woensdag, juli 01, 2015

Aartsengel Michael - Piramides van Licht * Het Licht Pad van Terugkeer - Juli 2015 / Ronna Herman


 
Aartsengel Michael
"Piramides van Licht * Het Licht Pad van Terugkeer"
Doorgegeven via Ronna Herman, LM-07-2015 (Juli 2015)
 
Geliefde meesters, wij zijn voortdurend aan het proberen om jullie de meest relevante informatie te geven om jullie te helpen begrijpen wat er aan het plaatsvinden is, alsook een breed overzicht van wat te verwachten, alsook methodes, gereedschappen en oefeningen om jullie te helpen en om met de minste hoeveelheid aan ongemak door het evolutionaire proces heen te gaan via het geschenk van gratie/genade (wat de verfijnde energie van Karma is). Zoals altijd, echter, manen wij jullie om alleen deze concepten te accepteren die binnenin jullie hart en Ziel als jullie waarheid resoneren. Jullie zijn bedoeld om niet langer gedachteloos wie dan ook te volgen, want jullie zijn bedoeld de Meester van jullie eigen bestemming te zijn, en als zodanig, moeten jullie onophoudelijk de gave van het onderscheidingsvermogen uitoefenen.
Er zijn vele toegewijde boodschappers die nu andere aspecten ontvangen van de Nieuwe Goddelijke Blauwdruk voor de toekomst van de mensheid. Zij hebben hun levens toegewijd om jullie de wijsheidsleringen te brengen voor de huidige en toekomstige tijden van het wereldlijke uitgebreide bewustzijn. Zij streven ernaar om de grootste wijsheid en de meest heilzame informatie mogelijk voort te brengen, en om dat aldus te doen moeten zij altijd streven naar accuraatheid en onberispelijkheid. Door hun werken, zullen zij bekend zijn. Zij zijn ijverig op koers gebleven, en vele keren, hebben zij hun toewijding en verplichting bewezen aan hun gekozen missie - geen hoeveelheid van negativiteit kan hen afschrikken of hen weghouden van het vervullen van hun spirituele bestemming.
Jullie hebben je bewustzijn afgescheiden of jullie zelf duizenden op duizenden aan keren gefragmenteerd om de grotere diversiteit van de Schepping te ervaren, en jullie hebben je ook herenigd met vele van de veelvoudige facetten van jullie zelf, vaker dan dat jullie je ooit voor zouden kunnen stellen. Ieder keer dat jullie dat aldus deden, voegden jullie meer ingewikkelde informatie en unieke ervaringen toe aan jullie Geheugenbank Zaad Atomen. Hoe verder jullie weggingen van de volmaaktheid van de Opperste Schepper, hoe dieper jullie in/naar de multidimensionaliteit gingen, hoe dichter en minder volmaakt jullie creaties werden, want jullie hadden minder zuivere Licht substantie om mee te werken. Daarom, zijn er geen verwijten en zouden er geen gevoelens van schuld en mislukking moeten zijn, want elk leven was ontworpen als een zorgvuldige geplande leerervaring. Echter, deze ronde van Kosmische Creatieve Uitbreiding komt nu tot een einde. Het is nu tijd voor jullie om jullie Zelf-Meesterschap en de bekwaamheid om dingen van schoonheid en harmonie te creëren in overeenstemming met het originele, hogere-niveau Goddelijke Plan opnieuw op te eisen.

Jullie moeten streven naar een sterke, hoogst ontwikkelde verbinding tussen de mentale en emotionele lichamen, en ook tussen de Ziel en de veelvoudige Facetten van jullie Hogere Zelf om de verfijnde spirituele waarden te ontwikkelen. Als je intapt op de hogere frequenties van Goddelijke Wijsheid, zullen briljante ideeën voort gutsen vanuit de hogere vlakken van intuïtie. Je mag op het ene moment opwinding ervaren en het volgende depressie terwijl je geleidelijk een gelukzalige staat van besef bereikt, om het alleen maar weer te verliezen. Echter, de tijden van depressie zullen minder intens worden en ook minder frequent. Ben ervan verzekerd dat je ego-begerige persoonlijkheid tegen de inspanningen van de Ziel en het Hogere Zelf zal rebelleren en deze zal weerstaan - het zal proberen om je in je gewoontegetrouwe uitoefeningen/gewoontes van alleen het kleine zelf en diens egoïstische begeertes te houden. Je moet intappen op het rijk van de Heilige Geest en leren om je Spirituele Wil en onderscheidingsvermogen te gebruiken. Je moet onophoudelijk je woorden, daden en motieven in de gaten houden en bekritiseren als jij jezelf traint en discipline verkrijgt over het kleine zelf. Denk eraan: ALLE KENNIS IS EEN VORM VAN LICHT.  
Miljoenen van dierbare Zielen zijn in het midden van wat genoemd kan worden het proces van Ascentie of het bereizen van de veelvoudige stadiums van het hogere besef. Dit proces omvat het genezen, opruimen en harmoniseren van al je Ziel Fragmenten die binnenin de Derde en lagere Vierde Dimensies verblijven. Wanneer je eenmaal het middenniveau subgebied bereikt van de Vierde Dimensie, ben je gereed voor een gigantische opwaardering in bewustzijn, want je zult dan gereed zijn om het proces te beginnen van het integreren van de verfijnde frequenties van je veelvoudige Hogere Zelven. Dit proces zal doorgaan totdat je alle Facetten van je Hogere Zelf geïntegreerd hebt binnenin de zeven subgebieden van de Vierde Dimensie. Dit is het doel van de Ascentie voor de mensheid tijdens deze ronde van vooruitgang in spiritueel besef. Zoals jullie waarschijnlijk eerder gehoord hebben, is Ascentie een altijd-evoluerende, ononderbroken, doorgaand evolutionair proces en geen bestemming. Jullie zouden je er ook bewust van moeten zijn dat jullie verschillende fasen van het Ascentieproces vele keren eerder ervaren hebben in een veelvoud van locaties en werkelijkheden.   
Miljoenen van dierbare Zielen keerden terug naar hun Spectrum van Licht en Schaduw, naar een geaccepteerd niveau van dualiteit, en begonnen het proces van het openen van de paden van communicatie met de grote Wezens van de Hogere Rijken. Dit betekent dat een groot aantal van jullie de monumentale taak voltooid hebben van het opruimen van het belangrijke/grote deel van jullie persoonlijke Karmische schuld. Jullie energetische Handtekening straalt merendeels positieve, gunstige vibrationale frequentiepatronen uit, en wordt geleidelijk afgestemd op jullie originele Kosmische Ziel Lied. Het betekent ook dat jullie succesvol de verbinding met en tussen jullie Heilige Geest en jullie Heilige Hart opnieuw tot stand gebracht hebben.
Velen van jullie ontvangen nu impulsen, boodschappen van inspiratie, alsook geavanceerde informatie van jullie Hogere Zelf om jullie door het proces heen te gidsen. Door dat aldus te doen, zullen jullie een stevige verbinding vestigen met de Kosmische frequenties van de hogere intelligentie, en jullie zullen geleidelijk en veilig voortgaan naar de meer geavanceerde leraren van kosmische wijsheid. Als een aspirant op het Pad, zullen steeds grotere kosmische waarheden aan jullie geopenbaard worden. Echter, jullie zouden je er bewust van moeten zijn dat de mindere grondbeginselen van tijdloze wijsheid onophoudelijk uitgebreid zullen worden om de unieke regels, wetten en waarheden van het volgende niveau van bestaan te incorporeren in de nooit-eindigende cyclus van Ascentie in bewustzijn. Denk eraan, kennis moet geïntegreerd en gebruikt worden in een passende, efficiënte manier om als wijsheid vastgehouden te worden. Spirituele/Menselijke Wezens zijn diegenen die hun superbewuste bekwaamheden ontwikkeld hebben aldus zij mogen beginnen om te putten uit rijkdom van informatie dat opgeslagen is binnenin hun Heilige Geest. Uiteindelijk, verkrijgen zij de bekwaamheid om inspiratie en geavanceerde informatie vanuit de Hogere Dimensies via de vele fragmenten van hun Ziel Zelf naar voren te trekken, welke verspreidt zijn doorheen dit Subuniversum.
De Superbewuste Geest/het Hogere Zelf is je link naar de Spirituele rijken, eerst, mag je beginnen flitsen van informatie/inspiratie te krijgen via je intuïtieve bekwaamheden en tijdens de meditatie. De krachten van de geest zijn aanzienlijk verbeterd, aangezien een aspirant op het Pad vaardiger en comfortabeler wordt in het gebruik van de hogere frequentiepatronen van de Heilige Geest. Als een resultaat van het intappen op de hogere frequentie rijken van de hersenstructuur, zal een flink gedeelte van je geheugen van vroegere gebeurtenissen beginnen te vervagen, wat jou toe zal staan om uit het rijk van de instinctieve hersenen/verstand te gaan en in/naar het rijk van de Hogere Geest. Ascentie is geest-uitbreidend, een proces van overgaan van de ene staat van bewustzijn naar de andere. Het besef breidt uit om de gehele mensheid, de Aarde, het zonnesysteem en diens werkingen te omvatten. Niet langer is de focus op het kleine zelf. Het ultieme doel is om een Galactisch Wezen te worden, en om uiteindelijk een Universeel bewustzijn tot stand te brengen.
Wordt er scherp bewust van dat je emoties en je gedachtepatronen kritieke componenten zijn binnenin het proces van cocreatie. Want zij zullen de kwaliteit bepalen van de vibrationale patronen die je voort zult sturen in/naar je persoonlijke Twaalf Stralen, Bloem van het Leven, Schepper Wiel. De frequenties van de Zaad gedachten die je in je persoonlijke Wiel van Creatie plant zullen de kwaliteit bepalen van wat je zult manifesteren en zij zullen ook bepalen wat je zult ervaren in je alledaagse leven - ofwel positief of negatief. Deze voorvallen zullen je barometer zijn als tot wat voor soort van vibrationale patronen je voort stuurt de wereld van oorzaak en gevolg in.
Je primaire taak/doel in deze tijd is om een staat van bedachtzaam besef te ontwikkelen, terwijl je steeds dieper in de frequenties van de Witte Vuur Zaad Atomen verhuist binnenin je Heiligen Hart en Heilige Geest, waar je alle kracht en begeleiding zult vinden die je ooit nodig zult zijn. Terwijl je co-creatieve bekwaamheden ontwikkelt en vaardiger wordt met je persoonlijke geestescontrole en visualiserende bekwaamheden, zal je begrijpen hoe belangrijk het is om voortdurend de frequentiepatronen in de gaten te houden die je voort straalt naar buiten de wereld in. Ben altijd bedachtzaam dat je in een wereld van vibrerende, neutrale, kosmische energie leeft - de krachten van Creatie - welke in afwachting van jou zijn om hen in/naar alles dat jij je voor kunt stellen te modelleren.
Want deze ronde van de menselijke evolutie en Ascentie in/naar een hogere staat van bewustzijn, werd het inwijdingsproces als een groepsevenement ontworpen, niet als een individuele verworvenheid. Je moet bereid zijn om diegenen op het Pad achter je op de één of andere manier te helpen, zodat, als jij opgetild wordt, de gehele mensheid ook opgetild wordt. De Ziel heeft een natuurlijke neiging richting groepsbewustzijn. Het is de Ziel welke hereniging nastreeft, niet de ego-begerende persoonlijkheid. Vooruitgang op het Pad verhoogt het Ziel- en het groepsbewustzijn.   
Over de jaren, hebben velen van jullie zich aangesloten bij het opbouwen van de Vijfdimensionale Groep Piramides in vele strategische plaatsen rondom de Aarde. Vaak, zijn de instructies die wij jullie geven ter voorbereiding op een groter plan om in de één of andere toekomstige tijd te manifesteren. Het is nu tijd voor ons om ons te focussen op de altijd-uitbreidende groep van Wereld Dienaren. Aangaande dat einde, zijn gedurende de laatste paar jaren de Groep Piramides rondom de wereld langzaam gezamenlijk tevoorschijn gekomen om één grote Piramide te creëren in de hoogste niveaus van de Vijfde Dimensie. Deze Piramide is niet zo groot als de Wereld Piramide, want er is een doorslaggevend verschil tussen de twee. De Wereld Piramide werd gecreëerd voor de gehele mensheid, zodat iedereen die wenst om daar naartoe te gaan om met onze Vader/Moeder God, de grote Wezens van Licht en de Engelachtige Strijdkrachten te communiceren dat aldus mogen doen. Het is een plaats om dankbaarheid tot uitdrukking te brengen en om verering/hulde te schenken aan onze God Ouders, de Opperste Schepper, en de machtige Strijdkrachten van de Hemelse Rijken. Het is een heilige plaats van de hoogste vorm, en allen die wensen om de gelukzaligheid van Eenheid/Eensgezindheid te ervaren, en hun spirituele overvloed en Onvoorwaardelijke Liefde te delen, zijn daar verzekerd van een plaats. In de toekomst, zullen deze grote Piramides van Licht in de hogere rijken de plaats innemen van vele huizen van verafgoding als de religies van de wereld beginnen om de geavanceerde wijsheidsleringen te accepteren, onder mandaat gebracht door onze Vader/Moeder God.
De Wereld Dienende Piramides zijn gereserveerd voor diegenen die goed op hun weg zijn om het Zelfmeesterschap tot stand te brengen, en die het recht verkregen hebben om hun geïntegreerde kennis/wijsheid met anderen te delen. Net zoals met de steden van licht binnenin de Zesde Dimensie, zijn jullie bedoeld eerst in/naar jullie persoonlijke Piramide te gaan, en dan de reis te maken van daaruit in/naar de wereld Dienende Piramide. Jullie zullen automatisch toegang verkrijgen in de geschikte Piramidekamer wanneer jullie Energetische Handtekening/Ziel Lied de vereiste, verfijnde frequentie patronen bereikt. Daarna, zullen jullie verder gaan naar de meer verfijnde kamers van Licht als jullie persoonlijke uitstraling toeneemt. Het volstaat te zeggen dat dit één is van de grootste kansen die jullie ooit zullen hebben om de mensheid en de Aarde te dienen.
Herinner je, je komt niet aan bij een dood einde - je stapt door een Oneindig Portaal in/naar een nieuw begin. Jij moet beslissen wat je mee wenst te nemen in/naar jullie Nieuwe Wereld, en je moet liefdevol, maar standvastig onderscheiden wat je achter moeten laten. Als jij je bewustzijn uitbreidt en intapt op de wijsheid van je Heilige Geest, waar de hogere frequenties van God-Bewustzijn opgeslagen zijn, zal je werkelijkheid zeer snel beginnen te veranderen.  
Wij zijn ons bewust dat velen van jullie verontrust zijn door alle negativiteit, onrechtvaardigheid en chaos welke ongecontroleerd zijn rondom de wereld. Echter, diep binnenin, weten jullie dat de grote veranderingen die plaatsvinden uiteindelijk zullen resulteren in een wereld van vreedzame co-existentie, harmonie en overvloed voor de gehele mensheid. Ben ervan verzekerd dat jij een positief instrument kunt zijn voor de verandering. Sta ons toe om de dynamische Stralen van de Schepper Essentie voort te sturen voor dit Nieuwe Tijdperk van evolutie van onze Vader/Moeder God naar en door jullie heen, zodat jullie een Baken van Licht mogen worden. Dierbaren, jullie uitstralende Liefde/Licht, toegevoegd aan dat van andere Dienaren van het Licht, zal de mensheid en de Aarde helpen om gratievol in/naar het wonderbaarlijke Nieuwe Tijdperk van morgen te verhuizen. Weet dat er toegenegen van jullie gehouden wordt, en dat jullie altijd onder mijn bescherming zijn.
IK BEN Aartsengel Michael.

Vertaling: Cobie de Haan -  http://www.denkmetjehart.blogspot.nl/
Transmitted through Ronna Herman http://www.ronnastar.com/ * Copy freely and share. However, I claim the universal copyright for this article in the name of Archangel Michael. WE OFFER ARCHANGEL MICHAEL’S MESSAGES ON OUR WEBSITE AS A GIFT; HOWEVER, WE DO APPRECIATE YOUR DONATIONS TO HELP DEFRAY OPERATING EXPENSES AND POSTAGE FEES FOR THE FREE LOVE PACKETS WE SEND AROUND THE WORLD.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten