donderdag, mei 14, 2015

Karen Dover - Uitbreiding van WAARHEID en de Ervaring van de Emotionele Loslating - 11 Mei 2015


 Karen Dover
Uitbreiding van WAARHEID en de Ervaring van de Emotionele Loslating
11 Mei 2015
Ik heb geblogd in relatie tot het resetten van het menselijke ras in relatie tot de verborgen modelvormen die ernaar streefden om het menselijke gedrag te controleren door de manipulatie van de menselijke emotie. Terwijl deze modelvormen beginnen ineen te storten en te ontbinden, zullen wij dan de loslating van de modelvormen via onze menselijke emoties beginnen te ervaren. Voor velen in deze tijd bereikt de chaos, de verontrusting en de verwarring nu overweldigende niveaus en dit is een bijproduct van de verborgen modelvormen. De oud 3D Aarde gecreëerde constructie is hoogst bekwaam met het laten zien van een plaatje dat anders is dan dat het is. Om de focus op het externe te plaatsen neemt de focus uit het innerlijke, en het is alleen door de innerlijke veranderingen dat alles überhaupt kan veranderen in de externe wakende levenservaring.
Het moet opgemerkt worden, dat aangezien deze modelvormen de funderingspatronen waren voor de manipulatie van de menselijke emotionele reactie voor de ogenschijnlijke externe wakende werkelijkheid, dat wij in wachtpatronen vastgehouden werden die diepgaand vervormd zijn. Het natuurlijke resetten en herbalanceren van onze innerlijke emotionele landschap mag bij tijden overweldigend aanvoelen. Waar wij ons vasthielden aan woedde, angst, verdriet en trauma, mag dan de uitstroming van deze emotionele reacties bij de eerste oogopslag het voorkomen geven dat wij hen eenvoudig opnieuw ervaren. Dit is geen WAARHEID en het is de loslating dat de genezing is, de illusie van het opnieuw ervaren bestaat eenvoudig als een bijproduct van de loslating, het is daarom belangrijk om de loslating toe te staan zonder te proberen om wat voor controle dan ook over de genoemde loslating opnieuw te vestigen.  
Het mag verwarrend en overweldigend zijn om een dag in tranen door te brengen zonder wat voor logisch idee dan ook over waar de emotie vandaan komt terwijl het menselijke logische verstand te allen tijde zal proberen te "verwijzen" naar een ervaring. Het toestaan van de loslating is persoonlijk, veel mensen zijn aldus ongemakkelijk met überhaupt welke emoties dan ook, zodat zij ernaar streven om de natuurlijke reset die zich voordoet te verstoren. Ons werd geleerd in een werkelijkheid te leven die ons lijkt te ondersteunen maar op alle momenten tegen ons werkt. Ons wordt geleerd om onszelf voor diegenen rondom ons heen te verbergen, ons wordt geleerd dat onze emotionele reacties de gereedschappen zijn van diegenen rondom ons heen die hen zullen gebruiken om ons te manipuleren, wanneer in WAARHEID de manipulatie al plaatsgevonden heeft.


Het menselijke gedrag wordt een onbewuste patroonvorming dat wanneer het eenmaal gevestigd is door zal gaan totdat wij ons opzettelijk bewust worden van onze acties. Om ons aan te trappen of ons uit deze "standaard" setting te laten springen mogen wij in scenario's geplaatst worden die ernaar streven om ons eenvoudig te laten erkennen dat wat wij aan het doen zijn in relaties tot ons gedrag, het in duidelijke benamingen er op alle momenten naar zal streven om te  onderwijzen dat wij op de één of andere manier gestraft worden. De ene lering die meer vervormd dan iedere andere in relatie tot onze verbinding met Christus en met GOD is, is dat GOD op de één of andere manier ons straft. GOD creëerde het menselijke ras niet om ons te straffen, wij werden kort na de creatie gesaboteerd. Het zijn de gevallenen die ernaar streven te promoten dat GOD op de één of andere manier zo kwaad op ons is dat hij wraak zal zoeken aangaande wat wij doen. Dit is een onjuiste lering die opzettelijk heersend is binnenin vele religies in de wereld.
Het is Lucifer die de ontkoppeling nodig heeft, en zoals ik onlangs uitgelegd heb wordt op dit moment van ons gevraagd om te kiezen wie wij dienen. Er zijn slechts twee keuzes waarvan er één verborgen is. Als we ervoor kiezen om onze rug naar onze Schepper te keren dan dienen wij standaard de gevallenen. Christus is onze enige route terug naar onze originele staat en velen zullen in de illusies vallen die opzettelijk gecreëerd zijn om te onderwijzen dat er vele routes naar huis zijn. GODS Liefde is eeuwig, het is door Zijn liefde dat wij kunnen genezen en dat wij terug kunnen keren naar onze oorspronkelijke creatiestaat welke LIEFDE in WAARHEID is. (1)
Gevallen engelen prediken "liefde" en "haat", ons werd geleerd om "liefde" te definiëren en het is deze definitie die de afgescheidenheid creëert hetgeen geen WAARHEID is. Wij kunnen onszelf niet van onze Schepper afscheiden tenzij wij ervan overtuigd worden om dat te proberen te doen. De frustratie en verontrusting waar velen mee geconfronteerd worden in deze tijd is de innerlijke worsteling die woedt, onze menselijke logische verstand vervalt standaard naar de conditionering die "ervaren wordt" binnenin de oude 3D Aarde gecreëerde constructie en ons hart dat probeert uit te lijnen met onze creatie BRON.
De emotionele loslating die nu onderweg is zal velen zien vervallen in/naar gedragspatronen die duidelijk omschreven worden in het boek van Openbaringen. Emoties verblinden, zij kunnen een beeld eruit laten zien als iets anders dan dat het is en het naar buiten gutsen van emoties op extreme niveaus zal erop toezien dat vele voorspelde gebeurtenissen ontvouwen. Lucifer is een engel die zijn volledige creatie doorgebracht heeft met het menselijke gedrag te bekijken, deze gevallen engel en zijn legioen engelen kennen het menselijke gedrag van binnen en van buiten en dit is hoe de manipulatie verfijnd werd doorheen de menselijke geschiedenis.
Als wij in de LIEFDE van Christus staan en de LIEFDE welke IS toestaan vrijelijk door ons heen te stromen verzegelen wij de gebieden van onze menselijke levens waar de gevallen engelen mee kunnen wisselwerken. Een menselijk voertuig met de heilige geest door diens energie handtekening vloeiend staat nog steeds open voor de illusie van de gevallen engelen, totdat iedere vervormde en vastgehouden gedragspatroon terug overhandigd werd aan Christus en verlossing ontvangen is. Velen op deze planeet accepteren niet dat zij niet in controle zijn van hun externe wakende levenservaring, de fluisteringen van de gevallen engelen spelen met het menselijke ego, dat op de één of andere manier wij in controle zijn van dit volledige bestaan. Dit werkt eraan om angst te promoten, wij vervallen dan standaard naar het proberen iets bijeen te houden dat in WAARHEID voorbij ons bevattingsvermogen gaat. 
In onze menselijke gestalte zijn wij hier om te ervaren, wij zijn niet hier om op onszelf te creëren want dat is niet onze creatie doelstelling, GOD werkt door ons heen, creëert door ons heen, rondom ons heen en binnenin ons, het is zijn creatie adem dat dit doet, niet die van ons, aan ons wordt eenvoudig onderwezen om de LIEFDE welke IS uit onze energie handtekening vandaan te houden. Een gevallen engel heeft een bepaalde frequentie bandbreedte nodig waarin te bestaan, en het is in HUN interesse om zoveel menselijke voertuigen als mogelijk is te compromitteren en om de herverbinding terug met de BRON tegen te werken.
Dit is een belangrijke tijd in onze menselijke levenservaring. De wereld die ons geleerd werd om te accepteren is zeer snel aan het verschuiven en veranderen en de overzichtelijkheid waar velen naar reiken is verder dan dat zij zichzelf toe kunnen staan te lopen in deze tijd. GOD is zich bewust van alles dat zich aan het ontvouwen is, het werd voorspeld wat er zal gebeuren in het boek van Openbaringen gedurende de komende 2 lineaire jaren, echter zoals het schijnt te zijn in een boek waarvan velen geleerd werd te geloven dat het een mythe is, ontkoppelen velen zich van de informatie. De neiging is om dit te relateren aan "bijbelse tijden" en niet het besef toe te staan voor bijvoorbeeld dat schaarste zich voor kan doen in een ontwikkeld land in de 21ste eeuw op een manier die verborgen is aangaande de definitie van een "traditionele" schaarste. De menselijke interpretatie van woorden is het speelterrein van de duivel en de emotionele manipulatie van de menselijke levenservaring zal doorgaan totdat ieder individueel menselijk wezen diens beslissing maakt en diens menselijke levenservaring terugneemt.
WAARHEID IS GEWOON en de reis naar WAARHEID zal erop toezien dat velen dat ervaren wat hen eenvoudig geleerd werd dat het niet bestaat. De discussie die gedurende eonen gewoed heeft binnenin het menselijke ras zal nu in/naar de fysieke ervaring en expressie verhuizen terwijl de energieën het omlaag halen van de sluiers ondersteunen. Deze planeet is niet wat ons geleerd werd dat het is, het is niet waarvoor wij hier kwamen om te ervaren, het werd gekaapt en het werd op manieren gepresenteerd die oscar winnend zijn in relatie tot het detail. Echter, alleen WAARHEID wordt ondersteund en alleen WAARHEID kan onophoudelijk ervaren worden en alleen op WAARHEID kan gebouwd worden.
Terwijl de muren nu innerlijk omlaag komen vallen, terwijl de muren die ons onderwezen werden om op te bouwen om ons tegen te houden WAARHEID te bereiken nu ineenstorten, mag het enige lineaire tijd nemen voor onze blote menselijke ogen om zich aan het externe wakende landschap aan te passen. Om WAARHEID te begrijpen moeten wij ervaren wat het niet is, onze menselijke gestalte vereist de aanpassing en de vergelijking. Wij zijn hier in een menselijke gestalte om een menselijke levenservaring te ervaren. Velen hebben hun toevlucht genomen in het spirituele rijk en probeerden hun menselijke bestaan te ontkennen en dit wordt niet langer meer ondersteund, dit is een zeer traditionele truc van de gevallen engelen die zich voeden aan het spirituele vlak. Vele gevallen engelen hebben geen menselijke gestalte genomen, maar dat betekent niet dat zij zich niet kunnen voeden noch kunnen bestaan, ons werd met een reden geleerd om op onze menselijke ogen te vertrouwen, de menselijke ogen kunnen vaak het spirituele rijk niet zien maar dit zal nu veranderen als de sluiers opgetild zijn.
Het antwoord dat gezocht wordt is LIEFDE, LIEFDE geneest, LIEFDE beschermt, LIEFDE redt, LIEFDE beschut, LIEFDE troost en deze LIEFDE is de LIEFDE die vrijelijk rondom ons heen stroomt en wat ons geleerd werd om vibratie-wijze af te wijzen. In deze tijd wordt aan ons gevraagd te begrijpen dat het pad naar genezing is om te accepteren dat wij menselijk zijn, om te accepteren dat er dingen zijn die wij niet, vanuit deze huidige uitkijkpost, kunnen begrijpen en om te accepteren dat wij eens hand in hand met Christus liepen, kan niets ons tegenhouden van ons geboorterecht te ontvangen wat is om Liefde, vrede, harmonie en WAARHEID en vreugde te ervaren. Dit geschenk is niet "ogenblikkelijk", de kwetsuren van onze menselijke voertuigen kunnen diep en traumatisch zijn, maar niets is onmogelijk met GOD en aangezien Christus de dood het hoofd bood door na de kruisiging op te staan, kunnen wij doorheen onze onderwezen angst voor de dood en het sterven in dit onze menselijke gestalte lopen.
Religie is de geliefkoosde plaats van de duivel, een opzettelijke voedende plaats van angst, vernietiging en dood. Uit ALLE religies vandaan treden zal een duidelijkheid toestaan welke tegengewerkt wordt door in/naar religie te lopen. Christus creëerde geen religie toen hij deze Aarde bewandelde, hij bewandelde deze Aarde en hield de energie van GOD de Vader vast, het menselijke ras zien latend dat LIEFDE het antwoord is. Het menselijke ras viel voor de illusie en bracht hem ter dood. Dit is de gepresenteerde illusie voor velen die in deze tijd Christus bereikt hebben. Dit is de illusie die aan ons gevraagd werd om doorheen te lopen om naar huis terug te keren in dit onze menselijke gestalte op deze planeet in deze tijd.
2 Korintiërs 5:7 "We leven in VERTROUWEN op God, wat komen gaat is nog niet zichtbaar".
"LIEFDE is het antwoord, ongeacht de vraag".
Kx

Voetnoot:
(1) Cobie - Ik zou graag op willen merken bij bepaalde beweringen van Karen het onderscheidingsvermogen te gebruiken aangaande dit onderwerp. We interpreteren allemaal de dingen op onze eigen uniek wijze.
Christus = Christus Bewustzijn of zoals zij ook zegt "Hij hield de energie van God de Vader vast".  Zij gebruikt ook Christus als benaming voor Jezus, en het was Jezus ben Jozeph die de Aarde bewandelde (zijn naam was niet Christus) en het Christus Bewustzijn 'leefde'.
Gevallen engelen = Duisteren.
En zoals ik begrepen heb en onlangs ook aan mijn HZ gevraagd heb om dit te ontkennen of te bevestigen, werd bevestigd dat Lucifer inmiddels naar de Hemel teruggekeerd is. Iedereen draagt, ook de duisteren/gevallen engelen, de Vonk van God binnenin zich. Een ieder die zich voor de LIEFDE welke IS, via de Vonk binnenin, openstelt en het pad van Ascentie bewandelt kan naar huis/de hemel terugkeren.
Ik wil dus benadrukken je eigen onderscheidingsvermogen te gebruiken om tot conclusies aangaande dit te komen. Ook mijn zienswijze hoeft niet de jouwe te zijn. Ook is het prima om dit aspect voor jezelf 'open' te laten mocht je hierover nog niet voldoende informatie voor jezelf verzameld hebben.
Daarnaast wil ik jullie laten weten dat ik vaststel dat Karen, lijkt het, een andere weg aan het inslaan is wat betreft het tot uitdrukking brengen van wat ik hierboven enigszins heb verduidelijkt. Het zal moeten blijken of zij hiermee door zal gaan en of ik het met haar uitspraken eens kan blijven zijn. Ze zegt in feite precies hetzelfde, maar wel met een ander 'jasje' aan. En dat "jasje" is niet altijd mijn "jasje". En zoals gezegd ziet zij het Christus Bewustzijn en Jezus als Christus. Dit schept verwarring die ik niet iedere keer uit wil gaan leggen, en aangezien zij beslist op een heel goed spoor zit met alles, zou het jammer zijn als ik uiteindelijk het besluit moet nemen om met het vertalen van haar artikelen te stoppen.
*****
Vertaling: Cobie de Haan - http://www.denkmetjehart.blogspot.nl/
copyright Karen Dover, all rights reserved.
Article may be reproduced in its entirety if author and authors website is clearly stated and article remains intact. No permission is granted to change the format of this article which is written and must remain free to access at all times.

7 opmerkingen:

 1. Ik ben het met jou eens Cobie, maar denk na over het mogelijk stoppen. Selecteer op inhoud wat je nu ook al doet, maar niet op dit (overigens niet onbelangrijke) uitgangspunt. Tenslotte gaat het om de boodschap van Licht die er aan ten grondslag ligt! Dat is de Liefde waar het om gaat. Groet Hugo

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. Ik blijf nadenken Hugo, vooralsnog blijf ik doorgaan haar artikelen te vertalen, zoals gezegd ze zit op een heel goed spoor aangaande vele zaken....
   Dank voor je reactie,
   Hartegroet

   Verwijderen
 2. Jouw opmerking begrijp ik zeker, het voelt voor mij ook zo. Zou het in de trilling van de tekst kunnen zitten? Wellicht zou je ook zelf kunnen gaan schrijven, ik zou er wel blij van worden!

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. Er zijn gewoon een paar zaken die ik anders zie, dat is het hele euvel. Het wordt een beetje moeilijk om te kiezen als het slechts bij dit ene aspect blijft waar je niet mee resoneert en dat je met de rest wel resoneert.

   Ik denk niet dat ik het voor elkaar krijg om te kunnen schrijven zoals Karen doet, zij staat beter in contact met de geestelijke wereld dan ik dat doe. Ik begin nu net meer en beter contact met mijn HZ te krijgen. Dit gebeurt doordat in de meditatie op vragen van mij mijn hoofd heen en weer geschud wordt voor een Nee antwoord en dat er met mijn hoofd geknikt wordt als een Ja antwoord. En dat bewegen van het hoofd doe ik echt niet zelf... Ik heb inmiddels ook gevraagd of het de bedoeling is dat er via mij boodschappen doorgegeven gaan worden, maar daar kwam een aarzelend antwoord op, dus ik weet niet of dat dit in het 'vat' zit zeg maar....
   Hartegroet

   Verwijderen
 3. Ik las deze tekst en voelde weerstand en het voelde niet fijn. Ik ben niet echt een "fan" van karin ( niet dat slecht is want voor mij niet werkt ,werkt voor ander wel) maar lees de teksten wel en nu bij deze tekst voelde het niet goed voor mij en voelde dat heel sterk en zag toen jou toevoegingen Cobie. .. je hart weet het het beste er zijn verkeerde keuze wat je ook besluit om te doen. Wilde dit toch even delen om dat ik dit zo sterk heb ervaren bij Karin haar tekst wat voor MIJ niet goed voelde. Heeel veel liefs naïma

  BeantwoordenVerwijderen
 4. Er zijn GEEN verkeerde keuzes bedoelde ik uiteraard :)

  BeantwoordenVerwijderen