vrijdag, juni 19, 2015

Matt Kahn - Energie Update Juni 2015 - 19 Juni 2015


Matt Kahn
Energie Update Juni 2015
Of je nu in de war gebracht was door de Mercurius retrograde die we net succesvol voltooiden, of het bijna geheel onaangedaan doorstaan hebt, hebben de afgelopen paar weken een eerder interessante schare aan energieën voort gebracht. Terwijl deze energieën in de aardse atmosfeer kwamen, hielpen zij met het losmaken van de cellulaire structuur van het oude paradigma dat uit het menselijke energie gebied gereinigd wordt. Je kunt aan de afgelopen paar weken denken als een "kosmische testrit/systeemcontrole," waar alles dat bleef hangen van het oude paradigma losgemaakt werd van diens starre cellulaire positie, dus mag het losgelaten worden om ruimte te creëren voor het tevoorschijn komende 5D Lichtlichaam. Terwijl je er in de vorm nog steeds fysiek uitziet, verschuift het tevoorschijn komende 5D Lichtlichaam de oriëntatie van je ervaring in/naar een veel rustiger, groter, synchronistisch en intuïtief-uitgelijnd perspectief. In eenvoudige termen, als het 5D Lichtlichaam ontwaakt, ga je over van het zijn van een persoon die probeert om Licht binnenin je gebied vast te houden, of naar eenheid met het Licht zoekt, over naar het Licht te zijn binnenin het lichaam dat iedere gedachte, ieder gevoel, wisselwerking, uitkomst ervaart, en het ervaart als IK BEN.
Als de losgemaakte cellulaire imprint van het oude paradigma door het Universum bevrijd is uit je gebied, ontvouwt de activering van je 5D Lichtlichaam. Aangezien je meer tijd doorgebracht hebt in een dichte fysieke gestalte dan dat jij je bewust was van de subtiele hogere vibrationale 5de dimensionale energieën, is het normaal  voor jou in deze tijd, om meer bewust te zijn van de oude imprints die ontbinden dan van het 5D Lichtlichaam dat tevoorschijn aan het komen is. Eén algemeen symptoom van het ontbinden van de oude paradigma cellulaire structuur is gewrichtspijn. Ofwel jij je ontstoken, minder flexibel dan gebruikelijk, of zelfs onverdedigbaar prikkelbaar voelt, is het meer dan waarschijnlijk dat jij je bewust aan het worden bent van het ontrafelen van het oude, terwijl het nieuwe naar voren komt. Dit kunnen ook bliksemschichten van energie omvatten die doorheen je lichaam koersen, of abrupte elektrische schokken die binnenin je gebied gevoeld worden.
Terwijl ik aan het begin van het jaar meedeelde dat wij ons gewaagd hebben voorbij het punt van het onophoudelijk te moeten opruimen en schoonmaken als een middel van de uitlijning met het universum te handhaven, neemt dat niet weg van het feit dat aan alles dat jullie tot aan dit punt opgeruimd hebben de ruimte gegeven moet worden om uit de Bron te verhuizen en ernaar terug te keren. Dit betekent in feite, terwijl zovelen op een energetisch niveau opgeruimd en gereinigd hebben, dat er geen evenredige hoeveelheid aan tijd en ruimte gegeven werd om toe te staan wat jullie energetisch opgeruimd hebben - om uit de cellen van jullie fysieke gestalte vandaan te gaan. Wanneer energetische genezing zich voordoet, wordt er een imprint uit het etherische lichaam losgelaten, welke op het zielniveau bestaat. Vanuit deze ruimte, moet het etherische lichaam in contact staan met het fysieke lichaam om vast te stellen hoeveel tijd er met de incubatie vereist zal zijn, om voor de transformatie vanuit de ethers van de ziel omlaag te druppelen en in/naar de tastbare gestalte van de fysieke werkelijkheid.

Waar ik naar refereer als de incubatie is een verlengde periode van rust en vernieuwing. Wanneer je in de incubatie ondergedompeld bent, mag jij je uitgeput, depressief, ontdaan van inspiratie, of zonder de aandrijving voelen om een deel van het leven uit te maken. Terwijl het gemakkelijk zou kunnen zijn te denken dat er iets verkeerd is, is het slechts het Universum dat al je levenskracht energie channelt om je genezing in/naar de voltooiing te begeleiden. Terwijl velen genezingsmodaliteiten zoeken om deze ervaringen op te lossen, zijn zij zich niet bewust van hoe essentieel deze periodes van incubatie zijn, net zoals embryo's tijd in de baarmoeder nodig zijn om te groeien.  
Als een moment van energetische genezing is als een heelkundige procedure, dan is het essentiële stadium van de incubatie de cruciale periode van herstel die naderhand noodzakelijk is. Gebruik deze analogie; zoveel ijverige Lichtwerkers, die vaak angstig zijn van achtergelaten of er buiten gelaten te worden aangaande de Ascentie, werkten ijverig om hun gebieden te reinigen en op te ruimen, zoals patiënten die jarenlang op een heelkundige tabel geleefd hebben. Natuurlijk, een ieder van ons is en zal altijd een belangrijk element in de Ascentie van de Aarde zijn, wat jouw medewerking en hulp vereist op de meest ontspannen, trouwe en hartgecentreerde manier. Toen ik door de Galactische Raad gevraagd werd om het einde bekend te maken van te moeten reinigen, opruimen en zuiveren, werd dat gedaan om iedere Lichtwerker uit de eindeloze rondes van etherisch heelkunde te inviteren, aldus het lichaam zou kunnen beginnen te incuberen, te herijken, en alle genezing te ontvangen dat plaatsgevonden heeft.
Terwijl de volwassenheid van onze hoogste waarheid binnenin daagt, wordt het diepgaand duidelijk dat het één ding is om te ping-pongen van de ene genezingsmodaliteit naar de volgende, maar een veel diepere reis zich ontvouwt wanneer jij jezelf de tijd en ruimte geeft om je in de genezing die je al ontvangen hebt aan te passen en deze te verwelkomen.
Een ander symptoom om op te merken is een innerlijk schudden/trillen, wat geïnterpreteerd kan worden als verontrusting, angst, eenzaamheid, of dat het zelfs buitenwaarts geprojecteerd wordt als expressies van kwaadheid, oordeel, ongedurigheid en frustratie. Dit innerlijke schudden/trillen is de herijking van je zenuwstelsel. Wanneer het zenuwstelsel herijkt wordt, past je energiegebied zich aan het leven aan in de afwezigheid van de cellulaire herinneringen die je voor zolang in je lichaam droeg. Wanneer je zenuwstelsel herijkt wordt, is de beste strategie om gewoon stil te zitten en je ademhaling te vertragen wanneer het ook maar is dat het schudden/trillen te overweldigend of te irritant wordt.
Je kunt ook de mantra herhalen: "Ik erken deze herijking als een geschenk en ontvang het hier zoals IK Nu BEN." Deze mantra kan gedurende de hele dag herhaald worden, of als een meditatie gebruikt worden wanneer het zenuwstelsel meer aarding nodig heeft.
Aangezien periodes van incubatie de integratie en herijking naar voren brengen die je nodig hebt voor je reis verderop, is het normaal een bron van ongeduld te bespeuren. Aangezien Lichtwerkers en Sterrenzaden hetzelfde dieper in het huidige moment werkelijkheid geworteld worden ter voorbereiding op de Lichtlichaam activering, is het natuurlijk om je genezing te willen versnellen en iedere mogelijke manier te wensen om de dingen voort te bewegen. Zoals altijd het geval is, is de beste manier om de verhaallijn van je reis te versnellen door te durven te vertragen. In dit stadium, kan je bewust kiezen om te vertragen en de genezing die onderweg is in ere te houden, of het leven te dwingen jou te vertragen door de omstandigheden en uitkomsten die naar boven komen.
Gedurende deze periode, mag je bij jezelf gewaarworden overhoop te liggen met de tijd. Misschien vereist jouw genezing meer incubatietijd van rust en vernieuwing dan dat je bereid bent jezelf aan te bieden. Misschien wordt jij jezelf verward gewaar door je onvermogen om te weten wat te doen met je leven of waar vervolgens naartoe te gaan. Er kan zelfs een urgent gevoel zijn van dat er iets anders is om te doen of om ergens anders te zijn zonder een instinct van hoe de volgende stap te nemen. Elk van deze voorbeelden handelt als een teken van de incubatie in voortgang, waar de ongeduldige egostructuur doorgaat te ontrafelen, terwijl je zenuwstelsel herijkt wordt. Terwijl dit proces zich ontvouwt, druppelt de genezing die zich al op een zielniveau voorgedaan heeft in/naar de tastbare fysieke gestalte.
De beste benadering in deze tijd is om zo vaak als mogelijk is te ontspannen, specifiek door de loop van jullie dagelijkse activiteiten heen. Aangezien ontspanning handelt als een teken van spirituele uitlijning, vraagt het Universum aan jou om te vertragen en zo ontspannen, opzettelijk, onbevangen en gemakkelijk in de omgang als mogelijk is te zijn, aldus mag je het integratie proces versnellen en volledig alles ontvangen dat al gegeven werd.
Voor velen mag het ontrafelen van de oude cellulaire structuur en het herijken van het zenuwstelsel doorgaan te gebeuren totdat genoeg ruimte gecreëerd kan worden voor het 5D Lichtlichaam om binnenin je gebied gevoeld te worden. Terwijl sommigen dergelijke kritieke stadiums van de incubatie al voltooid hebben en het tot bloei komen van hun nieuw-geactiveerde Lichtlichaam al ervaren, is het essentieel om het uiterste mededogen te handhaven richting jezelf door niet je ervaringen met de reis van anderen te vergelijken.
Terwijl dit stadium van incubatie langer mag schijnen te treuzelen dan dat je wenst dat het zou doen, zijn er andere stadiums die je met gemak voltooid hebt die voor anderen moeilijk geweest mogen zijn om te verwerken. In essentie, nemen wij ieder beurten in/met de afbraken en doorbraken van de transmutatie te reflecteren, aangezien het ene eeuwige Licht diens verschijning in iedere mogelijke combinatie ervaart.
Een ander teken van een ontrafelende cellulaire structuur en herijkend zenuwstelsel is verlies. Ofwel je het verlies van romantische partnerschappen ervaren hebt, vriendschappen, plotselinge carrière veranderingen, of verschuivingen in je leefomgeving, is het belangrijk om niet aan verlies te denken als een vorm van afwijzing of ontoereikendheid, maar als een uiteen gaan van de wegen tussen jou en het oude paradigma.
De relaties of omstandigheden die mogen ontbinden door dit stadium heen, representeren de loslating van karmische banden aangaande de vibratie die je belichaamde toen de omstandigheden of de relatie begon. Door de ogen van het Universum, hoeft het eindigen van een relatie niet te symboliseren dat je afgewezen werd, maar kan gezien worden als een promoveren uit een verouderd niveau van bewustzijn waarmee dergelijke relaties je hielpen deze te ontgroeien. Als het mogelijk is, sta jezelf toe je te focussen op de grotere mogelijkheden die je leven aan het creëren is, in plaats van te rouwen over de verliezen die jij je nog niet herinnerd hebt hoe er zonder te leven. Zelfs als het onmogelijk schijnt een groter spiritueel perspectief te herinneren, zou het alleen een andere kans kunnen zijn om degene die om het verlies rouwt te omhelzen - met grotere vrede, geduld, Liefde en ondersteuning.
Of je nu een gebrek van geïnspireerde richting ervaart, je klaar voelt met je huidige werkelijkheid maar zonder de passie of duidelijkheid om de volgende stap te nemen, overweldigd door de pijn, frustratie, eenzaamheid en verwarring welke naar boven komen tijdens kritieke stadiums van energetische incubatie, geconfronteerd door de verliezen die de ontbinding van verouderde niveaus van het bewustzijn representeren, of dat je zelfs begint je beter te voelen dan dat jij je gevoeld hebt betreffende een aanzienlijke tijd, bied ik deze woorden van bevestiging aan om het succes van een reis te onthullen dat een ieder van ons gelijk een deel is van naar het leven te brengen.
Uit naam van de Galactische Raad, juich ik al het innerlijke werk toe dat jullie al volbracht hebben, en herinner jullie eraan om tijd en ruimte te maken om te integreren, aldus de vruchten van jullie werk tasbare vorm aan kunnen nemen doorheen de spirituele tuin van jullie eeuwige paradijs.
In mijn volgende energie update, zal ik meer uitgebreid spreken over hoe een geactiveerd Lichtlichaam je ervaring van de werkelijkheid kan veranderen, inclusief hoe het gebruikt kan worden om aan de wereld deel te nemen zonder rond gesmeten te worden door de energieën die anderen nog steeds aan het loslaten en verwerken mogen zijn. Door de gratie van een geactiveerd Lichtlichaam, mag je alle energetische schilden overgeven en dapper voorwaarts stappen als een volledige geïntegreerde expressie van spirit in actie.
Dat jullie  ondertussen van jullie ervaringen mogen genieten als onvergelijkbare geschenken van de goddelijkheid, vertrouwend op de goedgunstigheid van het kosmische plan, ondertussen steeds meer van jezelf en anderen houdend bij iedere stap op de weg.
Dat alles genezen, ontwaakt en getransformeerd mag worden door het Licht van jullie hoogste potentieel. Dat allen gezegend mogen zijn door de Liefde die jullie zijn.
Namaste,
Matt Kahn

Vertaling: Cobie de Haan - http://www.denkmetjehart.blogspot.nl/
© Copyright 2015 True Divine Nature, LLC - http://www.truedivinenature.com/index.htm

Geen opmerkingen:

Een reactie posten