dinsdag, augustus 18, 2015

De Arcturianen - “Het Hogere Licht Gebruiken” ~ Deel 2 - 16 Augustus 2015 / Dr. Suzanne Lie


De Arcturianen
 “Het Hogere Licht Gebruiken”
Deel 2
16 Augustus 2015 / Dr. Suzanne Lie
 
Welkom, wij de Arcturianen zijn hier voor sectie twee van Het Hogere Licht Accepteren. Als je het Hogere Licht accepteert gaat het in/naar je bewustzijn, je aura, je lichaam en je cellen om wat voor overblijvende duisternis dan ook te ontdekken, zodat het genezen kan worden.
Deze “duisternis” zijn “blokkades” binnenin jou die angstig zijn om te veranderen, angstig om te transmuteren. Wanneer jij je eenmaal van deze blokkades die nog niet losgelaten werden bewust bent, kan je deelnemen aan je eigen vrijmaking. Wanneer jij je eenmaal herinnert om jezelf vrij te maken, kan je anderen helpen met hun vrijmaking. Het Hogere Licht arriveert vanuit de dimensies voorbij de tijd. Vandaar dat, het in/naar jullie heden, verleden en afwisselende werkelijkheden gaat.
Wanneer jij je eenmaal herinnert hoe het Licht toe te staan je Aarde voertuig op deze manier binnen te komen, kan je anderen helpen om hetzelfde te doen. Je zult je ook herinneren hoe je Gaia kunt helpen bij het aarden van dit multidimensionale Licht in de Kern van Haar Wezen. Op deze manier, zal je jouw persoonlijke vorm met Gaia’s planetaire vorm vermengen.
Dan, zullen jouw persoonlijke, en Gaia’s planetaire elementalen van aarde, lucht, vuur en water het hogere frequentie Licht met al het leven delen. Omdat dit hogere frequentie Licht doorgaand blokkades vindt en opruimt, kan je gemakkelijker je zelf en je werkelijkheid transmuteren. Met de blokkades ontdekt en losgelaten, breidt je dagelijkse bewustzijn uit in/naar de hogere hersengolven.
Met deze hogere hersengolven, staten van bewustzijn, beginnen jouw gewaarwordingen/inzichten van de werkelijkheid de hogere frequenties van werkelijkheid te omvatten. Terwijl jij je aanpast aan de transmutaties van je voertuig, leer/herinner jij je hoe dat te vinden wat gekwetst, vervormd of uit synchroniciteit is. Met deze uitgebreide gewaarwording/dit uitgebreide inzicht zal je in staat zijn om je werkelijkheid te identificeren, er Onvoorwaardelijk van te Houden en het te transmuteren met het Violette Vuur.
Wat het ook is dat je getransmuteerd hebt binnenin je fysieke of planetaire lichaam is dan in vrijheid gesteld in Gaia’s werkelijkheid om te helpen met het verhogen van Gaia’s resonante frequentie. Geleidelijk, is er steeds meer hoger frequentie Licht en steeds minder driedimensionaal licht.
Begrijpen jullie nu hoe belangrijk jullie, onze menselijke vertegenwoordigers, zijn? Wij herinneren jullie eraan om er zeker van te zijn om wat het ook is dat jullie getransmuteerd hebben los te laten. Op deze manier, is dat wat getransmuteerd werd vrij om diens ervaring van transmutatie bij te dragen aan al het leven.

Herinner je, in de vijfde dimensionale werkelijkheid waar jullie mee helpen om te creëren, dat ieder persoon, iedere plaats, situatie en ding in/naar diens eigen besef zal komen van waar en aan wat zij wensen te resoneren. Uiteindelijk, zullen al deze uitgebreide resonanties van ZELF zich aansluiten bij het eenheidsbewustzijn met al het leven binnenin de vijfde dimensionale resonantie van Gaia.
Want zie dierbaren, jullie verhuizen van de resonantie van de derde/vierde dimensie in/naar de vierde/vijfde dimensionale resonantie, om te vermengen met het NU van de vijfde dimensionale, en daaraan voorbij, resonantie van het leven. Zodra jullie je er bewust van worden dat jullie die verschuiving in/naar die volgende dimensionale zone van Gaia voltooid hebben, zullen jullie vanzelfsprekend in/naar eenheid stromen met al het leven binnenin die dimensionale zone.
Als jullie met jullie proces van “terugkeren naar ZELF” beginnen en daarmee doorgaan, loopt het Hogere Licht op jullie vooruit om jullie altijd-uitbreidende bewustzijn/inzicht/gewaarwording te dirigeren. Terwijl jullie je reis voortzetten, stroomt alles dat jullie moeten weten naar de oppervlakte van jullie bewustzijn.
Wat eens een grens was tussen je innerlijke zelf en de externe wereld wordt een magneet die jou hecht aan de Lichtfrequentie die dominant is binnenin jouw bewustzijn, je gedachten, je emoties en je intenties.
Als je alles in voorvertoning ziet dat je gecreëerd hebt met je hogere resonantie, is je eerste intentie om met andere mensen, levensvormen, plaatsen en situaties te verenigen die een beroep op jou doen voor hulp. Via je eigen innerlijke hogere Licht, ben je verbonden met ontelbare personen, plaatsen en dimensies.
Daarom, ben je goed geïnformeerd. Dus, wanneer jij je innerlijke, hogere Licht in/naar de lagere werkelijkheidsfrequenties stuurt deel je al je ervaringen van het transmuteren van de werkelijkheid via Onvoorwaardelijke Liefde en het Violette Vuur. Op deze manier, zet je een situatie in beweging waarin je de leraar wordt van wat je geleerd/herinnerd hebt.
Wij zeggen “geleerd/herinnerd” omdat je geleerd hebt te herinneren je eigen hogere dimensionale expressies van ZELF te herinneren. Je hebt je ook herinnerd hoe het hogere Licht in/naar je bewustzijn te brengen en het doorheen je fysieke gestalte te laten lopen.
Je hebt je ook herinnerd om dit Licht te delen met al het derde dimensionale leven. Vandaar dat, als je in je transmuterende wereld uitademt, je multidimensionale adem gedeeld wordt en andere derde dimensionale expressies van werkelijkheid binnen kunt gaan om hen ook te helpen transmuteren.
Hoe meer je dit hogere Licht toestaat je lichaam binnen te gaan, hoe dieper, en dieper het kan reizen. Hoe dieper het Licht in/naar je gestalte kan bewegen, hoe meer oude karmische paden van parallelle en afwisselende incarnaties op de Aarde getransmuteerd kunnen worden. Op deze manier, ben je veelvoudige versies van je derde dimensionale zelf binnen het NU aan het verschuiven.
Op deze manier kunnen de kwetsuren/verwondingen die je aangenomen hebt doorheen je veelvoudige belichamingen in een driedimensionaal voertuig van binnenuit genezen worden. Gelukkig is het tegengif voor de leugens die aan jou verteld werden, de vergissingen die je gemaakt hebt en de ontberingen die je doorstaan hebt dat je WEET dat je kunt weigeren om deel te nemen aan wat voor versie van werkelijkheid dan ook door dat LOS te laten wat je vastgesteld hebt een voltooide ervaring te zijn.
Als je op deze manier begint de controle over je eigen werkelijkheid te nemen, besef je dat je de bekwaamheid hebt om wat voor ervaringen dan ook die JIJ als compleet acht te transmuteren en los te laten. Je herinnert je ook dat het tegengif voor iedere angst en/of pijn dat opnieuw tevoorschijn komt, is om Onvoorwaardelijke Liefde en het Violette Vuur naar jezelf te sturen.
Dit geschenk van Onvoorwaardelijke Liefde voor jezelf staat jou toe om vreedzaam doorheen de algehele ervaring te gaan van stromen door de tijdzone heen waarin je momenteel geïncarneerd bent. De Onvoorwaardelijke Liefde en het Violette Vuur, hetgeen een constant component geworden is van je bewustzijn, zullen je gidsen om jezelf uit te lijnen met de hogere frequentie energiegebieden die in toenemende mate door je huidige werkelijkheid heen stromen.
NU bewegen jullie doorheen, reizen rond, raken aan, strelen, zweven boven de lagere frequenties van Licht/werkelijkheid, hetgeen alles geweest is dat jullie gekend hebben tot dit NU. Daarom, wordt er een beroep op jullie gedaan om je aan te passen aan een nieuwe ervaring van de 3D werkelijkheid.
Terwijl je door je toenemende, uitbreidende werkelijkheid heen gaat zal je leren onderscheid te maken tussen de verschillende frequenties van Licht. Met je nieuwe multidimensionale onderscheidingsvermogen, zal je in staat zijn om langzaam, of snel, je bewustzijn aan te passen om de hogere dimensionale inzichten/gewaarwordingen te kiezen.
Beetje bij beetje en van moment naar moment, zullen je inzichten/gewaarwordingen uitlijnen met de werkelijkheidsfrequentie waaraan je hogere bewustzijn zich aangepast heeft. Je bent gelijkaardig aan diepzee duikers die langzaam terug moeten keren naar de oppervlakte zodat hun lichaam zich aan kan passen aan hun terugkeer naar de oppervlakte waarin het “licht het water ontmoet”.
NU, net zoals je het water in zouden kunnen gaan en het stromen van kouder water en het stromen van warmer water voelt, zal je leren om het dichtere stromen van de lagere dimensionale werkelijkheden en het lichtere stromen van de hogere dimensionale werkelijkheden te herkennen.
Terwijl je door deze altijd-veranderende versie van dierbare Gaia’s planeet gaat, zal jij je bekwaamheid polijsten om het hogere dimensionale stromen van de ascenderende Aarde te herkennen en er in vallen. Je bent in staat om dat aldus te doen omdat JIJ je aanpast aan je uitbreidende gewaarwordingen/inzichten.
Hoe meer jij je aanpast aan je hogere frequentie keuzes van gewaarwording/inzicht, hoe meer je bewustzijn uit zal lijnen met dat waar jij je nu aan aanpast. Terwijl je bewustzijn uitlijnt met de hogere frequentie golven van Licht/werkelijkheid, komen je hogere frequentie gewaarwordingen/inzichten online in je dagelijkse leven.
Geleidelijk, worden de zorgen en ellendes van de derde dimensionale resonantie, waar je nu aan voorbij verhuist, verre herinneringen van een leven dat je eens leefde. Je past je in toenemende mate aan aan het “gevoel” van een hogere werkelijkheidsresonantie. Vandaar dat, je gemakkelijker het verschil kunt onderscheiden tussen de derde, vierde en vijfde dimensionale energiegebieden.
Als je dit onderscheidingsvermogen verbetert, zal je in toenemende mate kiezen te stromen IN/NAAR dat wat gevuld is met Onvoorwaardelijke Liefde. Je zult je ook herinneren om de dichtere werkelijkheidversies te transmuteren die je aan het loslaten bent. Je zult ook ontdekken dat je niet langer de energiegebieden kunt tolereren, welke resoneren op de frequentie van verwarring, afscheiding, of angst.
Hoewel de hogere frequentie energiegebieden in het begin verontrustend zouden kunnen zijn, zal je rap leren dat als je in die resonantie blijft jij je spoedig aan zult passen. Als je kiest om te blijven in het energiegebied van Onvoorwaardelijke Liefde, zal je bewustzijn in toenemende mate uitbreiden naar de resonantie waarin je zult beginnen te herinneren.
Geleidelijk, zal je liefdevol de werkelijkheid herinneren van je Hogere ZELF waarin de vijfdimensionale staat van bewustzijn normaal is. Als je in/naar en uit deze hogere dimensionale energiegebieden zweeft, zal je bewustzijn zich geleidelijk aanpassen aan de hogere werkelijkheidsdimensies.
Met deze aanpassing, zal je progressief jouw link aan de lagere werkelijkheidsdimensies loslaten. Uiteindelijk, zal je in staat zijn om steeds langer in het vijfde dimensionale energiegebied te blijven. Als jij je aanpast aan het vijfde dimensionale energiegebied, zal je beginnen om duidelijk de veelvoudige derde dimensionale illusies waar te nemen.
Met het loslaten van deze illusies, zal je weten dat jij de schepper van je persoonlijke werkelijkheid bent en dat je kiest om de resonantie van de derde dimensionale illusie binnen te gaan. Je zult beseffen dat het het NU voor jou is om de volle verantwoordelijkheid te nemen voor het leven dat JIJ gecreëerd hebt met jouw iedere gedachte en jouw iedere emotie.
Wanneer je die verantwoordelijkheid voor je keuzes neemt, breidt het je bewustzijn zo uit dat je begint te denken op een planetaire manier. Als je in/naar het Planetaire Bewustzijn verhuist, besef je in toenemende mate dat met jouw iedere inademing, je in je vijfde dimensionale bewustzijn ademt; en met iedere uitademing je jouw vijfde dimensionale bewustzijn met Gaia deelt.
Deze vorm van interdimensionaal ademhalen breidt jouw gewaarwordingen/inzicht zo uit dat je duidelijk kunt herkennen wanneer er een beroep op je gedaan wordt om Gaia te transmuteren met je geschenk van Onvoorwaardelijke Liefde en het Violette Vuur.
Als je deze oproep beantwoordt, breiden je gewaarwordingen/inzichten zelfs verder uit om waar te nemen hoe je doorgaande transmutatie uitbreidt in/naar:
De atmosfeer,
De grond,
Het water,
En in/naar alle elementalen.  

Je kunt ook waarnemen dat de elementalen vreugdevol jouw geschenk naar personen, dieren, planten, locaties en/of situaties transporteren.  

Hoewel je eens voelde dat je alleen was, vermeng en verweef je NU met AL het leven. In toenemende mate laat je de oude 3D menselijke overtuigingen van goed - slecht, beter - slechter en het jouwe en het mijne los en verhuis je in/naar de 5D planetaire overtuiging van:
“Wij mensen zijn leden van dit prachtige wezen bekend als Gaia.”
Nu dat wij uitgelegd hebben hoe je de schepper van jouw werkelijkheid bent, willen wij je eraan herinneren dat JOUW Multidimensionale ZELF de gehele weg vanuit de Bron, omlaag stroomt doorheen de Overziel. En in/naar de veelvoudige versies van je zesde, vijfde, vierde en derde dimensionale expressies om het energiegebied van je ZELF uit te lijnen met de versie, de JIJ, die volledig ontwaakt is.
Door deze “streng van parels” ben je in staat om je gewaarwordingen/inzichten uit te breiden omhoog in/naar steeds hogere frequenties van jezelf, terwijl je tegelijkertijd die streng van parels in de kern van Gaia plant. Op deze manier, wordt JIJ de ware aard van je planetaire ZELF - Gaia.
Als jij je bewustzijn uitbreidt van zijnde een persoon in/naar zijnde een planeet, besef je dat je niet slechts creëert of verandert, je bent aan het terugkeren. Je WEET dat je aan het terugkeren bent omdat jij je kunt herinneren wie JIJ echt bent.
Je kunt je herinneren dat je veelvoudige incarnaties op Gaia hebt, en je bent nu gereed om hen allemaal in/naar het Nu te verzamelen en AL jouw expressie terug te keren naar de vijfde dimensie en daaraan voorbij. Wij wensen om jullie allemaal eraan te herinneren dat wij de Arcturianen door dit gehele proces heen bij jullie zijn.
Jullie mogen ons niet herkennen omdat wij vormeloze energiegebieden zijn die de veelvoudige werkelijkheidsfrequenties omcirkelen, erdoorheen bewegen en ermee resoneren. Daarom, zullen jullie ons op dezelfde manier herkennen als jullie je eigen Multidimensionale ZELF herkennen in jullie eigen multidimensionale werkelijkheden en werelden.
Met andere woorden, als jullie meer over jullie zelf weten, zullen jullie meer over ons weten. En, als jullie meer over ons weten, zullen jullie meer over jullie zelf weten. Denk eraan dat wij, wij allemaal, als ÉÉN binnenin het NU leven.
Wij zien dat in jullie NU, velen van jullie gereed raken om al jullie derde dimensionale geloofsystemen los te laten. Deze derde dimensionale geloofsystemen verbeteren zoals jullie eerste klas “leer te lezen” boeken. Deze 3D geloofsystemen zijn gebaseerd op polariteit, geslacht, afscheiding, opeenvolging, tijd, wedijver en dood/sterven.
Net zoals alle derde dimensionale ervaringen van jullie werkelijkheid herijkt worden, wordt iedere dimensie van jullie grote, multidimensionale levenskracht gedownload in/naar jullie derde dimensionale voertuig van klei.
Met deze belangrijk download van jouw Multidimensionale ZELF, vermengen de leden van jou die eens primitief waren, individualiseerden, teleurgesteld raakten, efficiënt met de leden van JOU die oneindig collectief, verenigd en verlicht zijn.
Jullie allemaal kozen om dit grote avontuur van planetaire ascentie binnen te gaan omdat jullie wisten dat deze gigantische uitdaging zeer voordelig zou zijn voor de uitbreiding van jullie volledige ZELF. Wanneer je vraagt:
“Wanneer zal deze gebeurtenis zich voordoen?”
Zeggen wij, “NU! Nu is echt en tijd is een derde dimensionale illusie.”
Herinner je alsjeblieft dat een vraag over “wanneer” verbonden is aan de derde dimensionale “tijd”. Wij vragen NU dat je die derde dimensionale constructie loslaat en in/naar de vijfde dimensionale waarheid verhuist.
JIJ bent al geascendeerd.
Jij bent al een vijfdimensionaal wezen.
Echter, je derde dimensionale denken vertelde jou dat je één individu bent die zeer hard moet werken om goed genoeg te zijn om te ascenderen.
In feite, is ascentie een derde dimensionale constructie waarin JIJ afgescheiden bent van de JIJ in de hogere werkelijkheidsdimensies.
Als je de tijd en de derde dimensionale gedachten van beperking loslaat,
Zal je stromen in/naar het NU van de vijfde dimensionale JIJ waarin je weet dat:  
JIJ de schepper van je leven bent,
En JIJ Allen bent als ÉÉN collectief wezen
DIE Gaia’s Ascentie aan het creëren is. 

Herinner je alsjeblieft dat elk en iedereen van JULLIE op dezelfde wijze belangrijk is. 
 
Zegeningen ZIJN. WIJ zijn de Arcturianen.

Vertaling: Cobie de Haan - http://www.denkmetjehart.blogspot.nl

Geen opmerkingen:

Een reactie posten