dinsdag, juni 30, 2015

Zorgen Waarnemers ervoor dat Jij Je Schuldig Voelt? - 29 Juni 2015 / Brenda Hoffman


Zorgen Waarnemers ervoor dat Jij Je Schuldig Voelt?
29 Juni 2015 / Brenda Hoffman
 
Dierbaren,
Je begint veranderingen binnenin je wezen op te merken. Misschien wordt je bij jezelf gewaar door iets of iemand aangeraakt te worden als nooit tevoren. Misschien benader je een persoon of een ervaring anders. Dit zijn indicatoren dat je niet de entiteit bent die je een paar maanden geleden was.  
Je hebt het omhulsel van je wezen verwijderd. De Nieuwe Jij begint te sprankelen op manieren waar je niet noodzakelijkerwijs op anticipeerde - en is net zo een verrassing voor jou als voor diegenen om je heen.
Sommigen van jullie geloven dat jullie terugkeren naar de jij van weleer - een jongere, meer liefdevolle versie van jou. Aldus mag het zijn. Maar je voegde de laatste paar decennia elementen toe die verzekeren dat de Nieuwe Jij ervaringen dieper en rijker in Liefde en Vreugde zijn.
Misschien voel je nog geen Liefde of vreugde. Iets dergelijks mag verwacht worden aangezien je deze energieën die je zo gewillig in je wezen eerder dit jaar incorporeerde geneest/verwerkt. Velen van jullie zijn/waren op de rand van "dat er een zekering door zou slaan", opgebrand te raken - zelfs het aardse sterven. Jullie accepteerden zo veel energie als dat jullie dachten dat jullie lichaam zou kunnen hebben en vroegen toen om meer. Aldus is het dat je een beetje langer mag moeten genezen.
Diegenen van jullie die niet zoveel energieën accepteerden of een sterker fysiek wezen hebben, beginnen ermee verschuivingen op te merken van gevoelens en acties. Alsof een cementen muur rondom jullie hart begonnen is te verbrokkelen - aldus is het.
In deze fase, passen jullie je aan deze nieuwe gevoelens aan waar jullie over lezen, maar nog niet eerder in wat voor aards leven dan ook ervaren hebben.

Misschien voelde je als een kind meer Liefde voor anderen - zelfs voor jezelf. Maar de jaren van doorgaan en tranen; van dat accepteren wat niet acceptabel was binnenin je wezen; van te doen alsof iets te zijn dat iemand anders wilde dat je was en andere Aarde ervaringen die je cementen muur van emotionele bescherming creëerde, zijn naar een herinnering aan het vervagen met minder gevoelens van angst, ongenoegen, kwaadheid of verdriet.
Deze herinneringen zullen spoedig meer aanvoelen zoals een geschiedenis boek dan een persoonlijke werkelijkheid. Een geschiedenis die aangrijpend is, droevig of zelfs vreugdevol, maar niet direct aan jou verbonden.
Je hart kan niet vrij zijn om in/naar de Nieuwe jij te zweven totdat je alles dat jij bent accepteert en ervan houdt. Iets dergelijks is niet mogelijk als je doorgaat bewust of onderbewust te herkauwen over alles dat je verkeerd deed, Aarde leven na Aarde leven.
Deze verschuiving van persoonlijke herinnering naar een onpersoonlijke geschiedenis was de stuwdruk van de April/Mei energie uitbarstingen - geschenken van de Universums die jullie massaal verzochten. Want jullie realiseerden je dat jullie niet de vele stukjes van angst en pijn op konden ruimen die gerelateerd waren met jullie unieke pad in dit leven zonder Universele hulp.
Jullie accepteerden die Universele hulp alleen om stukjes van de voormalige 3D pijn te ontdekken die jullie moesten adresseren en opruimen voordat jullie verder gingen. En aldus doen jullie dat met verbijsterende resultaten.
Sommigen van jullie zijn bijna een nieuwe entiteit binnenin jullie fysieke lichaam geworden. Jullie gedachten, overtuigingen, inzichten en acties zijn net zo nieuw voor jullie als dat zij voor anderen zijn. Jullie ontdekken bijna dagelijks nieuwe dieptes, minder angsten en verbazingwekkende richtingen.
Misschien ben je moe. Iets dergelijks zou begrijpelijk zijn gezien alles dat je ervaren hebt en ervaart. Sta dat toe te zijn. Duw jezelf niet naar de uitputting. Tezelfdertijd, weet dat de jij die begonnen is te filteren, te voelen, te denken en anders te geloven, werkelijk de Nieuwe Jij in al je glorie is.
Ben niet verontrust door de Nieuwe Jij. Geniet van het nieuwe zachte, liefdevolle wezen die je aan het ontdekken bent verborgen onder jouw concrete bescherming. Bescherming die noodzakelijk voor jou was om een fysiek Aards leven te handhaven doorheen je 3D angsten en verwachtingen.
Diegenen die nieuw op de Aarde zijn - ervaren de Aarde voor de eerste of één van de eerste keren - ervaren niet de verschuivingen die jullie ervaren. Iets dergelijks is aldus omdat zij geen behoefte hebben voor beschermende omhulsels. Maar dan, hebben zij ook geen Aardse liefde of angst ervaren tot de diepte dat jullie dat hebben of anticiperen dat te ervaren.
Misschien zal je deze entiteiten, die niet veel schijnen te geven aangaande wat dan ook, beter begrijpen als jij je realiseert dat zij vreemden in een vreemd land zijn. Zij zijn van andere plaatsen - geen herhaalde aardebewoners zoals waar is voor de meesten van jullie die deze woorden lezen.
Zij zijn niet geïnteresseerd in het genezen of uitbreiden van hun liefde kanalen. Zij merken slechts de verschuivingen op - zo ongeveer als een reiziger naar een vreemd land dat zou kunnen. Zij vinden dit of dat intrigerend, maar niet genoeg om zichzelf aan de Aarde of de Aarde overgang toe te wijden zoals het voor jullie waar is.
Aangaande jullie, voelen zij zich ontkoppeld, omdat zij dat ook zijn. Zij verwachten niet om een aardebewoner te worden - tenminste niet nu. Maar in plaats daarvan, genieten zij van de nieuwigheid van een nieuw land.
Zij zijn alleen maar Aarde waarnemers. Maar toen zij eenmaal de zwaarte van de Aardse atmosfeer betraden, vergaten zij hun Universele doel/reden en werden één van deze afstandelijke aardebewoners die jullie verbijsterend vinden.
Zij schijnen niet aan wat of wie dan ook gehecht te zijn. Misschien zeggen zij de juiste woorden of handelen op de juiste manier, maar er is niets dat jullie voorbij hun façade kunnen bespeuren. Hoewel zij aura's mogen hebben, zijn zij anderszins een schone lei.
Sommige van jullie Lichthouders hebben dergelijke wezens in/naar deze wereld gebracht via een bevalling of andere middelen en zij raken nu steeds meer verbijsterd over hun ontkoppeling van jullie. Observeer hen gedurende een paar uren en jullie zullen opmerken dat zij van alle of de meeste anderen ontkoppeld zijn. Daar is niets voor jullie om op in te tappen.
Diegenen van jullie die met iemand die niet van de Aarde is verstrikt zijn, zullen zich waarschijnlijk schuldig voelen voor het niet in staat te zijn om zich met hen te verbinden. In waarheid, hebben jullie hen alles gegeven dat zij wilden - toegang tot de Aarde tijdens deze grote verschuiving.
Jullie hebben je contract met hen voltooid. Zij zullen leren wat zij wensen te leren wanneer zij dat aldus wensen te doen. Jullie enige rol was om hen toe te staan de Aarde te betreden via jullie route of uitnodiging. Ga verder zoals zij dat zullen. Er is geen doorgaande binding. Je zult iets dergelijks in je hart weten wanneer je probeert je met hen te verbinden en weinig of niets voelt.
Misschien vraag jij je af of zo een actie averechts is aangaande de zinsneden, "Wij zijn allen Eén." "Houd van anderen als van jezelf."
Je kunt niemand in/naar een kader van liefde forceren. Sta jezelf toe het schuldgevoel los te laten van het proberen om iemand te forceren iets te zijn dat zij niet zijn - zeer specifiek deze Aarde waarnemers die geen voornemen hebben om naar de Aarde terug te keren of deel uit te maken van de genezende oplossing. Wisselwerk met diegenen die Liefde voelen en liefdevol aanvoelen.
Waarnemers zijn niet geïnteresseerd in dat aspect van het Aardse leven. Zij zijn geen zombies, louter waarnemers - zoals diegenen van jullie die dierentuinen bezoeken. Hoewel het bezoeken van een dierentuin verrijkend kan zijn, hebben jullie niet de behoefte om in een kooi te springen en met de dieren te wisselwerken of hun ervaringen te delen.
Aldus is het dat jullie een ander stukje van jullie zelf ontdekken - het schuldgevoel gerelateerd aan waarnemer wisselwerkingen - dat jullie opnieuw kunnen bezoeken en kunnen verwijderen als jullie dat aldus kiezen.
Zo zij het. Amen.

Vertaling: Cobie de Haan - http://www.denkmetjehart.blogspot.nl/
Copyright © 2009-2015, Brenda Hoffman. All rights reserved. http://www.LifeTapestryCreations.com. Feel free to share this content with others, post on your blog, add to your newsletter, etc. But please keep this article’s integrity by including the author: Brenda Hoffman & source website link: http://www.LifeTapestryCreations.com

Geen opmerkingen:

Een reactie posten