dinsdag, juni 30, 2015

Aartsengel Gabriel - Je Dromen met Licht Creëren - 25 Juni 2015 / Shanta Gabriel


Aartsengel Gabriel
Je Dromen met Licht Creëren
25 Juni 2015 / Shanta Gabriel
 
Dierbaren,
We zijn bij een tijd aangekomen van het onafwendbare, waar jullie vibrationale frequentie, betekenend wie jullie zijn en wat jullie doen, de gehele mensheid beïnvloedt. Omdat de gebieden van het zuivere potentieel in de frequenties van Licht bestaan, hoe meer mensen zich bewust worden van deze technologie en deze gebruiken, hoe meer het bewustzijn op de planeet verhoogd zal zijn.
Jullie zijn aan het leren hoe jullie dromen op nieuwe manieren te manifesteren door de zuivere Gebieden van Goddelijk Licht overal rondom jullie heen te gebruiken. Wanneer je dit Licht activeert, komt meer Goddelijke Aanwezigheid om de containers te vullen die jullie bestemd hebben voor de creatie van dat wat jullie het meest wensen. Jullie noemen deze intenties/voornemens.
Deze Aanwezigheid bezit de Goddelijke Essentie van de gehele Schepping. Je activeert deze Aanwezigheid met je opzettelijke focus op de aspecten van de materie die je gemanifesteerd wilt zien. Er zijn stromingen van energie welke natuurlijke gebeurtenissen zijn in de elektrische systemen van je lichaam. Wanneer je bewust met deze gebieden kunt werken, zal je de meester van je fysieke leven worden.  
Stem jezelf af op je meest Goddelijke aard, en sta nieuwe boventonen toe om zich in de Lichtgebieden rondom je lichaam heen te vormen. Oude yogi's gebruikten de Wetenschap van het Geluid eeuwenlang als een kracht van genezing en creatie alsook als één van verwoesting. Jouw diepe verbinding met je Hogere Zelf staat toe om woorden in je hoofd te vormen, schijnbaar zonder je bewuste besef, en deze woorden activeren dan vormen van Goddelijk Licht in je energiegebieden. Om bewust met bepaalde woorden te werken die bekrachtigd zijn met hoge-frequentie energie transmissies, hen gebruikend als intenties voor jezelf en voor de gehele mensheid, wordt een krachtige, effectieve manier voor jou om in ieder gebied van je leven een nieuwe vorm te creëren.

Woorden zoals Harmonie en Welzijn schijnen diepgaand binnenin jou te vibreren als je hen in je hart vasthoudt. Andere woorden verhogen ook in frequentie, zoals Verlichting, Voeding, Uitlijning. Sinds het krachtige begin van 2012, verkregen triades met dezelfde eerste letter meer kracht. Triades zoals Alignment (Uitlijning) met de Bron energie, Allowing (Toestaan) van grotere stromen van Goddelijk Licht, en Activation (Activering) van nieuwe bekrachtigde vormen van goddelijkheid, kunnen je nu dienen om een nieuw bewustzijn binnenin je wezen te creëren.  
Wanneer je deze bekrachtigde woorden in je hart vasthoudt en hen binnenin je wezen voelt circuleren, ben je gereed om deze krachtige Lichtkracht van Geluid in/naar het kwantumgebied te stralen om nieuwe werkelijkheden in je eigen leven en in de harten en geesten van diegenen die jou horen te creëren.
Heilig Geluid
Luister je naar de stem van je hart? Kan je de harmonie van de sferen aan het werk horen binnenin je wezen, nieuwe werkelijkheden voor jou openend door levende gebieden van Licht? Het Onbekende wordt een vriendelijke plaats met onbeperkt potentieel voor creatie wanneer je de stem van je hart aanwendt in/naar een gebied dat zich aaneenvoegt op jouw commando. Door deze machtige krachten van Goddelijk Licht, voedt jij je bewustzijn en bekrachtig jij je lichaam. Je biedt levensonderhoud en voeding aan voor een overgestimuleerd zenuwstelsel. Bovenal sta jij jezelf toe om met de Goddelijke Blauwdruk van Perfectie uit te lijnen dat door je ziel in jouw energiegebied vastgehouden wordt.  
Je hebt nu de kans om met deze levende gebieden van Licht te werken om je leven op overvloedige manieren te activeren. Goddelijk Licht is altijd beschikbaar. Er is geen tekort aan Licht. In feite, wacht het Licht op jou om het diens vorm in/naar het bestaan te commanderen. Het werd geschreven, "In het begin was daar het Woord," dus je bewuste creatie van de vorm begint door de gebieden van Creatie te benoemen, hoge-frequentie woorden kiezend die resonantie in je emotionele lichaam en hartgebied hebben. Deze zijn vaak woorden die de diepste dromen en verlangens/wensen van je ziel representeren.
Uitlijning met de Bron
Als je vermengd raakt met je goddelijkheid in de menselijke vorm, heb je een grotere bekwaamheid om een leven te creëren dat jou voedt met gebruikmaking van de technologie van de Lichtgebieden. Een diepe ziel resonantie vereist dat jij je uitlijnt met de Bronenergie en een geaarde, belichaamde aanwezigheid wordt die met de Aarde verbonden is. Je wordt een waarachtige bliksemafleider als je deze loodrechte toegang bekrachtigt om je hogere dromen in/naar nieuwe werkelijkheden uit te breiden en te activeren. Deze technologie te gebruiken is echt zeer eenvoudig, en vereist alleen uitlijning met de ware krachten van de Natuur - dat wat creëert, onderhoudt en ontbindt. In harmonie handelen met deze ritmes versterkt alles dat je in het leven doet, jezelf kennen als een zuivere buis voor het Licht en echte Liefde staat jou toe om in/naar de actieve grondbeginselen te treden die aan het werk zijn als een onderdeel van de gehele Schepping.  
Uitlijning met de Bron is je Uitstralingsbaken en je aanbrengen van bewust magnetisme geworden. Terwijl je met deze systemen van uitlijning werkt, creëer je manieren voor nieuwe niveaus van manifestatie om door jou heen te werken.
Het activeren van de aardende grondbeginselen van het verbinden met de Aarde en het spirituele attribuut van Welzijn in je basis, creëert de vruchtbare grond voor nieuw leven waarin je jouw zaden kunt planten. Het wordt een proces waardoor je jouw droom herinnert en het in het Lichtgebied onder je lichaam aard. In zuivere symmetrie vul je het gebied met Liefde en bied je het aan de Goddelijke Bron van de Gehele Schepping aan. Vanuit deze plaats word je een magneet voor jouw welzijn en alles dat jij je voor kunt stellen is mogelijk.
Weet dat je op manieren gegidst wordt die voorbij je capaciteit zijn om waarlijk te begrijpen, maar meer belangrijk, herinner je diep binnenin je hart dat jij werkelijk, compleet en eeuwig geliefd bent. En zo zij het.
Aartsengel Gabriel
door Shanta Gabriel

Vertaling: Cobie de Haan - http://www.denkmetjehart.blogspot.nl/

Geen opmerkingen:

Een reactie posten