zaterdag, juli 04, 2015

De Hemelse Witte Wezens - Je Ascentie Begrijpen en Ontwaken - 3 Juli 2015 / Natalie Glasson


De Hemelse Witte Wezens
Je Ascentie Begrijpen en Ontwaken
3 Juli 2015 / Natalie Glasson
 
Dierbare geliefden, wij brengen onze vibratie van gelukzaligheid naar jullie voort, jullie omringend en onderdompelend in de kwaliteiten van gelukzaligheid. Dit is geen kwaliteit van vreugde, geluk of verrukking; het is verwant aan een kosmisch geluk welke je volledige wezen op alle niveaus vult, aan jou demonstrerend dat de Schepper volledig binnenin je wezen aanwezig is. Gelukzaligheid is zoals een magie welke eenvoudig vanuit resonantie geboren wordt met een acceptatie van de Schepper, in plaats van materiële objecten, ervaringen of mensen. Wanneer je gelukzaligheid ervaart verheugd je volledige wezen zich in de buitengewone vibraties van de Schepper, en genezing en verjonging vindt plaats wat toestaat voor sensaties en erkenning van tevredenheid, de waarheid aanmoedigend om te verschijnen. Dus grotere staten van gelukzaligheid worden ervaren als je op een dieper niveau met de Schepper communiceert, alles dat de Schepper is wordend en belichamend.
Voor ons, de Hemelse Witte Wezens, is de vibratie en ervaring van ware gelukzaligheid een symbool van in eenheid verenigd te zijn met de Schepper. Wanneer sensaties van gelukzaligheid onophoudelijk zijn, altijd uitbreidend en verdiepend, dan verblijft één binnenin de kern van de Schepper, in ritme bewegend met de Schepper en de Schepper belichamend. De vibraties van gelukzaligheid, wanneer zuiver ervaren binnenin het emotionele lichaam, bedoelend dat gelukzaligheid tot bloei komt jegens diens eigen overeenstemming binnenin je wezen, brengt dan de Ziel in beroering door de Ziel te vragen en aan te moedigen te ontwaken binnenin het fysieke lichaam en de fysieke werkelijkheid verder te begeleiden. Het is vaak door het emotionele lichaam dat de Ziel begrepen en geactiveerd kan worden als je emoties en gevoelens jou toestaan om de uitbreidende aard van je Ziel te voelen en je ermee te verbinden, wat het verstand en je gedachten niet kunnen.
Wanneer wij spreken over het creëren, belichamen en ervaren van Liefde binnenin jullie wezen en het uit te stralen in/naar jullie werkelijkheid, vragen wij aan jullie om jullie emotionele lichaam, jullie gevoelens en zintuigen te gebruiken om een staat van zijn te vormen welke open is, actief, uitbreidend en bewust. Vanuit deze staat ben je gemakkelijker in staat om toegang te verkrijgen tot en uit te lijnen met de vibraties van de Schepper, en de hogere aspecten van je wezen te downloaden en te stimuleren, alsook in staat te zijn om meer volledig de uitbreidende aard van de Schepper te begrijpen. Aldus worden staten en sensaties van gelukzaligheid geboren, hetgeen hogere frequenties van de Schepper zijn, geboren vanuit de vibraties en verbindingen van Liefde.

Dit is waarom de focus op Liefde en de creatie van het Tijdperk van Liefde op de Aarde essentieel is in deze tijd, het proces van het manifesteren van Liefde van alle vormen binnenin jullie werkelijkheid moedigt jullie aan om de staten van openheid en bereidheid binnen te gaan om te verbinden met de Schepper en de Schepper binnenin jullie te herinneren. Staten en ervaringen van Goddelijke Onvoorwaardelijke Liefde beroeren de Ziel en staan de Ziel toe om zichzelf te presenteren. Het lichaam en het volledige wezen reageren dan, wat verschuldigd is aan de aanwezigheid van de Ziel die staten van gelukzaligheid creëert, wat verder het downloaden van de Schepper en jullie Ziel verhoogt. De focus op Liefde is immens belangrijk om de goddelijke herinnering van de Schepper te helpen, wat in waarheid het in beroering brengen van de Ziel in manifestatie en realisatie is.
Onze energie, van de Hemelse Witte Wezens, houdt de vibratie vast van de oorsprong van de Schepper. Wij ondersteunden de Creatie van de Aarde met onze creatieve originele essentie, en wanneer het ook is dat jij je met ons verbindt herinneren wij je aan je eigen originele essentie, de kern van de Schepper welke aldus vertrouwd is voor je Ziel. Dit creëert een ogenblikkelijke ontwaking, uitlijning en herinnering, diepgaand ondersteunend voor de ascentie van je Ziel. De gelukzalige vibraties die je in onze zuivere witte energie herkend zijn die van de kosmische ontwaking, uitlijning en herinnering, hetgeen alle vormen van illusies weg pelt om waarheid voort te brengen. Met dit begrip van gelukzaligheid kan je de genezende krachten binnenin ons Licht herkennen, wat altijd voor jou/jullie beschikbaar is, en hoe wij jouw/jullie versnelling van de resonantie met de Schepper kunnen ondersteunen. Om te resoneren met en als de Schepper, is als de Schepper te reageren. Je reacties observeren is een krachtige manier van door de illusie heen te gaan in/naar waarheid en overzichtelijkheid/duidelijkheid. Het is je goddelijke doel om te verzekeren dat je reacties geboren worden vanuit een ruimte van waarheid, uitlijning en expressie van de Schepper, aangezien je reacties ook je creaties van brandstof voorzien en binnenin je werkelijkheid manifesteren. Wanneer je reacties geboren worden vanuit een ruimte van liefde en misschien op een later tijdstip gelukzaligheid binnenin jou, dan weet je dat jij jezelf verenigt met de waarheid van je wezen; de Schepper.
Wij, de Hemelse Witte Wezens, nodigen jullie uit om tijd te nemen te observeren of jullie reacties jullie creaties en daarom ervaringen van brandstof voorzien. Door de energie die binnenin je reacties aanwezig is op te merken kan je herkennen of het dezelfde energie is die aanwezig is in de situaties en omstandigheden die door jou aan jou en in jouw werkelijkheid gepresenteerd wordt.
Wij nodigen jullie ook uit om ons Zuivere Witte Licht te ervaren om vibraties van Liefde en gelukzaligheid binnenin jullie wezen op te bouwen en te ontwaken, aldus verdere herinnering en uitlijning met de Schepper helpend om bewust te evolueren.
"Geliefde Hemelse Witte Wezens, Ik doe een beroep op jullie Hemelse en Kosmische vibrationale Zuivere Witte licht om mijn volledige wezen te omwikkelen. Ik open mezelf bewust om jullie Licht en Goddelijke tussenkomst te ontvangen om frequenties van Liefde binnenin mijn wezen te vormen en te ontwaken. Dat mijn innerlijke Liefde mijn Ziel mag beroeren om in grotere actie te komen binnenin mijn wezen en werkelijkheid. Ik open mezelf bewust om jullie Licht en Goddelijke tussenkomst te ontvangen om frequenties van gelukzaligheid binnenin mijn wezen te vormen en te ontwaken. Dat mijn innerlijke staten van gelukzaligheid mijn Ziel in beroering mogen brengen om binnenin mijn wezen en werkelijkheid in grotere actie en belichaming te komen. Ik open mezelf bewust om jullie Licht en goddelijke tussenkomst om frequenties van herinnering met en resonantie van de Schepper binnenin mijn wezen te vormen en te ontwaken. Dat mijn innerlijke staten van uitlijning, mijn Ziel in beroering mogen brengen om van binnenuit mijn wezen een zuivere reactie van waarheid te worden, de Schepper eeuwig creërend en manifesterend doorheen mijn expressies. Ik her/erken het proces van ascentie dat binnenin mijn wezen plaatsvindt en de reis van genezing en evolutie kan ik ervaren via de emotionele staten van Liefde en Gelukzaligheid. Ik ben mijn waarheid nu en ik nodig de Hemelse Witte Wezens uit om mijn bewuste besef en ervaring hiervan in mijn huidige moment te ondersteunen. Dat jullie Licht mij nu mag omwikkelen, mijn Ziel in/naar de manifestatie beroerend met mijn bewuste acceptatie. Dank je wel."
Wij nodigen je uit om te gaan zitten of liggen en eenvoudig onze zuivere vibratie in je wezen te ademen, vrij van verwachting met een eenvoudig weten en waarheid binnenin je besef. Laat ons voor jou dienstverlenend en genezend zijn.
Vanwege de hoge hoeveelheid van de originele energie en essentie van de Schepper binnenin ons Licht nodigen wij je ook uit om de intentie vast te houden van illusies en verwachtingen te ontbinden terwijl je een beroep doet op onze energie om je te omwikkelen. In een tijd wanneer Liefde het pad naar herinnering en verhoogde staten van bewustzijn is, wensen wij om je er bewust van te maken dat verwachtingen je spirituele evolutie belemmeren. Intenties zijn een focus van brandstof voorzien door goddelijke energie. Echter verwachtingen zijn een focus van brandstof voorzien door en bezet met gehechtheid, in waarheid het gevoel van gebrek. Emotionele gevoelens en staten van gebrek voorzien een werkelijkheid van afgescheidenheid van brandstof, hetgeen pijn en lijden op vele niveaus van je wezen veroorzaakt. Dergelijke energieën en ervaringen zijn niet uitgelijnd met het Tijdperk van Liefde en zijn het dus nodig om ontbonden, uiteen gedreven en uitgewist te worden om een ruimte van vrijheid aan te bieden voor de ervaringen van gelukzaligheid.
"Geliefde Hemelse Witte Wezens, ik doe een beroep op jullie Hemelse en Kosmische vibrationale Zuivere Witte Licht om mijn volledige wezen te omwikkelen. Ik open mezelf bewust om jullie Licht en goddelijke tussenkomst te ontvangen om elke en alle ongepaste illusies en verwachtingen welke mijn ascentie, spirituele evolutie en herinnering van de Schepper belemmeren en blokkeren te ontbinden, uiteen te doen laten vliegen en uit te wissen. Terwijl ik illusies en verwachtingen die voortkwamen vanuit mijn creaties loslaat en er opzettelijk bewust van wordt, moedig ik mijn Ziel aan om in beroering te komen in een grotere actie binnenin mijn wezen en werkelijkheid. Dank je wel.
Wij nodigen je uit om te gaan zitten of liggen om ons Licht en een diepe genezing te ontvangen om je resonantie met en als de Schepper te helpen.
In heilige gelukzaligheid,
De Hemelse Witte Wezens.

Vertaling: Cobie de Haan - http://www.denkmetjehart.blogspot.com

Geen opmerkingen:

Een reactie posten