dinsdag, juli 21, 2015

Aartsengel Michael - Stap in Je Heilige Ruimte - 16 juli 2015 / Rita Pulmans


Aartsengel Michael
Stap in Je Heilige Ruimte
16 juli 2015 / Rita Pulmans
 
"Geliefde harten, 
STAP IN JE HEILIGE RUIMTE.
Stap s' morgens bij het opstaan in je "Heilige midden" je Heilige Hart, binnen in je Heilige Ruimte.
Jullie lieverds dienen niets meer dan niets minder te verrichten dan jezelf te zijn. Jezelf te durven zijn in en met en via het Wezen wat jij bent. Namelijk jouw Hogere zelf.
Jouw wezen -Verwezenlijken-, hoor je de term hierin? Ver-wezen-lijkt jezelf!
Leg de lijkwade van angst en verdriet van je af. Je Hogere Wezen, jou zelf, je Hogere zelf, zal plaats krijgen, de plaats innemen van je egolichaam. Jullie egolichaam neemt nogal eens de leiding over.
Als jullie de volgende gulden regels van/in het leven in acht nemen. Geef acht, (is altijd verbinding met God nemen,) zoals bv. via de 8.

"Achting" lieve harten. Door bewust ermee bezig te zijn -Discipline en wat dan ook- , om jullie egolichamen niet meer te voeden.
Noch door gedachten die niet meer bij je passen.
Noch door krachten die niet meer bij je passen.
Noch door antwoorden buiten jezelf te gaan zoeken.
Noch door de ander te beleren en te helpen vanuit je angsten.
Maar door respect voor jouw heilige grenzen.
Door respect voor de heilige ruimte van de ander.
Door respect voor je gedachten en je daden.
Door respect voor de eigenheid van de ander in mededogen en medeleven vanuit jouw sterke midden.
Begrijpen jullie lieverds dát dit hoofdzaak is in deze belangrijke zaak en taak, 
hier in jullie levens, hier op Aarde, in je heilige tempel, jullie lichaam.
Het is van levensbelang om de belangen van de ander bij de ander te laten.
Het is een noodzaak voor je eigen groei om de ander zijn/haar grenzen te respecteren.
Blijf bij jezelf, heel heel dicht en liefst in je Heilige Hart, je Heilige Kern.
Wees eerlijk voor en met jezelf en de hele wereld zal eerlijk zijn tegenover u.
Je trekt aan wat je denkt te zijn, doch trek aan je zuivere kleed van Licht.
Ik Aartsengel Michael heb gesproken vanuit mijn Licht. 
 
Channeling van Rita Pulmans. 
 © Copyright Rita Pulmans 
Er mag niets veranderd/toegevoegd of weggelaten worden van de tekst.
De tekst dient in algehele vorm gekopieerd te worden of weergegeven. Gedeeltelijke weergave is niet toegestaan. De tekst mag niet gebruikt worden voor commerciële doelstellingen. De tekst mag enkel gekopieerd worden voor eigen gebruik. Bij doorgaven aan derden mag dit enkel zonder winstoogmerk. Plaatsen in geschriften of boeken uitsluitend na schriftelijk aanvraag op: pulmans@live.be
Dit artikel mag in z’n geheel en ongewijzigd worden gekopieerd en verspreid met inbegrip van alle copyright-meldingen.

2 opmerkingen: