donderdag, juni 25, 2015

Informatie van 2001 Komt in Botsing met Ons Nu - 23 Juni 2015 / Lisa Gawlas


Informatie van 2001 Komt in Botsing met Ons Nu
23 Juni 2015 / Lisa Gawlas
Gisteren, om ongeveer 10 minuten voorafgaand aan mijn eerste lezing, kreeg ik een voor-glimp van beelden. Natuurlijk, ik nam aan dat het voor mijn dame was, totdat ik me met haar verbond en besefte, dat het gebied voor mijn schouwende ogen afgesloten was. Ik besefte dat wat ik gezien had het beeld was van wat er precies nu gebeurt.
Ik kon deze verbazingwekkende Zon zien, een enorme grote ronde disc aan de hemel, gouden energie straalde uit de randen van de Zon vandaan, een bubbelige witte oppervlakte en binnenin het oppervlak, direct in het centrum, was een wassende Maan, de opening van de Maan wees omlaag richting de Aarde. Dit, besefte ik, is wat gereflecteerd wordt voor allen van ons als we gezamenlijk doorgaan met onze zonnewende vastmaking. Ik snapte de Zon, en ik begreep de Maan niet volledig. Ik Googelde wat de wassende Maan (crescent Moon) betekent: Het woord crescent (wassende) is etymologisch afgeleid van het huidige deelwoord van het Latijnse werkwoord crescere "om te groeien". 
Plotseling begonnen mijn geheugenbanken van een kwatrijn dat ik hoorde helemaal terug in 2001 terug te filteren. Dit kwatrijn was echt ongebruikelijk omdat toentertijd, ik nooit buiten de meditatie "hoorde", ik was nog steeds een baby … Niettemin hoorde ik het in een mannelijke stem boven mij bij het plafond en het was zeer gelijk Nostradamus stijl berijmd en door de jaren heen, had ik er nooit weer aan gedacht … tot gisteren, één regel in dat kwatrijn begon naar boven te bubbelen in relatie tot dit beeld dat ik gezien had. Tot deze dag, kan ik me het kwatrijn van 4 regels niet herinneren, ook al zou het me mijn leven redden, maar ik deed een google zoeken gisteren, en zelfs toentertijd, en postte alles dat ik ervaren had ergens op het net … toentertijd in een plaats genaamd spiritboard.com. In plaats van het kwatrijn te vinden, vond ik verscheidene channelings van één van mijn groep van 5 Pleiadiaanse energieën die me terug in de dag hielpen. Laat mij die channeling met jullie delen (de zin in het kwatrijn waar ik naar zocht was ingebed in de post, wat is vandaag vet gemaakt heb.)


Zoals altijd, zou ik graag mijn meditatie met jullie willen delen. Deze is prachtig afgeladen met informatie die men niet hoeft te ontcijferen (zoals ik gevraagd had  ) De belangrijkste gids doorheen deze meditatie was Aphranzu.
Ik was gedwongen om een kaars met me mee te nemen in het bad, en plaatste het aan de linkerzijde van de badkuip. Ik keek verscheidene minuten naar de dans van de vlam … welke onophoudelijk van recht omhoog, naar rechts en dan voorwaarts ging. Nooit boog de vlam naar links. Dus gooide ik een klein verzoek omhoog … en vroeg Aphranzu om de vlam naar links te buigen als hij er was … ogenblikkelijk, ging de vlam naar links … toen sloot ik mijn ogen en haalde slechts adem.
Ik werd toen geïnstrueerd om een wandeling te gaan maken … met iedere stap die me dieper in deze meditatie stuurde. Eerst begon ik met op groen gras te lopen, en ik kon een heuvel recht voor me zien die ik beklom … aldus (ik heb geen idee waarom) besloot ik om over te flitsen naar de rand van de oceaan voor mijn wandeling. Hen allemaal samen te zien, was ik in feite verrast over hoeveel ik er verzameld heb in de loop van de tijd. Terwijl ik naar hen keek en zij zich omdraaiden en voor mij uit begonnen te lopen … hoorde ik een deel van een zeer speciaal lied dat aan mij geschonken was door Sananda enige tijd geleden … "Follow Me door Uncle Cracker" (welke een zeer andere betekenis voor mij heeft dan de oorspronkelijke bedoeling van het lied) en begon hen te volgen.
Terwijl ik dat deed, was er een gedeelte in het pad dat wij bewandelden waarvan ik wist dat het gevaarlijk voor mij was om op te lopen. Het was helemaal puntig en met rommel. Wetende dat zij konden zweven en ik niet … stopte ik. Zij draaiden zich allemaal om en vroegen me waarom ik gestopt was … omdat ik mijn voeten geen pijn wilde doen was mijn antwoord. Ogenblikkelijk voelde ik een toevloed van vertrouwen … een soort van zoals een onuitgesproken boodschap die dwars over kwam in een rustig gefluister (glimlach). Het is in het aangezicht van gevaar dat wij vertrouwen moeten hebben … het is zo gemakkelijk wanneer we in het comfortabele vertrouwen lopen. 
En ik liep op deze puntige dingen en raakte nooit gewond of voelde ongemak. En ik werd in/naar de opening van een grot geleid. Terwijl ik de grot binnenging … werden de woorden van het kwatrijn dat ik vele maanden geleden hoorde overal om mij heen geëchood … "Wanneer de Maan de grot opslokt … zal Licht de Aarde omvatten".
Zoveel mensen kwamen naar deze grot toe. Er waren vele "genezers" daar om te helpen met de massa's die bleven komen. Ik begreep dat deze grot in feite een tempel van de één of andere soort was … en dat het zichzelf in de wereld van vandaag de dag zal manifesteren.
Ik werd ook geïnstrueerd om naar de "vlam" binnenin te luisteren. Om te leren hoe te buigen en te bewegen met het flakkeren van de innerlijke vlam. Deze specifieke boodschap was voor mij aangezet om me te herinneren en aan allen aan te bieden. We hebben allemaal een zeer heldere vlam binnenin ons. Sommigen van ons raken geblokkeerd door de blazende winden en weten niet hoe bij te blijven met het constante flakkeren (veranderen) … maar je MOET het leren.
Dit complimenteert mijn post over het "lezen van je energie" onder channelen … zeer hetzelfde ding.
Ik had ook gevraagd over de komende veranderingen waar hij over spreekt … zoals ook anderen dat doen. Ik vroeg naar een vermoeden dat ik met anderen kan delen. Dit was zijn antwoord…
Een ieder diens veranderingen zullen niet allemaal hetzelfde zijn, dus om één ding te zeggen, dat slecht één of twee zal beïnvloeden zou misleidend zijn. Echter, een ieder zal weten van de komende veranderingen als zij leren te bewegen met de vlam binnenin, en te luisteren naar de energie rondom hen heen … en boven alles te VERTROUWEN met LIEFDEVOLLE harten!!
Toen de maan de grot opslokte … ik heb nooit begrepen wat dat zelfs maar betekende … tenminste, tot gisteren.
Toen de maan de grot opslokte … de verlichte richel van de Maan slokt te grot van duisternis op … de Zon, verlichtend … het alles omringend.
Deze gehele bevinding kietelde me, omdat voor mijn leven, ik me niet kon herinneren wat Aphranzu mij leerde toentertijd. Ik herinner me iedere andere Pleiadiaan die zich met mij verbond en hun leringen, maar hem … vergat ik lange tijd. Dus deed ik een ander zoeken en vond de channelings die hij terug in 2001 meedeelde … 14 jaren later, de tijd is NU waar hij over sprak.
Wij zouden graag onze welkomstgroet van jullie Nieuwe jaar willen verstrekken. Dat jullie deze tijd wijs mogen gebruiken.
Wij komen om over de op handen zijnde veranderingen te spreken. Zoveel is er voor jullie planeet, voor jullie wezens op voorraad. Jullie moeten je blijven herinneren wat werkelijkheid en wat illusie is. Werkelijkheid is binnenin de kern van jullie wezen, het lied dat op de winden van jullie illusie gespeeld wordt, jullie gekozen droom.
De oproep klonk op en gaat door op te klinken. Nu is de tijd om te ontwaken tot wie jullie werkelijk zijn. Om anderen bij hun ontwakingen te helpen. Terwijl jullie je herinneren wie jullie zijn strek je hand uit naar diegenen in behoefte.
Er zijn velen hier om jullie te helpen. Wij kijken vanuit de ethers toe, wij vermengen in jullie lichamen, wij zijn hier. Met de komende veranderingen, voelen velen zich alleen. Je kunt de eenzaamheid voelen als zijnde afgescheiden van de gehele Schepping, of je kunt het gebruiken om jullie algehele eenheid te voelen, zoals altijd, het is jullie/jou keuze - en jullie zullen/jij zult de keuze moeten maken.
Als jullie de veranderingen realiseren waar wij over spreken, moeten jullie je herinneren wie jullie zijn, en waar jullie vandaan kwamen. Jullie trillingsniveau zal belangrijk zijn bij die samenloop. Jullie zullen moeten vibreren vanuit de frequentie van Liefde, vanuit de plaats waar alles gehoord wordt en bekend is. Er is geen ruimte voor oordeel of angst, wat alleen maar jullie taak zal bemoeilijken die voorhanden is. Terwijl jullie naar de gebeurtenissen van de droom kijken plaats te vinden, sta jullie Liefde toe te stromen in/naar alle hoeken en gaten en vul de ruimte van de tijd. Wij dringen er bij jullie op aan om geen oordeel te werpen in de tijden te komen, en om geen vrees vast te houden - blijf gecentreerd en gefocust binnenin jullie algehele eenheid - binnenin de vibratie van de hogere Liefde welke jullie omringt.
Nu is de tijd om te herinneren wie jullie zijn en waarvoor jullie hier gekomen zijn om te volbrengen in deze kritieke tijd op jullie planeet.
Slaap niet langer onze dierbare broeders en zusters.
Ik Ben Aphranzu, Commandant van het straalschip Soluntu.
Koppel dit allemaal met iets dat gisteren in mijn inbox arriveerde van alphatrends.com en de planetaire uitlijning die gisteren overduidelijk was en het CME alert van spaceweather.com, wist ik dat iets kolossaals onderweg was/is:
VOLLEDIGE HALO CME, STORM WAARSCHUWING: Een coronale massa ejectie (CME) koerst rechtstreeks op de Aarde af. Het verliet de Zon gedurende de vroege uren van de 21ste Juni, en wordt verwacht één of twee mindere CME's die al op koers liggen op te vegen, voordat het de Aarde op het één of andere tijdstip op 22 Juni bereikt.
...................................................................................................
De Maan verbindend met Venus en Jupiter in Leeuw doet zich voor op Zaterdag 20 Juni, een avond display verstrekkend van schoonheid en belofte. Het Grafiek gecreëerd door Sky & Telescope Illustreert de lijn omhoog van de sterren en planeten van deze aspecten.
Het aspect van Jupiter driehoek Uranus (exact op 22 Juni) begint met deze aspecten de transitie uitrollend dat een nieuwe spirituele reis zal ontvouwen. De gebeurtenissen die ieder persoon in deze tijd oproepen zeggen dat het tijd is om te keren en te focussen op Jupiter's roepen, hetgeen de situaties binnen zal brengen die noodzakelijk zijn om jullie pad te verlichten naar jullie nieuwe spirituele reis.
Zoals op de grafiek opgemerkt, verstrekt de Maan het display dat het pad verlicht en 22 Juni verstrekt de exacte driehoek (positief) van Jupiter en Uranus.
Deze prachtige zonsondergang achtergrond eindigt een belangrijke week van 14 juni doorgaand naar 20 juni en stelt het tempo in voor de nieuwe week van 21 Juni doorgaand naar 27 Juni.
__________________________________________________
Belangrijke Aspecten
Juni 20 | Venus en Moon - 13 Leeuw
Juni 20 | Jupiter en Moon - 20 Leeuw
Juni 22 | Jupiter driehoek Uranus - 20 Leeuw
Juni 30 | Venus conjunct Jupiter - 22 Leeuw

Deze ochtend, ik ben nog steeds op een visuele black-out met het veld/gebied … maar man, mijn hart kan zoveel uitbreiding in leven voelen komen. Ik ken het grotere verhaal nog niet en krijg het vandaag ook niet (lol), maar mijn team wilde van me dat ik deze informatie voor zeker met iedereen deelde vandaag.
Dus hier ben ik … delend.
Tot morgen … Ik houd heel, heel veel van jullie ziel. Grote, grote ((((KNUFFELS))))) gewikkeld in het vertrouwen van verandering voor allen!!

*** Er komt nog een vervolg op dit artikel van Lisa...

Vertaling: Cobie de Haan - http://www.denkmetjehart.blogspot.nl/

Geen opmerkingen:

Een reactie plaatsen