vrijdag, mei 29, 2015

De Roetsjbaan van het Leven - 28 Mei 2015 / Jo Dunning


De Roetsjbaan van het Leven
28 Mei 2015 / Jo Dunning
 
Lieve vriend/vriendin,
Ik wil een paar minuten nemen om enige informatie met je te delen over de uitdagingen waar je momenteel mee geconfronteerd mag worden. De externe wereld begon diens roetsjbaanrit, en de VELE gebeurtenissen en bezorgdheden die onlangs aan mij tot uitdrukking gebracht werden maken allen deel uit van de veranderingen die bezig zijn te gebeuren. Deze zijn tijden van grote veranderingen welke bepaald worden door schijnbare kleine keuzes. Een ieder van ons beslist de manier waarop wij ons bewustzijn uit zullen lijnen en wat er autoriteit in onze levens zal hebben om deze belangrijke keuzes te maken. Zal het de echte Jij zijn welke in het Hart en de innerlijke begeleiding verblijft of je verstand en diens logica?
Wij ervaren precies op dit moment op alle niveaus een zeer verbazingwekkende kans. Dit gebeurt omdat elke van onze individuele trillingen verhoogd worden, alsook de trillingen van de Aarde. De veranderingen beïnvloeden ons, en ons leven beïnvloed ook al het leven op deze planeet inclusief onze regeringen, maatschappij, dieren, het weer, de landmassa's, het milieu en de voedselbronnen. Elk van deze gaan ook door hun eigen uitdagingen en reiniging heen.
Dit maakt allemaal deel uit van de schitterende kans welke een ieder van ons beschikbaar heeft om ons te helpen te groeien en te Ontwaken. De toenemende trillingen creëren een reinigingseffect terwijl zij doorgaan opwaarts te verhuizen. Alles van een lagere trilling wordt naar de oppervlakte gebracht om opgeruimd en losgelaten te worden. De gebieden van ons leven die in/naar een hogere uitlijning moeten komen zullen zeer duidelijk worden als zij naar de oppervlakte van ons besef stijgen.
Terwijl dit reinigingsproces plaatsvindt in de uiteenlopende gebieden van ons leven, kan het soms bij ons bezorgdheid veroorzaken of onverwachte gebeurtenissen of moeilijkheden creëren. Onze emoties mogen soms onstabiel zijn als wij de ontredderingen en veranderingen ontmoeten. Ons fysieke lichaam mag uitgedaagd worden als de moeilijke ervaringen van ons leven op beginnen te ruimen. Soms mogen oude angsten, gedragingen of situaties opnieuw naar de oppervlakte komen tijdens het opruimingsproces. Het is gemakkelijk tijdens deze tijden om te beginnen je overweldigd, klem of ontmoedigd te voelen. Het wordt vaak moeilijker om bij te blijven met de dagelijkse eisen, het schema en de details. Het pad verderop, eenmaal duidelijk en gemakkelijk, mag nu verward en onzeker toeschijnen.
Soms lijken de dagelijkse eisen onze aandacht op te eisen en het moeilijker te maken om de spirituele focus en toewijding die wij eens genoten te handhaven. De regelmatige spirituele uitoefeningen welke eens je leven begenadigden beginnen in/naar de achtergrond te glippen en onze aandacht raakt verdeeld aangaande andere prioriteiten en behoeften.

Je kunt je een beetje ontspannen, en weet dat dit allemaal deel uitmaakt van het zuiveringsproces als je dieper in/naar "het verfijningsvuur" stapt en zelfs meer getransformeerd en gezuiverd wordt.
Deze tijd, precies nu, is de kans waarop je gewacht hebt. Iedere uitdaging, iedere nieuwe situatie, iedere afleiding is je persoonlijke uitnodiging om je gezichtspunt te verschuiven, een beperkende overtuiging aan te passen, te vergeven of van mening te veranderen. Precies nu, op dit moment vandaag, is het een moment van keuze en transformatie. Wij nemen deel aan de tijd van "het kaf van het koren te scheiden". Het is nu tijd om ons Meesterschap te demonstreren en te beginnen te leven met de wijze spirituele waarheden die we allemaal geleerd hebben.
De veranderingen zijn nu voor ons aanstaande, zij zullen plaatsvinden met of zonder onze bewuste deelname of waardering. Als we in deze nieuwe energie leven, zal ieder gebied van ons leven en onze persoonlijkheid uitgedaagd worden om te veranderen. Elk gebied zal naar boven komen om opnieuw bekeken te worden terwijl ons de kansen gegeven worden om in/naar diepere waarden, integriteit en uitlijning te verhuizen. De keuzes die we maken en de manieren waarop we ieder moment vandaag reageren, zullen de uitkomst bepalen. Zullen wij kiezen om in/naar grotere niveaus van vertrouwen en wijsheid te verhuizen, of zullen wij hetzelfde blijven en het verstand en diens angsten volgen.
Deze zijn belangrijke tijden en belangrijke beslissingen. Wij elk moeten kiezen om ofwel onze eigen persoonlijke innerlijke spirituele wijsheid te volgen of het verstand te volgen met diens vele vragen van bezorgdheid en angst. Zullen wij elk kiezen om het pad van het Spirituele Meesterschap te bewandelen of naar buiten kijken voor onze antwoorden en bevestigingen. Binnenin een ieder van ons is het antwoord op iedere vraag en iedere bezorgdheid. Daar is een plaats van stilte en wijsheid dat binnenin verblijft en dat ieder moment van ons kan gidsen. Het is onze keus om deze grote wijsheid te gebruiken en diens diepe Weten en Waarheid te volgen of naar de wereld te keren van het verstand, de technologie, vrienden of media voor onze beslissingen.
De keuzes die wij maken verhuizen ons snel naar een punt van beslissing in onze spirituele groei. Wat elk van ons zal kiezen bepaalt de toekomstige focus van ons bewustzijn, het openen van ons hart en ons tempo van Spirituele Ontwaking.
Neem deze woorden alsjeblieft ter harte. Wij staan ieder, op dit moment, te midden van de uitdagingen en beslissingen welke onze bestemming beïnvloeden. Deze zijn schitterende, krachtige, belangrijke, blijvende en verbazingwekkende tijden. De echte uitdaging van het moment is wie wij zullen kiezen om te Zijn in deze tijden? Waar zal een ieder van ons zoeken voor onze begeleiding en kracht? Wat zal autoriteit hebben in het richting geven aan ons leven?
Wij kunnen het ons niet langer veroorloven om gewoon achterover te zitten en de dingen voorbij te laten glijden en nooit echt een verplichting of een keuze te maken. De tijd is voorbij gegaan van het wachten op iemand of iets anders om het werk voor ons te doen. Er is geen tijd meer over om op het hek te zitten. Iedere keuze of niet-keuze creëert onze beslissing voor een ieder van ons.
Als we geïnteresseerd zijn in Spiritueel te groeien en een echte Meester te worden, dan moet de weelde van het toestaan van het verstand om stuurloos te worden eindigen. Het verlangen om onze macht en autoriteit weg te geven aan de één of andere externe bron moet achtergelaten worden.
De moeilijkheid is dat wij ons verstand toegestaan hebben de leiding te hebben en voor zolang onbetwist te zijn dat de meesten van ons nu geloven dat wat ons verstand ons over het leven verteld waar moet zijn. Het verstand zal altijd een volgende vraag hebben, een volgende bezorgdheid of een volgend "goed idee" om te proberen. Het zal altijd doorgaan om te proberen onze levens te besturen en plezier te zoeken en pijn te vermijden gebaseerd op de logica van het verstand en de overtuigingen welke het dirigeren.
Wij zijn zo geïdentificeerd geraakt met ons verstand en diens angsten en gedachten, dat we nu denken dat ons verstand is wie wij werkelijk zijn. We geloven dat hoe ons verstand denkt en reageert is hoe we denken en reageren. En we geloven dat de emoties die deze gedachten genereren onze emoties zijn. Het is nu tijd om de leiding over het verstand te nemen. Het is tijd om het verstand te laten verhuizen in/naar een andere manier van dienstverlening met Jou als diens Meester.
De meesten van ons gaan door het leven heen zonder zich ooit ook maar iets over het verstand af te vragen, hoe het werkt en wat diens rol zou kunnen zijn betreffende onze Spirituele Ontwikkeling. Wij stoppen zelden om ons af te vragen hoe het verstand in staat zou kunnen zijn om ons te helpen met onze zoektocht naar Eenheid, Verbinding en Onvoorwaardelijke Liefde. In feite heeft het verstand een belangrijke rol in dit alles.
Het verstand is de trouwe dienaar van je Spirituele Groei. Aan het verstand werd de meest moeilijke taak gegeven van het controleren van ieder aspect van jou en je leven. Het stemde ermee in om deze baan te nemen en om door te gaan het te doen zolang als je het toe zou staan. Het verstand zal samenspannen om iedere zwakheid van jouw persoonlijkheid, iedere eis of aantrekkelijkheid van de wereld naar voren te brengen en zal iedere denkbare obstakel creëren om je af te leiden en je in de alledaagse wereld te houden.
Het verstand doet dit als je liefdevolle vriend. Een vriend die jou niet toe zal staan om in/naar de krachten en gaven/geschenken van Spirit te stappen totdat je iedere uitdaging dat het verstand kan creëren, iedere zwakte van je persoonlijkheid en iedere aantrekkelijkheid van de wereld ontmoet en overwonnen hebt. Hoe dichterbij je raakt om voorbij het verstand te gaan, hoe heftiger en vaardiger het zal proberen om je te controleren en te beperken. Het heeft ermee ingestemd om jou in de alledaagse wereld te houden totdat jij de benodigde integriteit, waarheid, het vertrouwen/geloof, de verplichting, focus, kracht, innerlijke begeleiding, dienstverlening en liefde ontwikkeld hebt om in de hogere rijken toegestaan te worden. Het zal doorgaan om jou en je leven te controleren totdat jij je keuze gemaakt hebt en de benodigde stappen genomen hebt welke jou in/naar de grotere krachten en gaven/geschenken van Spirit kunnen leiden.
Jullie hebben allemaal geleerd hoe het verstand zal proberen om de controle over jullie leven te handhaven terwijl jullie voort op jullie spirituele pad gingen. Ieder persoon heeft op het één of andere punt geweten dat de echte Jij de leiding over je verstand en je leven zal moeten nemen. Je hebt instructies en informatie ontvangen om je voor te bereiden op deze momenten. Jullie werden goed voorbereid en hebben de gaven/geschenken en gereedschappen die jullie nodig zullen zijn om te slagen. Het is nu tijd om hen in gebruik te nemen.
Terwijl je verder gaat met je reis naar het Meesterschap en grotere spirituele groei, zal het verstand iedere kunstgreep die het kent gebruiken om diens controle over jou en je leven te handhaven. Het verstand weet dat je op het punt staat om voorbij diens grenzen te stappen en in/naar de wachtende armen van Spirit. Het wil er zeker van zijn dat het diens taak goed gedaan heeft en heeft jou schitterend voorbereid op de Nieuwe Wereld die op je wacht.
Het verstand kent jou in alle opzichten, diens zak met trucjes is eindeloos. Het zal gebruiken wat het ook maar is dat je toe zult staan om de controle over je leven en bewustzijn te handhaven. Het zal doorgaan diens beste inspanningen te gutsen in/naar jouw voorbereiding. Het wil er zeker van zijn dat je gezuiverd, onschuldig, getransformeerd en met licht gevuld uit diens verfijnende vuur tevoorschijn komt.
Uit jouw naam zal het verstand al jouw zintuigen gebruiken om plezier of pijn als een afleiding van je Spirituele focus te creëren. Het zal angst gebruiken, verwarring, twijfel, oordeel en schuld. Het zal proberen om jou te vullen met slachtoffer gedachten, chaos, zorgen, beroering en ontsteltenissen. Het zal je echte of verbeelde ontreddering brengen, moeilijkheden en een overweldigende lijst van dingen om te doen. Het zal diens best doen om te veroorzaken dat jij je spirituele focus verliest, het opgeeft en je spirituele pad devalueert. Het zal zelfs de afleiding van plezierigheden gebruiken zoals hobby's, projecten, werk, romance, opwinding, drugs, alcohol, feestjes, anderen redden, feestvieringen, vakanties enzovoorts.  
Het verstand is de meester van de illusie en het zal creëren wat er ook maar nodig is om jouw sluiers en gevoel van afgescheidenheid te handhaven. Het weet precies hoe jou effectief te controleren, dirigeren en te beperken. Het zal doorgaan te eisen dat je keuzes logisch, lineair, herhaalbaar, afhankelijk zijn en zin maken. Wanneer je probeert om diens eisen te negeren zal het je bombarderen met angsten, commentaren, oordelen en schuldgevoel. Het zal doorgaan met diens rol als betrouwbare en controlerende dienaar totdat je eindelijk besluit om de leiding te nemen en de bewuste Meester van je Verstand te worden.
De vraag die je op dit momenten ieder moment moet beantwoorden is: WIE ZAL DE LEIDING HEBBEN? Zal jij of je verstand het zijn?
De echte Jij, heeft rustig op jou gewacht om voldoende wakker te worden om het verstand op te merken en hoe het jou controleert. De echte Jij heeft gewacht terwijl het verstand jou door de hindernisbaan van het leven nam en je alles leerde dat je zou moeten weten. De echte Jij heeft op jou gewacht om gereed te zijn te kiezen om vrij te zijn van de beïnvloedingen van het verstand. En het wacht nu op jou om het op te merken en te beseffen dat je verstand niet de echte Jij is. Het wacht op jou om te kiezen het toe te staan om je liefdevolle gids te zijn voor de rest van je leven. Een gids wiens kracht vredigheid, zachtaardigheid en geduld is. Doch wiens spirit vrij is, spontaan, levend, vreugdevol en ongelooflijk eenvoudig, zuiver en wijs. Als jouw gids weet het perfect in ieder moment de volgende stap voor jou om te nemen. Het weet perfect de reactie op iedere situatie in je leven. Het weet hoe jou van waar je bent te brengen naar waar je naartoe gaat. Het kan jou gidsen doorheen iedere moment van het leven met gemak, gratie en onberispelijke timing en precisie.
Deze echte Jij is binnenin jou op dit moment, wachtend, fluisterend, verlangend om jou in vrijheid te stellen, verlangend om jou te begeleiden. Het wacht op jou om te beslissen wie er de leiding over jou zal hebben. Het wacht op jou om te beslissen wie je toe zult staan om je gedachten aan te sturen en wie je zult kiezen om je reactie op het leven te bepalen. Het wacht erop te weten wie jij zult kiezen te volgen en te vertrouwen op ieder moment als jouw waardige adviseur en geliefde vertrouweling.
Jij, zoals je precies nu bent vandaag, hebt een belangrijke keuze om te maken. En het is een keuze die je precies nu met iedere gedachte maakt. Zelfs terwijl je deze informatie leest, maak je de keuze van wie de leiding over jouw bewustzijn heeft. Heb je het opgemerkt? Het gebeurt precies nu. Ben Jij het of jouw verstand?
Wanneer zal je het opmerken? Wanneer zal je jouw definitieve beslissing maken? Wanneer zal je ieder moment met die keuze leven? Zal het nu zijn, morgen, volgende week, het volgende leven, nooit? Deze keuze is een verplichte stap aangaande de spirituele reis. Het is een keuze welke het moment zal bepalen waarin je door "het oog van de naald" zult worden genomen en in/naar jouw bewuste verbinding met Spirit. De keuze is de jouwe. Jij bent de enige die het kan maken.
Wanneer zal je kiezen om in/naar het Meesterschap te stappen? Wanneer zal je kiezen met je verstand te worstelen voor de controle over je leven.
Wat is er de oorzaak van dat je wacht? Je hebt een "waardige tegenstander". Jullie zijn goed aan elkaar gewaagd. Het verstand zal je grootste leraar zijn, het zal je naar het Meesterschap en alle geschenken/gaven leiden die op jou wachten. Luister nu meteen naar je verstand en de redenen die het jou aanbiedt om te twijfelen aan deze kans, het in diskrediet te brengen en te negeren. Iedere reden is zoals een Licht op jouw pad. Ieder excuus verlicht een hindernis om getransformeerd te worden. Iedere tegenwerping verwijst naar het gebied waarin je de controle van het verstand opgegeven hebt. Je pad is duidelijk en goed gemarkeerd. Je hoeft het alleen maar te volgen.
De keuze is aan jou. De uitkomst is ook aan jou.
Er is een nieuwe manier van leven dat in afwachting van jou is. Het is voorbij de eisen en de grenzen van het verstand. Het is een leven gevuld met vreugde en diepe doorgaande vrede. Een leven waarin je het gevoel van Liefde vibrerend in iedere cel van je Wezen kunt ervaren. Een leven geleefd diepgaand verbonden en in ieder moment ongelooflijk gezegend en gekoesterd. Een leven geleefd diep binnenin je hart, je begeleiding opvolgend, het proces vertrouwend en de volgende stap nemend.
Ben je gereed voor die ervaring?
Ben je bereid om doorheen de uitdaging van het Meester worden van het Verstand te gaan?
Ben je voorbereid om die verplichting te handhaven?
Ben je gereed om in/naar het leven, de gaven/geschenken en verantwoordelijkheden van Spirit te treden?
De Hemelen zijn in afwachting van jouw beslissing. Wanneer zal je het maken? Wanneer zal je het volgen?
Het is NU tijd om volledig in/naar de Schittering/Luister van Jou te stappen.
Ben je gereed?
Dan, begin.
Ik houd van je!
Met de diepste Liefde en respect voor jou op je pad,
Jo

Vertaling: Cobie de Haan - http://www.denkmetjehart.blogspot.nl/

Geen opmerkingen:

Een reactie posten