zondag, juni 21, 2015

Blossom en De GFL - Jij Bent Het Antwoord ~ Liefde ... in de Gestalte van een Menselijk Wezen - 20 Juni 2015


De Federatie van Licht via Blossom Goodchild
20 Juni 2015
JIJ BENT HET ANTWOORD
LIEFDE … in de Gestalte van een Menselijk Wezen
 
Blossom: Vanuit de essentie van mijn ziel … begroet ik jullie wederom. Er is nogal wat geroezemoes op onze wereld over de vele verschillende veranderingen waarover wordt gesproken … Met de nadruk op VERSCHILLENDE! Zouden jullie hierover vanuit jullie gezichtspunt willen praten?
Federatie van Licht: Een hele warme groet aan Ieder Een. Wij omhullen de harten van al degenen die zich aangetrokken willen voelen tot onze kennis en ons inzicht … in de wetenschap dat het … LIEFDE is … dat ons allen verbindt en via dit prachtige kanaal kunnen wij ons Licht laten schijnen … dat zich vervolgens vermengt met jullie Licht … en samen … als uitdrukking van de Pure Liefde die we zijn … stralen we het naar ALLEN/ALLES uit. 
Sommige lezers hebben een vraag over wat jullie zeiden, nl. dat we ‘gaan vliegen’ … betekent dat, dat we daarvoor ons fysieke lichaam verlaten?
Geenszins. Want dit is het experiment dat we gaan uitvoeren … voor de eerste keer …
Ik voel dat jullie weer willen spreken … De vloer is aan jullie, vrienden.
Veel dank.
Hier volgt de audio met het transcript. Zij zeggen dat het altijd goed is om eerst te luisteren, zodat je de Trillings Energie, die ze ons brengen om ons op te beuren, kan VOELEN.

Het Transcript.
Wij groeten jullie op deze dag. Wij waarderen deze kans zeer om … dit voertuig Blossom … weer te kunnen gebruiken … opdat wij via Trillings Geluid datgene waarover wij willen spreken naar voren kunnen brengen … omdat het een Energie meebrengt van een grotere resonantie, waardoor het zielezelf het in zich op kan nemen … in tegenstelling tot de elektronische versie … waarvoor men eerst moet lezen om dan te kunnen VOELEN.
Wanneer jullie de ogen sluiten terwijl wij spreken … en je focus richt op de plek van je Hart/Hartruimte … zullen jullie VOELEN dat de LIEFDE en de Energie van die LIEFDE … die wij voortbrengen … zich vermengt met de Energetische en Liefdes Trilling waarin jullie zelf … als individu … verblijven.

Velen die de ogen dicht hebben … jij wellicht, kunnen een zichtbare indruk krijgen van wie wij zijn. Maar wees niet ongerust wanneer je slechts kleuren waarneemt … of zelfs helemaal niets ziet. Dat betekent niet dat wij niet bij je zijn … of dat je niet even ver ontwikkeld bent als anderen die ons wel zien.
Open gewoon jullie Harten voor de Vrijheid die LIEFDE brengt.
Er zijn vragen gesteld en bezorgdheden geuit over wat er zal plaatsvinden. Wij kiezen ervoor om wat deze veranderingen betreft, aan de ‘zonnige kant van de straat’ te blijven.
Blossom laat ons weten dat er veel informatie is over ‘duisternis en onheil’ in die voor ons liggende tijd … en hoewel zij zich er niet in vastgebeten heeft … haar denken er niet mee gevoed heeft … is er niettemin, zegt ze … weinig dat, waar het deze tijd betreft, spreekt van Vreugde en Blijdschap.
KEUZE … KEUZE … KEUZE!
Wat willen jullie VOELEN in dit moment, waarin jullie naar onze woorden luisteren?
Willen jullie LIEFDE VOELEN … of angst?
Brengen onze woorden jullie in een staat van Vrede en Hoop en Weten? Dit Weten … dat binnenin jullie zit. Dit GEVOEL van Weten … dat deel is van jullie … kan alleen maar betekenen dat jullie LIEFDE KENNEN.
Zoals we vele malen hebben gezegd … wanneer jullie iets tegenkomen dat jullie hart onmiddellijk in een lagere Trilling brengt … ligt hier jullie antwoord. Daar zit jullie Weten … dat dit … waar jullie misschien op stuitten … niet voor jullie is.
Waarom zou je ervoor kiezen om jezelf te laten afglijden wanneer de kans voor het grijpen ligt … al weer … al tijd … om jezelf te verheffen in een Hogere frequentie van jezelf … waar Blijdschap … Vreugde … Energie … jullie Wezen vult? Waar Vrede huist zonder alles te hoeven begrijpen … slechts aanvaarding van het Weten dat ALLES naar een systeem toewerkt … een verjonging … een intellect … een Hogere Energie … VOOR ALLEN/DOOR ALLEN/ALS ALLEN/ … LIEFDE.
Jullie zullen in de dagen die komen veel dingen horen … die de Trilling, waarin jullie hebben verkozen te leven, verstoren.
KEUZE KEUZE KEUZE! … voor hoe jullie de verschillende informatie die er komt willen ontvangen.
Er kan een element van schok bij komen … Er kunnen dingen worden geopenbaard die ‘schokkend’ zijn … Er is geen ander woord voor en toch, wat zullen jullie kiezen?
Zullen jullie kiezen voor dingen die mogen worden onthuld om jullie te ontmoedigen, of, OMDAT JULLIE DE GROOTSHEID VAN WIE JULLIE ZIJN KENNEN … is het niet beter … raadzamer … om te WETEN dat … wat er ook gebeurt … wat er ook wordt verkondigd … jullie hebben begrepen dat deze ervaringen zouden komen.
Tot zover de opwinding over alles wat er plaatsvindt … in de Wetenschap dat de wereld waarin jullie leven verder gaat naar … zeggen wij … een Rozentuin … een Hogere staat waarin jullie verkiezen te Leven.
JULLIE KEUZE.
En we kunnen zeggen dat er verontwaardiging zal zijn. Maar kiezen jullie ervoor om verontwaardigd te blijven? Of kiezen jullie ervoor om te accepteren dat JULLIE BOVEN ALLE CHAOS STAAN … ALLE WANBEGRIP?
Jullie Hogere doel op het Aardoppervlak momenteel … is om in de Hoogste Trilling te blijven waarin jullie kunnen ZIJN. De Trilling die jullie van nature zijn … als Goddelijk Menselijke Wezens … en zo doende … automatisch Het Geheel dienend.
JULLIE ZIJN AL WAT JULLIE HIER WILDEN ZIJN …
JULLIE DOEN AL WAT JULLIE HIER KWAMEN DOEN … gewoon door in gedachten … in de geest … in je hart … in LIEFDE te blijven.
De kracht die van binnenuit voortgebracht kan worden hapert niet … verzwakt niet … wordt niet minder of opgebruikt. Er is een eindeloze voorraad kracht waaruit jullie kunnen putten … vanuit jezelf. Laad je batterijen op … zoals we al vaak suggereerden. Dit is een vereiste voor jullie wel-zijn.
LIEFDE … LIEFDE … LIEFDE … ALLEEN LIEFDE … ALLEEN LIEFDE.
Waarom zou je datgene kiezen dat je niet zo doet VOELEN?
Waarom zou je je down willen VOELEN … wanneer je, als je put uit je Waarheid … je Goedheid … je Blijheid … niet alleen geniet van ieder moment van je leven … maar je, zoals we hebben gezegd … door dat te doen, Alles op de planeet helpt … in een veel grotere mate dan jullie op dit punt zouden kunnen realiseren. Maar, Liefste Mensen, jullie WETEN dat het zo is.
En vermenigvuldig en vermenigvuldig en vermenigvuldig dan dat WETEN in jezelf … zodat er geen vragen overblijven. Er geen behoefte meer is om te twijfelen … want jij … jijzelf … zoals je bent … bent het antwoord op al je vragen.
JIJ BENT HET ANTWOORD.
LIEFDE … in de gestalte van een menselijk Wezen … Hier om de geschiedenis te veranderen … hier om jezelf … je Planeet en Alles erop en erin … over te brengen naar een nieuw huis.
Liefste Vrienden … Liefste Zielen … we vragen jullie om je te realiseren welk verschil jullie aan het maken zijn binnen dit Goddelijke plan. Jullie … Jullie alleen … ALS ÉÉN … zijn bezig te volbrengen wat jullie vanaf het begin wilden.
WEET DIT IN JE WEZEN.
Jullie falen niet! Jullie kunnen om je heen kijken en je afvragen wat je kunt bijdragen … of dat al doet. Jullie menselijke ogen zien anders dan onze ogen. Er wordt jullie zoveel negativiteit aangeboden … ladingen!
Verander die negativiteit daarom met een simpele gedachte van Goedheid en Liefde. Leer het aan anderen om hetzelfde te ZIJN, door het goede voorbeeld te geven. Wees niet ontmoedigd … want het is nu tijd om op te rijzen in het vollere Licht van jezelf.
En terwijl jullie in de komende tijd samen jullie kracht verzamelen … zal de band, die jullie door de ether VOELEN … door de ‘van Hart tot Hart – ALS ÉÉN’- verbinding … jullie sterk houden.
Ga door … Liefste Zielen … marcheer verder … in LIEFDE.
Haal diep adem … in en uit … in en uit … en VOEL onze LIEFDE voor jullie.
Omdat we de keuze die jullie maakten om nu op Aarde te zijn … en dit Goddelijke Plan te vervullen … eren.
Om het uit te houden … Om er doorheen te gaan … IN LIEFDE … naar een Hogere staat … VAN LIEFDE.
Hoe spectaculair zullen de ontmoetingen en begroetingen … tussen ons allemaal, niet zijn … wanneer de Trillingen omhoog gaan?
Word, samen met ons, een paar tellen stil … om te VOELEN dat wij jullie … LIEFDE brengen.
Wij groeten jullie ten afscheid … tot onze volgende communicatie met Blossom …
IN DE GROOTSTE DANKBAARHEID VOOR WIE JULLIE ZIJN.
Einde van de sessie.
***
Bezoek weer De Invocatie ‘We are the Game Changers’ wanneer je ook maar de behoefte voelt … om de Energie zo HOOG mogelijk te houden.
Veel dank.
 

Geen opmerkingen:

Een reactie posten