woensdag, juni 24, 2015

De Arcturianen - Herinneren Wat Je Altijd Wist - 21 Juni 2015 / Dr. Suzanne Lie


De Arcturianen
Herinneren Wat Je Altijd Wist
21 Juni 2015 / Dr. Suzanne Lie
 
Tussen jullie derde dimensionale werkelijkheid en jullie multidimensionale werkelijkheid is een portaal. Jullie verbinden steeds meer jullie 3D Aarde lichaam met jullie multidimensionale Lichtlichaam. Met iedere hogere gedachte en liefdevolle emotie, breidt dat portaal uit om beide, en alle, versies van jullie huidige expressie van zelf te omvatten, alsook de altijd-uitdijende dimensies van jullie Multidimensionale ZELF.
Er zijn mentale enzymen in jullie pijnappelklier die "geo-gecodeerde zenders" zijn, die jullie vertellen waar jullie in de ruimte/tijd zijn, en/of in het Hier/Nu van de hogere dimensies. Deze zenders ontvangen en projecteren alle vijfde dimensionale en daaraan voorbij gedachten via jullie pijnappelklier en in/naar jullie hypofyse, om in/naar ieder gebied van jullie lichaam gestuurd te worden via jullie endocriene/hormoon systeem.
Echter, deze boodschappen worden niet verstuurd totdat je brein vaststelt of JIJ wel of niet gelooft dat deze transmissie/dit inzicht "echt" is. Het lichtquotiënt in je brein zal echt versus niet echt onderscheiden. Het lichtquotiënt in je brein wordt bepaald door je staat van bewustzijn.
Als je in een hogere dimensionale staat van bewustzijn bent, zal je licht, aura's, Engelen, Galactics, wonderen, vrede en hoop als echt waarnemen. Je zult ook duisternis en illusie als NIET echt waarnemen. Als je in een lagere staat van bewustzijn bent, worden illusies, slecht nieuws, en de ontelbare vormen van duisternis echt, en Licht, Ascentie en transcendentie zijn niet echt.
Wanneer je geloofsysteem eenmaal vastgesteld heeft dat een stimuli echt is, wordt het ontvangen door je pijnappelklier, naar je hypofyse gestuurd, en dan gedistribueerd doorheen je lichaam via jouw endocriene/hormoon systeem. Aan de andere kant, als jouw geloofsysteem vaststelt dat de stimulus niet echt is, zal het in je mentale computer diens "prullenbak" gaan als "junk mail". De vaststelling van echt of niet echt wordt bepaald door het "lichtquotiënt binnenin je brein.
Wanneer je bewust hogere frequentie inzichten, ervaringen, communicaties enzovoorts, gewaarwordt en accepteert, creëer je een hoger Lichtquotiënt in je brein omdat je bepaald hebt dat de hogere frequentie ervaringen ECHT zijn.

Wanneer je het hogere lichtquotiënt eenmaal in je brein toegestaan hebt door een hogere staat van bewustzijn te handhaven/onderhouden, vermengen je hypofyse van de zesde chakra en de pijnappelklier van de zevende chakra om je Derde Oog te openen.
Je pijnappelklier en hypofyse verbinden zich om het Derde Oog te openen. De hypofyse is ongeveer zo groot als een erwt, en is gelokaliseerd achter het centrum van het voorhoofd, tussen je ogen. Daarom wordt de zesde chakra vaak de Wenkbrauw Chakra genoemd.
De hypofyse is bekend als de "Meester Klier" omdat het handelt als een hoofd controlecentrum welke boodschappen verstuurt naar alle andere klieren vanuit diens twee kwabben, welke de neurohypofyse en de adenohypofyse zijn.
De hypofyse spoort de geschikte groei van klieren en organen aan, en reguleert de seksuele ontwikkeling. De hypofyse wordt de "zetel van het verstand," genoemd met de voorkwab die de emotionele gedachten reguleert zoals poëzie en muziek, en de achterkwab die de concrete gedachten en intellectuele concepten reguleert.
Aan de andere kant, is de pijnappelklier bekend als de "zetel van verlichting, intuïtie en het kosmische bewustzijn". De pijnappelklier is gelijkaardig aan intuïtie, terwijl de hypofyse gelijkaardig is aan de reden.
De pijnappelklier is kegelvormig en is gelokaliseerd in het midden van je brein achter, net boven de hypofyse. De pijnappelklier bevat pigment wat gelijkaardig is aan dat wat in de ogen gevonden wordt, en is verbonden met de optische thalamus; derhalve, controleert het de werking van het licht op je lichaam.  
De pijnappelklier is gelokaliseerd in het achterste einde van de derde ventrikel van het brein, en de hypofyse is gelokaliseerd in het dak van de derde ventrikel. Het is het samengaan van de essenties van deze twee klieren in het derde ventrikel van je brein dat je Derde Oog opent.
De pijnappelklier handelt op twee manieren om de werking van de hypofyse af te remmen:
Eerst, de hypofyse is verantwoordelijk voor het activeren van de adolescentie en het begin van de seksualiteit, en de pijnappelklier controleert de hypofyse om voortijdige seksuele ontwaking te voorkomen.
Ten tweede, wordt de menselijke gedachte beschouwd als een resultaat van de stop gezette actie, en de pijnappelklier remt de onmiddellijke ontlading van gedachten in/naar actie af. Deze verhindering zorgt ervoor dat je binnenwaarts kijkt en diepgaand nadenkt over je acties en reacties. Deze introversie is belangrijk voor het zelfbesef, aangezien het onze aandacht van de externe wereld verplaatst naar de innerlijke.
Wanneer de externe wereld verdwijnt, trekt jouw cirkel van bewustzijn samen omdat je primaire aandacht gefocust is op je innerlijke zelf. Het is deze innerlijke aandacht die het "spirituele licht" in/naar de pijnappelklier magnetiseert.
Het derde ventrikel van het brein is een nauwe opening die in de buurt van de basis van de cerebrale hemisferen, en scheiden de twee thalamus gebieden. Deze thalamus gebieden zijn de "opslagplaats" van het brein van al je zintuiglijke gewaarwordingen/waarnemingen.
Wanneer de hypofyse en de pijnappelklier volledig ontwikkeld en gestimuleerd zijn door meditatie over de zesde en zevende chakra's, ontsteken en activeren hun vibraties het Derde Oog. Wanneer het Derde Oog eenmaal open is, heb je persoonlijke toegang tot hogere kennis. Het geopende Derde Oog wordt het "Oog van de Ziel" genoemd.
De pijnappelklier is vaak sluimerend omdat je derde dimensionale zelf gewoonlijke gefocust is op de externe, zintuiglijke wereld, in plaats van de hogere sferen. Door uitoefeningen zoals meditatie en yoga, kan jij je herinneren hoe dat kosmische Licht toe te staan om af te dalen in je individuele lichaam door de optische thalamus zenuwverbinding van de Kroon Chakra.
Het menselijke brein heeft een fundamentele gelijkenis met een menselijk, tweeslachtig embryo. De hypofyse houdt de positieve, mannelijke lading vast, en de pijnappel houdt een negatieve, vrouwelijke lading vast.
Wanneer de mannelijke en vrouwelijke energieën elkaar in het brein ontmoeten is dat bekend als het Mystieke Huwelijk. Dit Mystieke Huwelijk initieert de geboorte van je multidimensionale bewustzijn, en je bewuste passage in/naar de vijfde dimensie en daaraan voorbij.
Het Mystieke Huwelijk doet zich voor wanneer onze Kundalini kracht ontwaakt en via je ruggenwervel opstijgt. De Kundalini is de hoogste onbegrensde energie, welke opgerold en energiek is, aan de basis van je menselijke ruggenwervel.
Binnenin de Kundalini Kracht, wordt contact gemaakt tussen de onbegrensde, goddelijke creatieve energie en de begrensde, fysieke seksuele energie. Om je hoogste spirituele potentieel te verkrijgen terwijl je in een fysieke gestalte geïncarneerd bent, moet de grote massa van de Kundalini energie dat in de wortelchakra opgesloten zit vrijgegeven worden om naar boven naar je Kroon Chakra te reizen.
De stijgende Kundalini trekt diens grote energiegebied vanuit Moeder Aarde omhoog, door de zenuwkanalen in de kern van je ruggenwervel, en in/naar de medulla oblongata, door het pons gebied (verbinding tussen de grote en kleine hersenen) van je brein, en dan in/naar de hypofyse achter je ogen, Ondertussen, heeft de pijnappelklier ook dit Kundalini Licht vanuit de hogere dimensies ontvangen.   
De Wortel Chakra, aan de basis van je wervelkolom, representeert je verbinding met de vrouwelijke Godin energie dat manifest is in het lichaam van de planeet Aarde. De Kroon Chakra, bovenop je hoofd, representeert de mannelijke God energie dat bestaat als zuiver potentieel in de niet-fysieke dimensies.
De Kundalini energie straalt vanuit de prana binnenin de Aarde van de Zon.
Kundalini is bekend in de Oosterse wereld als de godin Shakti. Wanneer de Godin Shakti ontwaakt is, zweept zij ons op in Haar enorme passie om te herenigen met haar Lord Shiva in de Kroon Chakra. Dit Mystieke Huwelijk symboliseert het combineren van de mannelijke en vrouwelijke energieën binnenin je lichamen, en de ontwaking van je multidimensionale bewustzijn.
In de Westerse wereld, wordt de Kundalini gesymboliseerd door het medische symbool van de caduceus, de staaf met twee slangen er omheen gewonden in spiralen. Bovenaan zijn twee vleugels, wat voorstellingen zijn van Mercurius of Hermes, die de boodschappers van de Goden zijn.
De caduceus is het symbool voor genezing, gezondheid en transformatie. De centrale staaf symboliseert de wervelkolom. In de Yoga filosofie wordt de staaf de Sushumna genoemd, en het representeert de aarding, de neutrale lijn van de drie delen van de stijgende Kundalini.
De linkse lijn is de Ida, welke de vrouwelijke zijde representeert. Het is negatief geladen, en eindigt in het linker neusgat, en heeft karakteristieken van koude gerelateerd aan de Maan. De rechterzijde wordt de Pingala genoemd, welke de mannelijke zijde representeert. Het is positief geladen, eindigt in het rechter neusgat en heeft karakteristieken van hitte gerelateerd aan de Zon.
De Ida en de Pingala representeren de mannelijke en vrouwelijke energieën, wat jullie allemaal dragen ongeacht jullie geslacht. De Kundalini heeft twee aspecten; één aspect wordt vaak waargenomen als de externe, kosmische energie van de spirituele levenskracht. In China is deze kracht bekend als Chi, in Japan is het bekend als Ki, in India is het bekend als Prana, en in het Westen is het bekend als de Heilige Geest.
Jullie hebben allemaal Kundalini energie door jullie lichamen heen lopen, of jullie zouden niet in staat zijn te leven, want het is werkelijk onze "levenskracht". De Kundalini is de energie die de wereld zoals jij het ervaart doordringt en verzwakt. Klik: Voor meer over de Kundalini (Engelstalig)
De Tempel van je Derde Oog is in de Heilige Driehoek van het derde ventrikel binnenin je brein. Wanneer je Derde Oog geopend is, zal je niet langer beperkt zijn tot de illusies van de derde en vierde dimensies, want je zult het Hogere Licht van de Universele Energie zien, voelen en ervaren zoals het door al het leven heen "Stroomt".
Deze ervaring zou behoorlijk overweldigend kunnen zijn, en het mag enige "tijd" nemen voordat je leert hoe het Stromen "af te zetten" zodat je aandacht kunt besteden aan je alledaagse taken, of het Stromen "aan te zetten" voor Kennis, Hernieuwing en Onvoorwaardelijke Liefde.
Wees geduldig met jezelf. Je bent gewend geraakt aan de structuur die de illusies voor jou verstrekt hebben. Met het openen van je Derde Oog, zal het Stromen van het Multidimensionale Licht jou verstrekken met een hogere dimensionale structuur.
Terwijl je deze verschillende structuren van werkelijkheid vergelijkt, zal je beseffen dat de structuur van de illusie statisch en onwrikbaar is. Tegenovergesteld, is de structuur van het Hoger Licht van de Universele Energie dynamisch en altijd-veranderend.
Met het Hogere Licht door je leven heen stromend, wordt de werkelijkheid een serie van "Vensters van Mogelijkheden/Kansen" die zichzelf als keuzes presenteren. Je mag JA kiezen, of je mag NEE kiezen. Deze keuzes worden met je aandacht gemaakt.
Wanneer je een Venster negeert, kies je NEE, en wanneer je aandacht schenkt aan het Venster, kies je JA. Vandaar dat, wanneer je Derde Oog eenmaal geopend is, je voorzichtig moet zijn over waar jij je aandacht plaatst. Het Venster waar je aandacht aan besteedt, of negeert, zal de werkelijkheid zijn die je binnengaat, of ontkent.
Het is het NU voor jullie allemaal om jullie bewuste besef uit te breiden naar jullie hoogste potentieel van ZELF. Wij worden NU opgeroepen in/naar de actieve dienst om Gaia te helpen bij Haar proces van transmutatie. Daarom, moeten jullie eerst met jullie eigen proces beginnen, ermee doorgaan en/of het escaleren.
Je zult het proces vinden dat jou het beste dient binnenin je eigen zelf. In feite, moet dit proces met je zelf beginnen, want hoe kan je delen wat je niet bezit. Echter, jullie ALLEMAAL bezitten de innerlijke verlichting waarover wij gesproken hebben.
Zelfs als je ziek bent, of moe, of verloren, of zelfs verstrikt in de duisternis, JIJ bent gevuld met innerlijk Licht. Daarom, is het het NU om je Derde Oog te openen zodat je de Waarheid kunt zien die net voorbij de schaduwen van de leugens resoneert.
Met je geopende Derde Oog, kan je de echte JIJ in de spiegel zien in plaats van de menselijke gestalte die je draagt. Wij herinneren je eraan om in je spiegel te kijken om je gezicht te zien, dan, in je ogen te kijken, dan in je pupillen.
Terwijl je in je eigen ogen kijkt, heb een oprechte discussie met je eigen zelf. Dan, kijk in je pupillen om je de gloed voor te stellen (vijfde dimensionale gedachte) en te zien van je eigen innerlijke Licht terwijl het uit je ogen straalt.
Dan, net boven je ogen, kijk in je Derde Oog in het centrum van je voorhoofd. Kan je GELOVEN dat je jou Derde Oog geopend hebt? Kan je de verwachtingen en oordelen van je ego loslaten om de kalme realisaties van je Multidimensionale ZELF gewaar te worden?
JA, ja dat kan je. JA jij bent je ZELF. In feite, ben je NU HIER bij je Galactische Familie kijkend door de ogen in de spiegel om je eraan te herinneren dat,
WIJ HIER NU ZIJN!
Wij binnenin jou zijn. Wij JOU zijn.
Wij komen naar jou om je eraan te herinneren je te HERINNEREN wat je al weet, wat is:
"Het is het NU om je Multidimensionale ZELF te zijn,
Niet alleen in je meditaties, maar ook in je dagelijkse leven.
Zegeningen aan jullie allemaal."
"De Arcturianen en jullie Galactische Familie

Vertaling: Cobie de Haan - http://www.denkmetjehart.blogspot.nl

Geen opmerkingen:

Een reactie posten