maandag, augustus 24, 2015

Aartsengel Uriel - De Inhoud van het Goddelijke Licht - 19 Augustus 2015 / Shanta Gabriel


Aartsengel Uriel
De Inhoud van het Goddelijke Licht
19 Augustus 2015 / Shanta Gabriel
 
Een introductie boodschap van Shanta:
De meesten van jullie zijn zich ervan bewust dat ik langer dan 25 jaren met Aartsengel Gabriel gewerkt heb. Wat mij recentelijk meer verrast heeft zijn de prachtige geschenken vanuit de engelachtige dimensies die voor mij naar voren komen om te delen wanneer ik de Lichtgebied Technologie klassen onderwijs, waar ik de Gemeenschap/Communicatie met de beschikbare Engelen aan allen in deze tijd voortbreng.
De Aartsengelen die de harten van de gehele mensheid op Aarde assisteren bezitten elk een uitgesproken Licht Gebied dat een kwaliteit van bewustzijn binnenin ons inspireert. Aarstengel Uriel wordt de Engel van het Licht genoemd. Hij is beschikbaar om met ons te werken om onze geesten te verlichten en onze levens te inspireren met Schoonheid, Waarheid en nieuwe uitbreidende inzichten. De volgende gegidste inspiratie van Aartsengel Uriel, hetgeen via een recente klas kwam, leert ons om het Goddelijke Licht te herkennen als het geschenk waar onze Ziel naar verlangd heeft om te ontvangen.
*****
De Inhoud van het Goddelijke Licht
Jezelf Onderdompelen in Vloeibare Liefde van de Bron van Al het Leven
Dierbaren,
Zwelg in de inhoud dat het Goddelijke Licht is. Het is de Vloeibare Liefde van de Creatieve Bron waar jullie in leven, bewegen en jullie wezen hebben. Wanneer jij jezelf toestaat te ontwaken jegens deze waarheid in je hart, transmuteert de kracht van Goddelijke Liefde alles dat je geoordeeld hebt als onwaardig binnenin jou. Je herontwaakt tot de waarheid en majesteitelijkheid van wie je werkelijk bent.
Dat is waarom de Aartsengelen in de Aardse rijken op aldus een diepgaande manier werken in deze tijd. Wij zijn hier om niet alleen aan te moedigen maar ook om te bekrachtigen, om niet alleen te inspireren maar ook om te transformeren, om niet alleen de sluiers van onwetendheid op te tillen maar om aldus jullie mentale capaciteiten te verlichten dat jullie voor altijd door het Licht getransformeerd zijn. Jullie zijn bedoeld een vermengd wezen te zijn -- eentje die in de Aarde verankerd en afgestemd is op de Goddelijke Aanwezigheid - uitgelijnd vanuit de Hemel naar de Aarde binnenin jullie fysieke lichaam.
De Aartsengelen zijn gekomen om Licht vanuit de Bron van al het Leven naar de wereld te brengen. Wij zijn hier om diegenen te inspireren en te gidsen die willen luisteren en leren om te bevrijden en bevrijd te zijn. Er is geen plaats waar wij geen nieuw leven creëren en het aan diegenen aanbieden die open zijn om het te ontvangen. Goddelijke Begeleiding leeft in de Intelligentie van dit Licht. Het is alleen Liefde van jezelf in bedwang houden dat jou afsnijdt van wat je het meest wilt ontvangen. Wanneer je Liefde aan jezelf geeft, wordt je op zo een diep niveau genezen dat je hart verlicht is en je ontvangende kanalen geactiveerd zijn/worden. Dit staat jou toe om nieuw leven te creëren vanuit het Goddelijke Licht in deze nieuwe tijd ontwakend op de planeet. Je kunt nu beginnen om de structuur te creëren waar je in wilt leven en de toekomstige aspecten van jezelf die je wilt worden.

Wanneer jij jezelf in het Goddelijke Licht onderdompelt, stappen nieuwe frequentie binnen in het gebied rondom je lichaam en heb je toegang tot de Liefde en de Intelligentie die binnenin je hart leven. Er is geen kracht/macht op Aarde dat overeen kan stemmen met de Goddelijkheid diepingeworteld in het Licht van God. Eerbied voor je pad is belangrijk voor bewuste onderdompeling in deze liefdevolle aanwezigheid. Het is waar je hart naar verlangt. Het is waar je geest naar aangetrokken wordt om te ervaren. Je ontwaking in/naar het Licht van de Goddelijke aanwezigheid staat jou toe om de vrijheid te vinden hoog boven het alledaagse te vliegen en nochtans op duidelijke praktische manieren te creëren. Zonder in/op multidimensionale niveaus te werken kunnen jullie geen Hemel naar de Aarde brengen en de geschenken/gaven ontvangen waarnaar jullie Ziel verlangd heeft om tot leven te brengen.
Dit verlangen van de Ziel is onder de pijn en het lijden van zoveel mensen. Goddelijke Vereniging is aan de basis van al het verlangen. Wanneer je diepgaand binnenin je Ziels verlangen communiceert, wordt de essentie van deze waarheid werkelijkheid. Wanneer mensen partnerschap zoeken, is de vereniging van het heilige mannelijke en vrouwelijke in het hart. Wanneer mensen kiezen om materiële dingen te kopen waarvan zij geloven dat deze hen gelukkig maken, is het het verlangen voor vereniging binnenin het zelf dat zij zoeken. Jullie willen de lege plaatsen binnenin jullie opvullen. Zeer vaak bevredigt het verkrijgen van een fysiek object jullie verlangen niet gedurende een substantiële tijdsduur.  
Terugkomend naar de diepte van jezelf, steeds weer opnieuw, opent de deuren naar je Ziel, waar de werkelijke geschenken waar je naar verlangt binnenin jou leven. Daar is een ontwaking voor de Liefde welke voor jou aangeleverd wordt, en je verbinding met deze overstromende fontein van waarachtige Liefde is als een geschenk beschikbaar. Deze behoefte om te verbinden met de Bron van de Goddelijke Vereniging binnenin de diepte van je wezen is doorslaggevend voor creativiteit en zal jou voeden wanneer je het in ere houdt.  
De gehele Schepping is in afwachting van jullie in deze activiteit als jullie zuivere Goddelijkheid worden die de Aarde bewandelen en de volste uitstraling van jullie Ziel binnenin een menselijk lichaam leven. Dat is hoe het Lichtlichaam gecreëerd wordt. Van de acceptatie van de luister van Goddelijke Liefde ontwakend in jullie hart naar de breedte van Goddelijke Intelligentie uitbreidend door de kanalen van wijsheid die voor jullie beschikbaar zijn, raakt deze verbinding van uitstraling volledig Goddelijk Verenigd.  
Of je het nu wel of niet vermoedt, je wordt op het fysieke/emotionele niveau opgeschoond voor de Goddelijke Vereniging die je Ziel verlangd te ervaren. Je ontvankelijke kanalen zijn aan het uitbreiden en stellen zich open voor de hogere frequenties. Wij vragen jullie om een ontvanger voor de Goddelijke Wijsheid te zijn die nu beschikbaar is. De ware schoonheid binnenin jullie uitlijning met de Bronenergie transformeert jullie structurele integriteit om in harmonie te zijn met de geschenken van jullie Ziel. Als je meer van deze goddelijke verbinding vasthoudt, vindt er een versmelting plaats welke je cellulaire structuur toestaat om nieuw leven in de kristallijne vorm uit te stralen. Dit is jouw waarachtige erfenis als een kind van God omdat je originele vorm binnenin de kristallijne frequenties was.
Als je meer Licht binnenin je wezen vasthoudt, alles dat niet uit kan lijnen met deze frequenties valt weg en jij bent vrij. De vrijheid die je nastreeft in het leven is afhankelijk van de kracht van de verbinding die je voelt met Alles Dat Is. Onderdompeling in het Goddelijke Licht staat de verbinding met de Bron van al het leven toe en brengt naar jou, van moment naar moment, de ultieme bevrediging van vrij en in uitlijning te blijven met de waarheid van jou.
Als je met je diepste Waarheid kijkt, wordt jij jezelf gewaar op het Pad van het Hart. Grote schreden zijn mogelijk op dit pad als jij je hart toe kunt staan te versmelten in Liefde. De Bron van Al het Leven heeft niets van jou nodig anders dan je totale loyaliteit om in Eenheid binnenin jezelf te zijn. Deze essentie van Goddelijke Vereniging is uitgebreid in/naar multidimensionale rijken om jou toe te staan deel te nemen aan de nieuwe structuren die in Licht gecreëerd worden.
Vanuit die plaats, zal alles ontvouwen als jij jezelf toestaat in de zuiverheid te zitten van een gebied van Goddelijke Liefde. Toegang verkrijgen tot deze kracht komt door het te ontmoeten met de volle kracht van jouw overeenstemming met Liefde -- ongeacht wat. Binnenin iedere foton van Licht zijn de creatieve aspecten van Eindeloze Intelligentie en Goddelijke Liefde. Steeds weer opnieuw terugkomen in/naar de diepte van Liefde binnenin jezelf, opent de deuren naar je Ziel en je beseft dat er nu en altijd in Liefde voor jou voorzien wordt.
Je verbinding met deze overstromende Fontein van Waarachtige Liefde is een geschenk. Alles dat je hoeft te doen is om je wezen uit te lijnen met de inhoud van het Goddelijke Licht, dan je hart en geest te openen om het te ontvangen.
Aartsengel Uriel
door Shanta Gabriel
Augustus 19, 2015
TheGabrielMessages.com

Vertaling: Cobie de Haan - http://www.denkmetjehart.blogspot.nl/

Geen opmerkingen:

Een reactie plaatsen