zaterdag, mei 16, 2015

Karen Dover - De "Taal" van Misleiding - 13 Mei 2015


 Karen Dover
De "Taal" van Misleiding
13 Mei 2015
De menselijke taal is een gereedschap dat gebruikt werd om het menselijke ras in te dammen en te onderdrukken. Niet meer dan in de generalisatie van concepten, geloven veel mensen dat het zeer algemeen zijn in de taal die zij gebruiken hen op de één of andere manier beschermt. Het moet opgemerkt worden dat de gevallenen binnenin de menselijke taal werken. Neem het woord "god" bijvoorbeeld, veel mensen nemen aan dat wanneer mensen over "god" spreken zij over de Schepper spreken maar zij verklaren dit niet, het woord "god" is rondgebazuind en gebruikt om de focus van het menselijke ras bij te sturen. Aanname is het gereedschap van de oude 3D Aarde gecreëerde constructie en wordt herhaaldelijk gebruikt doorheen de Nieuwe Tijdperk beweging om te verwarren, te frustreren en bij te sturen.
Er is slechts één GOD die het Universum creëerde naar wie in de bijbel verwezen wordt als YWHY. Wanneer mensen spreken over "god" wordt het vaak in algemene termen gebruikt, alleen door verder vragen te stellen kan het vastgesteld worden wat zij in feite met "god" bedoelen. Veel mensen hebben contact met mij gezocht met betrekking tot de taal die ik gebruik in deze blog, zij stellen voor dat ik bepaalde woorden vervang voor andere woorden en brengen de verklaring naar voren dat "het gemakkelijker om te lezen is en sowieso hetzelfde betekent". Dit is waar de misleiding zichzelf begint te laten zien. De "god" waarover gesproken wordt in de Nieuwe Tijdperk cirkels is niet YWHY, en tenzij deze naam feitelijk gebruikt wordt kan het niet zijn. Namen zijn krachtig, er is geen toeval aangaande de taal die gebruikt wordt in de Nieuwe Tijdperk cirkels, het is inderdaad een gecreëerde taal gebruikt om verder af te scheiden en in te dammen.
Heel veel jaren geleden werkte ik voor een goed bekend staand software bedrijf, en te spreken met wie dan ook binnen het genoemde bedrijf was al het proberen van het beklimmen van het aangezicht van een steile klif, acroniemen werden er gebruikt voor alles en er waren bepaalde woorden die zeer bedrijfsspecifiek waren. Te beginnen met de nieuwe werknemer, deze liep ietwat onthutst rond en was geforceerd om de "taal" van het bedrijf te gebruiken om in feite diens werk te doen. Aldus is het binnenin de Nieuwe Tijdperk cirkels waar mensen bepaalde woorden en zinsneden opzettelijk zullen laten vallen, ik heb met velen binnenin de Nieuwe Tijdperk beweging gesproken, Ik heb te allen tijde veel moeite gedaan om in de alledaagse menselijke taal alles waar ik over spreek uit te leggen, wanneer ik mensen ondervroeg over deze taal en waarom zij de woorden gebruiken die zij gebruiken en probeerde hen ertoe aan te zetten om het feitelijke concept in alledaagse termen uit te leggen, werd ik vaak tegemoet getreden met een nietszeggend staren en verwarring. De menselijke taal wordt als een barrière gebruikt.

De gevallenen werken om een omgeving te creëren binnenin de Nieuwe Tijdperk Beweging dat ernaar streeft om mee te doen en te ondersteunen. Velen komen bij de Nieuwe Tijdperk Beweging voor een gevoel van "erbij te horen", zij voelen zich afgescheiden van hun families, van de wereld rondom hen heen, dus zijn zij voor zichzelf op zoek gegaan. Wat zij vinden is een gemeenschap welke op zichzelf onderwezen werd af te scheiden, het wordt gevierd en op de één of andere manier als een onderscheidingsteken gedragen wat betreft het feit dat deze gemeenschap altijd alleen volledig begrepen wordt door diegenen er binnenin. Dit is AFSCHEIDING, het is geen EENHEID, het woord eenheid wordt echter rondgestrooid alsof het snoep is. De Nieuwe Tijdperk beweging is trots op zichzelf aangaande diens bekwaamheid om "lief te hebben" en toch predikt het afgescheidenheid, oordeel en indamming.
Iedereen die gedurende iedere tijdslengte binnenin deze gemeenschap gelopen heeft zal bij zichzelf gewaarworden afgesloten te zijn van de hoofdzakelijke menselijke populatie, dit streeft ernaar om de reden te triggeren dat zij de gemeenschap op de eerste plaats binnengingen. Om onbegrepen te zijn binnen je familie, en om op de één of andere manier niet in de wereld om je heen te passen triggert gevoelens van lage zelfwaarde en verdediging. Dus beginnen de muren zich op te bouwen, maar deze muren worden opgebouwd in de vermomming van liefde. Om naar buiten naar de wereld te kijken en te verkondigen dat op de één of andere manier de rest van de wereld "slapende" is en alleen de Nieuwe Tijdperk Beweging kan zien wat er gaande is is oordeel. Niemand kan een ander oordelen behalve GOD die oordeelt wanneer wij overgaan bij het sterven en dit aardse leven beëindigen. Om op de één of andere manier "neer te kijken" op de massa's en te geloven dat je op de één of ander manier beter geïnformeerd bent en iedereen slechts hoeft te conformeren aan jouw manier van denken en handelen, is EGO en wordt door de gevallen engelen getriggerd die gevallen zijn voor het trotseren van GOD.
Het is niet mogelijk om het menselijke ras samen te brengen door louter liefde te denken, het is een actie, om van onze buur te houden, om uit te reiken naar diegenen rondom ons heen moeten we actie ondernemen. Het is de helpende hand, het is het naar huis dragen van de boodschappen, het is het luisteren naar de persoon die helemaal alleen in de wereld is en niemand heeft waar zij mee kunnen praten over hoe zij zich voelen. Het is de glimlach van een vreemde die je op straat voorbij loopt. Het is het helpen van degenen die honger hebben door hen in feite te voeden, niet slechts door te doneren om je beter te voelen en op de één of andere manier je bewust te verzoenen.  
De Nieuwe Tijdperk Beweging geeft de illusie van genezing, liefde en ondersteuning, en gewandeld te hebben in de genoemde beweging gedurende vele, vele jaren heb ik zeer weinig van wat dan ook ervan gezien. Terwijl ik ondersteuning van sommigen had in deze gemeenschap en zij weten wie zij zijn (dank je wel, ik houd van jullie allemaal) Ben ik veel vijandigheid, kwaadheid, rancune en rechttoe rechtaan kwaadaardigheid tegengekomen. Ik heb mensen gezien die in behoefte waren van wanhopige genezing die eenvoudig gerustgesteld en in slaap gewiegd werden in/naar een vals gevoel van zekerheid en wederom werd de taal rondom hen heen gebruikt dat erop toezag dat zij precies het tegengestelde doen van wat er nodig is om hen in/naar VOLLEDIGE EN PERMANENTE GENEZING te verhuizen.
We kunnen niet alleen genezen, wij werden niet voor dit doel geschapen, het is CHRISTUS die geneest en de kracht van het gebed is miraculeus. Dit wordt er door deze beweging uit vandaan gefilterd, het is het gebed dat mensen uit de dood terugbracht, het is het gebed dat erop toegezien heeft dat mensen genezen van terminale ziektes en dit gebed is de LIEFDE dat vanuit Christus gutst, door onze harten heen en naar buiten de wereld in rondom ons heen. We moeten Christus accepteren en ons ermee verbinden om deze genezing toe te staan. De gevallenen zijn meester illusionisten, net genoeg "kennis" om het geloof/de overtuiging te geven dat iets mogelijk is en niet meer. De mens werd niet gecreëerd om wonderen uit te voeren, dat is de rol van Christus en GOD.
In deze tijd bereidt de wereld zich voor om zichzelf te openbaren aan diegenen die in de menselijke gestalte geïncarneerd zijn. De externe wakende wereld is een reflectie van wat onderwezen werd aan het menselijke ras. Het zijn de MENSELIJKE WEZENS die elkaar doden, het zijn de MENSELIJKE WEZENS die elkaar misbruiken, die elkaar vermoorden enzovoorts. Zij doen dit omdat zij ervan overtuigd werden dat op de één of andere manier zij anders zijn dan dat zij zijn. Zij doen dit in een wereld die deze dingen goed schijnt te keuren en een wereld die deze acties volledig ondersteund, want het triggert de ware emoties waar de gevallenen zich aan voeden. De mens kan de mens niet doden als zijn hart bij Christus is, wij werden nooit geschapen om te doden, soldaten gaan de oorlog in en zijn getraind om niet volledig mens te zijn. Zij zijn gebroken, in menselijke robotten veranderd en getraind te geloven dat zij op de één of andere manier hun land verdedigen. Wanneer zij in feite doden, wanneer zij omringd zijn door pijn, dood en verschrikking en zij beginnen te begrijpen waar zij middenin zitten, dan worden zij door de waarachtige maatschappij die hen daarnaar toestuurde vermeden. Terwijl iedereen de "held" viert, wie viert de veteraan die niet kan slapen, eten of nauwelijks kan functioneren na de verschrikkingen waar hij/zij aan onderworpen werd?
Aan het menselijke ras wordt gevraagd om een persoonlijke beslissing te maken wie te dienen in deze tijd, er zijn slechts twee keuzes en op het hek te zitten is niet één van hen. De wereld veranderde een aantal jaren geleden energetisch, dit kan binnenin het menselijke ras gevoeld worden. GOD creëerde het menselijke ras en stuurde zijn zoon om aan het kruis te sterven voor de zonden die begaan waren door het menselijke ras en welke door het menselijke ras begaan zullen worden, het is het menselijke logische verstand die de lineaire tijd creëert. Alles bestaat in het NU moment wat het waarom is dat wij onophoudelijk gebombardeerd worden met afleidingen, om ons tegen te werken de kracht te accepteren die wij in CHRISTUS wandelen.
Om Christus te dienen is om terug te keren naar onze creatie, te begrijpen dat wij hier een menselijke levenservaring ervaren en dat wij onderwezen werden om dat af te wijzen wat wij in WAARHEID zijn. Wij zijn LIEFDE in WAARHEID, maar we moeten dit activeren, we moeten het worden, de enige weg om dit te activeren is om terug te keren naar de creatie, wat is om Christus te accepteren en om de genezing toe te staan die dan stroomt. Wij moeten onszelf toestaan van deze wereld te genezen, te begrijpen dat wij het kunnen veranderen, elk en iedereen van ons kan een verschil maken maar dit is niet afhankelijk van te verbinden met wie dan ook anders dan Christus. Het gaat niet over het naar de kerk toegaan en de ceremonie en religie te volgen, het is door Christus elke en iedere dag te leven.
Te zien dat wij op een planeet met 7 miljard andere menselijke wezens leven, menselijke wezens die net zoals ons persoonlijk liefde, voedsel en water nodig zijn. Terwijl de laatste twee nodig zijn door het menselijke voertuig is het LIEFDE dat mist van deze wereld. De externe wakende wereld heeft enige 7 miljard mensen en de meerderheid verhongert, zij verhongeren niet fysiek zij verhongeren spiritueel. Zonder binnenin hun Wezen veel hoop over te hebben, kan het menselijke ras niet doorgaan zoals het dat gedaan heeft en zoals de bijbelse profetie duidelijk verkondigt, zal dit zich in de volgende 2 lineaire jaren uitspelen.
De gevallenen mogen er stralend, gelukkig en in "Liefde en Licht" uitzien, maar zij hebben een doel welke het voeden is. Neem hun voedselbron weg van hen en de "Liefde en het Licht" laten diens ware kleuren zien. LIEFDE is de frequentie die hen af zal stoten, zij mogen in Liefde gecreëerd zijn maar zij kozen ervoor om GOD te trotseren en werden eruit gegooid.
De menselijke taal geeft zichzelf te allen tijde weg, velen filteren de taal die zij gebruiken eruit, maar het heeft een vibratie en deze vibratie kan niet verborgen worden. De gevallen engelen kunnen zich niet verbergen als je naar hun energie handtekening reikt. Ons wordt gevraagd om in GELOOF/VERTROUWEN te lopen en niet bij het aanzicht, om te onthechten van de glitter dat gepresenteerd wordt in de externe wakende wereld en om in GELOOF/VERTROUWEN te lopen, om WAARHEID te VOELEN en om het standpunt te maken dat waar wij iets anders dan WAARHEID vinden wij ervan onthechten en waar wij ertoe tot in staat zijn wij het repareren door in Christus actie te ondernemen.
WAARHEID IS GEWOON, wij werden er binnenin gezaaid bij het geboren worden in deze menselijke gestalte. Het verblijft diep binnenin de hartruimte en is verwant aan de GPS voor de menselijke spirit. De menselijke spirit zal er altijd naar streven diens weg terug te vinden naar diens Schepper welke GOD is, maar GOD kan alleen bereikt worden via CHRISTUS. Ieder triggeren in relatie tot deze route, zijn de leringen die ernaar streven om dat zaad diep binnenin onze hartruimte tegen te werken van te ontkiemen, want het kan altijd alleen volledig in LIEFDE. Zonder dit zit het alleen maar te wachten om te ontkiemen.
Velen hebben de Nieuwe Aarde Beweging gedurende decennia bewandeld, velen raken steeds meer en meer gefrustreerd aangezien vele beloften binnenin deze Beweging gemaakt werden, en ieder jaar gaat voorbij en iedere belofte wordt vervangen met een "reden" en vervangen met wederom een volgende glinsterende belofte die velen beginnen ergens anders te zoeken. Dit is het moment waarop de gevallenen hun zet maken, het is binnenin hun interesses om zoveel als mogelijk is weg te houden van "ergens anders" te gaan zoeken. LIEFDE IS GEWOON en het stoomt vrijelijk vanuit onze Schepper. Jezus bewandelde de Aarde en zal de Aarde weer bewandelen, hij versloeg de dood eens, wanneer hij terugkeert zal de strijd zich uitspelen zoals in Openbaringen, de strijdlijnen worden nu getrokken. Het menselijke ras zit verstrikt in een strijd die niet van hun maaksel is maar hen wordt geleerd om de consequenties te accepteren.
Veiligheid wordt in Christus gevonden, verlossing wordt in Christus gevonden en nieuw leven wordt alleen in Christus gevonden. De keuze van waar jij je focus op plaats is jouw persoonlijke keuze, sta religie, oordeel en illusie jou niet toe je tegen te houden van dat wat jouw geboorterecht is, want je geboorterecht is Vrede, Liefde, Vreugde, Harmonie en WAARHEID. Dit kan alleen via Christus geaccepteerd worden, want alleen Christus kan dit aan ons teruggeven. Het werd van ons afgenomen toen Eva bedot werd in de eerste tuin, het menselijke ras werd sindsdien bedot. Het is onze keuze of we doorgaan met de illusie of we verkondigen genoeg en claimen onze soevereiniteit terug.
2 Korintiërs 5:7 "We leven in VERTROUWEN op God, wat komen gaat is nog niet zichtbaar".
Kx

Vertaling: Cobie de Haan - http://www.denkmetjehart.blogspot.nl/
copyright Karen Dover, all rights reserved.
Article may be reproduced in its entirety if author and authors website is clearly stated and article remains intact. No permission is granted to change the format of this article which is written and must remain free to access at all times.

Geen opmerkingen:

Een reactie plaatsen