vrijdag, mei 08, 2015

Karen Dover - 2 & 5 Mei'15 - De Bouw "Blokkeringen" van het Leven & Engelachtige Ondersteuning bij de Overgang van de Planeet Aarde en Haar Mensen


 Karen Dover
De Bouw "Blokkeringen" van het Leven
2 Mei 2015
Als een ras heeft het menselijke ras generationeel uiteenlopende bouw "blokkeringen" doorgegeven. Wij leren de jongere generatie alles dat wij weten in het "geloof" dat zij een beter, meer uitgebreid leven kunnen opbouwen dan wij deden, maar wat in het open zicht verborgen is binnenin de menselijke taal zijn de "blokkeringen" die wij doorgeven. Hoe wij persoonlijk het leven bekijken wordt door onze kinderen ingepast. Onze kinderen kijken naar ons voor hoe te wisselwerken met de wereld en hoe jonger het kind hoe meer zij dit inzicht inpassen.
Bijvoorbeeld, een jong kind tussen de leeftijd van één en drie jaar zal diens ouders imiteren, gewoonlijk de moeder omdat de moeder traditiegetrouw meer tijd met haar kinderen doorbrengt, dit wordt door de maatschappij gedicteerd. Voor wie van jullie dan ook die dit blog lezen en die ervoor kiezen om terug aan het werk te gaan en geen "fulltime" moeder te zijn, jullie zullen je zonder enige twijfel de afwijzende blikken en de onuitgesproken woorden herinneren die deze beslissing omringden en oordeelden. Voor diegenen van jullie die de beslissing namen om een "fulltime" moeder te worden, jullie zouden de afwijzende blikken en onuitgesproken woorden ervaren hebben van diegenen die het tegenovergestelde kozen. Er zijn heel veel andere voorbeelden zoals dit in onze externe wakende wereld waar het er niet toe doet wat "standpunt" ingenomen is, want er lijkt altijd een tegenovergestelde te zijn dat eraan trekt.
Aldus is het met de bouw "blokkeringen". Velen zijn zo gefocust op het "juist" krijgen, gebaseerd op de geloofpatronen die aan hen generationeel doorgegeven werden, dat zij deze WAARHEID eruit filteren. Er is geen "juist" krijgen want ALLES IS GEWOON. Echter de emotionele manipulatie is er op alle niveaus en kan altijd alleen geactiveerd worden binnenin een menselijk wezen als het genoemde menselijke wezen onbewust is van de "blokkeringen" die aan hem/haar doorgegeven werden.
Patronen zijn generationeel, maatschappelijk en cultureel. Zij proberen ons te leren dat allen die onze menselijke levenservaring "delen" deze patronen gebruiken om een menselijk leven op deze planeet te leven. Nog belangrijker is dat zij ons proberen te leren dat zonder deze patronen wij op de één of andere manier niet kunnen bestaan of een leven op kunnen bouwen. De oude 3D Aarde gecreëerde constructie is een gecreëerde ruimte, het is gecreëerd vanuit de patronen die aan het menselijke ras onderwezen werden door diegenen die wisten dat het menselijke ras beïnvloed kon worden. De "misslag", zo je wilt, (de menselijke taal is indammend en dit is opzettelijk) is onze menselijkheid. Wat ons menselijk maakt is wat ons onderwezen werd af te wijzen. Het is niet mogelijk om volledig in de menselijke logica te leven, dit ziet erop toe dat wij onze levens met een passieve visie leven, wij lopen aan de zijde van de menselijke levenservaring, diep in gedachten en reflectief is het zoals te kijken naar een videospel, het geeft de impressie dat we er in feite in zitten, maar we zijn ervan afgescheiden.
Wij werden gecreëerd om te ERVAREN, om emoties door ons heen te hebben stromen en voor ons om alles te ervaren dat wij kunnen in dit onze menselijke gestalte. De oude 3D Aarde gecreëerde constructie heeft ons geleerd hoe onszelf van binnenuit af te scheiden. Op dit moment zijn velen angstig te leven, angstig om een 'verkeerde' beslissing te maken en toch zijn er in WAARHEID alleen ervaringen die wij kiezen en wij kiezen wel degelijk, een onbewuste keuze is nog steeds een keuze. Wat verborgen is, is dat wij VRIJ zijn om op ieder moment opnieuw te kiezen. Een genomen keuze en dan afgewezen staat toe voor een andere keuze om genomen te worden en zo verder.

De "blokkeringen" die nu naar boven komen om te bekijken zijn de "blokkeringen" die aan ons als een ras onderwezen werden dat wij die nodig zijn, dat het leven op deze planeet niet mogelijk zou zijn zonder aan deze "blokkeringen" vast te houden en aangezien dit geen WAARHEID is wordt het niet ondersteund. Heel veel mensen hebben mij de vraag gesteld, "Dus als ik dit loslaat, wat gebeurt er, Ik zal niets over hebben". Dit is niet mogelijk want "niets" bestaat niet, het menselijke logische verstand mag geen referentie hebben voor dat wat het weefsel is van het menselijke leven, maar dit doet niet teniet dat het weefsel van het menselijke leven de LIEFDE welke IS is.
Net zoals wij geen nieuw huis zouden bouwen op de overblijfselen van een oud huis, zouden we het opruimen en opnieuw beginnen, dus wordt aan ons gevraagd om weer opnieuw te beginnen, vanuit een fundering van de LIEFDE welke IS. Aangezien het menselijke logische verstand geen referentie heeft voor een EMOTIE en een ervaring van de genoemde emotie, dan zal het proberen ons te onderwijzen dat wij niets hebben, wanneer wij in WAARHEID alles hebben. We leven niet in een leegte, wij leven in een creatieve ruimte, hoe wij creëren is door de gereedschappen te gebruiken die aan ons gegeven en verstrekt werden. Voor velen binnenin het menselijke ras zijn deze uitsluitend bouw "blokkeringen" en de loslating van de "blokkeringen" is hoogst triggerend. De manier waarop wij door onze ouders onderwezen werden te leven is niet de enige manier om het leven op deze planeet te ervaren, maar aangezien onze families allemaal gelijkaardige patronen lopende hebben en wij onophoudelijk onderwezen worden via onze families te verwijzen, mogen wij deze illusie geloven.
Velen blijven waar zij zijn, in angst van de volgende beweging, duidelijk verkondigend dat zij een nieuwe levenservaring wensen die gebouwd is op WAARHEID en de LIEFDE welke IS, maar niet bereid zijn om wat dan ook op te geven totdat aan hen getoond wordt waar zij in/naar verhuizen. Dit is niet mogelijk want creatie is in het moment, de ervaring is in het moment en dit is NATUURLIJK. Wat ons geleerd werd binnenin de oude 3D Aarde gecreëerde constructie is hoe te overleven in een landschap dat DECONSTRUCTIEF is. Hoe meer wij op deze planeet leven, hoe meer bouw "blokkeringen" wij verzamelen. We mogen hen ietwat veranderen en dan naar de illusie vervallen dat wij onze kinderen iets anders leren aangaande wat wij ervoeren, maar dit is niet mogelijk aangezien wij verblind zijn door de genoemde bouw "blokkeringen".
Op dit moment in de tijd verhuist het volledige menselijke ras in/naar de uitgebreidheid. De paniek en de chaos in de externe wakende werkelijkheid is slechts een reflectie van de innerlijke chaos dat binnenin een ieder van de 7 miljard menselijke voertuigen woedt, die zich ofwel vasthouden aan de genoemde bouw "blokkeringen" of deze loslaten. Groei gebeurt voorbij onze comfort zones en de angst die binnenin ons naar boven komt als wij in/naar groei verhuizen zijn eenvoudig de resonante frequenties die elkaar afstoten. Voor diegenen die ervoor kiezen om te proberen om de frequentie te verankeren die zij gebruikt hebben om de menselijke levenservaring op te bouwen zal dit in meer chaos resulteren, er is geen ondersteuning voor deze frequentie want het is geen WAARHEID.
Ik kan niet genoeg de behoefte onderstrepen om te beseffen dat slechts omdat iets "bestaan" heeft gedurende een lange tijd en geaccepteerd werd door een groot gedeelte van het menselijke ras, dat "iets" geen WAARHEID maakt. De volledige menselijke levenservaring werd kort na de creatie gecompromitteerd. We hebben ons eenvoudig aan dit compromitteren aangepast, dit is geen WAARHEID en we verhuizen nu in/naar de creatie van de WAARHEID en plaatsen WAARHEID als de fundering van de menselijke levenservaring.
Aangezien dit een evolutionair proces is, en ik bedoel hiermee dat het onze uitbreiding is in/naar de bredere menselijke levenservaring, is het verwant aan een gigantisch experiment waar wij de vrije wil uit kunnen oefenen, maar onze vrije wil wordt ALTIJD door WAARHEID vervangen. Dit is waar velen omheen proberen te lopen, de menselijke wil is slechts een fractie van de equatie. Wij hebben vrije wil, alle gevoelhebbende wezens hebben vrije wil maar de vrije wil en de WAARHEID zijn twee verschillende opties welke bij tijden met elkaar overhoop liggen.
De gevallen engelen, toen zij uit de hemel gegooid werden, oefenden de vrije wil uit. Zij werden gecreëerd om vrije wil te hebben en zij kozen hun recht om tegen Gods wil in te gaan. Zij hebben het menselijke ras geleerd om hetzelfde te doen, hen lerend te geloven dat gewoon stevig vast te blijven houden en de menselijke wil op de menselijke levenservaring te forceren de manier is om in "controle" te zijn. Dit ziet toe op een levenservaring die stressvol, verontrustend, gespannen en altijd met een gevoel is dat op de één of andere manier wij stroomopwaarts zwemmen.
Er is een natuurlijke eb en vloed van de energie in het bredere wakende Universum. Het is het ontwerp en weefsel van het Universum, welke gebonden is door de LIEFDE welke IS. Het is LIEFDE dat de lijm is voor het Universum en aan ons wordt gevraagd om ons NATUURLIJKE patroon, wat een onderdeel van dit ontwerp is, toe te staan aan ons getoond te worden. Dit zit voorbij de menselijke wil en het menselijke begrip. Een deel van de schoonheid van het zijn in de menselijke gestalte is de uitbreiding van de menselijke levenservaring, de momenten waar wij de LIEFDE welke IS ervaren door waar wij mee gepresenteerd worden. Of dit nu een ander menselijk wezen is, een zonsondergang, een dier of de één of andere ervaren, wij hoeven deze gebeurtenissen niet te "controleren, aan ons wordt gevraag hen eenvoudig toe te staan om onze menselijke levenservaring binnen te komen.
De muren die het menselijke ras indammen, werden daar niet geplaatst door wie anders dan ook dan ons, het menselijke ras. Ons werd geleerd om hen op hun plaats te zetten en hen door te geven doorheen de generaties. Er is veel onjuiste informatie dat in de externe wakende wereld geplaatst wordt in deze tijd dat ernaar zou streven om de illusie te geven dat het volledige menselijke ras het einde van diens bestaan nadert. De illusie is dat dit bestaan immer WAARHEID was.
Ons wordt de weg terug naar huis getoond, ons wordt gevraagd in de LIEFDE welke IS te lopen en om onszelf toe te staan te bouwen met gebruikmaking van WAARHEID alleen. Bij tijden zal dit zeer ongemakkelijk aanvoelen want ons werd nooit eerder toegestaan om dat te zien wat WAARHEID is op de niveaus dat het in deze tijd getoond wordt. De menselijke vrije wil is om WAARHEID ofwel te accepteren of af te wijzen, dit is persoonlijk voor ieder levend menselijk voertuig. Eén pad zal je het wonder laten zien dat de menselijke levenservaring is, het andere pad zal de keuze laten zien van veel frustratie en verdere indamming aangezien het geloof dat getriggerd wordt is dat wij op onszelf staan en dat wij ons leven moeten forceren om te zijn zoals het is.  
Gemak en gratie/goedgunstigheid zijn de gereedschappen van de Nieuwe Aarde frequentie werkelijkheden. Dit is een WAARHEID die altijd alleen ervaren kan worden als zij vertaald worden als emoties, het menselijke logische verstand werd niet gecreëerd om emotie te ervaren, dit is het domein van de hartruimte welke op een laag pitje gezet wordt wanneer het menselijke logische verstand toegestaan wordt om het over te nemen. Velen in deze tijd proberen nog steeds hun weg uit een puzzel die niet bestaat te denken.
Aan ons wordt gevraagd ADEM TE HALEN en te ZIJN en te begrijpen dat aan ons getoond wordt wat voorbij de sluiers is, de sluiers zijn aan het ontbinden en terwijl zij ontbinden wordt "De Tovenaar van Oz" duidelijk getoond, verwijder de "tovenaar" en de illusie ontbindt volledig. De keuze van te leven op deze planeet in de menselijke gestalte is die van ONS, het was nooit de keuze van iemand anders, ons werd eenvoudig geleerd dat onze keuzes niet van ons zelf waren.
"LIEFDE is het antwoord, ongeacht de vraag."
Kx
*****
Karen Dover
Engelachtige Ondersteuning bij de Overgang van de Planeet Aarde en Haar Mensen
5 Mei 2015
Velen van jullie mogen vertrouwd zijn met het concept van "engelen" en in deze tijd zijn er vele engelen die uitstromen naar de planeet Aarde. Bijbelse profetie spreekt over de engelen en hun rollen en hoe engelen een belangrijke rol spelen in de "eindtijden" terwijl het uitgespeeld wordt. Heel veel mensen nemen aan dat engelen van de hemel zijn en daarom "goed". Dit is één van de grootste misvattingen en faliekante leugens die aan het menselijke ras onderwezen werden. Engelen werden gecreëerd door GOD, alle engelen werden in de BRON gecreëerd en aan hen worden voorbestemde rollen en plaatsen gegeven binnenin de verschillende niveaus van de hemel. Echter, een "gevallen engel" is een engel welke niet aan het woord van GOD gehoorzaamde.
GOD creëerde alle engelen met vrije wil. De mensheid werd ook met de vrije wil gecreëerd, dit staat ons toe om onze eigen keuzes te maken, maar ons werd binnenin de oude 3D Aarde gecreëerde constructie geleerd dat deze keuzes op de één of andere manier voor ons gemaakt worden. De verantwoordelijkheid voor onze keuzes rust te allen tijd bij ons persoonlijk. Wanneer onze spirit naar de BRON terugkeert, worden onze keuzes getoond voor dat wat zij in WAARHEID zijn. Dit wordt door velen in het menselijke ras eruit vandaan gefilterd en wordt door de gevallenen tegen het menselijke ras gebruikt.
Lucifer is een engel, hij werd door GOD gecreëerd en hij is een prachtige engel. Als zodanig is het zeer, zeer gemakkelijk om hem voor iets anders te nemen dan dat hij is. Er wordt veel gesproken over dat engelen "stralen", wel Lucifer straalt, hij was de meest prachtige engel die GOD creëerde, maar hij koos om GOD te trotseren en gebruikte zijn vrije wil om keuzes te maken anders dan waar hij voor gemaakt was. In deze tijd op de planeet nemen allen hun posities in voor dat wat verkondigd werd in Openbaringen in de Bijbel. Het zal zich uitspelen tussen nu (2015) en 2017 in de menselijke lineaire tijd.
Het zou onjuist zijn om aan te nemen dat op de één of andere manier deze oorlog een door de mens gemaakte creatie is, de spirituele oorlog die gedurende een eeuwigheid gewoed heeft is er één die gecreëerd werd toen Lucifer uit de hemel gegooid werd wat VOORAFGAAND was aan de creatie van het menselijke ras. Het menselijke ras zijn de pionnen in het spel dat op deze planeet voor een eeuwigheid gewoed heeft. Aangezien mensen deels spirit en deels menselijk vlees zijn is het relatief gemakkelijk om voor alles blind te worden anders dan dat het voor onze menselijke ogen in een solide vorm gepresenteerd wordt. Inderdaad, deze optische illusie werd vanaf de geboorte aan ons gepresenteerd, ons wordt geleerd door onze ouders, de maatschappij en de cultuur hoe de wereld werkt, en tenzij wij de leringen uit beginnen te dagen adopteren wij eenvoudig dit inzicht en dammen onze menselijke levenservaring dienovereenkomstig in.
Toen GOD de engelen creëerde, creëerde hij hen om van dienst te zijn voor de mensheid en om van dienst te zijn voor Hem persoonlijk. Engelen werden nooit gecreëerd om te worden verafgood, dat is niet hun rol. Echter, Lucifer koos zijn eigen vrije wil en dit werd gedaan in afwijking van zijn creatie. Hij eiste verafgoding en het was zijn "kleine kind" die deze uitvoering eiste dat erop toezag dat hij omlaag naar de planeet Aarde gegooid werd, wat zijn gebied was. Hij is AARDE GEBONDEN, tegengewerkt van ieder hemels bereik wat verschuldigd is aan het  eruit gooien en het verbod van zijn schepper, welke GOD is.
Velen kijken uit over de wereld en zien religie en nemen aan dat alle religie op de één of andere manier een pad terug naar de BRON is en dit is geen WAARHEID. Bij het incarneren op deze planeet en in/naar de menselijke gestalte zijn wij ingezaaid met WAARHEID, het verblijft diep binnenin onze hartruimte, het is ons "weten" en wordt geactiveerd met het herverbinden terug naar de BRON, welke de verbinding terug is naar GOD via Christus. Er zijn vele religies op deze wereld en allen werden gecreëerd door de gevallen engelen, die energetische voeding nodig zijn aangezien zij niet langer verbonden zijn met de BRON. Alle energetische voeding dat WAARHEID is komt vanuit de BRON, het menselijke ras werd onderwezen om te proberen te verbinden door en naar elkaar en dit ziet erop toe dat velen leeggezogen, vermoeid en verontrust raken, want onze energetische BRON is ons punt van oorsprong wat voor velen in de menselijke gestalte GOD is.
Het moet opgemerkt worden dat de gevallen engelen de vrije wil kozen en aan het begin van de creatie periode met mensen paarden, dit stond hen toe toegang te verkrijgen tot het menselijke DNA wat hen toestond om voor een langere tijd de menselijke gestalte te nemen. Een engel kan de menselijke gestalte niet voor iedere lengte van tijd handhaven vanwege de energetische handtekening die zij dragen, het menselijke voertuig is te dicht om deze hoeveelheid van energie vast te houden.
ALLES dat binnenin de oude 3D Aarde gecreëerd constructie gepresenteerd wordt is illusie, het kan alleen in WAARHEID genavigeerd worden door de hartruimte welke toestaat voor een stromen van de LIEFDE welke IS. Aangezien dit de hoogste frequentie is die bestaat zal het dan VANZELFSPREKEND iedere lagere dimensionale frequentie wegspoelen. In deze tijd zijn er vele gevallen engelen die in de vermomming lopen van zijnde "licht" wezens, en gebruiken hun energie handtekening om te verwarren, om te imiteren en gebruiken hun kennis om te corrumperen. Engelen hebben kennis dat voorbij de mensheid is, want zij werden gecreëerd om voorbij het menselijke ras te zijn. Dit maakt hen niet op de één of andere manier superieur, het zet hen slechts apart van het menselijke ras. ALLE creatie in het Universum is voor een doel, het is een veronderstelling voor ons in onze menselijke gestalte om te proberen hiërarchie te plaatsen waar GOD het gewoon geplaatst heeft.  
Er zijn vele gevallen engelen die op het punt staan ontmaskerd te worden voor wie zij in WAARHEID zijn, zij houden zich in stand door slechts hun vibratie, zij zijn voor zolang Aarde gebonden geweest dat zij zich aangepast hebben aan de lagere frequenties die door hun acties gecreëerd werden. Iedere verhoogde frequentie zal erop toezien dat zij proberen om de frequentie te verlagen om zichzelf wederom te stabiliseren. Zij kunnen en hebben hun verblijf genomen in de menselijke wezens. Zij zullen proberen zich vast te houden aan hun gastheer zolang als dat mogelijk is en velen lopen met deze energie "spelend", niet beseffend dat het deze energie is dat hun menselijke levenservaring corrumpeert. De menselijke levenservaring wordt alleen in WAARHEID ondersteund. Wij kwamen hier om het leven op deze planeet te ervaren, het geschenk van het leven van GOD is vrede, Liefde, WAARHEID, harmonie en vereniging.
Dit is het tegengestelde van wat de gevallen engelen nodig zijn om in een lagere frequentie te overleven. De religie van het Nieuwe Tijdperk werd gecreëerd door de gevallen engelen en wordt bevolkt door vele gevallen engelen. Het verafgoden van deze lagere dimensionale wezens ziet erop toe dat diegenen die met hen wisselwerken in wachtpatronen zijn, diep verdriet ervaren, diepe kwaadheid, diepe frustratie terwijl het toeschijnt dat hun menselijke levenservaring op het punt staat te ontvouwen en dat het dan wederom ineenstort. De gevallen engelen zijn de lagere dimensionale frequenties nodig die uitgestoten worden vanuit deze ervaringen en emoties.
Engelen die in de hemel verblijven beginnen nu naar de planeet te stromen, dit streeft ernaar om de frequentie te verhogen van de volledige planeet wat vereist is om het menselijke ras te ondersteunen. Het menselijke ras en de planeet zijn in synchronisatie, de één ondersteund de energetische handtekening van de ander. Velen in deze tijd houden vast aan de leringen die hen onderwezen werden, maar zijn niet in staat om de genoemde leringen te valideren. WAARHEID kan gevalideerd worden door een feitelijke FYSIEKE ervaring, er kan mee gewisselwerkt en het kan ervaren worden op het fysieke niveau.
Gevallen engelen kunnen niet op dit niveau manifesteren, alleen GOD creëert en activeert. Gevallen engelen kunnen een zeer overtuigende illusie in elkaar draaien, maar zoals de Tovenaar van Oz kan er niet met de illusie gewisselwerkt worden, er kan doorheen gelopen worden, het kan niet fysiek manifesteren in een solide vorm op de planeet. Aan de engelen werden geen rechten van creatie gegeven, alleen GOD creëert.
Kennis mag macht zijn, maar gedeeltelijke kennis wordt gebruikt om te verwarren, om verontrusting te veroorzaken om te deconstrueren en op een dwaalspoor te leiden. De gevallenen leerden het menselijke ras "net genoeg" om hen te laten geloven dat zij inderdaad engelen waren. Zij leerden hen niet meer omdat zij hen nodig waren om in dienstverlening aan hen te zijn.
In deze tijd zijn de sluiers bezig opgetild te worden, zij zullen zeer binnenkort worden opgeruimd, dat wat gepresenteerd wordt aan het menselijke ras is WAARHEID, hoewel het menselijke ras bij tijden de genoemde WAARHEID niet wil zien. Het kan razend makend zijn te beseffen dat wij pionnen geweest zijn in een oorlog dat voorbij onze zienswijze gaat, maar WAARHEID IS GEWOON. Het moet opgemerkt worden dat er GEEN vereiste is om deel te nemen aan de spirituele oorlog, dat is niet waar het menselijke ras voor gecreëerd werd. Wij moeten ons alleen met GOD via Christus verbinden om uit het strijdperk vandaan gehaald te worden.
Voor diegenen van jullie die mijn woorden lezen en ogenblikkelijk afhaken zou ik jullie willen waarschuwen, ik schrijf niet vanuit "theorie", ik schrijf vanuit kennis vergaard door feitelijke fysieke ervaringen zoals ik vele anderen ken die ook gelijkaardige ervaringen gehad hebben. Wanneer een gevallen engel diens aanwezigheid aan jou bekend wil maken en wil dat je een beslissing maakt zal het diens ware kleuren laten zien. De ervaring is niet plezierig maar is een bevestiging aangaande dat wat velen op deze planeet eenvoudig van de hand doen als een mythe.  
De "duivel" komt niet met hoorns en een puntige staart, hij komt glinsterend, ziet er prachtig uit maar dat is slechts zijn "imago", zijn energie handtekening kan niet vermomd worden want WAARHEID IS GEWOON. Hij bewandelt deze planeet samen met ÉÉN DERDE van de engelen van de hemel die eruit gegooid werden. Zij nemen vele vormen aan en zij kunnen altijd alleen gevoeld worden, VOEL de energie handtekening van alles dat probeer met jou te wisselwerken en sta je hart toe de WAARHEID te laten zien.
"LIEFDE is het antwoord, ongeacht de vraag".
Kx

Vertaling: Cobie de Haan - http://www.denkmetjehart.blogspot.nl/
copyright Karen Dover, all rights reserved.
Article may be reproduced in its entirety if author and authors website is clearly stated and article remains intact. No permission is granted to change the format of this article which is written and must remain free to access at all times.

Geen opmerkingen:

Een reactie plaatsen