vrijdag, juni 12, 2015

Lord Michaël - Alles is Eén - 12 Juni 2015 / Annemiek Coenen


Lord Michaël
"Alles is Eén"
12 Juni 2015 / Annemiek Coenen
In Liefde zijn we allen één. Dit draagt en vraagt om het Licht van een ieder. De wereld is één, eenheid is de wereld, het universum en Al wat Is is één. Alles is weer bij elkaar aan het komen, iedere cel, molecuul, alles is weer op weg naar de ont-moeting van en met elkaar. De beker wordt gedronken en alles komt weer in harmonie samen. Het lijkt op on-enigheid in gevoel of samenzijn, maar juist dit verbindt weer alles tot één.
Hoe meer alles samenkomt, hoe meer DNA verhoging en versmelting, wat zorgt voor het open gaan in al zijn vormen voor de mensheid en al het leven wat er is.
Vele jaren en eeuwen zal dit proces aan de gang zijn. Ieder van jullie is het wonder wat hieraan meewerkt. En nogmaals, lieve Harten, er is géén goed en er is géén kwaad. Alles wat er gebeurt is de ervaring. Hoe je alles beleeft hangt af van jouw waarneming.

Heel het universum is aan het veranderen in trilling. Jullie worden of zijn de Magiërs; Magiërs in lichtenergieën. De mens is langzaam zijn dichtheid aan het verliezen. Het kunnen pittige stukken zijn, maar de uitkomst is fenomenaal.
Mijn lieve Harten jullie zijn de Magiërs in het ont-sluiten van de dichtheid. Hoe? Door te zijn wie je bent en te accepteren wie je Bent. In het Nu Zijn van Al wat Is!
Ik Ben Lord Michaël

Copyright © 2015 Annemiek Coenen

Geen opmerkingen:

Een reactie posten