donderdag, augustus 06, 2015

De Magdalen Toegangspoort & De Leeuwen Poort - 6 Augustus 2015 / Kara Schallock


Ascentie Berichten
De Magdalen Toegangspoort
& De Leeuwen Poort
6 Augustus 2015 / Kara Schallock
 
De Magdalen Toegangspoort - 23 Juli 2015
Wij zijn in een zeer krachtige verschuiving. Zoals jullie al weten, hebben we steeds grotere verschuivingen gehad, de ene meteen na de andere, met nauwelijks wat voor tijd dan ook om een pauze ertussenin te nemen. De huidige verschuiving is uitermate krachtig aangezien het regelrecht naar de Leeuwenpoort op 8 Augustus leidt. (8/8/2015=8/8/8). De acht symboliseert Macht/Kracht en zekerheid, de Macht om alles te zijn dat wij zijn is waartoe wij ieder begeleid worden om te zijn. De Magdalen Toegangspoort, de verschuiving waar wij momenteel in zijn, helpt ons voor te bereiden op de Leeuwen Poort door het Goddelijke Vrouwelijke in een ieder van ons te bekrachtigen. Weet alsjeblieft dat het Goddelijke Vrouwelijke beide seksen binnenin vasthoudt en de Kracht is met het manifesteren van onze creaties, hetgeen een vermenging is van zowel het vrouwelijke (creativiteit) als het mannelijke (manifestatie).
De Magdalen Toegangspoort brengt de vibratie van De Magdalene met zich mee. Haar voornaamste essentie is Moed … Moed om het kleine afgescheiden ego te transcenderen en meer volledig in/naar het volledige geïntegreerde ego te stappen. Deze Toegangspoort helpt het afgescheiden ego te zijn wat het bedoeld is te zijn en dat is op alle manieren het tot uitdrukking brengen van de Ziel. Als wij de Kracht van deze Toegangspoort gebruiken om als Eén te vermengen (De Ziel en ego en vrouwelijke en mannelijke energieën), bereiden wij ons voor op het hoogtepunt van deze Toegangspoort bij de Leeuwen Poort. Iedere dag brengt meer Licht en meer Kracht naar de Aarde en in/naar ons terwijl wij in snelheid/kracht opbouwen. De Volle Maan, onze 2de Volle maan van de maand, op 31 juli (in de VS) helpt om deze Toegangspoort verder te bekrachtigen. Dus jullie zien het, niet alleen zijn we in één toegangspoort, het wordt onmiddellijk opgevolgd door de meest krachtige Leeuwen Poort. En de energie zal vanaf daar doorgaan, aangezien datums alleen een markering/wegwijzer zijn.
We kunnen de opbouw voelen, nietwaar? Emoties zijn meer intens en deze lagere emoties van het afgescheiden ego staren ons recht in het gezicht en zeggen, “Wat ga je eraan doen?!’ Wel, wat ga je eraan doen? Zal je het slachtoffer spelen voor hen of een standpunt innemen en zeggen, “Niet meer. Toedeloe!” als je bereid bent om je oude mensen-tevreden-stellende patronen te laten vallen en meer in je Authentieke Zelf te stappen, helpt het aanzienlijk om stijlvol door deze krachtige tijd heen te gaan. Het vergt om volledig eerlijk te zijn met jezelf en je niet voor anderen terug te houden om je oude masker op te houden om de vrede te bewaren. Denk eraan, dat wanneer jij in je kracht van je Authenticiteit staat, het anderen helpt om hetzelfde te doen … als zij dat aldus kiezen. Natuurlijk, zij mogen ervoor kiezen om dat niet te doen en zullen aanzienlijk verontrust raken als jij de regels van het ‘spel’ verandert. Want jij, jij kunt eenvoudigweg niet langer meer aan de spelletjes, leugens en misleidingen gehoorzamen. En je ziet recht door diegenen heen die ervoor kiezen om hun levens te leven in een nep rol.

Sinds de Nieuwe Maan van vorige week (16 juli), zijn wij meer in contact gekomen met onze Authentieke Zelven alsook door de keuzes die we gemaakt hebben. Er mag het één of andere grote drama geweest zijn specifiek in relaties, familie en onze eigen versie van zekerheid. Hoe meer intens het geweest is is gelijk aan hoe vervent jij en/of anderen de verandering weerstaan. Als je er mee gestroomd hebt en het geobserveerd hebt, in plaats van je te hechten aan het drama of het conflict, heb jij je Moed bekrachtigd om meer Authentiek te zijn. Met deze verschuiving, hetgeen ook een onderdeel is van de Magdalen Toegangspoort, hebben wij het niet alleen emotioneel gevoeld, maar ook fysiek. Er mag een grote verschuiving geweest zijn in je slaappatronen alsook in andere gebieden van je fysicaliteit. Specifiek vrouwen mogen het in hun voortplantingsorganen gevoeld hebben, wat allemaal deel uitmaakt van de Sacrale Plexus. Dit is een enorme grote golf van Goddelijke Vrouwelijke energie en de drang om ieder deel van ontkenning te genezen is aanwezig. Er mag ook een terugkeer zijn van enige hoofdpijnen samen met Hartenergie in de vorm van hartritmestoornissen, druk of andere manifestaties. Dit is allemaal een boodschap om meer van jezelf te houden, ieder deel van jou, want dat is de boodschap van de waarachtige Godin.
Ja, de energie heeft zich opgebouwd en zal doorgaan op te bouwen, alsof wij een enorme grote vloedgolf berijden die doorgaat te groeien. Dit alles bereidt ons voor op de verduisteringen van September, alsnog een volgende enorme grote golf van krachtige energie. Blijf op de top van de golf en laat het je dragen, opdat je er niet door opgeslokt wordt.
Enige tijd geleden deelde is mee dat de Pleiadische Afgezanten van het Licht de toorts van toezicht doorgegeven hebben aan de Sirische Afgezanten van het Licht. Deze Blauwe Wezens begeleiden ons doorheen onze volgende Ascentie jaren en eonen. Een deel van het geschenk van de Blauwe Wezens is de bekrachtiging van De Magdalene en haar Tweelingvlam, De Christus, als Eén … het Goddelijke Vrouwelijke. Terwijl de oude begeleiding Haar belasterde, nemen Zij en de Christus nu Hun plaats in als de Dappere en dit is een zeer krachtig aspect van het Goddelijke Vrouwelijke/de Bron. Herinner alsjeblieft dat het Goddelijke Vrouwelijke niet gaat over het geslacht, want het bezit geen scheiding tussen vrouwelijk en mannelijk. Deze volledige evolutie in/naar het Goddelijke Vrouwelijke wordt door de Blauwe Wezens van Sirius begeleid en aanzienlijk bekrachtigd door de huidige Magdalen Toegangpoort. De Blauwe Wezens van Sirius zijn feitelijke gedurende een poos bij ons geweest nu en hebben ons geholpen in het Christus Bewustzijn te stijgen en zullen ons verder helpen te evolueren in/naar het Universele Bewustzijn, terwijl ons DNA evolueert en wij toegang hebben tot onze Nieuwe Blauwdrukken. Zoals jullie weten, is onze cellulaire structuur langzaam aan het veranderen, wat ons uiteindelijk door verschillende soorten van bewustzijn heen leidt en uiteindelijk in/naar het Diamanten Bewustzijn, het meest schitterende van alle. Daar zijn nu sommigen die deze frequentie vasthouden, doch een paar weten dit echt, maar brengen het niet tot uitdrukking.
We nemen één stap per keer, en de eerste stap is om alles dat ons beperkt los te laten. Deze geleidelijke evolutie is belangrijk om een sterke fundering op te bouwen. Wanneer wij schoon zijn wanneer de Ziel en het ego versmolten zijn als Eén, zonder overblijfselen van afscheiding, zullen wij doorgaan te evolueren in/naar de hogere bewustzijnniveaus. Voor nu, is het belangrijk om gewoon de ene voet voor de andere te zetten en onze Begeleiding op te volgen. We zullen geleid worden. Dus ga door te mediteren, laat los wat voor jou is om los te laten en als er grote veranderingen voor jou zijn, neem hen, want iedere stap en iedere keuze leidt de weg in/naar de Lichtheid van Zijn. Je hoeft de dingen niet te verhaasten, dus blijf in het Moment en ben gereed om in/naar het onbekende te springen wanneer het tijd is. Je ziel weet wat voor jou het beste is.
Als wij ieder onze Begeleiding volgen, zullen wij geleid worden naar waar het ook is dat wij bedoeld zijn om te zijn. We zullen nieuwe paden hebben die uitgelijnd zijn met ons evoluerende bewustzijn. Ben bewust in ieder Moment, want het is alleen door Besef van dat wij evolueren en dit Besef helpt je om te kiezen. Wanneer je Ja!, zegt tegen het Universum, zegt het Universum Ja!, tegen jou. Ben je bewust van de mensen in je leven en voor de boodschappen die zij brengen. Sommige zullen pijnlijke boodschappen zijn en je zult weten dat het tijd is om los te laten. Lijn jezelf uit met Vreugde en je kunt niet verkeerd gaan. Vreugde is de hoogste vibratie van alles en zonder het is er geen evolutie. Denk eraan dat Vreugde niet gebaseerd is op wat dan ook buiten jezelf. Het is een Ziel Essentie binnenin jou. Nu is de tijd om je leven eerlijk onder ogen te komen en bereid te zijn om het te laten gaan, als dat je begeleiding is. Houd aan niets vast. Ben vrij. Ben jou.
*****
De Leeuwen Poort - 5 Augustus 2015
Op 8 Augustus zullen wij binnengaan wat genoemd wordt de Leeuwen Poort. De Magdalen Toengangspoort leidt ons naar dit punt en is er ook een onderdeel van. Wat is het hoogste doel van deze vermenging? Het Goddelijke Vrouwelijke is, natuurlijk, een belangrijk onderdeel van de Ascentie en wie beter dit te symboliseren dan De Magdalene? Zij brengt de essentie van Moed, de Moed om de lagere aspecten van de dualiteit binnenin ons en onze culturen te transcenderen. Zo velen werden geconfronteerd met vele persoonlijke uitdagingen. Echter, uitdaging is een kans om meer dualiteit los te laten zodat wij meer Liefde mogen zijn. De Leeuwen Poort is in feite een drievoudige 8 (8/8/2015 - 2+0+1+5=8). De Leeuwen Poort brengt Kracht voort, de kracht om alles te zijn dat we zijn. Dus jullie zien het, De Magdalene brengt de Moed om Sterk te zijn om meer Liefde te zijn.
Eerbetoon aan Cecil de Leeuw door Aaron Blaise ©
 
Velen werden wanhopig met de gewelddadige overgang van Cecil de Leeuw. Dit heeft veel naar de oppervlakte gebracht … slachtoffer bewustzijn, oordeel, wanhoop, dualiteit en meer. Terwijl ik deze daad niet vergoelijk, kijk is eraan voorbij. Lang geleden leerde is dat dieren zichzelf niet laten zien tenzij zij ervoor kiezen om dat te doen. De Oorspronkelijke Amerikaanse spiritualiteit onderwijst dat de dieren zichzelf altijd aan de mensen geven. Cecil is geen slachtoffer. Welnu, denk je dat het een vergissing is dat Cecil zijn leven gaf precies voor de Leeuwen Poort? Geloof je nog steeds in de dood? Is Cecil niet nog steeds aan het begeleiden en is hij niet in onze Harten om ons aan onze kracht te herinneren? Elk dier toont zichzelf altijd aan ons met een boodschap om ons in Besef te helpen groeien. Wat liet Cecil ons zien? Er is geen dood, er is alleen een overgang om Licht te zijn. Als je werkelijk in Goddelijke Orde gelooft, dan maken Cecil en de tandarts daar allemaal een deel van uit, net zoals wij dat doen.
Wij zijn aan het verhuizen in/naar een geheel nieuwe cyclus van evolutie/Ascentie tijdens en na de Leeuwen Poort. Het zal magisch toeschijnen, en toch is er geen magie bij betrokken. Wij evolueren eenvoudig naar een plaats welke magisch lijkt te zijn, omdat wij dit soort van Gelukzaligheid eerder ervaren hebben. Al het werk dat wij aangaande onszelf gedaan hebben, als ons verschuiven, brengt ons naar deze plaats. Het is specifiek intens geweest in de laatste paar weken. Ben nu gefocust op alles dat stromende is in je leven en laat je gehechtheid los aan wat je ziet als zijnde “verkeerd”. Dit is een gescheiden ego gewaarwording/inzicht. Alles is in Goddelijke Orde en om te accepteren wat krachtig is, helpt ons in/naar de schoonheid van de post-Leeuwen Poort te verhuizen. Het is alleen in onze beperkte geesten dat wij doorgaan gehecht te blijven aan goed of verkeerd. Goed/verkeerd, goed/slecht, ons/hen maken allen een deel van de dualiteit uit. Het is gedaan! Laat het los!
Als onderdeel van de Leeuwen Poort verhuizen wij collectief meer in/naar het Hogere Hart, hetgeen een vermenging van Hart en Geest is. Het begint met te voelen en intuïtief aan te voelen en te onderscheiden waar wij mee uitgelijnd zijn en dit wordt opgevolgd door ons verstand welke met de waarheid van ons Hart vermengt. Er hoeft geen Hart versus het verstand te zijn. Dit is het potentieel van de Leeuwen Poort. Het is ook een vermenging van het Goddelijke Vrouwelijke met het Goddelijk Mannelijke (Hart/geest), en het maakt allemaal deel uit van Eenheid, niet de dualiteit waar het verstand en het Hart gescheiden zijn en man en vrouw gescheiden zijn. Er is alleen Eenheid. Dit Evenwicht is aldus belangrijk, aangezien het mannelijke het vrouwelijke ondersteund en het vrouwelijke het mannelijke begeleidt. Deze zijn unieke aspecten van de Ene vibratie. Wanneer in Evenwicht, manifesteren wij onze Creativiteit. De één zonder de ander is incompleet. Als het voor je hoogste evolutie is om in partnerschap te zijn voor dit Evenwicht, prachtig. Het vergt echter niet in partnerschap te zijn om in evenwicht te zijn. Een ieder van ons heeft binnenin zich zowel mannelijke als vrouwelijke energieën. Wij hebben ieder de Macht om te creëren en de Macht om te manifesteren.
Ja, daar is immens Licht dat voort gutst. Het is tijd om ons afgescheiden ego uit te nodigen om ons geascendeerde ego te zijn, in die zin, voor het Hart en het verstand om Eén te zijn en voor onze ego’s om Eén met onze Ziel te zijn. Er is hier geen strijd, er is alleen Liefde. Zonder het ego zijn wij zonder een lichaam en ons doel is om in onze lichamen te ascenderen, om de ziel/Liefde/het Licht en de Bron precies hier op Aarde te zijn. Van hieruit is de Waarheid “zo boven, zo beneden’ en “Zo binnenin, zo buitenom”. Vraag jezelf waar in deze aanhalingen van Waarheid de dualiteit past?
De Leeuwen Poort is gelinkt aan onze Grote Centrale Zon en aan onze eigen zonnedisk, de Zon. Doorheen de Toegangspoort, gutst immens Licht vanuit de Grote Centrale Zon naar onze Zon en in/naar ons, ons verder brengend in/naar het Christus en Universele Bewustzijn, waar Liefde de enige Waarheid is en van daaruit manifesteert alleen Liefde. Het is het waarom wij zo ijverig gewerkt hebben met het loslaten van alles dat geen Liefde is. Natuurlijk, besef welzeker dat dit het potentieel voor ieder van ons is … om dit Licht te ontvangen, en hoe volledig wij het ontvangen is afhankelijk van hoeveel elk van ons losgelaten heeft en het oude verschoven heeft om het Nieuwe te verwelkomen. Het feit dat deze Leeuwen Poort feitelijk een drievoudige 8 betekent is, dat het drievoudig meer potent is dan iedere andere Leeuwen Poort die wij tot dusverre ervaren hebben. Een drievoudige 8=drievoudige Kracht. Deze Kracht zal zachtjes in jou stromen en zal al deze plaatsen opvullen waarin je losgelaten hebt. Het vult ons met Goddelijke Liefde. Het brengt grote Harmonie en Vrede, specifiek als wij uitlijnen met de energieën, in plaats van onszelf tegen hen schrap te zetten, denkende dat meer intensiteit ons omver zal blazen. Om uit te lijnen met de Leeuwen Poort, kan je mediteren met de eenvoudige intentie van te ontvangen, je kunt kiezen om in een groep te zijn om te ontvangen, je kunt een ceremonie of alles creëren waartoe je gegidst wordt om te doen. Voor mij, ik houd het eenvoudig. Ik zal een kaars aansteken en mediteren op de datum van de Leeuwen Poort. Ik mag gegidst worden om visueel door de Leeuwen Poort heen te lopen, aangezien ik hoogst visueel ben, echter, ik zal het niet weten totdat het tijd is. Dus volg eenvoudig je eigen Begeleiding. Het is niet van belang waar je bent of hoe je kiest om te ontvangen. En aangezien er geen tijd in Waarheid is, doe het op ieder tijdstip dat jij uitkiest, of heb de bedoeling om de gehele dag door te ontvangen, de dag en de nacht. Jij hebt de leiding, er is geen “speciale” manier die beter is dan de rest.
Wat je mag verwachten: een duidelijk pad naar je Hart diens Verlangen(s), een drang om te bewegen/verhuizen of te reizen of eenvoudig een prachtig gevoel van Liefde. Een ieder zal in overeenstemming met hun huidige staat van zijn ontvangen, hetgeen perfect en in Goddelijke Orde is. Je mag een hoger energieniveau en meer Duidelijkheid/Overzichtelijkheid ervaren. Je mag je vrijer dan voorheen voelen … vrij om meer jou te zijn, vrij om te bewegen/verhuizen, vrij om los te laten of wat Vrijheid ook maar voor jou betekent. Vrijheid voor, tussen haakjes, is veel meer ontwikkeld dan Vrijheid van. Je mag aanzienlijk geïnspireerd zijn een ander pad te kiezen en je mag zoveel Liefde voelen dat je het eenvoudig wilt delen. Dus je mag je net zo goed voelen als een grote vuurtoren van Liefde, eenvoudig Liefde zijnde ongeacht waar je bent of wat je doet.  
Als een persoon niet gereed is voor deze grote invoer van Licht, mag het zeer oncomfortabel aanvoelen. Dit is specifiek waar voor diegenen die al gekozen hebben om in het oude te blijven. Voor zeker, zal dit Licht jullie uit jullie comfortzone helpen. Dit Licht zou mensen zich onrustig kunnen laten voelen, hetgeen geen ongerustheid is, maar een opwaardering aangaande hun zenuwstelsel. Ben liefdevol voor anderen en voor jezelf met zelfzorg.
Weet dat deze Leeuwen Poort niet slechts in een dag gebeurt en dat het dan weg is (dat is 3D denken). De energie zal doorgaan en zal je verder verheffen. De Magdalen Toegangspoort energie zal ook doorgaan. Dan in het begin van September, zal een verduistering alles dat je ontvangen hebt sterker verankeren. De datum 8-8 is voor het actief en doelbewust ontvangen van het Licht. En dus na de achtste, kan je doorgaan met je intenties om te ontvangen. Wat voor acties je ook onderneemt zijn en zullen worden ondersteund. Wat het ook is dat je denkt en voelt zal benadrukt, bekrachtigd en gemanifesteerd worden, dus blijf positief. Het is behulpzaam om van plan te zijn om doorheen je Kroon te ontvangen en zo in/naar je Pijnappel Chakra, want de Pijnappel is de Licht distributeur. Je kunt je voornemen om het ook meteen in/naar je Hogere Hart te brengen. Ik houd ervan om het Licht in/naar al mijn chakra’s te brengen, de aura en de lichamen, inclusief mijn cellulaire en elektrische systemen. Je zult gegidst worden als tot waar dit Licht te dirigeren of je kunt de bedoeling ervoor hebben om het te laten gaan waar het het meeste nodig is.
Het doel van alle toegangspoorten en portalen en verduisteringen is om in Liefde te stijgen en uit te breiden, om alles te zijn dat je bent, om Ziel-vermengd te zijn. Dit is een uitbreiding van je bewustzijn, je Christus Bewustzijn, waar het leven moeiteloos en elegant in/naar de hoogst mogelijke vormen stroomt. De keuze blijft … wil je in de wereld van de dualiteit blijven of jezelf en de gehele Aarde naar een hogere staat van Zijn brengen? Dit betekent dat het belangrijk is alles van de dualiteit los te laten, inclusief oordeel, kwaadheid en andere aspecten van goed/verkeerd, goed/slecht, stress/vrede enzovoorts. Kan je wat voor verslaving dan ook aan drama en dualiteit loslaten en in Acceptatie zijn van Wat Is in dit Moment?
Als we het willen, is Vrede, Harmonie, Liefde en alle verlangens van je Ziel voor je leven hier, en als dit je intentie is, is het nu voor jou beschikbaar. Daar zullen nog steeds deze wereldse afleidingen zijn en er zullen nog steeds momenten van dualiteit zijn, doch als je de Waarheid kent van Wie jij bent, kan je waarnemen zonder gehechtheid. Voor zeker, zal je zien dat er twee werelden zijn die zij aan zij op de Aarde leven. Je krijgt te kiezen in welke je leeft.

Vertaling: Cobie de Haan - http://www.denkmetjehart.blogspot.nl/
Copyright © 2009-2015, Soulstice Rising. All Rights Rreserved! - http://www.soulsticerising.com/index.asp

Geen opmerkingen:

Een reactie posten