maandag, mei 04, 2015

Karen Dover - 22&24 April.15 - Het Kruis aan Christus Overdragen & Emotionele Triggers en "Ontsnapping" Routes


 Karen Dover
Het Kruis aan Christus Overdragen
22 April 2015
Velen van jullie die deze blog lezen weten dat mijn wandeling in de oude 3D Aarde gecreëerde constructie op vele manier een wandeling in verdriet geweest is. Het is vandaag 33 jaar geleden dat mijn vader uit mijn leven vandaan genomen werd. Ieder jaar op de dagen die leiden naar vandaag kon ik de verschuiving in de energieën voelen, het gewicht dat op mijn neer begint te dalen. Dit heeft ernaar geleid om op verschillende manieren mezelf terug te houden en te onthechten van mijn leven. Mijn vader stierf vijf dagen voorafgaand aan mijn 14de verjaardag, hij kwam om het leven bij een auto ongeluk op zijn weg naar huis vanuit het werk.
Zoals velen van jullie de afgelopen paar dagen op mijn blog gelezen hebben, heb ik geblogd over de noodzaak voor ons in onze menselijke gestalte, om de pijn en het verdriet te overhandigen waarnaar de oude 3D Aarde gecreëerde constructie streefde om ons te leren het persoonlijk binnenin onze hartruimte te dragen. Ik wil in deze blog een droom delen die ik de afgelopen nacht had, om te laten zien hoe GOD werkt om ons datgene te helpen zien wat op ons drukt en waar wij vaak omheen werken, wij leren pijn en verdriet te besturen door er terzijde van te treden.
In mijn droom zat ik in een kantoor in een gebouw aan een straat welke genoemd wordt, Bridge Street (dit bestaat in de stad waarin ik opgroeide). Ik zat daar en type heel veel brieven, ik herinner me niet aan wie de brieven geadresseerd waren maar zij waren allemaal door mijn vader ondertekend. Er waren overvloedig veel brieven en ik stopte hen allemaal in een tas zodat ik hen naar het postkantoor kon brengen om hen te versturen. Bridge Street is op een helling langs de rivier, en toen ik het kantoor in de droom verliet moest ik toen heuvel opwaarts lopen naar de bovenzijde van de straat. Terwijl ik naar buiten naar de straat op liep veranderde dat wat ik aanhad, ik was van top tot teen in het zwart gekleed en de tas aan mijn schouder werd plotseling zeer zwaar. Ik werd zo zwaar dat ik me niet kon bewegen, ik zat letterlijk vast geworteld aan de plek. Dus zette ik de tas op de grond en keek erin me afvragend wat het zo zwaar maakte. Dus ik keek in de tas en haalde er een adresboek uit, die zo zwaar was dat het als een baksteen aanvoelde. Met dit in de tas plus de post voor al die mensen kon ik gewoonweg geen andere stap voorwaarts nemen.
De droom bleef bij mij toe ik ontwaakte en ik begreep de boodschap volledig. We gebruiken ons verdriet en onze pijn vaak als onze "reden' voor geen beweging toe te staan in onze wakende levens. Ons wordt door de oude 3D Aarde gecreëerde constructie geleerd om de pijn en het verdriet diep in onze harten te begraven, "uit angst dat we het vergeten". We hebben dan ieder jaar tot doel om aan het verdriet een extra hangslot aan de deur van de kamer van het verdriet toe te voegen. Als de herinneringen naar boven komen voelen wij het verdriet en de pijn opstijgen en dus werken we er weer aan om onszelf ervan te distantiëren. Ons wordt door de oude 3D Aarde gecreëerde constructie onderwezen dat dit verdriet nooit zal genezen en dus beginnen wij onze levens te leven, ons vaak wederom niet realiserend, dat wij onze levenservaring indammen door een "niet verder dan hier" gebied te creëren binnenin onze hartruimte.

Dit is ons "kruis" dat wij dragen en het is geen WAARHEID voor ons om onderwezen te worden dat wij dit kruis alleen en gedurende onze volledige levens moeten dragen. LIEFDE is de hoogste frequentie in het volledige Universum, het is door LIEFDE dat GOD het Universum, de wereld en het menselijke ras creëerde. Het is door LIEFDE dat GOD Zijn enige zoon stuurde om aan het kruis VOOR ONS te sterven. Christus stierf voor ons zodat wij niet langer ons eigen kruis hoefden te dragen. Hij stierf voor ons zodat wij niet langer de pijn en de zonden van de wereld diep binnenin ons Wezen hoefden te dragen. Vaak zal religie ons leren dat wij in opoffering moeten zijn, dat wij hier zijn om pijn en verdriet te ervaren, dat het deel uitmaakt van de "levenservaring". Terwijl ik niet verkondig dat het mogelijk is om een leven te leven zonder pijn en verdriet te ervaren, het te ervaren is nochtans een deel van het proces.  
33 jaar geleden vroeg ik onze plaatselijke dominee waarom GOD mijn vader opgehaald had. Ik was kwaad en verward en overstuur en de dominee van onze plaatselijke kerk kon mij geen antwoord geven. Hij sprak in raadselen tegen mij, citeerde de bijbel dat wederom in zijn interpretatie zinspeelde op dit zijnde een onderdeel van het menselijke leven. Op geen enkel punt liet hij mij een punt zien in de richting van hoe ik troost kon vinden van GOD in het proces. Dus keerde ik mijn rug naar de kerk en religie. Ik wandelde toen in diepe pijn gedurende de volgende 33 jaren, en leerde om mezelf te verwijderen van de pijn en leerde om een diep gedeelte van mijn hartruimte af te sluiten. Tot aan dit jaar, totdat ik arriveerde waar ik nu ben.
Wederom vroeg ik GOD om me met de pijn te helpen, maar deze keer vroeg ik het RECHTSTREEKS aan GOD, ik vroeg Christus om me te helpen genezen en me te laten zien hoe de pijn los te laten. Door uiteenlopende boodschappen, tekens en symbolen en de woorden van een plaatselijke pastoor (indirect) vond ik mijn antwoord. Vandaag erken ik de pijn die ik 33 jaar geleden ervoer als een jonge tiener. Vandaag begrijp ik dat het kruis nooit voor mij om te dragen was en dat ik het aan Christus kan overhandigen. De last die op mijn hart gewogen heeft, dat erop toe gezien heeft dat ik geloofde dat ik niet beminnelijk ben, dat ik niet "goed genoeg" ben, dat ik iets "verkeerd" deed die dag, 33 jaar geleden, werd opgetild.
Ja het doet pijn maar het doet geen pijn op de manier dat ik het "verwachtte", de hemel is niet omlaag gevallen, er kwam geen enorme grote hand vanuit de hemel naar beneden, wat er gebeurde is een gevoel van droefheid voor alle jaren dat ik dit specifieke kruis droeg. Het heeft me geholpen de relaties te begrijpen die ik in mijn leven gehad heb en de pijn welke binnenin vele van hen gedragen is door diegenen die de relaties met mij delen/deelden. In het kort heeft het me een nieuwe opening gegeven, een deur is open gegaan waar ik geloofde dat er alleen maar een muur was. Het heeft me de boodschap laten zien dat GOD geprobeerd heeft om aan mij te af te leveren maar wat ik eruit bleef filteren, gelovend dat deze pijn nooit weg zou gaan en altijd mijn visie in bepaalde gebieden van mijn menselijke levenservaring wazig zou houden.
Voor wie van jullie dan ook die in een gelijksoortige plaats is vandaag, vraag ik zeer bescheiden/nederig om GOD RECHTSTREEKS te vragen om de pijn van je hart op te tillen, om je duidelijke signalen en symbolen en richting te geven aangaande hoe de pijn los te laten en genezing TOE TE STAAN in je hartruimte te beginnen. Verdriet/rouw is niet ons kruis om te dragen, we kunnen ervan genezen/herstellen door GOD toe te staan onze hartruimte binnen te komen en wij doen dit door ons te verbinden en door onze verbinding met Christus te activeren. Dit stelt ons in staat om de diepe kwetsuur en de pijn terug te transmuteren in/naar de LIEFDE welke IS, onze visie toe te staan op te helderen en onze levens toe te staan wederom uit te breiden. Om te begrijpen dat het onze emotionele reactie op de GEDACHTE van de ervaring van pijn is dat meer pijn veroorzaakt, om te staan in de LIEFDE welke IS en het genoemde verdriet toe te staan door ons heen te stromen en de pijn toe te staan om door en voorbij onze hartruimte te gaan, is om het verdriet toe te staan te genezen en de herinneringen terug te keren naar herinneringen van Liefde en niet van hartenpijn.
Tegen mijn vader verkondig ik duidelijk dat ik van je houd, ik mis je en ik weet dat je bij mij loopt omdat ik je nu kan voelen.
"LIEFDE is het antwoord, ongeacht de vraag."
Kx
*****
Karen Dover
Emotionele Triggers en "Ontsnapping" Routes
24 April 2015
Voor velen in deze tijd breiden de energieën aanzienlijk uit, een uitbreiding op een wakend bewust menselijke niveau dat voorafgegaan wordt door een "loslating". Voor velen is het "loslaten" de validatie van het loslaten van een wachtpatroon, dit mag gevoeld worden als een energiestroom of emotie welke leidt naar een bekwaamheid om plotseling dat te begrijpen wat uitgespeeld werd. De euforie dat dit vergezeld is een natuurlijk onderdeel van het proces en ik zou het woord "proces" willen onderstrepen, want het is geen gebeurtenis. ALLES is aan elkaar gelinkt en beïnvloed ALLES op ALLE momenten van alle momenten.
Heel vaak wanneer er een belangrijke loslating van frequentie en emotie is, is er wat omschreven kan worden als een "pauze" waar wij een enorme grote verschuiving kunnen voelen, maar onze menselijke ogen kunnen geen enkele van deze veranderingen zien die wij VOELEN. Dit is verschuldigd aan de manier waarop wij onze menselijke levenservaring construeren. Het spirituele rijk is waar alle veranderingen zich voordoen, het verschuiven en de loslating is van ENERGETISCHE patronen, deze patronen zijn de creatieve kracht geweest dat zich gemanifesteerd heeft in/naar de externe wakende werkelijkheid welke bevolkt wordt door mensen, plaatsen en gebeurtenissen. Als de energetische loslating uitgebreid is in/naar en voorbij aan, dan wordt de manifestatie van de externe wakende werkelijkheid ook beïnvloed.
Wij werden geboren in een constructie dat ons "ogenblikkelijk" leerde en dit ogenblikkelijk heeft zich rap versneld gedurende de laatste paar lineaire jaren. Wij sturen nu e-mails en verwachten een ogenblikkelijk antwoord, wij sturen tekst boodschappen in plaats van dat we mensen opbellen, al deze manieren van wisselwerken met het menselijke ras ziet erop toe dat wij proberen om "ogenblikkelijk" te verankeren. Dit is geen natuurlijke manier van Zijn, want ALLES IS GEWOON, ik heb herhaaldelijk geblogd over het verschil tussen een natuurlijk "stromen" en een menselijk wil "duw". De ene is in harmonie met de energie die op alle momenten rondom ons heen bestaat, de andere probeert om dit natuurlijke stromen te haasten en te duwen. Er is geen manier om een rivier te duwen en toch proberen velen dit standaard op alle momenten te doen.
De "ontsnapping" routes die aan ons onderwezen werd om te gebruiken zijn niet langer meer toegankelijk voor ons in onze menselijke gestalte. Deze zijn de gedragspatronen die ertoe dienen om de frequentie te verbergen die probeert zich uit te spelen. De frequenties en energetische patronen die wij gebruiken om onze levenservaring te creëren zijn op alle momenten aan het verschuiven en bewegen, het geVOEL kan zenuwslopend zijn specifiek als wij onszelf toegestaan hebben om standaard terug te vallen op alleen dat wat onze menselijke ogen kunnen zien. Velen houden niet van het GEVOEL van verwachting zonder precies te weten wat er op het punt staat om te gebeuren.
Het triggeren van diep vastgehouden emotionele gedragspatronen wordt in deze tijd getriggerd, met het oog op het feit dat wij hen los mogen laten. Ontdaan van de "ontsnapping" routes die wij gecreëerd hebben, om te vermijden te kijken naar en te accepteren dat de gedragspatronen binnenin ons bestaan, mogen wij diepe verontrusting en frustratie voelen. Velen in deze tijd zijn in patronen of lussen van gedrag die alleen maar meer chaos en verwarring lijken te dienen. Als jij je gedurende een paar momenten niet kunt settelen, als je 's nachts wakker ligt en niet in staat bent om te slapen, dan is er een patroon dat probeert om zichzelf te laten zien en ben jij aan het proberen om een "ontsnappings" route te vinden. Aangezien dit geen WAARHEID is wordt het niet in de Nieuwe Aarde frequentie werkelijkheden ondersteund.
Deze gedragspatronen werden vanaf de geboorte gecreëerd. Kleine kinderen leren via de lichaamstaal wat er rondom hen heen gaande is, het is geen WAARHEID om aan te nemen dat een kind die nog maar net aan het leren is te spreken geen idee heeft van het landschap waarin zij leven, lichaamstaal is de sleutel voor hun wereld in de eerste paar jaren van het leven. Velen worstelen nu met gedragspatronen die neergelegd werden in deze vormende jaren. Hoe velen van jullie kunnen stil zitten, en je oké voelen met het nemen van tijd voor jezelf? Hoe velen van jullie, wanneer gevoelens van intense kwaadheid of smart in jullie naar boven komen, moeten iets om te "doen" vinden? Het basispatroon werd in de eerste 7 jaren van onze menselijke levenservaring gecreëerd. Wij zijn doorgegaan op deze patronen te bouwen en zij werden in/naar de volwassenheid meegenomen. Wat ons triggert in diegenen rondom ons heen zijn de emoties waarvoor deze patronen gecreëerd werden om te verbergen.
In deze tijd worden kwaadheid, droefheid, verdriet en zelfwaarde gigantisch getriggerd. De oude 3D Aarde gecreëerde constructie promoot "Perfect" terwijl het ons ook leer dat het onbereikbaar is. Wij zijn in de menselijke gestalte, wij werden nooit ontworpen om perfect te zijn maar om te begrijpen dat als wij ons hart volgen en wij de LIEFDE welke IS toestaan door ons heen te stromen wij dan een leven op kunnen bouwen dat ons ondersteund. Ons werd binnenin de oude 3D Aarde gecreëerde constructie geleerd hoe een leven op te bouwen rondom pijn, dit is geen WAARHEID en wordt niet ondersteund. Om een leven van vrede, harmonie, WAARHEID en vreugde te leven moeten wij een fundering bouwen die dit ondersteund. Voor velen zal dit toezien op een desintegratie van de menselijke levenservaring, dit proces mag erop toezien dat de menselijke levenservaring terug gestript wordt naar de basis behoeften totdat de emotionele triggers losgelaten zijn en een nieuwe fundering gelegd is.
We zouden een nieuw huis niet bovenop een ruïne bouwen en toch is dat wat velen proberen om te doen, en aannemen dat de funderingen een reparatie of vervanging nodig zijn is aan te nemen dat de gedragspatronen die in onze levens werkzaam zijn WAARHEID zijn. "Aannemen" is een gereedschap van de oude 3D Aarde gecreëerde constructie, slechts omdat een volledige familie zich op een bepaalde manier gedraagt, betekent niet dat iedereen het leven op die manier leeft of dat het gedrag WAARHEID is, het betekent slechts dat een volledige familie een structuur ondersteund die gecreëerd werd.
Een sleutel om te verlichten waar een emotionele trigger vandaan komt is om de waarnemer te worden van onze eigen acties. Als wij getriggerd zijn en een behoefte voelen om te "oordelen", te "veranderen" of "vast te houden aan" aan een persoon of een situatie, is het omdat dit op een jonge leeftijd met ons gebeurd is. Niemand kan in oordeel van een ander persoon zitten, in de menselijke gestalte is dit niet onze rechtvaardiging, alleen GOD kan in WAARHEID oordelen. Velen zullen echter het gevoel hebben dat hun gehele levens "geoordeeld" werden. Dit is een gereedschap van de oude 3D Aarde gecreëerde constructie dat ernaar streeft om te ontkrachten door de emoties te triggeren die afgewezen werden door diegenen rondom ons heen.
Wij hebben geen toestemming van diegenen rondom ons heen nodig om onze eigen emoties te accepteren. Neem bijvoorbeeld een kind dat in een huishouding opgroeit waar kwaadheid niet getolereerd wordt, het genoemde kind zal leren om zichzelf te verwijderen van alle uitbarstingen van kwaadheid, maar de kwaadheid is een natuurlijke menselijke emotie, het zal nog steeds ervaren en opgeslagen worden maar het zal niet erkend worden, daarom zal het blijven en opbouwen totdat het erkend wordt. ALLE emoties worden gecreëerd om ervaren en erkend te worden, om een emotie te negeren is om een emotie te ontkennen. In dit voorbeeld zal het kind leren dat zij toestemming nodig zijn om zich kwaad te voelen en dit zal in/naar de volwassenheid meegenomen worden. In WAARHEID is er geen toestemming nodig, onze emoties behoren ons toe. Diegenen rondom ons heen mogen zich ongemakkelijk voelen met de emotie maar zij kunnen de emotie die wij VOELEN niet ontkennen. Velen zijn in ontkenning en niet in staat hun eigen emoties te valideren, niemand zal langs komen en toestemming aan ons geven om onze gevoelens te valideren want dit wordt niet ondersteund in de oude 3D Aarde gecreëerde constructie. Het wordt niet ondersteund omdat de oude 3D Aarde gecreëerde constructie deze niet gevalideerde emoties gebruikt om te manipuleren.
Al het adverteren streeft ernaar een emotionele reactie te triggeren, hoe meer emotie getriggerd wordt hoe meer de getriggerde persoon zichzelf zal toestaan om overgehaald te worden dat een product hen op de één of andere manier zal "helpen". Emotionele manipulatie kan alleen ooit getriggerd worden wanneer er niet gevalideerde emoties binnenin ons zijn. Anderen rondom ons heen kunnen alleen deze emoties triggeren en gedrag manipuleren als wij niet onze eigen emoties gevalideerd hebben.
In deze tijd wordt aan ons gevraagd om eenvoudig te valideren hoe wij ons VOELEN en te erkennen dat wij deze emoties lopende hebben. Wanneer de patronen eenmaal erkend zijn kunnen zij gezien worden. Geen enkele hoeveelheid aan producten, afleidingen of "ontsnappingsroutes" zullen een niet gevalideerde emotie verbergen, het zal ernaar streven om naar de oppervlakte te stijgen, in een altijd toenemende intensiteit totdat het erkend is. Dit mag simpel lijken en dat is het ook, dit is waarom velen de eenvoudigheid zullen afwijzen. Ons werd geleerd om emotionele gevangenissen te creëren en binnenin hen te overleven, want heel veel van deze gevangenissen mogen nu zeer verstikkend aanvoelen, maar de weg uit hen vandaan is door eenvoudig de emoties te accepteren en te valideren. Als de gevangenismuren beginnen af te brokkelen dan zal een nieuwe manier van leven en zijn/bestaan tevoorschijn beginnen te komen.
"LIEFDE is het antwoord, ongeacht de vraag" - aan ons wordt in deze tijd gevraagd om te accepteren dat LIEFDE voor ons beschikbaar is ongeacht wat wij geloven dat wij gedaan hebben of niet gedaan hebben in dit onze menselijke levenservaring. De keuze om een leven te leven dat ondersteund wordt, en gebaseerd is op LIEFDE wordt op alle momenten van alle momenten gepresenteerd, de oude 3D Aarde gecreëerde constructie zal ernaar streven ons te herinneren aan de emotionele pijn welke ons geleerd werd om op te slaan. Deze pijn loslaten en accepteren dat wij hier niet gekomen zijn om te lijden maar om een menselijke levenservaring te hebben is het beginpunt voor alle genezing. Een reis begint met één stap, de stap uit een emotionele gevangenis vandaan is om eenvoudig de emoties te accepteren die de gevangenis creëerde, vanuit dit ontvouwt al het andere zich in WAARHEID.
Kx

Vertaling: Cobie de Haan - http://www.denkmetjehart.blogspot.nl/
copyright Karen Dover, all rights reserved.
Article may be reproduced in its entirety if author and authors website is clearly stated and article remains intact. No permission is granted to change the format of this article which is written and must remain free to access at all times.

Geen opmerkingen:

Een reactie plaatsen