vrijdag, juli 03, 2015

SaLuSa - Veel is Wachtende op het Juiste Moment om Geïntroduceerd te Worden - 3 Juli 2015 / Mike Quinsey


SaLuSa
Veel is Wachtende op het Juiste Moment om Geïntroduceerd te Worden
3 Juli 2015 / Mike Quinsey
 
Gebeurtenissen vinden overal op de Aarde plaats die de noodzakelijke veranderingen op gang zullen brengen die jullie voort zullen stuwen in/naar stabiliteit en het einde van tweedracht. Het zal tijd nemen maar wij staan ter beschikking om jullie in de juiste richting te wijzen. Het "opruimen" van alles dat geen plaats heeft in jullie toekomst mag een formidabele taak schijnen te zijn, maar met onze hulp en de assistentie van de Lichtwerkers over de gehele wereld heen zal het vrij snel plaatsvinden. Om het Nieuwe tijdperk te manifesteren en tegelijkertijd alles op te ruimen dat niet langer meer nodig is, geeft weinig vormgeving van wat voor vorm van volgorde dan ook, niettemin is het gecontroleerd en goed gepland. Een ieder van jullie kan de impact verminderen op diegenen die alleen begrijpen wat zij voor hun ogen zien, door kalm te blijven en anderen te laten weten dat alles dat er aan het gebeuren is voor het uiteindelijke goede van allen is. Terwijl het oude wegsterft, ben ervan verzekerd dat alles dat er geïntroduceerd moet worden al voorbereid werd. Verwacht echter niet teveel te vroeg, maar ben bewust van veranderingen die duidelijk aangeven dat het Nieuwe Tijdperk begonnen is.
Waar jullie getuige van zullen zijn is de geleidelijke verwijdering van diegenen die posities van verantwoordelijkheid hebben maar hun machten misbruikt hebben. Zij kunnen eenvoudigweg niet blijven zoals zij zijn, niet in staat om te reageren op de nieuwe energieën die binnenkomen. De oude manieren moeten veranderen, en wij weten dat de grote meerderheid van de mensen beseffen dat zij succesvol uitgeprobeerd en beproefd werden. Nu zijn jullie in de buurt van je bij de hogere vibraties aan te sluiten en zullen profiteren van de vele vooruitgangen die teruggehouden werden door de Illuminatie gedurende vele, vele jaren. Vele van hen zijn natuurlijke voortvloeisels aangaande dat waar jullie al vertrouwd mee zijn, en waarvan jullie al beseft hebben dat het verouderd is. Zelfs hoewel zij jullie onthouden werden, werd er gedurende vele jaren aan hen gewerkt en zijn zij gereed om onmiddellijk in gebruik genomen te worden. Het betekent dat er een hele opeenvolging van veranderingen zullen zijn die snel jullie manier van leven zullen verheffen.

Door de jaren heen werden zaken terzijde gestaan door de incarnatie van diegenen die de kennis en vaardigheid hebben om de mensheid voorwaarts te doen laten gaan. Dit is van toepassing op vele uitvindingen en veranderingen die zullen helpen jullie in een relatief kort tijdsbestek vooruit te schuiven. Daarentegen, onder de allereerste veranderingen zullen diegenen zijn die de rijkdom van de Aarde eerlijk en voor alle mensen delen. Dergelijke veranderingen zijn verbonden aan de herwaardering van de valuta's, zodat er uiteindelijk wat jullie noemen een "gelijk speelveld" zal zijn. Daar zullen niet langer meer het "in eigendom hebben" en de "niet in eigendom hebben" zijn, aangezien de overvloedigheden van de Aarde evenredig onder allen verdeeld zullen worden. Inderdaad, het zal één van de eerste grote/belangrijke veranderingen zijn om plaats te vinden. Echter, wij waarschuwen om onze commentaren te nemen als te bedoelen dat zij aanstaande zijn, en jullie zouden moeten beseffen dat dergelijke veranderingen tijd zullen nemen om onder jullie verspreid te worden. Zoals wij eerder lieten doorschemeren, zullen de armste naties de eerste zijn om van de veranderingen profijt te hebben.  
Een welkome verandering die zonder enige twijfel vele mensen zal plezieren zal de geleidelijke introductie zijn van een vrij transportsysteem, dat werkzaam is door de energie die overal om jullie heen te gebruiken is. Uiteindelijk zullen de verontreinigende brandstoffen die jullie nu gebruiken vervangen worden door energie welke verontreinigingsvrij is. Dergelijke veranderingen zullen mettertijd geïntroduceerd worden, maar verwacht hen niet te snel. Zoals jullie je voor kunnen stellen, zullen sommige veranderingen mensen wereldwijd beïnvloeden en zal er veel voorbereiding nodig zijn om ravage te vermijden. Echter, jullie moeten weten dat alle gebieden van het leven op Aarde geadresseerd zullen worden om te verzekeren dat jullie verder gaan uit jullie hedendaagse verouderde methodes.
Dus Dierbaren, veel is wachtende op het juiste moment om geïntroduceerd te worden, en de sleutel voor veel ervan is de verwijdering van de invloed van de Duisteren. Of misschien zouden wij moeten zeggen hun volledige verwijdering zodat zij niet langer meer tussenbeide kunnen komen met de plannen voor jullie toekomst. Jullie zouden nu moeten beseffen dat gedurende eonen aan tijd jullie levens gedirigeerd werden door de Illuminatie om hen uiteindelijk de totale macht over jullie en jullie Wereld te geven. Zij hebben nooit hun doel bereikt, en nu dat zij niet langer in staat zijn om hun macht uit te oefenen zullen zij dat nooit. Jullie mogen je afvragen waarom hen een dergelijke kans toegestaan werd voor volledige controle over jullie, en het antwoord is dat het voor jullie ervaring en evolutie is. Jullie werden letterlijk gedwongen om een situatie te confronteren die niet toegestaan werd om stuurloos te raken, maar jullie in staat stelde om jullie wilskracht/vastbeslotenheid te testen om de Duisteren te weerstaan. Ben ervan verzekerd dat jullie je allemaal vrijwillig aangemeld hebben om de ermee gemoeid zijnde uitdagingen te ervaren, en nu dat jullie het einde van jullie beproevingen naderen zijn jullie verreweg geschikt voor hen.
Jullie zullen jullie ervaringen zeer zeker van waarde vinden, specifiek als jullie kiezen om hen te gebruiken voor de vooruitgang van alle zielen. Houd in gedachten dat als jullie eenmaal een Galactisch Wezen geworden zijn jullie bijna zeker zullen wensen om anderen het voordeel van jullie ervaringen te laten hebben. Niet iedere ziel hoeft persoonlijk door alle ervaringen heen te gaan, maar kan het voordeel nemen van iemand die dat wel heeft gedaan. Herinner je dat jullie "Allen Eén" zijn en wanneer je ernaar streeft om elkaar te helpen in plaats van een persoonlijk gewin te maken zoals jullie op Aarde doen, is er geen behoefte voor competitie maar in plaats daarvan samenwerking. Instinctief zijn jullie gevoelens er één van te wensen om alle zielen te helpen te evolueren, en dat is waarom wij hier zijn om jullie door de laatste stadiums van de oude cyclus heen te zien.
Jullie moeten opmerken dat de tijd doorgaat te versnellen, en dit is een zeker teken dat jullie ascenderen. Terwijl jullie je vibraties verhogen, laten jullie aldus de oude vibraties achter die geen plaats hebben in de hogere dimensies. Dit is bij keuze, aangezien zij hun doel gediend hebben bij jullie te helpen te evolueren. Sommige zielen zijn nog niet gereed om dergelijke stappen te nemen en zij zullen doorgaan te ervaren zoals voorheen. Jullie kunnen er echter zeker van zijn dat zij uiteindelijk hun lessen zullen leren en gereed zullen zijn om op te stijgen. De schoonheid van het evolueren is dat niemand jou dwingt om vooruitgang te maken anders dan op je eigen tempo, en het is een proces van natuurlijke vooruitgang.
Ik ben SaLuSa van Sirius, en zoals altijd in contact met Moeder Aarde en de Menselijke Beschaving. Houd altijd in gedachten dat jullie gezamenlijk ascenderen. Dus zullen jullie doorgaan betrokken te zijn bij Moeder Aarde terwijl de Ascentie plaatsvindt. Jullie hebben nog steeds een aanzienlijke weg te gaan om het te bereiken en helemaal niets zal toegestaan zijn om jullie voortgang tegen te houden. Wij sturen jullie onze Liefde en Zegeningen zoals altijd.
Dank je SaLuSa,
Mike Quinsey

Vertaling: Cobie de Haan - http://www.denkmetjehart.blogspot.nl/

Geen opmerkingen:

Een reactie posten