maandag, mei 11, 2015

De Federatie van Licht via Blossom Goodchild - Wij Zijn de Veranderaars van het Spel! - 9 Mei 2015De Federatie van Licht via Blossom Goodchild
9 Mei 2015
Wij Zijn de Veranderaars van het Spel!

EINDELIJK!
Ik heb eindelijk Deel 1 & 2 van de laatste channeling af.
Ik moet zeggen dat het een eer is om zulke prachtige woorden van de Federatie van Licht door te geven. Ik vraag nederig dat je, wanneer je hart dit verlangt … de channeling en de video deelt met jouw adresboek en facebook, alsjeblieft … zodat we, zoals verzocht door onze vrienden van de Boodschap … DE VERANDERING KUNNEN ZIJN DIE WE WILDEN ZIJN.
WIJ ZIJN DE VERANDERAARS VAN HET SPEL!
WIJ ZIJN GEKOMEN OM DIT TE DOEN!
Van mijn hart naar dat van jullie … GENIET ERVAN!
*****
Blossom: Ik wens jullie goedemorgen! Ik heb er zin in om te beginnen! Jullie ook?
GFL: Dat hebben we zeker en we brengen jullie Groeten uit diepe Liefde en intentie.
Dat wat we jullie in deze communicaties met woorden aanbieden, wordt een symbool van WIE JULLIE ZIJN. Jullie weerstreven alles dat uit negatieve gedachten voortkomt … door jullie intenties van LIEFDE voor alles.
Jullie geven de wereld WIE JULLIE ZIJN … en dat is al dat nodig is om het effect van LIEFDE ontvangen te laten worden door hen die dit nodig hebben.
Wat men in deze tijd kan opmerken is de golfbeweging die door deze giften wordt veroorzaakt. In voorbije dagen … waren velen onzeker over de resultaten en ‘hoopten’ slechts dat deze giften enig effect zouden hebben.
Het verschil in DEZE TIJD is dat jullie ziel is gegroeid in acceptatie en WETEN dat dit gebeurt … en alleen al hierdoor … komt iedere gedachte vanuit LIEFDE … en Vriendelijkheid … en Mededogen … en Begrip … en Oordeelloosheid … en WAARHEID … door/via jullie naar buiten … en die KENNIS van WETEN … is NU een enorm verschil aan het maken voor elke Trilling van jullie planeet.
Geliefden … ga door in deze dappere houding. VOEL NU het verschil in jezelf en het verschil in anderen. Begrijp dat jullie, door IN WAARHEID TE ONTWAKEN VOOR HET LICHT IN JEZELF … heel dicht gekomen zijn bij het IN FYSIEKE MANIFESTATIE OPMERKEN van alles dat jullie gedachten hebben geprojecteerd.
Kunnen jullie de verandering in Trilling niet VOELEN? Kunnen jullie de verandering in gedachtepatronen niet zien, die op hun beurt velen WAKKER MAKEN voor dezelfde gedachten van LIEFDE?


HET GEHEEL direct helpend door IEDERE ADEMTEUG … je overduidelijk bewust zijnd dat GEVOELENS die goed zijn voor JULLIE … ook goed zijn voor IEDEREEN en ALLES.
De verbinding tussen Elk Leven dat geleefd wordt … of het in menselijke vorm … insectvorm … of plantvorm, enz. is … wordt alsmaar krachtiger en door de INTENTIE om de EENHEID VAN ALLES te erkennen … laten jullie het GEVOEL toe … niet alleen van de broederschap van de mens … maar van de totale levende familie OVERAL.
Naarmate jullie je dieper met jezelf verbinden … omdat jullie … jezelf … steeds dieper LIEFHEBBEN … worden jullie OVERAL LICHTER. Niet alleen op jullie planeet … maar op ALLE planeten.
Deze EENheid is niet beperkt tot jullie Goddelijke Moeder Aarde.
DEZE EENHEID IS ALLES WAT ER IS.
Het betreft en houdt in ALLES DAT IS. Derhalve, door dit feit te erkennen … ‘handelen’ jullie uit naam van HET GEHEEL … ALLES DAT IS … WANT JULLIE ZIJN NIET SLECHTS VERBONDEN … JULLIE ZIJN EEN DEEL VAN ALLES.
Mogen we jullie een voorstel doen van een bijeenkomst van zielen? Een VERENIGDE BEWEGING dat de intentie van de ziel … is om op te stijgen naar een Hoger niveau …
ALLES WAT BESTAAT
Een Vreedzaam uitgevoerd Gebed/Zegening dat een tijd in jullie geschiedenis helpt markeren dat, uit de aard van zijn natuur, ‘Een Historische Gebeurtenis’ werd?
Suggereren jullie dat ik dit organiseer?
Ja, wanneer je dit wilt.
Wel, laten we er dan eens over praten! Er zijn al veel, heel veel van dit soort verenigde bewegingen geweest … Wat geweldig is. Ik heb er graag aan deelgenomen en toch, moet ik zeggen … zou ik graag door jullie geleid willen worden over hoe het moet worden uitgevoerd … want zo velen doen dit nu … MET HET GROOTSTE RESPECT … dat sommigen hun interesse ervoor aan het verliezen zijn. Ik WEET dat dit droevig klinkt. Maar ik … zelfs met de Hoogste intentie om zoveel mogelijk mensen te verzamelen … vraag me af of dit soort zaken niet een beetje te ‘cliché’ worden. Ik VOEL me ongemakkelijk om dit te zeggen … maar het is een feit. Daarom vraag ik me af hoe iets … dat van jullie af komt … de aandacht van de mensen zo zou grijpen dat ze er deel van uit willen maken?
Wij zullen een bemoedigend scenario opvoeren, dat enthousiasme en verrukking  zal brengen en zich verbindt met het verlangen van de ziel om het verschil te maken.
Wat bedoelen jullie daarmee eigenlijk?
Wij bedoelen dat wij een Lichtshow zullen brengen … wanneer iedereen die wil meedoen in hun ruimte van ABSOLUTE WAARHEID blijft …  
Mamma Mia! Met alle respect … denk even na over wat jullie zeggen! Een vriend van mij en ik hebben … zoals jullie waarschijnlijk weten … een klein experiment uitgevoerd om te kijken of jullie zoiets als het in en uitschakelen van alle Lichten konden doen … gewoon om ons te laten zien dat jullie dat kunnen. Niet een gigantische daad, dachten we … en om onbekende redenen … gebeurde het nooit. Daarom, als jullie over Lichtshows gaan praten … zijn we dan niet weer bezig een teleurstelling te creëren? O, wat haat ik het om zo te praten. Maar ik heb mijn lessen in het leven geleerd. IK HOUD ABSOLUUT VAN JULLIE EN IK VERTROUW JULLIE, echter, ik heb geleerd dat onze woorden … de uitleg ervan, vooral waar het om ‘tijd’ gaat, vaak tot verwarring en twijfel leiden. Daarom, willen jullie me meer vertellen over deze Lichtshow?
Waarom?
Omdat jullie die suggestie deden.
En ondanks al onze Liefde voor deze zaak, Blossom … sloeg je onmiddellijk de Trilling ervan naar beneden.
Ja, dat deed ik. Omdat ik aan zulke dingen twijfel … vanwege onze geschiedenis. Mmm! … had me niet voorbereid op een gesprek zoals we nu voeren. Toch kan ik alleen maar mijn GEVOELENS uitspreken. Oké, laten we doen of ik niet twijfelde en de vibe omlaag bracht. Laten we doen alsof ik reageerde met ‘JOEPIE! EEN LICHTSHOW! WAT FANTASTISCH! WANNEER? WAAR?’ 
Dan zouden we je zeggen dat het er één zal zijn met SPECTACULAIRE ZICHTBARE VERRUKKINGEN.
Wacht … mag ik even tot de lezers en voor jullie goede begrip zeggen … dat ik hier niet lastig probeer te zijn … GEHEEL NIET. Ik vraag om helderheid hieromtrent. Dus, hoe waarom is het nu wel mogelijk, terwijl jullie zo lang zeiden dat de trillingen goed moesten zijn … of dat de wereld er nog niet klaar voor was … of … of … of? Wat is de reden dat dit niet afgestopt zal worden, inderdaad, zoals op 14 oktober 2008 … door hen die tot vernietiging wilden overgaan, wanneer het was doorgezet? Ik vraag om deze details … omdat dit heel duidelijk moet zijn.
Omdat een Lichtshow makkelijker kan worden uitgevoerd en, vanwege wat het is, niet zo makkelijk kan worden gesaboteerd.
En dat is?
LICHT! GEWELDIG LICHT.
Welnu … laten we met deze stroom meegaan. Zeggen jullie dat jullie graag een Gebed/ Zegening/Intentie willen om hiermee samen te vallen?
Wij zeggen dat het nu tijd is om dit als mogelijkheid te beschouwen.
Een mogelijkheid? Er is van alles mogelijk … wat niet betekent dat ze echt gaan gebeuren!
Toch … zijn er nu niet … veel, heel veel zielen die hun overtuigingen hebben omgezet naar WETEN? Zijn er niet veel … die nu, door in hun GEWAARZIJN VAN HUN WAARHEID te zijn gestapt … KLAAR zijn om de Zegeningen van zo’n ontmoeting te ontvangen?
Absoluut! Ja! Mijn hart slaat wat sneller … weten jullie zeker dat jullie dit niet via een andere channelaar willen doorsturen en het hen laten aanbieden?
Waarom zijn er voor jou nog zoveel zorgen en twijfels, Blossom?
Uh … hier zijn mijn schoenen … loop er maar in!
Wat is dit een interessante weg die we zijn ingeslagen. Bied jij niet ijverig … week na week … boodschappen van LIEFDE aan? Wanneer je aan ons twijfelt … waarom ga je dan door?
Omdat jullie boodschappen van LIEFDE … voor mij … WAARHEID zijn … en ik VOEL dat velen hetzelfde VOELEN. Waar ik aan twijfel is het uitspreken dat dit soort dingen gaan plaatsvinden … omdat we het verwachten … en er dan op wachten … en daarna ophouden met wachten.
Hoorde je niet van een andere channelaar dat de gigantische Zuilen van Licht waren neergedaald? Zuilen die Energie brengen, om de Trilling van jullie planeet te verhogen?
Ja, dat heb ik gelezen.* Maar jullie zeiden zelf, toen jullie het over de komst van de Zuilen hadden … toen, lang geleden … dat ze voor iedereen zichtbaar zouden zijn. Ik weet dat er veel soorten Zuilen van Licht zijn … onze individuele zielen inbegrepen. Maar … geen daarvan lijkt op wat jullie beschrijven.
Doet dat ertoe?
JA! Natuurlijk doet het dat! Wat ik wil zeggen is … dat als jullie spreken van een LICHTSHOW en wij zien er geen … of het dan wel of niet plaatsvindt in een Hogere trilling, waarop/waarin de meesten van ons niet zijn … dan kan het weliswaar nuttig zijn … maar het maakt datgene wat jullie geven ook belachelijk … wanneer de spullen niet worden geleverd op de wijze die jullie aangeven. Laten we daarom … in hypothetische zin doorgaan.
Dus, willen jullie een intentie/zegening/gebed aan ons ter offering doorsturen … dat ik naar buiten breng en … dit is het signaal: LICHTSHOW?
Nee.
O! Wat dan …?
Wij willen graag woorden geven die helpen om de Intentie voort te brengen … we willen ook graag om begrip vragen dat deze woorden een groter effect hebben, wanneer ze voortkomen vanuit het diepste WETEN en de hartruimte.
Terwijl het momentum groeit … naarmate meer en meer mensen dit aanbieden … VOOR HET GROOTSTE GOED VAN ALLEN … creëert het de correcte afstemming en Trillingsvoeding om zoiets te laten plaatsvinden.
Zeggen jullie nu dat wij het moeten doen … niet jullie?
Inderdaad. Het was altijd al aan jullie. Hiervoor kwamen jullie … om in zulke gevallen jullie hart te volgen en …
WAARHEID TE LATEN ONTWAKEN DOOR DE LIEFDE VOOR HET ZELF EN VERANDERING TOT STAND TE BRENGEN.
Wel, dat zou het zeker doen. Per slot van rekening … wat hebben we te verliezen? Ik wil het heel graag een kans geven … en ik VERTROUW erop dat jullie WETEN dat mijn twijfels niet voortkomen uit arrogantie … maar uit de zoektocht naar WAARHEID.
Dat begrijpen we zeker, Blossom. We accepteren dit in volledige Genade als zoektocht in die WAARHEID.
Dus, wat gaat er nu gebeuren?
Wat wij ons voorstellen dat gaat gebeuren … is een specifieke ontmoeting, zo groots, dat het erkend kan worden voor wat het is. Wij vragen jullie niet te verwachten dat deze spectaculaire gebeurtenis zal samenvallen met het aanbieden van het gebed. We vragen dat het momentum van het gebed kan groeien door de aantallen en oprechtheid en de WAARHEID VAN HET HART.
Wanneer de aantallen groeien en de Energie toeneemt … dan zullen we de mogelijkheid van zijn verschijning overwegen.
Wacht, wacht, wacht! Jullie vragen ons om dit te doen … en dan pas zullen jullie het overwegen? Wat is hier aan de hand?
Liefste Dierbare Blossom … mogen we de suggestie opperen dat jouw ‘twijfel’ en ‘angst’ met betrekking tot deze zaak de woorden die wij zenden en de trilling waarin wij ze zenden kleuren? Het is echt niet zo dat jullie jullie aandeel leveren … degenen die ervoor kiezen om mee te doen … en dat we dan ‘al dan niet’ zo’n show zullen geven. Dit is niet WIE WIJ ZIJN en wij zouden over zo’n delicaat onderwerp absoluut niet met jullie willen ‘spelen’.  De Intentie achter wat we zeggen … aangaande dat ‘wij de mogelijkheid zullen overwegen’, is zuiver zo bedoeld … dat als de aantrekking van de Trilling en de Energie groot genoeg zijn … dit het inderdaad … mogelijk maakt dat het plaatsvindt. Als dat niet zo is … dan kan het niet. Daarom zal de mogelijkheid ervan worden beoordeeld, afhankelijk van de drang … en de opgebouwde Energie.
Jongens! Ik ben er niet één die zich zonder aanleiding excuseert, maar hierbij bied ik mijn verontschuldigingen aan voor de verkeerde uitleg. Ik denk zo, omdat wij een COLLECTIEF GROEPSBEWUSTZIJN zijn … dat als wij MET MILJOENEN dit willen aanbieden … wij kunnen het gewoon proberen. Het kan alleen maar goed doen … LICHTSHOW of niet. Dus … ?
We zullen dit gesprek voorlopig afsluiten en jou vragen om op een zeker moment erop attent te zijn dat er woorden komen die dit doel zullen dienen.
ALSJEBLIEFT, WEET … DAT WIJ GEEN SPELLETJES SPELEN. WIJ WETEN DAT DE MOGELIJKHEID WERKELIJKHEID KAN WORDEN EN TOCH IS ER DE NOODZAAK VAN DE KANT VAN DE MENSHEID OM ZICH MET ONS IN LIEFDE TE VERENIGEN EN ZO’N GEBEURTENIS TE CREËREN.
Wij zeggen niet ‘als jullie dit doen … dan doen wij dat’. We zeggen dat ‘mochten jullie willen meedoen aan dit experiment … dan zullen wij … van onze kant … alles willen doen wat maar enigszins mogelijk is om dit resultaat te verkrijgen … voor het Hoogste Goed van alles … voor de vooruitgang van de mensheid … en voor het snellere herstel van Moeder Aarde en haar kinderen, zodat ze thuis kunnen komen … omdat hun missie volbracht is … omdat ze hebben veranderd wat niet langer nuttig was … in datgene wat dat wel is. Laat het zo zijn’.
Okidoki dan! Moet zeggen … dat dit uit de lucht kwam vallen … evenals misschien de LICHTSHOW!
Ik zal weer gereed staan wanneer het VOELT dat het daarvoor de goede tijd is … voor jullie gift van de woorden. Heel veel dank voor jullie geduld, tolerantie en begrip voor wie ik ben en zeker ook voor waar ik ben.
In Liefde en dank!
*****


Deel 2.  
Een video van DE FEDERATIE VAN LICHT. http://youtu.be/MYeqbshjgmA
Dit zijn de aangeboden woorden …
IK VERKLAAR …
Ik verklaar … dat de Intentie bij deze gift is om vanuit het diepste in mij een ruimte te openen … waarin alle gedachten van de Zuiverste Hoogste Intentie samensmelten om de Trilling van De Planeet Moeder Aarde te verheffen … Om de frequenties van al het leven op deze planeet te verhogen … en mijn Hoogste Intentie van Goedheid … Vriendelijkheid … Vergeving … Nederigheid … en Mededogen … die samen de patronen van LIEFDE, de Hoogste Energie vormen, toe te staan.
Moge ik altijd deze giften aanbieden op elk moment van mijn ONTWAKEN.
Dat ik mag begrijpen dat ik, door zo te doen … deel ga uitmaken van een Omvangrijk Goddelijk Plan … dat deze Energie in de exacte afstemming zal brengen, die van meet af aan de bedoeling was.
Dat ik Gelach en Vreugde mag vinden in alles wat ik doe … vanuit het WETEN dat ik, door zo te doen … Gelach en Vreugde in de Levens van Al wat Leven is laat komen.
Moge ik gedachten van acceptatie uitzenden naar hen die wellicht niet die gedachten hebben die met die van mij samenvallen … en dat ik binnen die acceptatie … WEET dat zij, net als ik … volgens Goddelijke Timing … zich openstellen voor de GROOTSHEID VAN WIE ZIJ ZIJN.
Moge ik … binnen deze gedachten … ook accepteren dat ik naar deze mooie planeet kwam om de schoonheid van mijn ziel te dienen … en door zo te doen … de schoonheid van AL DAT IS te dienen.
Het is mijn Hoogste Intentie om ‘Haar’ naar een plaats van Vrede te helpen. De plaats waar ZIJ rechtens thuishoort. Een plaats waar ALLEN/ALLES rechtens thuishoren.
We zijn menigmaal uitgedaagd en in verwarring gebracht … Echter, nu wij ons vollediger bewust worden van onze WAARHEID … laat het zo zijn … dat we Intentioneel alle GEVOELENS stopzetten die niet langer het Grotere Goed dienen.
Laat het zo zijn … dat wij met iedere aangeboden glimlach opluchting geven aan de Harten van de bedroefden.
Met elke aanraking … dat wat lijdt veranderen … in GODDELIJKE HELING.
WIJ KWAMEN HIERHEEN OM DIT TE DOEN!
Wij kwamen hierheen om zeker te stellen dat wij niet langer de zwaardere Trillingen zouden tolereren, die al zo lang geleden binnen het Aardse raster geplaatst waren.
Daarom verklaren we hierbij NU … dat wij de patronen die vertrouwd zijn geworden gaan veranderen … dat wij erkennen dat vertrouwdheid leidt tot minachting … en dat wij
NU …
NU … wij WETEN wat wij hier kwamen volbrengen … dit ook gaan doen.
WIJ WETEN NU … DAT WIJ LICHT ZIJN …
WIJ WETEN NU dat ALLES LICHT IS, dat zich laat zien in verschillende frequenties … zodat onze GEVOELENS zouden ONTWAKEN … die op hun beurt, onze vastberadenheid zouden doen ONTWAKEN om dat, wat minder dienstbaar is om te wisselen voor wat van HET HOOGSTE is.
Mogen wij … met elke GODDELIJKE ADEMTEUG die we nemen … WETEN dat de missie hier op Aarde er een van LIEFDE is.
Alleen in/als/door/van LIEFDE kunnen we DE VERANDERING ZIJN die wij wilden ZIJN.
Daarom … zend ik … in/als/vanuit mijn HOOGSTE zielsruimte … de oproep aan alle Mensen … aan al het niet menselijke Leven … AAN HET HELE BEWUSTZIJN VAN VREUGDEVOL LEVEN ZELF … OM TE ONTWAKEN.
Moge ik … terwijl ik met mijn WAARHEID verbinding maak … VOELEN dat deze gift van dienstbaarheid de HOOGSTE GIFT is die ik ooit aanbood.
IN HET WETEN … HET ABSOLUTE WETEN …
Dat wij, terwijl ik dat doe …
ALS EENHEID … snel en met het grootste gemak … de Trillingen, waarin wij verblijven, verhogen …
Opdat Iedereen en Alles dat leeft … LIEFDE mag KENNEN in zijn HOOGSTE, ZUIVERSTE VORM.
Het Vertrouwen dat ik heb in dit WETEN is volledig en compleet.
Ik word onmiddellijk opgebeurd door de Energie, die deze zegening in zich heeft … en accepteer daardoor dat ik, wanneer ik ZO BEN … de planeet en allen die met haar meevaren, verhef!
EN ZO IS HET.
Ik ben in Liefde en dankbaarheid voor de eer om aanwezig te ZIJN op Aarde in deze tijd en deze transformatie te brengen … Deze GODDELIJK OMMEKEER naar het NU … en door zo te doen … hebben we het vermogen om DE WAARHEID te VOELEN.
DE WAARHEID TE ACCEPTEREN.
DE WAARHEID TE KENNEN.
LIEFDE IS ALLES WAT ER IS, ALTIJD.
En hoe ik verkies om de ENERGIE VAN DEZE LIEFDE vorm te geven, bepaalt het resultaat.
IK HIER … NU … OP DIT MOMENT … KIES ERVOOR OM DIT TE ZIJN.
IK BEN LIEFDE.
IK BEN LICHT.
IK BEN KLAAR.
IN LIEFDE EN DANK.
*****
* Refereert aan de Zuilen van Licht.
De klokkenluider – oorspronkelijk bekend als GoodETsxG/Luke (onlangs is bekend gemaakt dat zijn echte naam Corey is) – heeft nu zijn eigen website & hier is een uittreksel betreffende de zuilen van licht. Volgens Corey is het echt gebeurd!
De afkorting SSP/GRS staat voor Secret Space Stations/Geheime Ruimte Stations. Ik heb paragrafen ingevoegd, zodat het makkelijker te lezen is.
  1. Weten wij hoe de hemelbolwezens passen in de hele “KI-gevaar” situatie? [Kunstmatige Intelligentie] Helpen zij de mensheid actief met hoe ze moeten omgaan met deze bedreiging?
    De Hemelbolwezens, zoals wij ze noemen, zijn pas recent uit hun niet-actieve “Verhulde Observatie/Wachtstand” gekomen en begonnen te werken met één van de menselijke GRS, vooral via hun “Bondgenoten” van een hogere dichtheid. De enige “Acties” van deze “Hemelbollen” die onlangs werden waargenomen, waren dat een paar van de grootste “Hemelbollen” vanuit het gebied van de Sol/Zon en de Gasreuzen, waar zij waren “geparkeerd en verhuld”, dichter naar de Aarde kwamen. Zij deden iets, waarover in veel groepen wordt gespeculeerd en sommige van de andere buitenaardse groepen proberen hun volgelingen ervan te overtuigen dat zij “Weten” wat er werd gedaan. Dit betrof de recentelijke actie van het afvuren van erg grote/wijde stralen van trillingsenergie vanuit de grootste Hemelbollen, die voor het gewone oog niet zichtbaar waren tot ze de Aardse Atmosfeer raakten. Toen werden ze zichtbare “Stralen of Zuilen” van Licht die overal op de wereld gerapporteerd werden, in hetzelfde tijdsframe. De Zuilen van Licht raakten willekeurige gebieden op het land en op de oceanen, waarmee geen bases of leylijnen worden geassocieerd. Uitgelegd werd, dat dit een noodzakelijke stap was bij het begin van hun operaties, maar er werden aan de menselijke GRS geen nadere details verstrekt die bekend gemaakt mochten worden. Het was geenszins een wapen of vijandelijke aanval.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten