maandag, juni 15, 2015

Blossom en de GFL - Er Komt een Grote Verandering in de Energie van Jullie Planeet Aarde! - 13 Juni 2015


De Federatie van Licht via Blossom Goodchild
13 Juni 2015
Er Komt een Grote Verandering in de Energie van Jullie Planeet Aarde!
 
Blossom: Goedemorgen. Er is een onderwerp, dat gaat over het eind van september van dit jaar, 2015, waarover ik jullie vandaag graag vragen wil stellen. Er wordt nogal veel gesproken over de periode van 22 tot 28 september en dat er dan iets groots zal gebeuren. Een deel ervan is opbeurend en hoopvol, maar er is natuurlijk ook sprake van … het tegenovergestelde. Ik vraag me af of jullie je licht over deze periode zouden willen laten schijnen?
Federatie van Licht: We groeten iedereen met open hart en geest.
Ik voelde plotseling de Energie dramatisch veranderen … Ik sloot mijn ogen en bereidde me erop voor dat zij via mij zouden gaan spreken.
Hier is de link waardoor je kunt horen wat ‘Zij’ zeiden en hieronder volgt het transcript. Ik beveel het jullie VAN HARTE aan om ernaar te luisteren … zelfs wanneer je de voorkeur geeft aan lezen, vanwege de Energie van hun geluidstrillingen.


Iedereen gegroet, die de tijd en oren heeft om te luisteren naar wat wij op deze dag in jullie tijd naar voren willen brengen. Wij zijn ons van de voor ons gelegde vraag, betreffende het tijdvak van de maand september van dit jaar 2015, zeer bewust.
Wij zeggen jullie … in Waarheid … zoals we altijd zullen doen en altijd hebben gedaan … dat er inderdaad veel gespeculeerd is over dit tijdvak van jullie wereld en over de mogelijkheden die zich al dan niet kunnen voordoen.
Er zijn er die spreken van ‘Vervoering’ [in bijbelse zin] … Er zijn er die spreken van … zeggen wij glimlachend … ‘Buitenaardse ontvoeringen’ … We glimlachen nog steeds!

Lieve mensen … wij treden op deze wijze naar voren … op deze dag … om jullie te vertellen dat er inderdaad GROTE VERANDERINGEN zullen plaatsvinden in die periode van jullie tijd.
Welke zullen dat zijn? … vragen jullie je af. Zullen ze feitelijk plaatsvinden? … vragen jullie je af. Wij vragen jullie om via jullie hartruimte de Energie te VOELEN … die deze boodschap bevat.
WIJ HOUDEN VAN JULLIE.
Wij hebben vele jaren lang met jullie gesproken en waren nog veel langer binnenin jullie Ziele-Ruimte. De tijd … ofschoon er, waar wij zijn, geen tijd is … is nu voor jullie nabij … en voordat het jaar 2015 voorbij is …
ZULLEN JULLIE WETEN …
ZULLEN JULLIE VOELEN …
ZULLEN JULLIE ERVAREN …
DAT ER EEN GROTE VERANDERING KOMT IN DE ENERGIE VAN JULLIE PLANEET AARDE.
Die Energie die zal worden voortgebracht … om in jullie te stromen … en te worden geabsorbeerd door Ieder Eén … door Ieder Levend Ding … zal jullie perspectief op hoe jullie jezelf en de wereld waarin jullie leven zien, veranderen.
Ieder Wezen … Ieder ding dat bestaat … zal de kans krijgen om te gaan vliegen.
Deze ervaring zal het niveau van jullie Trillingen trekken naar een plek die jullie, tot op heden, niet kennen. Vanaf dat moment zullen jullie wakker worden met een ander GEVOEL aangaande de ABSOLUTE ESSENTIE VAN WIE JE BENT.
LIEFDE.
Blossom vraagt ons … Zal het een geleidelijke verandering zijn? Of zal er feitelijk een ‘GEBEURTENIS’ zijn … waarover we in het verleden zo vaak spraken?
Wij spreken ons in opperste Vreugde uit … in de Wetenschap dat er ‘Ja’ … Een Gebeurtenis zal zijn … want het zal GEVOELD worden. Want zij die niet in staat zijn dit ten volle te ervaren … vanwege de plek waar zij staan … en hiermee bedoelen we niet de geografische plek … maar de ruimte van de trilling waarin zij verblijven [zullen het toch Voelen].
Wederom vraagt Blossom ons wat er precies zal gebeuren?
HET INSTROMEN VAN EEN HOGERE, ZUIVERDER ENERGIE … DIE JULLIE VANAF DAT MOMENT ZAL VERANDEREN.
Wij Vertrouwen erop dat zij, die deze boodschap horen … de Waarheid van wat we brengen … in de diepte van hun Wezen zullen voelen … de kern van wie zij zijn.
Wij zijn nu voorzichtig om te spreken over de precieze tijd. Omdat dit veranderen kan als gevolg van de omstandigheden, willen we zeker geen valse hoop geven en toch, als jullie de glimlach konden zien op het voertuig dat wij gebruiken … de glimlach die van ons is … zouden jullie WETEN door het te VOELEN … terwijl deze woorden Energetisch worden gegeven … dat de dingen zoals jullie die kennen … ALLE dingen … de HELE levensstijl, zoals jullie die kennen … ‘spoedig’ … we zeggen nogmaals ‘spoedig’ … want we beseffen de verwarring met betrekking tot dit woord … verhoogd gaat worden tot een Hogere Trilling. Eén van een Hogere Energie … van LIEFDE.
Nog steeds vraagt Blossom … Zal het gevoeld worden? Alleen gevoeld? Of zal er een duidelijke gebeurtenis zijn die in de geschiedenis van de mensheid zal worden vastgelegd?
Geliefden … laat jullie harten gevuld worden met hoop … Laat de Waarheid van jullie zelf dit antwoord KENNEN.
En onze niet moe wordende vragenstelster vraagt nog altijd … Of er wel of niet  … een ‘Happening’ zal zijn … een feitelijke ‘Gebeurtenis’?
Wij zijn erg blij met haar vasthoudendheid en toch … willen we graag zeggen … ‘Ja. Die zal er zijn’ … en wat diens plaatsvinden betreft … willen wij liever niets zeggen over hoe het zich aandient.
Er kunnen geen teleurstellingen meer zijn … in de dagen die voor ons liggen. Nogmaals zeggen wij ‘voor het jaar voorbij is’ … zullen Jullie GROTE VERANDERINGEN meemaken.
Naarmate deze Energie integreert met de Energie van jullie Planeet en jullie zelf …
HERINNER JE WIE JE BENT.
DENK AAN JE ADEMHALING.
DENK ERAAN OM ALLEEN IN JE HART TE ZIJN.
HIER IS JULLIE WAARHEID.
HIER ZULLEN JULLIE WETEN DAT, DAT WAT ER GEBEURT VAN DE HOOGSTE WAARHEID IS.
Voor velen was er veel onrust in het Ziele-Zelf. Wederom … kwamen oude patronen naar boven. Thema’s, waarvan men dacht dat die verdwenen en losgelaten waren … hebben het hart en de geest weer aangeraakt.
Dit is hun laatste loslating. Het laten gaan van wat niet langer nuttig is. Want het moest zo zijn … om Ieders Energie te zuiveren van enige negativiteit jegens zichzelf en anderen … zodat men een leeg vat kan zijn, die open staat om deze Nieuwe Energie te ontvangen.
Terwijl deze Energie omhoog komt … met het zelf … met het AL … zal Men zich VOELEN alsof men op lucht loopt.
Vertrouw in jezelf. Nie-mand anders.
Vertrouw op de LIEFDE die je VOELT.
Terwijl de dagen voorbij gaan … zal Men … vanaf vandaag … VOELEN dat de Energie groeit. De verwachting dat er iets gaat komen. Echter, het zal niet vanuit het hoofd komen … alleen vanuit het hart.
Liefste Zielen van de Aarde … jullie stonden klaar … Jullie hebben dapper aangemonsterd. Soms twijfelend aan alles wat jullie als Waarheid kenden. Andere keren … met een golf van Energie, waardoor jullie leerden te WETEN dat jullie op de weg naar huis waren.
We gaan nu weg … wat vandaag betreft … maar we spreken elkaar hierover weer.
Deze dame vraagt … mevrouw Blossom vraagt waarom we niet eerder spraken over deze periode? Wij spraken vele malen over een gebeurtenis. We zeggen niet per se dat DE GEBEURTENIS, waarover we spraken … dezelfde is als wat nu direct voor ons ligt. Want Men moet begrijpen … dat Men in een bepaalde Trilling moet zitten … en de Energie van velen moet dat ook doen … wil DE GEBEURTENIS … DE GROTE GEBEURTENIS … plaatsvinden.
Toch zal dat, wat gaat gebeuren voordat jullie jaar voorbij is … jullie veel Geluk … veel Vreugde … veel Vrede … veel Begrijpen … veel Liefde … op een dieper niveau … brengen, die, naarmate Iemands leven op deze manier doorgaat … zal leiden tot DE GROTE GEBEURTENIS, waarvan wij spraken.
Vul jullie harten met jezelf. HOUD VAN ieder stuk van jullie wakende en slapende tijd.
Jullie zijn nu zo dichtbij … Onze Licht-Familie … Die zich zo dapper aanbood om op Aarde te zijn, gedurende al diens beproevingen en problemen … om een aandeel te hebben in de transformatie die deel uitmaakt van het Goddelijke Plan.
WIJ HOUDEN VAN JULLIE … en zo eindigt deze transmissie.
Heel veel dank.
Eind van de sessie.
****
Bezoek alsjeblieft nogmaals De Invocatie ‘We are the Game-Changers’ wanneer jullie stemming daarom vraagt … zodat wij de Energie zo HOOG mogelijk kunnen houden.http://youtu.be/MYeqbshjgmA

Geen opmerkingen:

Een reactie posten