woensdag, mei 13, 2015

De Raad - Vrijheid - 12 Mei 2015 / Ron HeadDe Raad
Vrijheid
12 Mei 2015 / Ron Head

Vandaag zouden wij graag het onderwerp van jullie vrijheid willen bespreken. Er is nu veel beschikbaar aangaande dit thema en het meeste ervan is een conversatie die jullie onder jullie zelf hebben dat politieke en maatschappelijke kwesties omvat. Dit is niet wat wij met jullie wensen te verkennen. De vrijheid waar wij over wensen te spreken is van een andere aard.
Wij hebben met jullie gesproken over oordelen die jullie gemaakt hebben en doorgaan te maken over jullie zelf. Wij hebben tegen jullie gesproken over de oordelen die de Schepper van jullie en jullie acties, gedachten en woorden gemaakt zou hebben en waarmee jullie doorgaan die te geloven. Wij hebben met jullie gesproken over de beperkingen die jullie op jullie zelf geplaatst hebben alsook degene die jullie geaccepteerd hebben omdat jullie verteld werd dat jullie hen hebben. Er zijn zelfs beperkingen die jullie afgeleid hebben van jullie ervaringen. Deze omvatten ook dingen die dit leven binnen gebracht werden vanuit eerdere levensspannen, vanuit de levens en ervaringen van jullie afstamming door jullie DNA, en in sommige gevallen dingen waar jullie mee instemden om die te overwinnen ten gunste van de mensheid hoewel zij helemaal jullie kwesties niet zijn. Dit ziet eruit zoals wat een aanzienlijke berg voor jullie zou kunnen zijn om te verplaatsen, nietwaar?

Laat ons jullie vragen om eerst de manieren in overweging te nemen waarop jullie de conditie verlengen en ermee doorgaan, de schijnbare gevangenis, waarin jullie jezelf gewaarworden. Denk aan de manier dat jullie je macht weggeven om te veranderen wanneer je denkt of zegt, ik wens, ik bid, ik probeer of ik hoop. Wat zou je gezegd of gedacht kunnen hebben dat voor jou de macht van verandering aan zou nemen. Wij dringen er bij jullie op aan om Ik kan, Ik ben, Ik doe en al het andere te gebruiken dat aantoont dat jullie de beslissende kracht in jullie eigen leven zijn. En dan is er de wet van aanname, als we het zo mogen noemen. Wanneer jullie leven in een houding van dankbaarheid voor de prestatie van jullie verandering, wanneer jullie denken en zeggen, dank we wel in ieder uur van iedere dag van jullie, zullen jullie ontdekken dat jullie die berg gemakkelijk kunnen verplaatsen. Eerst mag het wat bewegen, dan zou het kunnen gaan glijden, maar sneller dan dat jullie denken dat mogelijk is zal het gewoon doen voorkomen dat het in ontbinding verkeerd, en zal het ophouden te bestaan.
Alles is per slot van rekening energie. En wanneer je de energie verandert, verander je alles. Deze twee concepten zijn dingen die wij onophoudelijk herhalen. Eerst, alles is energie. Ten tweede, jullie creëren en veranderen alles. Dat is wat bedoeld wordt met cocreatie. En jullie zullen een eeuwigheid doorbrengen met precies te leren wat dat kan betekenen. Maar voor nu, begin te leren wat het kan betekenen op dit vlak. Het is een geschenk dat wij dolgraag voor jullie wensen om te beginnen te gebruiken. Het is een belangrijk aspect van het 'beeld' waar jullie in gecreëerd werden.  
Welnu, dit is ietwat een zware discussie geweest vandaag, en jullie weten dat wij vaak proberen om de dingen een beetje lichter te houden. Dus wensen wij jullie een verheugende en gelukkige tijd totdat wij weer met jullie spreken. Goedendag.

Vertaling: Cobie de Haan - http://www.denkmetjehart.blogspot.nl/
Copyright © Ronald Head. All Rights Reserved. You may copy and redistribute this material so long as you do not alter it in any way, the content remains complete, and you include this copyright notice link: http://oraclesandhealers.wordpress.com/

Geen opmerkingen:

Een reactie posten