeld. Eén verschuiving beïnvloed werkelijk iedereen. Eén ontwaakt besef triggert anderen. Ongeveer zoals het aanraken van de buitenste strengen van een uitgewerkt en prachtig gevormd spinnenweb door iedereen gevoeld wordt, dat ontwaakte besef wordt energetisch door iedereen door deze verwikkeling gevoeld.
We zouden ook het voorbeeld van jullie huidige internet kunnen gebruiken, hetgeen iedereen rondom de wereld met elkaar verbindt. Het is slechts de buitenste reflectie, een projectie of manifestatie van de verwikkeling. Het is slechts de buitenste reflectie van jullie bekwaamheid om telepathisch of empathisch verbonden te zijn met alles en iedereen.
Je kunt je mentaal, en zelfs emotioneel, ontkoppeld voelen van de tragische gebeurtenissen die zich rondom jullie wereld voordoen. Je kunt ontkennen dat je wat dan ook te maken hebt met deze huidige gebeurtenissen. Echter, vanwege je energetische verbinding en verwikkeling, voel je de vibratie van alles dat er zich voordoet. Je verbeelde ontkenning draagt werkelijk bij tot wat er zich voordoet.  
Dus nodigen wij je uit om een bewuste transformeerder te zijn, een bewuste alchemist, door de verheffing van allen te helpen en te ondersteunen. Je besef en bereidheid om Licht, Liefde, vreugde, dankbaarheid en vergiffenis bij te dragen aan deze kwantumverwikkeling beïnvloedt alles dat er plaatsvindt.
Je bent niet machteloos, je bent werkelijk machtig voorbij iedere maatstaf. Je bent een verbazingwekkende kosmische en galactische burger.  Je bent hier om te verheffen, om levensonderhoudende werkelijkheden te creëren. Je bent zoveel meer dan het fysieke lichaam en de beperkte overtuigingen die je draagt.
Je uitgebreide ZELF, je multidimensionale ZELF maakt deel uit van de volledige galactische en kosmische verwikkeling van de goddelijke energie van creatie. Jij bent eindeloos. Jij bent een belangrijk deel van Alles Dat Is. Wij nodigen jullie uit je deze waarheid eigen te maken, en deze waarheid te belichamen. Het is tijd en het is Nu. Jullie persoonlijk bijdragen zijn nodig en maken werkelijk een verschil in deze 3D verwikkeling en in de galactische en kosmische verwikkeling.
Wij zijn altijd beschikbaar en een deel van jullie verwikkelde energie. Wij gaan door jullie onze Liefde en ondersteuning te sturen alsook onze diepe dankbaarheid voor jullie voortgezette bijdragen aan de verbazingwekkende verschuiving die er in het bewustzijn aan het plaatsvinden is.  
Het Team

Vertaling: Cobie de Haan - http://www.denkmetjehart.blogspot.nl/
©2015 Peggy Black All Right Reserved. You may share this message and distribute as long as nothing is changed, you credit the author and include this copyright notice and web address.  www.morningmessages.com

Geen opmerkingen:

Een reactie posten