dinsdag, juli 07, 2015

Aartsengel Michael - De Nieuwe Aarde Ziel Voortbrengen: Veranderingen en Nieuwe Aanvangen in Juli 2015 - 6 Juli 2015 / Celia Fenn

 

 
Aartsengel Michael
De Nieuwe Aarde Ziel Voortbrengen: Veranderingen en Nieuwe Aanvangen in Juli 2015
6 Juli 2015 / Celia Fenn
 
Geliefde Familie van Licht, Juli belooft een maand te zijn gevuld met veranderingen, overgangen en nieuwe aanvangen. Julie zullen deze veranderingen en aanvangen diep in jullie eigen wezen voelen, maar jullie zullen ook vele veranderingen zien gebeuren aan de buitenzijde of de sociale niveaus. De Nieuwe Aarde Ziel wordt in/naar de manifestatie op de Planeet voortgebracht met de hulp van de Diamanten Kristallen kinderen, en aldus wordt een nieuwe maatschappij en een nieuwe manier van bestaan/zijn ook voortgebracht dat tegemoet zal komen aan jullie diepe wens om op een hoger niveau van bewustzijn en zijn/bestaan te leven.  
Om dit proces te assisteren, zullen de golven van TijdRuimte energie in Juli veranderingen mogelijk maken. Er zullen twee Volle Manen in Juli zijn, de tweede volle maan zal een "Blauwe Maan" zijn, wat, zoals jullie weten, een machtige kracht is voor het naar boven brengen van diepe kwesties die verzonken zijn in het onderbewuste, zowel de individuele als de maatschappelijke. De Blauwe Maan zelf zal op 31 Juli zijn. De eerste Maan zal in Steenbok/Kreeft zijn, en met Pluto in Steenbok zijn er al krachtige getijden van transformatie en verandering in activering. De tweede Maan zal in Waterman/Leeuw zijn, en zal de Nieuwe Aarde energie in/naar de manifestatie mogelijk maken terwijl jullie richting de Leeuwenpoort en naar de 8/8/8 op de 8ste van Augustus gaan.
De maand van Juli brengt jullie ook naar het Planetaire Nieuwe Jaar op de 26ste van Juli, en de "dag buiten de Tijd", op de 25ste van Juli de dag ervoor. Dit is het moment dat de Ouden begrepen dat krachtige Kosmische en Galactische cyclussen voltooid en geïnitieerd waren in relatie tot de Aarde. De Dag Buiten de Tijd is het moment voordat de nieuwe cyclus van start gaat, en jullie aangemoedigd worden om de dag in speelse creativiteit door te brengen, het oude toestaand te eindigen en het nieuwe om te beginnen. Besluit voor jezelf wat je moet loslaten en wat je nodig hebt om als een nieuwe cyclus te beginnen, terwijl jullie deze nieuwe cyclus van krachtige Nieuwe Aanvangen binnengaan. De 26ste zelf is een goede tijd om echt jullie intentie en aandacht te focussen op wat jullie graag zouden willen creëren, manifesteren en bereiken in de nieuwe cyclus van 2015/6.

Het Manifesteren van de Nieuwe Aarde Ziel op Aarde
Geliefden, dit zal een prachtig moment zijn om volledig de Nieuwe Aarde Ziel op Aarde en binnenin jullie voor te brengen! De stevige greep van de Economische controle en armoede op de Aarde is bezig los te gaan, en mensen zullen beginnen te voelen dat zij weer kunnen ademhalen en bewegen. Zij zullen in staat zijn om energie te focussen op te worden wat zij graag zouden willen zijn, en ervaren de absolute vreugde van het leven op een hoger niveau van bewust besef. Dit is het leven in de 4de, 5de en 6de Dimensies van het Fysieke Bestaan, en niet slechts in de valstrik van de 3D Dualiteit en strijd/worsteling.
Wat betekent dit voor jullie, Geliefden? Het betekent dat jullie de economische gevangenis van de Tijd in de 3D kunnen transcenderen en kunnen beginnen om jullie eigen tijdlijnen en TijdRuimte projecten te manifesteren. Dit is wat het betekent om je de 4de Dimensie eigen te maken. In deze ruimte kunnen jullie het stromen van de Tijd ten gunste van jullie gebruiken in plaats van binnenin hen gevangen te zitten zoals de meeste mensen dat zijn. Jullie zullen leren om jullie eigen tijdlijnen te claimen in plaats van eenvoudig jullie tijd en ruimte aan de tijdlijnen te geven van diegenen in "controle".
Dan, in de 5de Dimensie, zullen jullie leren hoe te stromen met de energie van Eenheidsbewustzijn en "Eenheid/Eensgezindheid". Dit betekent dat jullie je angst van de "collectieve" energieën zullen verliezen en jullie zullen leren om de golven van bewustzijn te "surfen" of te berijden die over de Planeet heen spoelen als het Diepe Bewustzijn van Gaia en allen die op Haar leven reageren op de binnenkomende Lichtcodes vanuit het Kosmische Hart. Deze angsten loslaten zal jullie helpen om voorbij de "ascentie symptomen" en in/naar een meer geaarde en vreedzame plaats te gaan, wanneer de Aarde in het proces van het integreren is van deze krachtige binnenkomende Lichtcodes.
Dan, als jullie leren hoe je de 6de Dimensie eigen te maken, zullen jullie volledig alle aspecten van jullie creativiteit activeren, en zullen jullie leren hoe te manifesteren via kunst, dans, liederen, poëzie, ceremonieën, heilige ruimte en vele andere vormen van Ziel Expressie. Jullie Ziel wil zingen en dansen en op de Aarde creëren, en de Nieuwe Aarde ziel zal deze krachtige creatieve energie vrijgeven welke geactiveerd wordt door de Diamanten Lichtcodes en zal een schitterende Nieuwe Werkelijkheid creëren!
De Diamanten Nieuwe Aarde Ziel is een krachtig wezen, wiens innerlijke Licht met Overzichtelijkheid, Integriteit, Liefde, Vreugde en Mededogen straalt. In deze golven van Verandering en Overgang, kunnen jullie met de Diamanten Lichtcodes werken om jullie frequentie te verhogen en om naar jullie diepe Ziel energieën te reiken en een nieuw Aarde Wezen voort te brengen die de heelheid, de Vreugde en de Vitaliteit tot uitdrukking brengt van wie jullie op een diep niveau echt zijn.
De Diamanten Kristallen Kinderen worden in toenemende aantallen op de Aarde geboren, om jullie te helpen met deze nieuwe niveaus van Aarde Wezens en Bestaan vast te houden, te manifesteren en te creëren.
Geliefden, wij vragen jullie om deze nieuwe energie binnenin jullie Hart en Ziel te VOELEN roeren en bewegen. Het is niet iets dat buiten jullie is, maar eerder een diep verlangen is om iets nieuws voor te brengen dat in jullie Hart naar boven komt en door jullie Ziel in de wereld tot uitdrukking gebracht wordt. Volg jullie instincten, jullie innerlijke stem, en jullie creativiteit! Volg de fluisteringen en aansporingen van je ziel terwijl je een nieuwe manier van zijn/bestaan in de wereld voortbrengt dat stroomt vanuit jouw vertrouwen in de begeleiding van je Hogere Zelf en het stromen van de Goddelijke Wijsheid in je leven en op de Aarde.
Ja, er mag druk en spanning overal om jullie heen zijn, maar herinner dat de Diamant gevormd wordt door Tijd en Druk binnenin de Aarde. Aldus is het ook dat jullie Diamanten Ziel gevormd wordt en vanuit deze druk tevoorschijn komt en geboren wordt in/naar een nieuwe menselijke vorm welke JULLIE zijn! Wat een schitterend en vreugdevol geschenk dit is, en iets dat jullie in deze tijd kunnen vieren!
De Wereldwijde Economische Veranderingen
Dierbare Familie van Licht, het is waar dat wij gesproken hebben over Economische veranderingen, en dat jullie geduldig hierop gewacht hebben. Derhalve zijn wij blij te zeggen dat het nu tijd is dat jullie de echte economische veranderingen op de Aarde zullen beginnen te zien. Er zijn verscheidene activeringspunten op de Aarde waar diepe veranderingen bezig zijn te gebeuren. De meest belangrijke is deze in Griekenland, in de omgeving van de Andromedaanse Sterrenpoort die gesitueerd is in de Aegean Zee tussen Griekenland en Turkije.
Veel werk werd gedaan in deze gebieden om voor het stromen van de nieuwe energieën en de nieuwe ideeën toe te staan die ingezaaid zijn vanuit een hoger niveau van Bewustzijn. Bijkomend wat betreft de Diamanten Lichtcodes die doorgegeven worden door het Raster van de Grote Centrale Zon, zijn er ook Lichtcodes ontvangen vanuit de Andromeda Galaxy die meer creatieve en meer harmonieuze manieren van leven initiëren of inzaaien, want dit is het "geschenk" van de Andromeda Galaxy aan de Aarde.
Dus, wat jullie in dit gebied zullen zien is het begin van de expressie van de wensen en de wil van de mensen, in plaats van een eenvoudige acceptatie van wat diegenen die met gezag bekleed zijn wensen op te leggen. Het is tijd voor de stem en de creatieve wil van alle mensen om in overweging genomen te worden in beslissingen. Het is tijd voor het Hogere Bewustzijn en de Wil van de Geascendeerde Mensheid om tot uitdrukking gebracht te worden als een verzoek voor Overvloed en Harmonie voor alle levende wezens op Aarde.
Geliefden, het is voor jullie tijd om de veranderingen te omhelzen. Houd niet vast aan oude manieren van bestaan en gewoontes van de derde dimensie. Het is tijd om voorbij deze manieren te denken en in/naar een dappere expressie te gaan van jullie Nieuwe Aarde Ziel.
Omhels jullie innerlijke wijsheid, jullie kracht/macht, jullie mededogen en jullie creativiteit en droom, en Stel jullie die Nieuwe Aarde voor die erop wacht om gecreëerd te worden. Sta niet dat toe wat anderen zeggen om jullie in/naar angst en verontrusting te trekken. Laat de Collectieve golven van smart niet van jullie worden, maar sta jullie zelf toe een baken van Licht en Hoop te zijn, en een rolmodel voor nieuwe manieren van leven. Vertrouw wat is en wat ongezien is, en weet dat er voor jullie gezorgd wordt in deze grote verandering en overgang. Weet dat jullie te allen tijde geliefd en ondersteund zijn, en dat jullie om deze waarachtige reden naar de Aarde kwamen, om deel uit te maken van deze grote veranderingen!
Vier de kansen die in deze tijd aan jullie gegeven worden, om de Nieuwe Aarde energieën volledig meester te worden en om naar voren te treden als een bekrachtigd en creatief Wezen van Licht!

Vertaling: Cobie de Haan - http://www.denkmetjehart.blogspot.nl/
© 2006-15 Celia Fenn and Starchild Global http://www.starchildglobal.com - You are free to copy, distribute, display, and perform the work under the following conditions: You must give the author credit, you may not use this for commercial purposes, and you may not alter, transform or build upon this work. For any reuse or distribution, you must make clear to others the license terms of this work. Any of these conditions can be waived if you get permission from the copyright holder. Any other purpose of use must be granted permission by author.

1 opmerking:

  1. Ongelofelijk, hoe dit precies op het goede moment komt. alweer.. lieve schatten, dank jullie wel.
    dank dank dank.

    BeantwoordenVerwijderen