donderdag, juni 04, 2015

El Morya - De Manifestatie van Liefde in Jou - 2 Juni 2015 / Julie Miller


El Morya
De Manifestatie van Liefde in Jou
2 Juni 2015 / Julie Miller

 
Het is algemeen bekend dat Liefde niet iets is dat door mensen uitgevonden werd. Hoewel in een ieder van jullie, inclusief andere rassen in het dieren koninkrijk, er bepaalde hormonale en genetische vereisten zijn om je voort te planten, en om diegenen waar je van houdt te voeden/verzorgen en te beschermen. Natuurlijk treedt liefde binnen bij de redenen van vele van jullie gepassioneerde omstandigheden. Maar als jullie naar jullie genen kijken, zullen jullie ertoe komen vast te stellen dat liefde daar niet gevonden zal worden. Wanneer mensen elkaar ontmoeten, worden zij tot elkaar aangetrokken, gestimuleerd en mettertijd, wat afhankelijk is van de evolutie van de relatie, versterkt de liefde voor elkaar en gaat in/naar een meer diepere, intieme relatie. Eén van de hoofdredenen van de evolutie is om meer succesvolle individuen te reproduceren die met de ontwikkeling en groei van het leven verder zullen gaan.
De voortzetting van jullie evolutie begint met liefde en terwijl jullie verder gaan over jullie pad, dienen jullie als een middel om liefde tot uitdrukking te brengen. Hoe dichter je bij de echte, Onvoorwaardelijke Liefde geraakt, hoe meer bindend het toeschijnt te zijn. Er mogen een overvloed aan dingen zijn waar jullie momenteel nog niet tot toe in staat zijn om te bewijzen, aangezien jullie je nog steeds ontwikkelen en nog steeds lerende zijn over wie jullie zijn, maar één ding is zeker dierbaren en dit is dat zuiver Liefde een belangrijke factor is welke bijdraagt aan de betekenis van het leven, welke ook de verbondenheid van het leven aan Liefde definieert en hoe het alles beter maakt.
Als jullie de tijd nemen om binnenin jullie zelf te kijken en jullie houding richting jullie zelf en hoe jullie andere mensen zien evalueren, zullen jullie ertoe komen jullie eigen kostbare hart te kennen en waar het tot toe in staat is. Door de waarnemer van jullie houding richting jullie zelf en anderen te worden, zijn jullie in staat om vast te stellen of Liefde deze houdingen wel of niet verlicht heeft en kunnen jullie tot positieve conclusies komen aangaande wat te doen om Liefde in/naar meer gebieden van jullie leven te brengen.


Jullie weten al dierbaren dat Liefde enorm speciaal is en dat het ook op ieder niveau van jullie ontwikkeling zich manifesteert aldus jullie Liefde kunnen ervaren vanuit ieder voorval van jullie evoluerende leven. Wanneer Liefde voor het eerst het plaatje binnenkomt mag je aangestuurd worden door passie, seks, of door je behoefte om te verzorgen en te beschermen. Wanneer Liefde gevoelig wordt, breidt het het gevoel van "voorkeur" uit. Wanneer je bewust liefhebt, ontwikkelt Liefde dan opzettelijk consideratie richting anderen. Wanneer Liefde creatief wordt, is het heilig, het komt als een uitgieten van mededogen dat voorbij gaat aan je eigen persoonlijke uniekheid.
Vele dierbare zielen hebben nog steeds een tamelijk gesloten hart jegens zichzelf en anderen. Vele spirituele tradities benadrukken het belang van het openen van het hart. Het hart is de deuropening dierbaren dat verandering produceert door de kracht en energie van Liefde. Om te veranderen en meer liefdevol te worden, moet je vertrouwen/geloof hebben dat je kunt veranderen. Ja, je zou zo nu en dan met angst geconfronteerd kunnen worden, maar dat is niets om je voor te schamen. Ervoor te zorgen dat wat voor verandering dan ook gebeurt vergt moed en overvloedig veel karakter. Je kunt deze angsten onder ogen komen door je vertrouwen/geloof op te roepen, omdat wanneer je vertrouwen/geloof in jezelf hebt dierbaren, de transformatie van het openen van het hart een klein beetje breedvoeriger helpt om je ware zelf te bevrijden. Je breekt jezelf vrij van de ketenen van egoïsme en betreedt het oneindige rijk van Liefde.
Wanneer je jong bent en nog maar net in het leven stapt en probeert je plaats in de maatschappij te vinden, heeft de zelfgeoriënteerde opvatting welzeker enige doelgerichte voordelen. Maar als je ouder en volwassen wordt, heeft je ego niet langer veel boost nodig aangezien je een dieper begrip en waardering voor Liefde verkrijgt. Wanneer Liefde zuiver is, heeft ego geen ruimte want Liefde is alles accepterend en het ego is dat niet. Het ego is bekend veeleisend te zijn, terwijl ware, Onvoorwaardelijke Liefde je hart aanmoedigt zich te openen, om vrijelijk je innerlijke wezen tot uitdrukking te brengen en je reis voortstuwt met meer onthullende ervaringen dan waar je mogelijk op zou kunnen anticiperen of je zou kunnen verbeelden.
Wanneer je geloof/vertrouwen in jezelf hebt, houd je dan zeer mild aangaande jezelf en deze milde liefdevolle energie zal naar ieder persoon stromen waarmee je in contact bent, en zelfs je relaties verdiepen als zij platonisch zijn zonder wat voor hint van intimiteit dan ook. Dompel jezelf onder in de kracht en energie van Liefde, sta het toe om je hart verder te openen en verwelkom het zuivere Licht dat daar is, dat daar altijd is … het Licht dat jou verbindt aan Gods eigen Genaderijke Hart en laat Zijn Goddelijke Liefde en Licht je omwikkelen in een warme omhelzing dat jou aanmoedigt en jou gidst om zuiver en onvoorwaardelijk van de mensen in je leven te houden.
En zo zij het… 
IK BEN de Geascendeerde Meester, El Morya via Julie Miller

Vertaling: Cobie de Haan - http://www.denkmetjehart.blogspot.nl/

Geen opmerkingen:

Een reactie posten