dinsdag, mei 19, 2015

Sandra Walter - Hoe Je Verstand te Verliezen Zonder Je Verstand te Verliezen - Deel 2 - 18 Mei 2015


Sandra Walter
Hoe Je Verstand te Verliezen Zonder Je Verstand te Verliezen - Deel 2
18 Mei 2015

Zegeningen Geliefde Lichtstam,
Deze lineaire week markeert mijn driejarige jubileum in Mount Shasta. Het is een schitterende, uitdagende en openbarende relatie geweest, en IK BEN diep vereerd om deze Toegangspoort (weer) te dienen. Ik zal op 21 Mei op de berg zijn voor Toegangspoort voorbereidingen, voel je vrij om je met me te verbinden op de hogere vlakken als wij ons openen voor de kosmische trigger van 23 Mei. IK BEN er zeker van dat velen van jullie de versterkingen van de invoer van de afgelopen weken integreren. Het was een stap om ons gereed te krijgen voor het volgende weekeinde, dus laten we allemaal gecentreerd en gefocust blijven op de hogere niveaus van vrede. De Lyrianen (Lyrans - in het engels uitgesproken als Lion met een R, de katachtige mensen) hebben zich aangemeld om te helpen met deze kosmische trigger. Je mag je jouw verbindingen met Lyra (Lier) en hun hoog-niveau poortopzichter vaardigheden tijdens deze passage herinneren. Zij zijn bekwaam in het hanteren van parallelle werkelijkheden, en ik voel dat dit overzichtelijkheid zal verstrekken, en misschien gemak, terwijl we tussen werelden in lopen.
De Ervaring van de Zuivere Aanwezigheid
Het belichamen van je Ware Zelf staat je toe de overgang en de flexibele aard van de werkelijkheid rondom ons heen waar te nemen. Velen zullen de AHA momenten ervaren als de boodschappen van de laatste decennia de context van theoretische/voorspellende intel verlaten en jullie wakende, tastbare bewustzijn binnengaan. 3D is voor jaren afwezig geweest, en nu is de hogere-trilling collectieve gewaarwording aan het inhalen. De energieën die naar de planeet toekomen ondersteunen die verwezenlijking, en nu krijgen wij een gevoel van hoe gefabriceerd de externe werkelijkheid is. Uit de theorie vandaan, in/naar de onderlegde collectieve ervaring. De vertragingsfactor tussen 4D en 5D is ook aan het afbreken, wat het waarom is dat zovelen zich buiten-het-lichaam voelen, buiten-de-wereld. Haal adem, we zitten allemaal samen in deze verrukkelijke vermeng-ervaring.
De collectieve constructie van de illusie, welke doorgaat te lopen op de automatische piloot als een gecocreëerde keuze, brak uiteen wat verschuldigd was aan de belichaming van de hogere frequenties door diegenen op het Ascentie traject. Hoe meer bewustzijn diepgaande niveaus ervaart van Licht en de kosmische verenigde staat van zijnheid - en in staat zijn om het te handhaven/integreren - hoe sneller het verhogen van het collectief ontvouwt, door de standaard instelling van de fysica. Hogere Vibratie in stand houden = het automatische verhogen van de collectieve werkelijkheden. Tussen de banden van zuiver fotonisch Licht steken wij over als een zonnesysteem, de bekwaamheid van de Ascentie stam om hogere staten van bewustzijn te belichamen, en de vermenging van het bewustzijn in de lagere 12 dimensies, hebben een volmaakte storm van Ascentie dit jaar.


De Schepper Ervaren: Liefde boven drukte/actie
Wanneer je in staat bent om in evenwicht te zijn binnenin de stilte en je herverbindt met je hartcentrum als een Bron centrum, verhuis je verder naar de verhoogde staten van het Eenheidsbewustzijn. Eenheid in deze fase is dat je de Wij van je Multidimensionale Zelf wordt. Het zal zeer anders aanvoelen dan de Verenigde sensaties van eerdere fasen. Als de multidimensionale vermengingsequenties meer frequent worden, meer krachtig, en meer duidelijk, begin je creatieve expressies, intuïtieve informatie, en activiteiten te ontvangen welke in uitlijning zijn met het nieuwe ware Zelf.
Merk alsjeblieft op dat dit geen drukte fase/fase van actie is, het is een openbarende fase en moet als eerste waargenomen worden. In plaats van impulsief de stimulatie van ideeën te volgen, her/erken dat al deze creaties een verenigd gebied van gedachten zijn. Het is geen 4D, dat is een vroegere ervaring van verbinden met de noosfeer van Gaia. De 5D vermenging daagt je concepten van de werkelijkheid en de comfortzone uit. Het is stimulerend om de collectieve geest van je ware Zelf te ervaren.
Begrijp dat het de lagere niveaus zijn die de energie in/naar drukte/actie willen keren. De oude werkelijkheid was zeer druk. Het was zeer onderlegd in de drukte, en die drukte was gehecht aan je waardigheid, je zelfwaarde. In het Nieuwe Licht gaat dienstverlening niet over het doen, het gaat over het voort verwelkomen van unieke expressies. Niemand is geïnteresseerd in het hercreëren van wat in het verleden gedaan werd, en terwijl wij nog steeds externe werkelijkheden ervaren die gebaseerd zijn op het lineaire plannen of de lineaire agenda's, is er een Goddelijk tevoorschijn komen van het nieuwe bewustzijn dat gebaseerd is op creativiteit. Creativiteit zonder een actieplan.
Sommigen zouden kunnen aarzelen tussen het voelen van de vermenging - de kosmische geestelijke-versmelting van jou en je Hogere niveaus - en het er iets mee willen doen. Sommigen mogen de impulsen van deze fase interpreteren als een grandioze missie, of een aansturing om duizenden mensen met je dienstverlening te bereiken. Dit veroorzaakt disharmonie als je Ascendeert (twee werkelijkheden in conflict binnenin een lichaam), dus zal je terugkeren naar de voorafgaande fase om de stilte te ervaren en opnieuw uit te lijnen. De leegte -- de Zuivere/Pure Aanwezigheid -- omvat niet wat voor oordeel of gehechtheid dan ook aangaande wat er aan het gebeuren is in het externe, vandaar het verlies van drukte/actie. Begrijp dat om compleet te vermengen, om dimensies te transcenderen, je door de energetische barrière tussen de torusvelden/gebieden van 4D en 5D moet gaan. Dat is niet overdwars zonder een zuivere intentie, zuivere vrede en zuivere Liefde. Al je dimensionale expressies zijn/worden verenigd via de sterrenpoort van je Hart. Geef het de aandacht en intentie dat het verdient.
Wanneer je leert om de diepe vrede die verkregen is toe te passen in de melancholieke fase naar de nieuwe fase van het creatieve Zelf, zal je Hogere Zelf/Hogere niveaus erop staan en jou aansturen om je op een gloednieuwe manier tot uitdrukking te brengen. De lagere niveaus van de geest, ego of emoties zullen er niet bij betrokken zijn. Zij mogen terugduwen tegen de overname van het Hogere Zelf, echter, dit is onze evolutie.
Dit is waar wij op de kaart zijn, geliefden. De zuivere, ware Ascentie; één wordend met onze Zonne Kosmische Gechristende staat van zijnheid. De planeet niet verlatend, hoewel het hogere Licht je jouw laat voelen alsof je aan het verdwijnen bent, hoewel je Hogere Zelf compleet anders aan mag voelen van het oude Zelf (oude geloven/overtuigingen). Oordeel de mensen niet die op een ander niveau zijn, en sleur hen niet tegen hun wil in/naar een nieuwe werkelijkheid, belichaam liever deze Zuivere Verenigde staat van de Bron en laat het vermengen/werken door je aanwezigheid, om de collectieve werkelijkheid te ascenderen. Sommigen van ons belichamen het eerst, dat betekent niet dat wij het collectief in de steek laten. Begrijp het verschil.
De Samenhangende Creatie van onze Werkelijkheid
De Schepper fase onthult hoe wij direct creatie beïnvloeden. Sommigen van ons ervaren dit als wij uit een meditatie of droomstaat vandaan komen; wij nemen een schone lei waar, of een witte kamer, en kijken dan naar de externe werkelijkheid en dat het zichzelf rondom ons heen opbouwt. Je mag de muren waarnemen, de meubels, en dat alles rondom jou opnieuw materialiseert. Ik zie deze binnenkamers evenzo op Shasta; de bomen en de natuur zelf moeten zich rondom mij heen herconstrueren. Begrijp dat het meer is dan het heldere-met-de-ogen-gesloten ervaring. Terwijl de niveaus van Licht enorm helder worden (de pijnappel en het DNA kunnen meer Licht hanteren), krijgen we nu glimpen in de architectuur van onze werkelijkheden. Dat geeft ons de kracht om in uitlijning met het Nieuwe Paradigma, en een directe boodschap om deze Belichaming direct te ZIJN te creëren.
Dit geeft ons een representatie van hoe flexibel onze externe werkelijkheid is, hoe collectieve overeenkomsten in onze werkelijkheid manifesteren, en hoe wij aan het verhuizen zijn in/naar een diep begrip van ons bewustzijn en diens bekwaamheid om onze externe werkelijkheid te beïnvloeden. Wanneer we zeggen wij creëren onze eigen mysterie scholen in onze eigen levensstroom, is dit het waar wij over spreken. Deze onthullende fase neemt de pakkende zinnen en modewoorden en keert hen in/naar deze diepe diepgaande realisaties van wat de Schepper als vorm tot uitdrukking brengt, en wat het verenigde bewustzijn in de vibratie van Liefde, werkelijk betekent.
Dit is jouw directe invloed in deze Nu fase van de Ascentie: het belichamen van de niveaus van Licht Intelligentie, zuiver Bron Licht. Deze niveaus van Licht mogen de constructie onthullen, de kaarten, de witte kamer dromen, de nieuwe gebieden van Licht; de uitdaging is om het Hogere Zelf te laten vermengen en het over te laten nemen. Het onderlegde Zelf kan niet in/naar een nieuwe zijnheid morfen met het geestesniveau dat probeert om de situatie te controleren. Dus gebruiken wij de Hogere Intelligentie, peilen onze reis zo goed als we kunnen, gebruiken de aansturing en gereedschappen die voor ons beschikbaar zijn, en blijven uitgelijnd in onze Ascentie kolom, torusgebieden, en Zonne Hart Centrum.
Psychologische Uitval
We hebben de psychologische uitval van de Verschuiving vaak aangehaald, omdat het een bezorgdheid was toen wij deze fase raakten, dat vele geesten niet in staat zouden zijn om wat er zich aan het voordoen was juist te interpreteren. De energetische combinatie van de spirituele bezigheid en het fotonische bombardement kan verwarring binnenin de hersenen veroorzaken. Nogmaals, dit is waarom de stilte, de eentonigheid van de leegte aldus belangrijk is omdat het de bekwaamheid demonstreert om de vrede en de onthechting van het Meesterschap te handhaven. Het leert ons ook ongelooflijk geduld met onszelf en de externe werkelijkheid.
Het Ascenderende Hogere Zelf is niet geïnteresseerd in overleving, je werk of je sociale leven. Het is alleen geïnteresseerd in het dienen van de agenda van de OverZiel van diepgaande niveaus van Liefde te verankeren - zuivere Bron Intelligentie - in/naar dit rijk. Allen van ons die in niveau omhoog gingen tijdens deze Equinox doorheen de Bloedmaan Verduistering toegangspoorten gedurende de laatste paar jaren, worden Zelf-verwezenlijkend. Het voelt onverwachts prachtig en - anders. Het wordt iets nieuws, iets onverwachts. De technische details verstrekken begrip van het proces en wat het zal doen met het lichaam, echter de ervaring - de volledige bewuste ervaring van het bestaan in veelvoudige werkelijkheden - is in het oog springend. Natuurlijk is het bizar in sommige momenten, omdat ons Meesterschapjaar van 2015 de activering van de OverZiel niveaus in/naar een nieuwe dienstverlening openbaart. De hoogste mogelijkheden in ieder moment, geliefden. Als jij je sterk en gecentreerd genoeg voelt, roep dan de hoogste mogelijkheden voor je hogere dienstverlening als een belichaming voort en ga uit de weg.
Wat is Echt, Wat is Nu
Er zijn net zoveel werkelijkheden en versies van de waarheid als er mensen zijn. Eenheid in Goddelijke Liefde eert, respecteert en heeft neutraal mededogen over wat het externe ervaart onthecht. Het eert ook wat je innerlijke werkelijkheid is of waar het niet tot toe in staat is. Begrijp dat de Zonne Kosmische Gechristende staat van zijnheid alles-verterend is. Niets van het oude Zelf zal overblijven behalve een holografische projectie van de levensstroom dat zich verenigd heeft met de hogere rijken van het bewustzijn. Velen krijgen een voorproefje van dat niveau, sommigen zijn er bang van. Alle keuzes worden geëerd, geliefden. Gebruik de Goddelijke Neutraliteit meditatie om je gehechtheid aan uitkomsten te ontbinden/op te lossen.

Precies nu, en tijdens de volgende paar maanden, is het onze pure focus om zoveel als mogelijk is in niveau omhoog te gaan, zelfverwezenlijking en zelfbekrachtiging zo vaak als mogelijk is te ervaren, en neem het volle voordeel van de kosmische triggers in plaats van de hoogste uitkomst voor de ascentie van het bewustzijn te creëren. Het raakt ieder moment helderder en uitgebreider, geliefden. Dit is niet langer meer een in steen uitgehouwen Ascentie, het is een levendige Wat anders kunnen we ervaren Galactisch streven.
Het werk van het creëren van een ruimte voor anderen om in/naar hun Ascentie te stappen, wanneer het ook maar is dat zij gereed zijn, werd al voltooid. De toegangspoorten zijn open, zij hebben zich verenigd met de hogere rijken, en dat is waarom wij deze hogere staten van bewustzijn en meer heldere niveaus van Licht ervaren. Dit is een passage om aanwezig en creatief te zijn op een persoonlijk niveau. Fundeer/aard de energie door je eigen unieke expressie. Brengt tijd door met je Schepper Zelf om de collectieve Ascentie te dienen.
Terwijl je verzacht in/naar de versmelting, voel je het uitruimen van het oude bewustzijn. Het is slechts een ertussenin staat; het oude Zelf beseft dat het platform voor de oude ervaring weg is, het heeft gekozen om naar 5D voorwaarts te gaan, en dan wordt het samenraapsel van de 4D (oude droomstaat) plotseling een wakende staat. Bizar, maar het is geen ander decennia hiervan. We zijn gewoon in een periode van aanpassing tijdens de multidimensionale versmelting. Probeer niet het prospect van het doel te verliezen terwijl je dimensies vermengd. Stel opnieuw in met de Schepper Ademhaling, of gebruik de Neutraliteit meditatie voor perspectief en het uitruimen van de oude werkelijkheden. Het werkt ook voor het collectieve opruimen, en alles dat wij kunnen doen om het collectief te dienen - om, als het erop aankomt, het voor iedereen gemakkelijker te maken - is altijd onze Dienstverlening geweest.
In Liefde, Licht en Dienstverlening,
Sandra

Vertaling: Cobie de Haan - http://www.denkmetjehart.blogspot.nl/
Copyright © 2015 Creative Evolution, All rights reserved.
The writing and materials on this site may be shared under the guidelines of this Creative Commons License. If you would like to use any of the work on this website, in whole or in part, you must attribute Copyright to Sandra Walter and link back to sandrawalter.com

Geen opmerkingen:

Een reactie posten