woensdag, mei 06, 2015

Karen Dover - 30 april & 1 Mei'15 - Angst vs LIEFDE in WAARHEID & De Fundamentele "Patronen" in de Menselijke Levenservaring Begrijpen


 Karen Dover
Angst vs LIEFDE in WAARHEID
30 April 2015
Terwijl de externe wakende werkelijkheid volledig begint te ontbinden van de sjablonen die op hun plaats gezet waren om de oude 3D Aarde gecreëerde constructie te beschermen, zullen dan de sluiers beginnen te ontbinden tussen wat wij gewaarworden en in feite fysiek zien met onze blote menselijke ogen en wat de gehele tijd aan ons gepresenteerd werd maar wat eruit gefilterd werd door de leringen die ons eenvoudig leerden om de andere kant op te kijken.
Voor velen in deze tijd triggert het verwijderen van de sluiers de angst die BINNENIN elk menselijk voertuig verblijft. Het is niet dat wij zozeer in een werkelijkheid van angst lopen aangezien onze angst de wakende werkelijkheid creëert waardoorheen wij lopen; en er IS een verschil tussen de twee.
Voor diegenen die doorheen de sociale netwerken posten vallen de sluiers en het moet herinnerd worden dat niet allen zijn wie zij verkondigen te zijn. Ik heb in mijn eerdere post de gevallen engelen aangehaald en de gevallen engelen werken om in te prenten en ons ervan te overtuigen om vast te blijven houden aan de geloofsystemen die de matrix besturen. Want zij hebben de illusie gecreëerd maar het menselijke ras voedt de genoemde illusie, iedere reactie van angst die ervaren wordt is voedsel voor de oude 3D Aarde gecreëerde constructie. Wij hoeven alleen maar slechts nu naar buiten de wereld te kijken om te zien hoe deze angst getriggerd en uitgespeeld wordt. De externe wakende werkelijkheid die op dit moment gepresenteerd wordt heeft ALTIJD bestaan, de sluiers die op deze werkelijkheid geplaatst waren verborgen dit voor onze blote menselijke ogen.
Iedere angst en geassocieerd geloof dat diep binnenin een menselijk voertuig vastgehouden wordt kan getriggerd worden om de genoemde matrix te voeden. Alleen door het geloofsysteem en de angst frequentie te ontbinden kan dit triggeren omzeild worden. Velen geloven dat het menselijke ras te informeren over de gruweldaden die uitgevoerd worden op deze planeet op de één of andere manier hen wakker maakt, wanneer in WAARHEID het nochtans de ware frequentie triggert waar het voor ontworpen was.  

Het tegengif, zo je wilt, voor angst is de LIEFDE welke IS en deze frequentie stroomt vanuit de BRON, dit is de frequentie waar GOD het volledige Universum mee creëerde. Diegenen die de matrix besturen, bij gebrek aan een betere menselijke zinsnede, hebben eenvoudig een energiebron nodig. Alles dat bestaat buiten de natuurlijke creatie van het genoemde Universum vereist een krachtbron, aangezien het de natuurlijke wetten van het Universum breekt, welke zijn; vrede, harmonie, Liefde, vreugde en WAARHEID. Er zijn ook persoonlijke WAARHEDEN, er zijn geen verschillende WAARHEDEN. WAARHEID IS GEWOON. Onze gewaarwording van de genoemde WAARHEID kan en zal veranderen als wij de lagen van de frequentie afschillen.
Het moet opgemerkt worden dat ongeacht hoeveel wij ook wensen te geloven dat iets WAARHEID is als het dat niet is, het dan niet kan manifesteren in een fysieke "solide" gedaante en er niet mee gewisselwerkt kan worden. Iets dergelijks is de vereiste van de nieuwe Aarde frequentie werkelijkheden. De Nieuwe Aarde frequentie werkelijkheid is een terugkeer naar de "onschuld", naar GODS goddelijke creatie en het bestaat voorbij de genoemde matrix. Wij hoeven niet de goddelijke creatie te creëren, wij moeten eenvoudig in/naar GELOOF en VERTROUWEN van het proces verhuizen dat nu vol onderweg is en waarin de matrix op NATUURLIJKE WIJZE zal ontbinden terwijl het menselijke ras uit de angst frequentie gaat en teruggaat in/naar de staat van goedgunstigheid wat de LIEFDE welke IS is.
Velen zullen proberen om de matrix op diens plaats te houden, dit is verwant aan het lopen met een steen in je schoen, na een poosje zal je op een manier beginnen te lopen dat de steen in de schoen accommodeert, in gewone termen; je raakt gewend aan de hinder. Dus zijn we als een ras gewend geraakt aan de manier waarop de matrix ervoor zorgt onze menselijke levens te leven. Wij als een ras raakten gewend aan de pijn die betrokken is bij het proberen een menselijk leven op deze planeet te leven, maar dit betekent niet dat de pijn WAARHEID is, het betekent eenvoudig dat wij ons aangepast hebben aan de beperkingen die op ons geplaatst werden.
Dus in deze tijd zullen velen in de persoonlijke menselijke levenservaring zichzelf gewaarworden geconfronteerd te worden met een WAARHEID waar zij niet omheen kunnen lopen, dat zij dat niet langer kunnen accepteren en dat zij het los moeten laten. Proberen vast te houden aan het geloof is zoals het vasthouden van een hete kool, het zal emotionele pijn veroorzaken, en het is het geloof dat de pijn veroorzaakt niet de WAARHEID, want WAARHEID IS GEWOON, de genezing is voorbij het geloofsysteem. Het moet ook opgemerkt worden dat een fundamenteel geloofsysteem (dit is het persoonlijke geloof over je menselijke leven waar jij je bestaan rondom opgebouwd hebt) zal proberen je ervan te overtuigen om je eraan vast te houden. Het bewijs, zo je wilt, hiervan is de oncontroleerbare drang om te bewijzen dat het geloof correct is. Het menselijke logische verstand zal alle scenario's bedenken dat het kan in een poging om te laten zien dat het geloof "gevalideerd" wordt. De emotionele intensiteit hiervan mag overweldigen zijn en dit laat wederom zien dat het geloof geen WAARHEID is.
WAARHEID hoeft niet verdedigd of uitgelegd wordt, het IS GEWOON. Er is een kalmte, een gemak en gratie wanneer WAARHEID duidelijk is. Iedere andere emotionele reactie is een trigger. Onze natuurlijke staat van Zijn is gemak en gratie, ons werd eenvoudig onderwezen te accepteren dat het anders dan dit is. Met het geloofsysteem dat "bewijs" verstrekt in de externe wakende levenservaring.
Er zou geen oorlog of ziekte of doding kunnen zijn op deze planeet als het niet al BINNENIN de energie handtekening was van het menselijke ras, want alles buiten ons is niets anders dan een reflectie van wat er binnenin ons lopende is. Wij als een ras werden onderwezen om eeuwig met onszelf in oorlog te zijn, dit wordt gereflecteerd in de externe wakende werkelijkheid op wereldniveau, maar alles kan teruggespoord worden naar het geloofsysteem op het cellulaire niveau. Wij kunnen niet leven en vrede ervaren totdat we binnenwaarts MET ONSZELF vrede gemaakt hebben. Velen proberen in vrede te leven met diegenen rondom hen heen terwijl zij binnenwaarts met zichzelf een oorlog lopende hebben.
Dit is verborgen in de geloofsystemen die in families onderwezen worden en generationeel doorgegeven worden. Het is in maatschappelijke geloofsystemen die de volgende "laag" zijn van de persoonlijke familie geloofsystemen en aldus werd de matrix gebouwd. Voor allen die proberen om de externe matrix rasters af te breken, zou ik aan jullie willen vragen om na te trekken dat je geen PERSOONLIJKE matrix rasters lopende hebt, het triggeren kan alleen en altijd gebeuren met de PERSOONLIJKE matrix rasters, dit wordt dan ondersteund door de externe wereldniveau rasters. Om uit de matrix vandaan te lopen moet elk individueel menselijk voertuig uit de PERSOONLIJKE rasters stappen die gecreëerd worden door de geloofsystemen die aan ons als menselijke wezens onderwezen werden.
Alles in de externe wakende werkelijkheid is een reflectie van de persoonlijke energetische constructie die op het cellulaire niveau vastgehouden wordt. Het mag verleidelijk zijn te proberen de wereld te veranderen door te wisselwerken met de externe werkelijkheid en te proberen om verandering te "forceren", maar verandering kan alleen en altijd gemanifesteerd worden door de persoonlijke veranderingen toe te staan te stromen en door de hogere dimensionale frequenties toe te staan om de persoonlijke blokkades op te ruimen die gecreëerd werden door binnenin de oude 3D Aarde gecreëerde constructie te leven.
We naderen de "waarnemingshorizon" in relatie met de matrix en diens voedende patronen. Het niveau van angst op een externe wakende werkelijkheid is de reflectie van wat er PERSOONLIJK losgelaten wordt door iets van 7 miljard menselijke voertuigen op deze planeet. Als wij geloven dat de wereld nu chaotisch is, dan hebben we nog niets gezien, het bouwt alleen in kracht op om de "waarnemingshorizon" te bereiken en eraan voorbij te gaan.
LIEFDE is het antwoord, ongeacht de vraag - deze LIEFDE is de frequentie van GOD en is beschikbaar voor allen die in/naar de menselijke gestalte geïncarneerd zijn. De verbinding om dit in onze levens te activeren is onze verbinding met/aan CHRISTUS en om het woord van GOD via Christus te accepteren. Dit is onafhankelijk van wat voor religie dan ook, hetgeen slechts een sluier is geplaatst tussen ons en GOD die ons creëerde vanuit de LIEFDE welke IS. Velen geloven dat zij eenvoudig vast hoeven te houden en dat op de één of andere manier de dingen beter zullen worden en de Nieuwe Aarde gewoonweg plotseling tevoorschijn zal komen, dit is geen WAARHEID. De Nieuwe Aarde heeft altijd bestaan voorbij de matrix, om de Nieuwe Aarde frequentie werkelijkheid te accepteren en te begrijpen waar wij in gewandeld hebben, moeten wij ons verbinden met GOD en accepteren dat wij nooit bedoeld waren om dit alles zelf te doen. Het menselijke ras zijn de kinderen van GOD, we kunnen niet verder gaan totdat wij ons verenigen met GOD en Zijn frequentie toestaan door ons heen te gutsen en om de frequenties te ontbinden die ernaar gestreefd hebben om ons blind en zonder een thuis te houden.
WAARHEID IS GEWOON en ALLEN ZIJN GEWOON. De beslissing is een persoonlijke beslissing, eentje die vereist is om de manifestatie van de WAARHEID alleen in de externe wakende levenservaring toe te staan. Totdat wij onze verbinding met Christus accepteren, staan wij open voor de illusie en open voor de misleiding die onze menselijke ogen op een dagelijkse basis aan ons verstrekken. Met een actieve verbinding met Christus verkondigen wij duidelijk aan het spirituele rijk dat wij onze keuze gemaakt hebben en dat wij ons geboorterecht claimen welke harmonie, vrede, vreugde, Liefde en WAARHEID IS. Wij moeten ons geboorterecht claimen, en totdat wij het via Christus claimen hebben wij niet onze spirituele grenzen ingesteld en ZULLEN de gevallen engelen spelen. Zelfs wanneer wij deze grenzen plaatsen, zullen de gevallenen proberen te spelen om onze toewijding aan de WAARHEID te "testen".
Velen zijn blind voor de spirituele oorlogsvoering die gedurende een eeuwigheid gaande is en het is niet verrassend. Deze spirituele oorlog begon voorafgaand aan de creatie van het menselijke ras, en het menselijke ras werd hierin getrokken toen zij gecreëerd waren en hebben sindsdien de prijs hiervoor betaald. Het is ons geboorterecht als GODS kinderen om onze erfenis terug te claimen, hetgeen de HEMEL OP AARDE is. Alleen wij kunnen dit doen en wij kunnen dit alleen van persoon tot persoon doen.
In deze tijd wordt aan ons gevraagd om in WAARHEID te staan en te begrijpen dat wij deze oorlog niet creëerden, daarom hebben wij geen verantwoordelijkheid ermee te wisselwerken in onze persoonlijke levenservaringen. Wij vechten deze oorlog niet persoonlijk op het menselijke niveau, we treden slechts terug in/naar GODS omhelzing en Hij zal dit voor ons uitvechten. De legioenen van engelen die uitstromen op deze planeet werken VOOR GOD, zij nemen hun plaatsen in om in dienstverlening te zijn aan en voor GODS kinderen want wij lopen niet alleen, wij hebben nooit alleen gelopen, ons werd simpel onderwezen dat wij dat deden.
"LIEFDE is het antwoord, ongeacht de vraag."
Kx
*****
Karen Dover
De Fundamentele "Patronen" in de Menselijke Levenservaring Begrijpen
1 Mei 2015
Het menselijke logische verstand werd vanaf het moment van geboorte onderwezen om de patronen te "vinden" die er rondom heen bestaan. Wij werden in onze menselijke gestalte onderwezen dat het Universum gecreëerd is vanuit patronen en dat de gehele natuur vanuit de genoemde patronen gecreëerd werd. Wat niet onderwezen werd is dat de patronen die aan ons in onze menselijke gestalte onderwezen werden de regels van de natuurlijke creatie BREKEN wat het bredere wakende Universum is.
Aan ons werden patronen onderwezen vanaf het moment dat wij onze eerste ademteug namen, deze patronen dekken elk deel van de menselijke levenservaring. Onze menselijke logische verstand zal beginnen te overschrijven hoe wij ons VOELEN gebaseerd op de structuur van deze patronen, hoe vaak wanneer geconfronteerd met het hart of het hoofd kiezen wij het "hoofd". Wij doen dit omdat wij onze menselijke logische verstand toestaan vast te kleven aan de patronen die rondom ons heen bestaan. ALLE patronen binnenin de oude 3D Aarde gecreëerde constructie zijn onjuist, zij werden gecreëerd om de constructie welke de oude 3D Aarde gecreëerde constructie is te handhaven en dit breekt de natuurlijk wetten van het Universum, en de genoemde patronen werken tegen het natuurlijke stromen van de energetische patronen.
Ik verkondig voor geen enkel moment dat er geen patronen zijn in het Universum, ja zij zijn er maar aan ons werd in onze menselijke gestalte onderwezen om ons te onderwerpen aan de patronen die ondersteund worden in familie, cultuur en de bredere maatschappij. Onze menselijke logische verstand neemt de patronen die het detecteert vanuit onze "vroegere" ervaringen en legt hen op de creatie van onze "toekomst". We proberen het patroon te volgen dat zich aan het ontvouwen is doorheen de menselijke levenservaring, en iedere afwijking van de sterkere patronen zullen erop toezien dat wij onbewust onze koers "corrigeren". Dit ziet erop toe dat wij ons zelf saboteren in een poging om in de patroonvorming te blijven welke ons geleerd werd onze "zekerheid" te zijn.
Het zelf toezicht houden ontkiemt tot leven binnenin deze patronen wanneer diegenen in onze externe wakende levenservaring proberen uit de rollen te stappen die ons patroon nastreeft te onderwijzen waar zij binnenin moeten blijven. Velen van jullie mogen in staat zijn dit te valideren door de acties van nabije vrienden en familie wanneer jullie proberen jullie externe wakende levenservaring te veranderen. Gedrag waar je niet mee gewisselwerkt zou hebben, probeert een krachtige emotionele reactie te ontsteken van diegenen rondom jou heen. Dit is het triggeren van het patroon dat diep lopende is binnenin hun cellulaire structuur. De behoefte en vereiste om dezen in onze wakende leven te hebben in een uitgesproken rol, wordt bestuurd door het patroon dat werkzaam is. Dit patroon zit in een fundamenteel cellulair niveau en wordt vaak niet gezien.
Aangezien de energieën begonnen zijn te verhogen en meer van de LIEFDE welke IS frequentie dwars over de planeet heen gutst, dan worden deze cellulaire patronen getriggerd voor loslating. Als de patronen losgelaten worden triggert dit het menselijke logische verstand. Velen van jullie in deze tijd mogen zitten en niet in staat zijn om te visualiseren hoe de menselijke levenservaring kan ontvouwen wat verschuldigd is aan het menselijke logische verstand dat probeert om te onderwijzen dat het geen patroon om te volgen heeft en dat daarom het leven niet mogelijk is. Dit is een truc van het menselijke logische verstand en houdt velen in frustratie. De standaard actie is vaak te proberen om een patroon te creëren in een poging om die mate van "veiligheid" binnenin te voelen, maar dit wordt niet ondersteund in de Nieuwe Aarde frequentie werkelijkheden, want de onderwezen patronen aan het menselijke ras zijn zelfbeperkend en indammend.  
Als we ouder worden winnen de patronen aan kracht, wat het waarom is, terwijl we ouder worden, dat het meer uitdagend wordt om "nieuwe dingen" te proberen en ons aan "nieuwe" routines te houden, de diepte van de cellulaire patroonvorming wint aan kracht, dit ziet erop toe dat wij in de oude "karmische" tijdlijnen een levenservaring uitspelen waarvan we verkondigd mogen hebben dat we dat nooit zullen doen. Het ziet erop toe dat wij familie patronen herhalen, wij zien scheidingspatronen, huwelijkspatronen, kind dragende patronen, zich allemaal uitspelen. De kansen zijn dat als jouw moeder jou het leven op een jonge leeftijd schonk, dat je dan kinderen op een jonge leeftijd krijgt. Het PATROON dicteert de levenservaring aangezien het menselijke logische verstand het onbewuste patroon als een sjabloon gebruikt. Het zal ernaar streven om iedere ervaring eruit te filteren dat buiten het patroon is dat lopende is.
In deze tijd worden wij getriggerd om de patronen te zien en te elimineren. Het in/naar de uitgebreidheid verhuizen kan alleen plaatsvinden en wonderen kunnen alleen ervaren worden wanneer wij het stevige houvast dat deze patronen op de menselijke levenservaring hebben loslaten. Een bijproduct van een ontbindend patroon is niet in staat te zijn te voelen en te zien waar mensen in onze externe wakende leven "inpassen" aangaande de menselijke levenservaring. Het leven is een ERVARING en ons werd eenvoudig onderwezen om de genoemde ervaring te controleren. Dit is geen WAARHEID en wordt op geen enkel niveau ondersteund.
Terwijl het menselijke ras nu begint deze patronen los te laten kan dan de externe wakende levenservaring ook uitbreiden. Het is niet mogelijk te leven in een breedvoerige menselijke "maatschappij" wanneer deze patronen in werking zijn, want er kan dan niet in/naar de uitgebreidheid verhuisd worden. De patronen zullen altijd werken om zichzelf opnieuw te corrigeren en dit het menselijke gedrag verschuiven en dan weer terug verschuiven, zelfsabotage komt steeds weer opnieuw tevoorschijn.
Aan ons wordt gevraagd ons over te geven aan deze loslating (van de controle), want het mag inderdaad emotioneel zeer triggerend zijn. Aan ons wordt gevraagd te begrijpen dat wij niet verloren zijn, en dat het menselijke logische verstand aan het proberen is diens autoriteit te hervestigen over iets dat een NATUURLIJK stromen van energie is en wat alleen vereist om naar verwezen te worden door het menselijke logische verstand, en NIET ervan te creëren. Als wij het ontbinden van de patronen toestaan zijn wij in staat om onze emoties en onze hartruimte duidelijker te VOELEN. Het roer voor onze boot op de oceaan van de menselijke levenservaring is altijd onze HART ruimte, want alleen ons hart KENT en begrijpt WAARHEID. Onze menselijke logische verstand werd onderwezen om het NATUURLIJKE stromen en uitgebreidheid van dit onze menselijke levenservaring in WAARHEID te overschrijven. De "oorlog" die velen binnenin niet kunnen zien is tussen het hart en het hoofd en dit wordt nu teniet gedaan met de ontbinding van alles dat geen WAARHEID is, met het oog op het feit dat die WAARHEID stevig kan verankeren en het menselijke ras diens wakende levenservaring op alleen WAARHEID op kan bouwen.
"LIEFDE is het antwoord, ongeacht de vraag".
Kx

Vertaling: Cobie de Haan - http://www.denkmetjehart.blogspot.nl/
copyright Karen Dover, all rights reserved.
Article may be reproduced in its entirety if author and authors website is clearly stated and article remains intact. No permission is granted to change the format of this article which is written and must remain free to access at all times.

Geen opmerkingen:

Een reactie plaatsen