maandag, mei 18, 2015

Het Team - Buiten Jullie Dimensionale Kader - 17 Mei 2015 / Peggy Black


Het Team
Buiten Jullie Dimensionale Kader
17 Mei 2015 / Peggy Black
Wij omhelzen hier jullie hart en jullie intelligentie. Wij gaan door onze diepe dankbaarheid aan te bieden voor jullie bereidheid en moed om de dichte werkelijkheid en frequentie van de derde en vierde dimensies te ervaren. Dit is jullie focus als een fysiek wezen alsook jullie kans om een bewuste verschuiving aan te bieden.
Als een multidimensionaal wezen zijn jullie in staat om voorbij te gaan aan deze beperkende frequenties. Als je onze woorden leest, ben jij je ervan bewust dat er andere hogere dimensies zijn. Dit concept is voor jullie echt als een mentale constructie, een abstract idee. Het belangrijkste nu is om jezelf te beginnen toe te staan om de mogelijkheden van deze waarheid als een persoonlijke ervaring te onderzoeken.
De fysieke werkelijkheid van jullie dagelijkse activiteit consumeren over het algemeen het meeste van jullie focus en besef. Wij nodigen jullie om te beginnen uit te strekken in/naar de mogelijkheid dat jullie kunnen beginnen te verhuizen naar de hogere dimensies. Dit aspect van evolutie, de bewuste transformatie in/naar een zuivere energiefrequentie, gaat voorbij aan jullie waargenomen beperkingen. Wij nemen waar dat er velen zijn die op dit moment de hogere rijken en hogere dimensies ervaren.
Wij vieren met jullie en erkennen dat jullie deze bekwaamheid verankeren in de massale bewustzijnsmatrix. Jullie maken deze mogelijkheid en dit besef voor allen beschikbaar.
Wij beseffen dat onze woorden een diep weten en begrip van deze waarheid aanstippen, echter de fysieke illusie lijkt solide en is verankerd in jullie circuits, zenuwstelsels en overtuigingen. Je zou kunnen zeggen dat jullie geïnvesteerd zijn in jullie werkelijkheid, jullie verhaal en de verbindingen met andere wezens waar jullie mee interfacen.

Wij suggereren niet dat jullie je volledig terugtrekken uit jullie derde dimensionale ervaring; wij nodigen jullie gewoon uit om te beginnen de mogelijkheid te verkennen van jullie besef, en jullie goddelijke bewustzijn te verhuizen of te verschuiven naar de hogere rijken van Licht en frequentie.
Vele van jullie wijsgeren en sjamanen hebben deze uitnodiging ook aangeboden. Wij zijn doorgegaan met jullie uit te nodigen om je met het kwantumgebied te verbinden door gebruik te maken van het portaal van jullie verbeeldingskracht. Dit is een oefening in het verwijderen van jullie focus en aandacht uit de schijnbare solide werkelijkheid vanda, welke jullie je leven noemen. Sta jezelf toe om je overtuigingen te onderbreken van wat je denkt dat echt is. Speel hiermee, verken deze oefening. Het is vanuit de hogere dimensies dat opmerkelijke oplossingen voor de derde en vierde dimensionale problemen ontdekt kunnen worden.
Er zijn vele suggesties geweest en methoden werden aangeboden als tot hoe toegang te verkrijgen tot de hogere dimensies. Wij zullen altijd het gebruik van geluidstrillingen aanraden. Geluiden en geluidstrilling wijzigen altijd het bewustzijn. De adem en ademhalingstechnieken zullen jullie toestaan om bewust te reizen, net zoals meditatie en vele vormen van yoga jullie zullen ondersteunen.
Wij weten dat er drugs zijn welk jullie gewaarwording van werkelijkheid kunnen en zullen verschuiven. Echter, wij willen dat jullie weten dat jullie deze bekwaamheid binnenin jullie zelf hebben zonder de hulp van wat voor kruid of drug dan ook. Wij bevelen hooglijk aan dat jullie je met jullie eigen aangeboren bekwaamheid verbinden, aangezien jullie als een multidimensionaal wezen alle gereedschap hebben ingebouwd om jullie toe te staan voorbij jullie eigen ruimte en tijd te reizen.
Het is belangrijk dat jullie jullie overtuigingen terzijde kunnen zetten van wat echt is. Begin te verbeelden of in overweging te nemen dat je de bekwaamheid hebt om de hogere werkelijkheden te bereizen. Begin te begrijpen dat jullie ontworpen zijn om deze bekwaamheid te gebruiken. Hoewel jullie een fysiek lichaam hebben, hebben jullie ook een energie lichaam. Het is het energie lichaam dat reist. Verbinding met dit energie aspect kan versterkt worden door je bereidheid, focus en wens.
Er zijn verscheidene portalen in het fysieke lichaam die toegang toestaan tot de hogere dimensies. De eerste waar wij jullie aan zouden willen herinneren is het hartportaal. Jullie kunnen je aandacht naar de energie van jullie hart brengen en met jullie ademhaling jullie bewustzijn toestaan te verschuiven. Jullie kunnen je ook focussen op de energie van het hart ondertussen gebaad wordende in kwaliteit geluidstrillingen. Deze beide eenvoudige suggesties staan jullie toe om jullie besef naar een hogere dimensie te rijden.
Een ander portaal of andere doorgang of brug naar de hogere dimensies is de Pijnappelklier. Dit kleine orgaan is ongeveer gelokaliseerd in het centrum van jullie hersenen. De pijnappelklier zit ook dichtbij de zintuiglijke en emotionele centrums van jullie hersenen, wat kan verklaren waarom een spirituele ervaring in een hogere dimensie sterke emoties en sensaties oproept die vaak levenlang herinnerd worden.
Wij bevelen hooglijk aan dat jullie beginnen meer informatie te ontdekken over de pijnappelklier; dit piepkleine pijnappel gevormde orgaan is een zeer belangrijk aspect van jullie fysieke en dimensionale verbinding.
Jullie kunnen jullie besef ook plaatsen op het zogenoemde "derde oog" en ondertussen een ademhalingstechniek aanbieden of het ondertussen luisteren naar hoge kwaliteitsfrequenties, kan jullie toestaan op reis te gaan.
Zoals iedere nieuwe vaardigheid, nemen deze uitoefeningen en verschuivingen in jullie gewaarwording van wat echt en mogelijk is een bepaalde toewijding, oefening en geduld. Jullie zijn oude beperkte overtuigingen/geloven aan het verschuiven en transformeren. Jullie adresseren de mogelijkheid dat wat jullie gekend hebben als echt, mogelijk niet zo solide is als dat jullie geleerd werd.
Aangezien jullie inlevend en gevoelig zijn voor de gevoelens, overtuigingen en vibraties van het collectief, maakt de bekwaamheid om voorbij deze beperkingen te gaan deel uit van jullie eigen persoonlijke groei en evolutie als een goddelijk sterrenwezen. Begin de waarheid van alle programma's, codes en genetische data die jullie dragen te onderzoeken.
Besef dat je een groot onbegrensd goddelijk bewust wezen bent. Je bent multidimensionaal van nature en je bent bedoeld om te reizen, rond te trekken en energetisch alle hogere dimensies te ervaren. Het Universum, de galaxy en de vele dimensies zijn van jou/jullie. Tijd en ruimte zijn een constructie van jullie fysieke werkelijkheid. Het bestaat niet in de andere rijken en dimensies.
Wij bieden jullie met genoegen deze uitnodiging wederom aan. Wij hebben jullie aangemoedigd om naar de mogelijkheden van parallelle werkelijkheden en ervaringen te kijken; wij hebben jullie aangemoedigd om je met je toekomstige zelf te verbinden en aangaande de bekwaamheid om de tijd te bereizen. Wij hebben over jullie galactische erfenis gesproken, en nodigden jullie uit om jullie Sterrenzaad begrip van wie jullie werkelijk zijn te claimen.
Wij zijn ons bewust en erkennen dat veel informatie en vele technieken naar voren komen, welke steeds meer gereedschappen en methoden aanbieden bij het bereiken van de hogere dimensies. Gebruik het onderscheidingsvermogen betreffende wat er aangeboden wordt, zelfs de woorden die wij aanbieden, en verzeker je ervan dat zij als je persoonlijke waarheid resoneren.
Wij gaan door met jullie te herinneren aan jullie onbegrensde zelf en moedigen jullie aan vaak buiten jullie dimensionale kader te spelen.
Wij zijn op jullie verzoek beschikbaar. Wij zijn dankbaar om in staat te zijn deze geheugensteuntjes van jullie luister mee te delen.
Het Team

Vertaling: Cobie de Haan - http://www.denkmetjehart.blogspot.nl/
©2015 Peggy Black All Right Reserved. You may share this message and distribute as long as nothing is changed, you credit the author and include this copyright notice and web address.  www.morningmessages.com

Geen opmerkingen:

Een reactie posten