zaterdag, mei 02, 2015

Karen Dover - Persoonlijke Grenzen en VRIJHEID in WAARHEID - 20 April 2015


 Karen Dover
Persoonlijke Grenzen en VRIJHEID in WAARHEID
20 April 2015
Voor velen in deze tijd is de uitbreiding in/naar de Nieuwe Aarde frequentie werkelijkheden nu vol onderweg. Met deze uitbreiding komt een verantwoordelijkheid voor onze eigen persoonlijke levenservaring en wat we wel en niet toe zullen staan in de genoemde persoonlijke menselijke levenservaring. Voor velen die verhuisd zijn uit de oude 3D Aarde gecreëerde constructie, kan het een uitdagende overgang zijn waar diegenen die nog steeds diepgaand in de geloofpatronen zitten, proberen om de grenzen, die binnenin de genoemde oude 3D Aarde gecreëerde constructie onderwezen werden, opnieuw te beïnvloeden en opnieuw in te stellen.
Het is relatief gemakkelijk om voor de leringen van de oude 3D Aarde gecreëerde constructie te vallen die onderwezen werden in relatie tot andere mensen hun "geloofsystemen" en "identiteiten". Inderdaad, binnenin het arena van het nieuwe tijdperk wordt het herhaaldelijk onderwezen dat wij moeten "leven en laten leven", allen rondom ons heen de vrije teugels gevend. Deze lering is hoogst vervormd, want velen nemen dan aan dat zij geen persoonlijk grenzen in kunnen stellen binnen hun eigen levenservaring. Dit is geen WAARHEID en wordt niet ondersteund in de Nieuwe Aarde frequentie werkelijkheden. Wanneer wij standaard terugvallen op deze zeer diepe lering, laten wij ons zelf wijd open staan voor beïnvloeding dat begint te proberen om onze energie handtekening wederom te verlagen.
Ik heb voorheen geblogd over energetisch persoonlijke grenzen in te stellen. Velen die op een spiritueel niveau met energie wisselwerken plaatsen geen grenzen op welke energieën zij toestaan om met hen te wisselwerken. Er zijn vele energieën in deze wereld die "geen grenzen" als een uitnodiging nemen om te beginnen te wisselwerken. Tenzij wij DUIDELIJK grenzen instellen EN AANGEGEVEN grenzen in te stellen in onze spirituele energetische handtekening, dan mogen wij onbewust deze energieën "toestaan" te spelen en te beïnvloeden. Als wij niet duidelijk aangegeven hebben met wie wij uitgelijnd zijn, zullen deze energieën dan in de beurt blijven, niet in staat om volledig te beïnvloeden maar zij werken een beetje zoals kleine kinderen, ze spelen en creëren chaos als er helemaal geen chaos hoeft te zijn.   
Het is geen WAARHEID om aan te nemen dat alle spirituele energie dat zichzelf op de één of andere manier presenteert "goed" is zonder in feite de frequentie van de genoemde spirituele energie te VOELEN. Het moet opgemerkt worden dat als wij in energetische frequentie stijgen en ermee beginnen door de patronen en geloofstructuren heen te zien die onze menselijke levenservaring ingedamd hebben, dan wordt het steeds belangrijker dat wij niet alleen onze grenzen binnenin de spirituele rijken op hun plaats zetten maar deze ook verkondigen.

Velen in deze tijd worden ertoe bewogen om in/naar diepe frustratie en verontrusting te gaan wat verschuldigd is aan de aard van de spirituele energieën die het ene lijken te begeleiden maar dan beginnen te spelen. Wij zijn niet hier in onze menselijke gestalte om onze eigen levenservaring te bewaken, dit wordt een uitoefening in indamming wat is wat de oude 3D Aarde gecreëerd constructie onderwees. Velen bewandelen de planeet gelovend dat zij zich eenvoudig moeten onthechten van bepaalde delen of secties van de menselijke levenservaring en dat dit hen op de één of andere manier "veilig" houdt van wat voor interferentie dan ook. Dit is een lering van de oude 3D Aarde gecreëerde constructie. Energie stroomt onophoudelijk, niets is afgescheiden totdat het spiritueel afgescheiden is.
De TV uitzetten mag de manier lijken te zijn om niet "beïnvloed" te worden, maar de oude 3D Aarde gecreëerde constructie is een FREQUENTIE. Frequentie heeft geen grenzen tenzij zij op een spiritueel niveau afgekondigd zijn. De "beïnvloeding" die aangetrokken zou zijn via de TV zal eenvoudig een andere manier vinden om ons te bereiken. Als wij een frequentie lopende hebben dan zal het de resonante frequentie aantrekken, dit is waarom het uitzetten van de TV eenvoudigweg niet werkt. Het volledige menselijke ras wordt blootgesteld aan angst op alle momenten van alle momenten, tenzij het genoemde menselijke ras grenzen begint in te stellen en begint om de werkelijke frequenties ERUIT te halen die getriggerd worden en door zullen gaan deze angst te beïnvloeden. Zonder de frequentie lopende te hebben die de oude 3D Aarde gecreëerde constructie triggert kan er geen emotionele reactie zijn en daarom geen spirituele wisselwerking.  
ALLES bestaat op een frequentie niveau, hoewel gecreëerd in het spirituele rijk wordt het ervaren door de manifestatie van de frequentie vanuit het spirituele rijk in/naar de externe wakende levenservaring. Velen zijn standaard ingesteld op het menselijke blote oog en proberen om de frequentie van de manifestatie te corrigeren die in de externe wakende levenservaring verschijnt, dit is achterstevoren. Om een frequentie te beïnvloeden en te ontbinden moet het ontbonden zijn in het spirituele rijk.
Wij zijn hier in onze menselijke gestalte om de planeet Aarde te ervaren en om een menselijke ervaring op deze planeet te ervaren. Ons wordt binnenin de oude 3D Aarde gecreëerde constructie geleerd om te GELOVEN dat dit op een bepaalde manier moet zijn en het is alleen door dit geloof te ontbinden dat wij voorbij kunnen reiken aan de genoemde constructie en het leven in WAARHEID beginnen te ervaren. WAARHEID IS GEWOON en bestaat voorbij de genoemde constructie. Wanneer wij eenmaal voorbij de genoemde constructie reiken is de verantwoordelijkheid voor ALLE niveaus van onze menselijke levenservaring van ons.
Als je op dit moment oponthoud, chaos, verontrusting ervaart, dan is het belangrijk om je grenzen te verkondigen. Ik heb geblogd en duidelijk verkondigd dat wij gecreëerd werden in de BRON door GOD en GOD is onze verbinding naar/met onze spirit. Velen in deze tijd wandelen met energieën die AARDE GEBONDEN zijn. Met het begin van de wereld waren er engelen die naar de Aarde vielen die uit de Hemel gegooid werden. Deze energieën zijn hier gebleven en zijn AARDE GEBONDEN, hiermee bedoel ik dat zij tegengewerkt werden van naar de BRON terug te keren nadat zij door GOD eruit gegooid werden. Zij kunnen de menselijke gestalte aannemen, zij kunnen vele verschillende vormen aannemen afhankelijk naar wat zij wensen, het is geen WAARHEID om aan te nemen dat zij alleen in zullen zoomen op diegenen die "slapende"zijn, velen die zouden verkondigen dat zij "ontwaakt" zijn hebben gedurende decennia met deze energieën gewisselwerkt. Wederom zou ik de analogie willen gebruiken dat velen standaard terugvallen op hun menselijke ogen en het menselijke oog kan gemakkelijk voor de gek gehouden worden. Een slang ingepakt in een doos mag als een prachtig geschenk gepresenteerd worden, dat het een prachtig inpakpapier heeft en gepresenteerd wordt als iets prachtigs, maar het is slechts door het genoemde "geschenk" uit te pakken dat de slang gevonden kan worden, de slang is een slang. Ik gebruik deze analogie opzettelijk. Alles binnenin de oude 3D Aarde gecreëerde constructie is ILLUSIE en lijkt te ondersteunen terwijl het ontkracht.
Alleen GOD is GOD, alleen GOD creëerde het Universum en alles dat er binnenin is. In tegenstelling tot het populaire geloof is de planeet Aarde NIET GODS domein, dit werd aan de gevallen engelen overhandigd toen zij uit de hemel gegooid werden. Het is geen WAARHEID om AAN TE NEMEN dat GOD in alles aanwezig is op deze planeet, GOD kan zich verbinden met en door het menselijke ras werken, maar het menselijke voertuig moet bewust verbinden met GOD om deze verbinding opnieuw te verbinden en te versterken en dit kan alleen gedaan worden door/via de CHRISTUS.
Velen kijken naar buiten naar de wereld en nemen aan dat GOD de vernietiging en het sterven dat zich op deze planeet voordoet toestaat, zonder te begrijpen dat dit precies is wat de oude 3D Aarde gecreëerde constructie van ons eist te geloven. Velen hebben de persoonlijke ervaring van de CHRISTUS gehad en kunnen getuigen van persoonlijke wonderen, naar gebeurtenissen die overleefd werden die naar de dood geleid zouden hebben als GOD niet tussenbeide gekomen was. Velen treden weg hiervan en houden stevig vast aan het geloof, dat eenvoudig te verklaren dat zij in GOD geloven voldoende is. Tenzij er een ACTIEVE spirituele verbinding via de CHRISTUS is is er dan geen verbinding en is wat gepresenteerd wordt op een menselijk bewust wakend geestesniveau meer illusie. Dit is waarom religie niet de weg is om te verbinden met de CHRISTUS, het is gemakkelijk te geloven dat simpel iedere week naar de kerk te gaan een actieve verbinding is, wanneer het een routine is welke eenvoudig een illusie is.
Wanneer ik spreek over een actieve verbinding bedoel ik een actieve verbinding, een verbinding waar je verkondigd een kind van GOD te zijn, en de Christus aan te roepen plaatst een duidelijke grens waar GEEN energie overheen kan stappen. Velen geloven niet in de "duivel", wederom een andere aanname die getest zal worden, het volledige menselijke ras wordt gedurende de komende lineaire 2 jaren gevraagd te kiezen wie zij dienen. Er is geen "op het hek zitten" meer, aangezien de bijbelse profetieën nu uitgespeeld beginnen te worden. Nogmaals de bijbel is GEEN religie, voor diegenen die contact met mij opnemen en mijn beschuldigen van "door religie verblind te zijn", laat mij dit zeer duidelijk verkondigen, RELIGIE IS GEEN WAARHEID. Is vond mijn verbinding met CHRISTUS niet via religie, het was religie dat mij weghield van de genoemde verbinding voor een groot gedeelte van mijn leven.
In deze tijd wordt aan ons gevraagd om duidelijk onze persoonlijke grenzen te definiëren, zodat wij in de wereld en binnenin het menselijke ras in VRIJHEID kunnen lopen. Christus won onze vrijheid aan het kruis, hij offerde zijn leven op zodat wij het ONZE zouden kunnen LEVEN. Religie zal dit wederom vervormen, Christus stierf aan het kruis om de dood te verslaan. Velen geloven dat zij een menselijke levenservaring leven wanneer in WAARHEID zij naast hun menselijke levenservaring lopen, en ondergaan verdriet, droefenis, schuld- en schaamtegevoel gelovend dat dit van hen is om te dragen. Christus stierf aan het kruis zodat wij niets hiervan hoeven te dragen.
Wij zijn niet hier om de lasten van deze wereld te dragen, wij zijn niet hier om te lijden, wij zijn niet hier om ingedamd en onderdrukt te worden tenzij we GELOVEN dat we dat zijn. Dit geloof is een frequentie die verankerd werd binnenin de oude 3D Aarde gecreëerde constructie en houdt het vol wat verschuldigd is aan het afsluiten van de hartruimte in het menselijk ras door het genoemde verdriet, droefenis, schuld- en schaamtegevoel.
"LIEFDE is het antwoord, ongeacht de vraag" - LIEFDE heelt ALLE WONDEN maar om deze LIEFDE in WAARHEID te ervaren, moeten wij alles loslaten dat ons geketend heeft aan de menselijke levenservaring dat ONDERWEZEN werd in de oude 3D Aarde gecreëerde constructie. Te begrijpen dat de menselijke wil alleen niet genoeg is om deze planeet te bewandelen, dat de menselijke wil altijd bedoeld was zich aan te sluiten bij een hogere macht, en deze hogere macht is GOD die het grotere plaatje kan zien, die dat kan zien wat wij in onze menselijke gestalte niet kunnen zien noch vaak begrijpen terwijl wij ons leven ervaren.
Wij zijn de "kapiteins van ons eigen schip" maar we zijn zonder roer zonder een actieve verbinding met de Christus. We werden op een emotionele oceaan gegooid dat ons liet geloven dat het leven anders is dan het in WAARHEID is. LIEFDE heelt alle wonden, LIEFDE kent geen grenzen, aan ons wordt gevraagd om persoonlijke grenzen te plaatsen in relatie tot de lagere dimensionale frequenties en de leringen van de oude 3D Aarde gecreëerde constructie.
Velen van jullie die deze blog lezen zijn gedurende vele jaren op deze reis uit de oude 3D Aarde gecreëerde constructie vandaan geweest, velen van jullie zijn moe en mogen zich bijna verslagen voelen. Dit is vanwege het geloof dat je dit allemaal persoonlijk moet doen, dat je op de één of andere manier je oog te allen tijde op de wereld moet houden en dit is geen WAARHEID.
Persoonlijke vrijheid is het geboorterecht van allen die een menselijke gestalte op deze planeet genomen hebben. Energieën die Aarde gebonden zijn hebben een duidelijke verklaring nodig in relatie tot wat wij wel en niet zullen accepteren in dit onze menselijke gestalte. Wij doen dit in de naam van de Christus en met een actieve en altijd uitbreidende verbinding met God die beschermd, liefheeft en ons omringt via ons geopende hart en onze overgave wat betreft onze menselijke wil.
In deze tijd op de planeet Aarde roept GOD Zijn kinderen naar huis, hij reikt uit naar diegenen die verblind werden door de gepresenteerde illusies van de oude 3D Aarde gecreëerde constructie. Onze hartruimte openen en rust nemen in GODS huis ziet erop toe dat wij ons opnieuw opladen en onze menselijke levenservaring in WAARHEID begrijpen. Het staat ons toe te begrijpen dat wij nooit alleen wandelen, dit was eenvoudig een illusie die aan ons gepresenteerd werd om ons tegen te werken van ons volledig open te stellen voor de LIEFDE welke IS en voor GOD in WAARHEID.
Wij zijn hier om een Nieuwe Aarde het leven te schenken in/naar de externe wakende werkelijkheid welke de menselijke levenservaring is, dit wordt gedaan via de hartruimte van allen die met GOD in WAARHEID lopen, GODS koninkrijk naar een planeet brengend dat gedurende een eeuwigheid in duisternis gelopen heeft en in WAARHEID een nieuwe werkelijkheid en een nieuwe manier van leven op deze planeet het leven schenkt. Dit wordt gedaan door GOD toe te staan om door ons heen te werken, voor de LIEFDE welke IS om ons op alle niveaus te helen en uit te schenken in/naar de wakende wereld, want LIEFDE is de sterkste frequentie in het Universum en alles dat aan ons gepresenteerd wordt door de oude 3D Aarde gecreëerde constructie wordt aan ons gepresenteerd om ons tegen te houden van deze WAARHEID te bereiken.
"LIEFDE is het antwoord, ongeacht de vraag."
Kx

Vertaling: Cobie de Haan - http://www.denkmetjehart.blogspot.nl/
copyright Karen Dover, all rights reserved.
Article may be reproduced in its entirety if author and authors website is clearly stated and article remains intact. No permission is granted to change the format of this article which is written and must remain free to access at all times.

Geen opmerkingen:

Een reactie plaatsen