donderdag, juni 11, 2015

El Morya - De Rimpeling van Vriendelijkheid - 9 Juni 2015 / Julie Miller


El Morya
De Rimpeling van Vriendelijkheid
9 Juni 2015 / Julie Miller
Wat betekenen onvoorwaardelijke vriendelijkheid en goede wil? Zou het het iets doen van iets aardigs voor een ander persoon kunnen zijn, vanuit de goedheid van je hart zonder wat voor soort van beloning dan ook te willen of te verwachten? Het adopteren van een onzelfzuchtige houding wanneer het aankomt op geven is een grote manier om je bekwaamheid om met anderen mee en samen te werken te demonstreren, specifiek als zij vanuit andere achtergronden en geloofsystemen komen. Slechts omdat iemand anders is dan jij, betekent niet dat vriendelijkheid en goede wil niet gedeeld kunnen worden. Iedereen houdt ervan om vriendelijk, met respect en waardering behandeld te worden.
Is er een reden om onvoorwaardelijk vriendelijk richting anderen te zijn? Natuurlijk is die er. Wanneer je vriendelijk tegen anderen bent ontwikkel je een wederzijdse samenwerking met anderen waar jij je mee zou kunnen vermengen en het helpt om met elkaar op te schieten en om misvattingen glad te strijken en het helpt om disharmonische gevoelens te doen laten ineenstorten. Soms kunnen de eenvoudigste begroetingen die aantonen dat je erom geeft een persoon diens spirit verheffen en diens gemoed verlichten. En wanneer je een ander helpt zich goed over zichzelf en diens dag te voelen, raakt jouw dag ook opgetild.  
Wij zijn positief dat jullie enige mensen ontmoet hebben waarbij het moeilijk is om vriendelijk tegen te zijn, ongeacht wat je ook doet, zij laten zelfs niet de geringste glimlach zien. Dat betekent niet dat je ophoudt met vriendelijk te zijn richting diegenen die niet reageren, of hen beschouwd grof te zijn. En niet iedereen zal vriendelijk richting jou zijn. Dat betekent niet dat zij geen vriendelijkheid verdienen. Wanneer het aankomt op het uitdelen van vriendelijkheid, begrijp dierbaren, vriendelijkheid is een actie van Liefde en Liefde discrimineert of oordeelt niet. Slechts omdat een persoon niet een vriendelijke persoonlijkheid laat zien betekent niet dat zij niet vriendelijk zijn. Het zou mogelijk kunnen zijn dat zij door iets heen gaan dat hen tegenwerkt van anderen rondom hen heen op te merken. Zelfs wanneer iemand er miserabel en van streek uitziet, ben sowieso vriendelijk. Als zij iets strijdlustigs zeggen nadat je een handeling van vriendelijkheid richting hen demonstreerde, ben nog steeds vriendelijk. Per slot van rekening, kan jij je herinneren hoe het is om door iets traumatisch heen te gaan, je weet dat hun emotionele reacties niet hun ware persoon zijn.

Iedere dierbare ziel kan iedere dag helpen om de uitvoer van vriendelijkheid in de gemeenschap waar zij in leven te verhogen door bij zichzelf te beginnen. Hoe kan je aardig en vriendelijke tegen een ander menselijk wezen zijn als je niet aardig en vriendelijk richting jezelf bent? Denk eraan dierbaren, je gedrag wordt altijd beïnvloed door wat voor gewoonten dan ook waar je momenteel in verwikkeld bent. Veel van wat je doet is verschuldigd aan geconditioneerde acties en manieren, en zij kunnen op ieder moment veranderen. Het is natuurlijk om in je Zelf geïnteresseerd te zijn, en om je gehele zelf te kennen, is te kennen wie je bent en om jezelf precies zoals je bent te accepteren. Wanneer jij je gehele zelf kunt omhelzen, zelfs de delen van jou die frustrerend kunnen zijn; kan je dan anderen accepteren voor hun fouten/vergissingen alsook hun sterke punten.
Door iedere ervaring, heb je het belang geleerd van het samenwerken met anderen om je eigen groei en ontwikkeling te verzekeren. Alle geconditioneerde manieren en gewoontes kunnen veranderd worden, en veranderingen kunnen beginnen doordat jij opzettelijk handelingen van vriendelijkheid begint jegens anderen die rondom jou heen zijn … zelfs jegens vreemden. Hoe meer oprechte, onvoorwaardelijke vriendelijkheid je geeft, verkrijg je een diepere helderheid en begrip dat helpt om je besef uit te breiden. Wanneer jij je meer bewust bent van anderen, en van jouw verbondenheid met hen en met al het leven, help je om het evenwicht en het dynamische eigenbelang met de alledaagse dingen te herstellen.
Wanneer je vriendelijkheid richting een andere geachte ziel deelt, is het zeer waarschijnlijk dat zij die oprechte goedheid in de één of andere vorm zullen herhalen, op hun manier met een ander … een rimpeleffect creërend. Wanneer oprechte vriendelijkheid toegenomen is binnenin een gemeenschap, is de uitkomst een toename van samenwerking en een reductie van onenigheid en worsteling. Vriendelijkheid geeft zachte duwtjes voor samenwerking hetgeen helpt bij het verbeteren van iemands vertrouwen met anderen. Wanneer iedereen met elkaar overweg kan, en samenwerkt, ongeacht van waar zij vandaan komen of wat voor ervaringen zij bezitten; zijn zij in staat de dingen vriendschappelijk gedaan te krijgen.
Vriendelijkheid kan door woorden die je kiest om te delen tot uitdrukking gebracht worden, of door het goede dat je in de mensen ziet. Vriendelijkheid kan ook gedemonstreerd worden door je voorraadkamer/provisiekast te delen met diegenen die er geen hebben. Wanneer je in het gezelschap van kinderen bent, sta hen toe om met jou te spelen, om je haren in de war te maken en om te lachen. Wanneer je over straat loopt, zelfs als je alleen bent, loop alsof je niet alleen bent, omdat je dat niet bent. Denk eraan dierbaren, mensen, ongeacht hoe zij eruit zien aan de buitenzijde, zijn geen dingen. Zij zouden er gebroken uit kunnen zien, maar zij hebben de bekwaamheid om hersteld te worden, gerehabiliteerd, verlost, en gerevitaliseerd door slechts handelingen van Liefde gedaan door oprechte, onvoorwaardelijke vriendelijkheid en goede wil. Probeer te herinneren dierbaren dat je twee handen mag hebben, probeer als één te denken alsof het voor jezelf en de ander is om te helpen om anderen op te tillen.
En zo zij het… 
IK BEN de Geascendeerde Meester, El Morya via Julie Miller

Vertaling: Cobie de Haan - http://www.denkmetjehart.blogspot.nl/

Geen opmerkingen:

Een reactie posten