maandag, mei 11, 2015

Sandra Walter - Belichaming: Hoe Je Verstand te Verliezen Zonder Je Verstand te Verliezen - Deel 1 - 10 Mei 2015


Sandra Walter
Belichaming: Hoe Je Verstand te Verliezen Zonder Je Verstand te Verliezen - Deel 1
10 Mei 2015
Zegeningen Geliefde Lichtstam,
De laatste golf van 4-7 Mei zegende ons met een X-Vlam. Jullie mogen opgemerkt hebben hoe krachtig en intens de ZON aanvoelt, wat deels verschuldigd is aan onze afnemende magnetosfeer. De frequenties die door de ZON heen komen zijn wederom dramatisch veranderd. Verzeker je ervan om je Zonne opladende en starende activiteiten te balanceren met een geaard gevoel van het lichamelijk voertuig. Hoe meer je het Zonne Hart Centrum uitbreidt en versterkt, hoe gemakkelijker het zal zijn om de energie te balanceren. Alles komt naar het hart en de bekwaamheid terug om een buis te zijn voor de frequentie van Goddelijke Liefde. Altijd. Liefde = Licht = Goddelijke Intelligentie = een Universeel Herschrijven in uitlijning met de Goddelijke Perfectie. Hoe gezegend wij zijn om het zo bewust te ervaren.
We hebben een andere intensivering van 13-15 Mei, en wederom op de 23ste wat als een volgende kosmische trigger aanvoelt. Terwijl de toegangspoort datums van de afgelopen paar jaren consequent (meetbaar) de Zonne en Planetaire activiteit voorspeld hebben, is het onze pure dienstverlening om deze frequenties te verwelkomen, vast te houden en uit te sturen via de rasters van Gaia en het ontwaakte Menselijke Hart Raster. Dat is een dagelijkse uitoefening voor Poortopzichters en LichtDienaren; wij worden buizen voor het Gechristende Licht - en die dienstverlening neemt dit jaar een nieuw niveau aan. Poortopzichters, ik weet dat het meer uit het lichaam aanvoelt dan erin, terwijl wij tussen werelden inlopen. Vertrouw je nieuwe vaardigheden, laat de nieuwe dienstverlening stromen.
Nieuwe Geen-aanhechting
Samen met dit pad van Meesterschap, en het belichamen van de Kosmische Christus en de Hogere Niveaus van het Ware Zelf, omhelzen wij een fase van melancholie. Velen in het collectief ervaren dit gedurende verlengde tijdsperioden; ben duidelijk over die fase van Ascentie. Houd het niet per abuis voor een depressie. Depressie is een constructie wat het verstand, het ego en de emoties beïnvloedt en het kan je terughouden van de hogere staten van bewustzijn. Op het pad, verwijzen wij naar de hogere staat wat vele Meesters nastreven te bereiken; een staat van melancholie, pure geen-aanhechting, wat leidt naar Pure Aanwezigheid.
Het is ingewikkeld door de huidige energie, dat erop gericht is alles weg te wissen van het oude Zelf. Op het minimum, breekt het door de patronen en geloofsystemen van het oude Zelf heen om het hogere Ware Zelf te ervaren. Begrijp dat het doelgericht is. Deze staat van onthechting. Het mag ervaren worden als een lusteloosheid of een gebrek aan interesse in wat dan ook aan de buitenzijde. Het is een belangrijke stap in de Ascentie. Weet dat het niet de laatste stap is, het is een tussenfase wat dient om ons in aanraking te brengen met de Nulpunt Aanwezigheid.

Dit verstrekt de; in deze wereld maar er niet van sensatie. Wij zijn nog steeds in staat te functioneren in deze lagere werkelijkheden - naar het werk te gaan, te wisselwerken met mensen, onze opgelegde taken uit te voeren - hoewel wij niet gestimuleerd worden door de lagere werkelijkheid op de manier dat wij dat gewoon waren. De structuren die onderhouden werden door de lagere werkelijkheid hebben niet langer meer op dit niveau controle over de levensstroom.
Weet dat deze fase doelbewust is; het leert je Pure Aanwezigheid, als je de verandering omhelst die zich binnenin je bewustzijn voordoet. Het is prima om de veranderingen in het lichamelijke voertuig te ervaren, deze zijn op dit moment zeer sterk, echter de Verschuiving in ons bewustzijn, de uitbreiding van ons bewustzijn, is het doel. Het Ware Hogere Zelf zal alles van de lagere ervaring overschrijven wanneer we compleet zijn in de versmelting van het lagere en Hogere Zelf.
Melancholie vs Rouwen om het Oude Zelf
Als je een gebrek van passie ervaart, of je voelt dat je iets mist, mag je het verlies ervaren van het oude Zelf. Het kan intens worden als we diep in/naar deze versmeltingsequenties met de Hogere rijken verhuizen. We onthechten ons van wat we waren, doch het Hogere Zelf voelt levendig anders; krachtig, Pure Goddelijke Liefde en Radicaal Nieuw.
Sommigen mogen in/naar een depressie vervallen als zij druk bezet zijn met het verstand, het ego of de emotionele oordelen over het verlies van het oude Zelf, of de geassocieerde isolatie, lusteloosheid, of de eentonigheid. Werk door deze lagere niveau constructies heen; onthecht van hun overlevingsinstincten om de dingen te maken zoals zij gewoon waren te zijn. We kunnen niet hercreëren wat was; voorwaarts gaand naar de Goddelijke onthechtingfase vergt moed en vertrouwen van het Hart, niet het verstand.
Wanneer je onthechting van de externe werkelijkheid als een stimulans voor je ervaring bereikt, ga je een staat van Goddelijke melancholie binnen. Het is een prachtige fase in het Ascentieproces, omdat je getuige zult zijn van je eigen Zelf-realisatie, een Zelf-bekrachtiging wat niet gevoed wordt door, of gevalideerd wordt door, de externe wereld (en dat omvat de assistentie van het Hogere rijk). De stilte binnenin de leegte creëert een verlies-gat tussen het oude Zelf welke aan het ontbinden is en het nieuw Zelf dat volledig binnentreedt. Begrijp dat dit nodig en krachtig is voor je proces.
Wanneer het gat tussen het oude Zelf en het nieuwe Zelf voor sommigen te frustrerend wordt, mag het overgaan in/naar een depressie. Dit is omdat zij er vanuit het geestesniveau mee omgaan, in plaats van te begrijpen dat de toegangspoort doorheen het Hart is, doorheen Onvoorwaardelijke Liefde - zelfs liefde voor de frustratie. Wanneer het verlies-gat ongemakkelijk begint te worden, is dit wanneer de echte zuivere lessen tevoorschijn kunnen komen. Zuivere lessen van Zelfacceptatie, Zelfvertrouwen en Zelfrealisatie kunnen zich presenteren.
Het is tijdens de melancholie, de Goddelijke onthechting van de lagere werkelijkheid, dat het Hogere Zelf een kans heeft om de levensstroom over te nemen en het lagere bewustzijn te herschrijven in uitlijning met het ware Zelf. Het staat toe voor de kans om wat voor waardigheidskwesties, Zelf-liefde kwesties, frustraties van de lagere werkelijkheid dan ook te transmuteren, en kan leiden naar goddelijke neutraliteit als je leert om die leegte te omhelzen en oké te zijn met de diepe overgang die zich voordoet in de expressie van jou.
Moderne Grot Tijd
In het verleden, zouden de Meesters in/naar grotten gaan, in diepe meditatie of langdurig vastend om in/naar die staat te geraken van de ultieme onthechting van de externe werkelijkheid. De oude leringen vertelden ons dat wij alles op moesten geven om verbinding met het Goddelijke te ervaren; het ging gewoonlijk over het opgeven van de materiële dingen en een complete overgave van alle externe gehechtheden.
Nu in deze moderne toepassing van Ascentie, hebben wij met veel meer factoren te maken. De ervaring van in staat te zijn van het hanteren van je lagere werkelijkheid en je hogere werkelijkheid tegelijkertijd, van een staat van stilte binnenin, is krachtig. Voor sommigen betekent het loslaten van het oude Zelf een verandering van baan, verandering van vrienden, of verandering van locaties, in de geavanceerde stadiums van Ascentie gaat de externe werkelijkheid echter geen invloed hebben op het tevoorschijn komen van het Gechristende Zelf. Totale overgave aan de grotere dienstverlening. Alles voelt aan zoals een meditatie, een heldere droom, een multidimensionale rotatie, ondertussen door 4D heengaand. Zegeningen aan diegenen die dit accepteren en het Nieuwe Licht in dienstverlening aan iedereen vasthouden. Onze moderne grot is de tastbare realisatie van Bron-als-Zelf; het Universum van onze eigen energiegebieden sturen nieuw Licht voort. Direct een privé omgeving van sterrenstof en onderlinge verbonden Eenheid.
Wij projecteren nog steeds holografisch onze aanwezigheid in/naar dit rijk, echter, vele Hogere Zelven zijn versmolten in/naar de OverZiel agenda. Vele Overzielen hebben een nieuw niveau van bewustzijn bereikt, een nieuw niveau van dienstverlening. Je mag deze verschuiving bespeurd hebben, alsof er iets nieuws beschikbaar was, alsof er iets anders gaande is. Het is belangrijk om op het moment in het Hart te blijven en niet te focussen op het geestesniveau begripsvermogen. Wij belichamen niveaus van de Opperste Schepper Zijnheid die een gloednieuwe ervaring voor het lichaam en het lagere Zelf zijn. Het voelt anders aan dan de oude werkelijkheid. Neem dit waar, voel dit. Jouw reis is jouw eigen unieke creatie; houd de grot in ere - de focus op de stilte - wanneer en hoe je dat ook maar kunt.
Bereidheid om te Ervaren - en Gebalanceerd Blijven
Zoals met elke van deze nieuwe ervaringen, is het onze bereidheid om de ervaring te hebben, om het te verankeren, en om de oude Licht dynamica te transcenderen wat de collectieve vooruitgang versnelt. De Hogere rijken - wij - houden consequent de binnenkomende energie en onze bekwaamheid om steeds meer en meer te hanteren in de gaten en modificeren hen. Klaarblijkelijk hebben wij dramatische niveaus van Meer in de laatste paar maanden ervaren.
De energie zelf is de mensen momenteel aan het pletten - velen van ons ervaren uren van immobiliteit. Geen ziekte of disharmonie binnenin het lichaam, eerder diepe herschrijvingen van het bewustzijn versterkt door de huidige energiegolven. Het kan intens zijn voor het lichamelijke voertuig als kristallijne structuren de deeltjes van je oude zijnheid herschrijven. Momenteel hebben we code activeringen in de beenderen, dus mogen jullie je de ene dag flexibel en actief voelen, en tamelijk langzaam de volgende. Wederom, dwingt het ons om aldus aanwezig te zijn bij deze prachtige energieën van 2015. De transformatie van het bewustzijn en het transformeren van het fysieke tegelijkertijd. Briljant. Ook op sommige dagen uitputtend.
Om capabel te zijn van getuige te zijn van deze evolutie in/naar het werkelijke Schepper zijnheid en dit te ervaren - op een bewuste manier - is prachtig. Probeer niet verloren te raken in de eigenaardigheden van de energie of de ervaring zelf. Het is miraculeus om dit te ervaren. Als je gefrustreerd bent met de verlies-gat fase, de passage van melancholie, begrijp dan, totdat je vrede vindt met de Aanwezigheid van Goddelijke Liefde, je niet in staat bent om voorwaarts te gaan. Het is doelgericht - een test van alles en nog wat - omdat we onze ware Meesterschap en deze hogere staten van Goddelijke Liefde niet kunnen omhelzen zonder het ego-verstand, de lagere emoties over te geven.
Het Lagere Zelf mag vragen, "Wat gaat er met mij gebeuren als ik toegeef aan deze Hogere Staat? Zal ik erin verloren raken? Ben ik in staat om terug te komen, om hier te zijn - en daar?"
In het kort, het zijn jouw keuzes van moment tot moment wat jou toe zal staan om de versmelting te ervaren zonder uit het centrum gedraaid te worden. Het is één ding om over Ascentie te praten en te lezen, en tamelijk iets anders om volledig een nieuwe staat van bewustzijn te belichamen.
Bovendien met dit nieuwe niveau te Zijn, en oké te Zijn met de sensaties/openbaringen ervan, kunnen wij integreren met gereedschappen die in het moment helpen - en je unieke ervaring complementeren. Reset vaak met de Schepper Ademhaling. Lijn je gebieden opnieuw uit om de uitbreiding en het magnetisme te accommoderen. Gebruik geen substanties die je bewustzijn of energie wijzingen; laat de organische activering zich ontvouwen. Wanneer jij je overweldigd voelt door de nieuwe sensaties of visies, deel je ervaring met je Hogere niveaus. Vraag om hulp, maar ben specifiek met het identificeren waar je hulp bij nodig hebt (het helpt om angsten te identificeren en wat het geaarde Zelf kan doen om te helpen). Krijg een boodschap. Neem een bad (de blootstelling aan water is zeer ondersteunend). Ga een wandeling maken. Doe aan yoga. Beweeg de energie of het hoopt zich op en veroorzaakt disharmonie. Creatieve expressie. Laat de vreemdheid, vreemdheid zijn, en weet dat het een fase is, niet het definitieve product. Haal adem. Heb Lief. Ben.
De versmeltingsequenties nemen het welzeker over, en zij kunnen zich zonder aankondiging presenteren nadat de eerste fase verankerd is, om ons onze uitlijning met de Bron te laten zien. Als je in de 'niets werkt' fase bent, en gefrustreerd raakt, schenk aandacht aan het melancholie gedeelte van dit artikel. Je moet oké zijn met de Goddelijke Aanwezigheid voordat je de goddelijke Aanwezigheid belichaamd. Vrije wil wordt op alle niveaus van het ascentieproces in ere gehouden.
Wanneer je vertrouwd raakt met de sensatie van absolute Aanwezigheid, en de versmelting van het bewustzijn met je eigen Ware Multidimensionale Zelf en diens hogere handelingen van dienstverlening accepteert, neemt de fysica van pure Liefde het over. Een hogere vibratie in het Hartcentrum, de energiegebieden, trekt meer van hetzelfde aan. Dit is waarom onze intentie geweest is om dienstbaar te zijn als een zuivere buis van de echte Ascentie. Een schone, heldere, buis. En het stromen voelt aan zoals een brandspuit - de sluizen van je centrale Zon openen wijd om het Licht te accommoderen.
De uitbreiding in/naar het kosmische Hart van God, de staat van absolute Aanwezigheid, zal een hunkeren in beroering brengen, een diepe gecodeerde cellulaire herinnering van belichaming. Je zult die staat van onthechte stilte in/naar de volgende fase nemen van de multidimensionale versmelting van het Eenheidsbewustzijn. Ondertussen is het veilig om deze sensaties te verkennen en sequenties te vermengen, de zuivere Bron Aanwezigheid. Kortwiek iedere vreemde afleiding, vereenvoudig waar dat mogelijk is. Creëer, in prachtige privé expressies. Verlicht-aard je waarnemingen en inzichten. Ondersteun het lichaam bij diens overgang, en vermijd het opnieuw aansluiten bij oude omgangsmechanismes, aangezien zij in dit tijdsgewricht leed voorzaken. De koninkrijken, elementalen en Gaia stralen codes en frequenties uit om deze transformationele fase te ondersteunen - ben in de natuur, ben vreedzaam, laat het op gang komen.
In Liefde, Licht en Dienstverlening,
Sandra

Vertaling: Cobie de Haan - http://www.denkmetjehart.blogspot.nl/

Copyright © 2015 Creative Evolution, All rights reserved.
The writing and materials on this site may be shared under the guidelines of this Creative Commons License. If you would like to use any of the work on this website, in whole or in part, you must attribute Copyright to Sandra Walter and link back to sandrawalter.com

Geen opmerkingen:

Een reactie posten