dinsdag, juli 14, 2015

De Arcturianen en Jullie Galactische Familie - De 4D Mentale Vlak Mysterie School - 13 Juli 2015 / Dr. Suzanne Lie


De Arcturianen en Jullie Galactische Familie
De 4D Mentale Vlak Mysterie School
13 Juli 2015 / Dr. Suzanne Lie 

Wanneer het het NU is om verder te gaan met je reis in/naar de volgende vierde dimensionale Mysterie School, verzamel je alles dat jij tot dusverre geleerd en je herinnerd hebt en stopt het in je Hogere Hart.
Binnenin je Hogere Hart, wat tussen je Hart Chakra en je Keel Chakra is, zal alle informatie die je tot dusverre op je vierde dimensionale reis verzameld hebt versmelten met de Wijsheid, Kracht en Liefde van je Drievoudige Vlam.
In feite, is het het NU voor jou om je reis te hervatten door het Mentale Subgebied van de vierde dimensionale astrale wereld te betreden. Je zult deze reis doorheen je eigen aura ervaren, alsook door Gaia haar aura. Terwijl je in/naar het vierde dimensionale Mentale Subgebied reist, merk dan de veelvoudige gedachten op die je binnenin je bewustzijn opgeslagen hebt.
Je mag de kracht van je gedachten niet in overweging genomen hebben, maar aangezien elke willekeurige gedachte een overeenkomende emotie vanuit het Emotionele Subgebied naar boven trekt, raakt je geest gefocust op de gedachtevormen die jij gecreëerd hebt.
Wanneer je bewustzijn hoofdzakelijk gefocust is op je fysieke werkelijkheid, wordt je bewustzijn, en dus je gewaarwordingen/inzichten, hoofdzakelijk aangestuurd door de veelvoudige versies van werkelijkheid die door het collectief van de mensheid gecreëerd zijn.
Omgekeerd, als je door je eigen aura reist, zie jij je persoonlijke bijdrage aan deze collectieve gedachtevormen die in toenemende mate een werkelijkheid worden. Heb jij, als slechts één persoon, veel invloed op de externe wereld die gedeeld wordt met al het leven op Gaia?
Ogenblikkelijk, zie je hoe jouw twijfelachtige gedachten uit je geest lijken te ontsnappen. Wil je echt dat die twijfel in je aura zit om meer twijfel uit te nodigen?
"NEE, Nee,"zeg je tegen je zelf. "Ik zie hoe mijn twijfelachtige gedachten ogenblikkelijk aansluiten bij angstige emoties om een saai grijs mijn aura binnen te sturen. Maar, hoe kan ik een gedachtevorm veranderen die ik al gecreëerd heb?"
Gefeliciteerd, Dierbare, jouw gedachtevorm heeft je aura nog niet verlaten, en nu al ben jij je bewust van diens effect op jou en op de werkelijkheid die je zult waarnemen en creëren. Je herinnert je dat je staat van bewustzijn jouw gedachten bestuurt.

Deze gedachten besturen dan de emoties die je in je aura verzameld hebt. Uiteindelijk, voegen je gedachten en emoties zich als een gedachtevorm samen en zit in je aura in afwachting van diens NU om je aandacht naar die gewaarwording/dat inzicht te leiden. Voordat je deze reis in/naar je eigen vierde dimensionale zelf bracht, mag je geen werkend voorbeeld gehad hebben van hoe jij je werkelijkheid creëert.
Wanneer je in de vierde dimensionale Mentale Mysterie School bent, zal jij je focussen op je te herinneren, "Waar je over nadenkt, breng je tot stand." Ook, als jij je reis door dit Mentale Subgebied maakt, kan je in feite je gedachten waarnemen.
Echter, je bewustzijn zal moeten resoneren met op z'n minst de vierde dimensionale alfa golven voor jou om in staat te zijn om duidelijk/helder gewaar te worden en te begrijpen hoe jouw gedachten samenvoegen met je emoties om de gedachtevormen te worden die jouw 3D leven creëren.
Je mag ook waarnemen dat je derde dimensionale beta golfbewustzijn zeer reactionair is. Jullie, onze dierbaren die een Aarde voertuig genomen hebben, werden getraind door jullie externe wereld dat jullie allereerst aandacht moeten schenken aan jullie veelvoudige fysieke taken/verplichtingen en verantwoordelijkheden.
Dan, als je tijd hebt, kan je aandacht schenken aan andere, minder belangrijke inspanningen, zoals het genieten van je leven en het creatief zijn. Gelukkig herinneren jullie je, onze vrijwilligers om met de planetaire ascentie te helpen, dat er een andere versie van jullie ZELF is die jullie werkelijkheid vanuit een geheel andere frequentie waarneemt.
Door te luisteren naar je vierde, en hogere dimensionale dromen, verbeelding/fantasie en innerlijke roepingen, ontdek je hoe te differentiëren tussen de gedachten die van binnenuit je innerlijke zelf naar boven komen en de gedachten die aan jou gevoed worden via jullie derde dimensionale werkelijkheid.
Omdat je in de 4D Emotionele Mysterie School gestudeerd hebt, heb je geleerd dat emoties niet slechts gevoelens zijn. Je hebt ontdekt dat je emoties een belangrijk component zijn van alle derde dimensionale en interdimensionale communicaties.
Emoties zijn ook zeer behulpzaam voor inter-geslachtelijke en inter-galactische communicaties omdat zij niet gebonden zijn door de taal. In feite, staan emoties je toe om "gedachten te lezen". Hoe lees je gedachten met je emoties? 
Emoties sturen je een eenvoudig, "Ja, ga door met deze communicatie," of "Nee, ik wil me niet aansluiten bij deze communicatie". Met andere woorden, emotionele communicatie vertelt je of je die persoon wel of niet vertrouwt. Terwijl je door de veelvoudige veranderingen heengaat die zich voordoen in jullie huidige 3D werkelijkheid, zal je ontdekken dat deze "wie vertrouw je" informatie van vitaal belang is.
Als het antwoord "ja" is, ik vertrouw die persoon en/of informatie," kan je in/naar de volgende fase gaan van het delen van je gedachten en/of het delen van gedachtevormen met die persoon en/of interdimensionaal wezen.
Met andere woorden, je zult beginnen te herinneren hoe je Galactische Familie communiceert via de Licht Taal. Licht Taal is de taal van de gedachtevormen en energiepakketten.
De Licht Taal komt te voorschijn vanuit vijfdimensionale en daaraan voorbij wezens, maar blijft intact als het door de vierde dimensie reist en in/naar de gewaarwording van degenen die nog steeds derde dimensionale voertuigen dragen.
De Licht Taal wordt niet geproduceerd met je fysieke spraakmechanisme. Daarom, is het niet beperkt tot verschillende woorden die verschillende culturen gebruiken voor dezelfde boodschap. Licht Taal reist niet door de fysieke ruimte en heeft geen versterker, telefoon of Internet nodig om naar een ander persoon gestuurd te worden.
De Licht Taal ontstaat via het eenheidsbewustzijn van de vijfde dimensie, maar het is in staat om volledig intact te blijven in de vierde dimensie. In feite, één van de hoofdredenen dat wij jullie op deze reis doorheen de vierde dimensie nemen is omdat het belangrijk is dat jullie persoonlijke en Gaia's planetaire Astrale Gebied (aura) schoon/helder is.
Wanneer je persoonlijke aura schoon/helder is kan je gemakkelijker interdimensionale boodschappen ontvangen. Je zult je ook meer zelfverzekerd voelen dat je persoonlijke gedachten, emoties en/of wensen niet verwrongen raken.
Met deze toegevoegde zelfverzekerdheid zal je in staat zijn om duidelijker interdimensionale boodschappen te ontvangen van de vele hogere dimensionale wezens die jou/jullie NU helpen met jullie persoonlijke en planetaire ascentie. (1)
Velen van jullie, Dierbaren, ontmoeten ons vaak in jullie vierde dimensionale droombewustzijn, maar jullie kunnen die ontmoeting/bijeenkomst niet in/naar jullie derde dimensionale werkelijkheid vertalen omdat jullie 3D brein deze frequentie of informatie niet kan accepteren, opslaan en herhalen.
Daarom, vergeet je jouw dromen en alle belangrijke communicaties die je ontvangt terwijl je in je vierde dimensionale astrale lichaam bent. Gelukkig, als jij je herinnert hoe te communiceren met je eigen aura/astrale lichaam, zal je in staat zijn te communiceren met het aura/astrale lichaam van anderen.
Wanneer je eenmaal geleerd/herinnerd hebt hoe te communiceren via gedachtevormen en energiegebieden, zal je in staat zijn om bewust met de vierde en vijfde dimensionale wezens te communiceren.
Natuurlijk, alles moet van binnenuit je kern uitbreiden. Dus, je moet eerst leren/herinneren hoe bewust te communiceren met je menselijke vierde dimensionale zelf. Dan, zal de communicatie met de vijfde dimensionale expressie van je Multidimensionale ZELF aanzienlijk versnellen.
Uiteindelijk, zal je communiceren met je Multidimensionale ZELF via hogere frequenties van "geluiden" welke jouw derde/vierde dimensionale zelf niet waar kan nemen. Je eigen Hogere Zelf zal jou leren hoe te horen en te letten op geluiden die vaak niet waarneembaar zijn voor je fysieke gehoor.
Velen van jullie zijn al begonnen met jullie interdimensionale communicaties. Daarom, reist jullie bewustzijn al in/naar jullie eigen vierde dimensionale aura om beter met jullie eigen vierde dimensionale zelf te communiceren.
Wanneer je 3D taal gemakkelijk interfacet met je 4D taal, zal je een interdimensionaal communicatiesysteem gecreëerd hebben. Wanneer dit interdimensionale communicatiesysteem volledig verbonden is met je vijfde dimensionale ZELF, zal je in/naar het NU van de ENE verhuizen.
Met andere woorden, je communicatie zal door de tijdsbarrière heen breken. Eenmaal niet langer gebonden door de beperkingen van de tijd, ben je vrij van de beperkingen van de ruimte.
Binnenin het NU
Is Al het Leven ÉÉN
Binnenin het altijd-aanwezige HIER
Binnenin dat NU, ontbinden alle derde dimensionale illusies van afgescheidenheid in/naar een werkelijkheid van Eenheid, Waarheid en Ogenblikkelijke Communicatie. Je zult niet hoeven te wachten op een bepaald "tijdstip" om interdimensionale boodschappen te ontvangen.
Echter, je moet in een uitgebreide staat van bewustzijn zijn om deze boodschappen te ontvangen. Eenmaal in die bewustzijnsstaat, moet je jouw lagere dimensionale beperkingen en gewaarwordingen/inzichten "loslaten".
Echter, als je wenst om je communicaties te documenteren, hetgeen wij hoogst aanbevelen, zal jij je ook van je fysieke wereld bewust moeten zijn zodat je kunt schrijven, typen en/of de informatie die je ontvangt op kunt nemen.
Wij zeggen tegen elk en IEDEReen van jullie dat jullie ALLEMAAL in staat zijn om de interdimensionale communicatie te ervaren.  

Jullie hersenen zijn in feite voor die bekwaamheid bedraad. Echter, die vaardigheid, samen met jullie veelvoudige interdimensionale bekwaamheden, zijn verborgen in gebieden van de 97% van jullie fysieke brein dat sluimerend en ongebruikt ligt door velen van onze geachte grondbemanning.
De duisteren, die de "bewakers" geweest zijn gedurende meer millennia dan jullie zouden willen wensen te weten, hebben hun "slaafse volgelingen" in de overlevingsmodus gehouden zodat er geen energie over was voor uitbreiding van het bewustzijn.
Echter, het Hogere Licht komt jullie wereld zo snel en zo krachtig binnen dat jullie niet langer jullie innerlijke roep kunnen negeren om het je te herinneren. Vele mensen konden die roep niet horen aangezien het reisde via een staat van bewustzijn die zij zelden ervaren. Zij werken en slapen, worden dan wakker om weer te gaan werken en slapen.
De geavanceerde technologie die gedurende vele van jullie jaren op jullie planeet geweest is, maar verborgen was door de duisteren, zal vrijgegeven worden zodra er een collectief interdimensionaal roepen is dat een meerderheid van de mensheid representeert.
De Aarde is een vrije wil planeet. Wij Galactics houden Gaia's keuze in ere en zullen niet communiceren met of de werkelijkheid wijzigen van diegenen die het ons niet gevraagd hebben. Aan de andere kant, bindt de kosmische wet NIET de verlorenen. Zij zijn de achtergeblevenen die gefaald hebben te ascenderen op vele werelden en werkelijkheden en die naar de Aarde kwamen om binnen te dringen en te nemen.
Zij zijn ontdaan van Liefde en het geweten. Daarom, kunnen zij niet ascenderen. Maar omdat de Aarde een vrije wil planeet is, staat hun "dienstverlening aan zelf" hen toe om van anderen te nemen en hen te domineren.
Wanneer je deze verlorenen ontmoet, denk er dan alsjeblieft aan dat hoewel zij macht in jullie fysieke wereld lijken te hebben, het beperkt is tot ALLEEN de derde dimensie. Wij vragen verder om je te herinneren dat jullie wereld NU gereed is om door te gaan met het proces van transmutatie in/naar een hogere frequentie van werkelijkheid.
Het zijn de angsten van de mensheid die dit proces vertragen. Maar, als je kwaad of ongeduldig wordt met diegenen die in angst leven, zal je alleen maar aan dat probleem toevoegen. In plaats daarvan, vragen wij dat jullie Onvoorwaardelijke Liefde en het Violette Vuur sturen naar een ieder die verloren is in de greep van de angst.
Degenen die de duisternis dienen weten over jullie potentiële kracht. Vandaar dat, zij hun angst tactieken verhogen. Gelukkig, zijn jullie bezig Meester van de vierde dimensie te worden, en kunnen de meesten van deze verlorenen zich alleen vasthouden aan het 4D Lagere Astrale Gebied.
Daar zijn sommigen die het 4D Emotionele Gebied binnen kunnen gaan en anderen die de laagste frequenties van het 4D Mentale Gebied kortdurend kunnen bezoeken. Daarom, zie jullie zelf als de "Beschermers van Gaia's vierde dimensionale Astrale Gebied," alsook van jullie eigen vierde dimensionale aura.
Aangezien velen van jullie nu gedachtevormen waar kunnen nemen en kunnen lezen, kunnen jullie voelen of een interdimensionale boodschap gebaseerd is op Onvoorwaardelijke Liefde en in het Violette Vuur. Als je niet de rustige euforie van Onvoorwaardelijke Liefde voelt, alsook de transmuterende kracht van het Violette Vuur, weet je dat je opgeroepen wordt om je plicht te doen om deze gedachtevorm te genezen en te transmuteren.
Je eigen lagere astrale lichaam is schoongemaakt, je eigen emoties zijn gecentreerd, en terwijl je de glorieuze Mentale Mysterie School net boven jou (in frequentie) ziet stralen draai jij je om, om geconfronteerd te worden met verlorenen om hen Onvoorwaardelijke Liefde en het Violette Vuur te sturen.
Terwijl je dat doet, besef je dat velen van de verlorenen ook wensen om zichzelf te verbeteren (2), maar gebonden geweest zijn door een cultuur welke gebaseerd is op macht over anderen. Van jullie vele aardse incarnaties, zijn jullie vertrouwd met het gevoel van macht over anderen.
Daarom, voordat je verder gaat, kijk binnenin. Zijn er wat voor componenten dan ook van je eigen zelf die wensen om macht over anderen te hebben? Kijk alsjeblieft diepgaand, aangezien je niet in staat zult zijn om deze Mysterie School binnen te gaan totdat je deze persoonlijke afweging gemaakt hebt…
Nu, kijk nogmaals binnenin jezelf om te zien of er wat voor vooroordeel dan ook is richting wat voor geslacht, ras of galactische wezens dan ook. Je zult deze vaststelling maken door Onvoorwaardelijke Liefde te sturen. Als je geen enkel wezen Onvoorwaardelijke Liefde kunt sturen, dan heb je nog steeds een vooroordeel dat jouw reis zal stoppen in/naar deze volgende Mysterie School.
Zo moeilijk als het is meester te worden van je emoties, het kan zelfs moeilijker zijn om meester van je gedachten te worden. In dit geval, is het behulpzaam om terug te keren naar het concept dat "creatie en gewaarwording/inzicht ÉÉN zijn" in de vijfde dimensie en daaraan voorbij.
Deze ervaring in het Mentale Subgebied van je aura is een voorloper van wat je fysieke leven weldra zal worden. Aan jou zal gevraagd worden om je werkelijkheid door een energiegebied waar te nemen dat alleen gecreëerd kan worden met de emotionele intentie van Onvoorwaardelijke Liefde en de mentale focus van het transmuteren van al het leven via het Violette Vuur.
Wij verlaten jullie nu met deze opdracht. Voordat we afsluiten, merk alsjeblieft de gouden trap op die naar de Vierde Dimensionale Mentale Mysterie School leidt.
Vul je innerlijke gewaarwordingen met dat visioen.
Vul je hart met de Onvoorwaardelijke Liefde stralend vanuit de Mysterie School.
Vul je geest met de intentie van de persoonlijke en planetaire ascentie.
Als je onze richtlijn opvolgt, voel je jezelf de trap opzweven en richting de open deuren. De Priesters en Priesteressen zweven omlaag om je te begroeten en om jou persoonlijk door de open deur van je eigen geest te leiden.
Ter afsluiting, herinneren wij jullie eraan om ALTIJD jullie geest open te houden omdat:
Het beste tegengif voor de angst van verandering een geopende geest is.
Zegeningen, wij zullen terugkeren om jullie doorheen het vierde dimensionale Causale Subgebied mee te nemen.
Wij zijn de Arcturianen en jullie Galactische Familie
***
Voetnoot:
(1) Cobie - Mijn persoonlijke ervaring is dat dit inderdaad gebeurt. Ik heb nu net twee dagen achter me liggen dat er, in ieder geval, tijdens de meditatie met/aan mij gewerkt werd. Wat er gedaan of uitgevoerd werd dat weet ik niet, maar wat ik wel weet is dat mijn lichaam momenteel, als het ware, ietwat onstabiel aanvoelt, alsof je bijvoorbeeld op het punt staat om door je rug te gaan. Ook zijn vreemde scherpe pijnen hier en daar te voelen, vooral in gewrichten(tjes). Bijvoorbeeld heup of vingers. (Maar dit is niet veel of vaak) Ik had dus ook contact met dit hogere dimensionale wezen. Het blijkt niet in onze 12-dimensionale omgeving te 'bestaan' maar daarbuiten. Dus daar waar ons Goddelijke Zelf ook bestaat.
Tijdens de 'werkzaamheden' voelde ik de energie soms door mij heen trekken, en mijn hoofd werd in bepaalde "standen" gezet, of gewoon voor een poosje ging dit heen en weer, vermoedelijk om de energieën te channelen of zo…. Gisterenavond (13-7-2015) na de tweede sessie, bleek na enige vragen van mij, dat het nu klaar was en dat dit wezen verder niet meer met mij hoefde te werken. Ik kreeg de kans om het vriendelijk te bedanken voor al het werk dat het uitgevoerd had.
(2) Zoals ik ontdekte toen deze zielen contact met mij opnamen en mij vertelden, via mijn vraagstellingen, (zoals ik vertelde onderaan de channeling van de Arcturianen op 8 Juli 2015) dat zij graag willen ascenderen en dat zij graag willen dat ik Onvoorwaardelijke Liefde en het Violette Vuur naar hen toe zou sturen. Zodat zij naar Huis kunnen gaan, en daar kunnen gaan bekijken wat voor hen het beste is om vervolgens te gaan doen voor hun persoonlijke ontwikkeling.

Vertaling: Cobie de Haan - http://www.denkmetjehart.blogspot.nl

Geen opmerkingen:

Een reactie posten