zaterdag, mei 09, 2015

De Arcturianen en Onze Galactische Familie - De Multidimensionale Universiteit van de Aarde - 8 Mei 2015 / Dr. Suzanne Lie


De Arcturianen en Onze Galactische Familie
"De Multidimensionale Universiteit van de Aarde"
8 Mei 2015 / Dr. Suzanne Lie
Onze dierbare geliefde vrijwilligers om Gaia te helpen,
Wij, de Arcturianen en jullie Galactische Familie, wensen vandaag om onze observaties met jullie te delen van de energiegebieden die dierbare Gaia vanaf deze dag van 7 Mei 2015 omringen. Net zoals Suzille in het "ondiepe" moest wachten terwijl haar computer crashte, heeft de gehele mensheid "in het ondiepe gewacht" terwijl vele geheime overgangen gebeurden.
Deze veranderingen zijn voorbij de gewaarwordingen van velen van onze vrijwilligers die een Aarde voertuig dragen in dit NU. Echter, jullie hogere dimensionale expressies van ZELF zijn zich volledig bewust van deze overgangen en sturen deze informatie langzaam en veilig naar jullie toe.
Vanuit ons hogere perspectief, kunnen wij waarnemen wat voor jullie behulpzaam is om te weten en wat alleen maar jullie al ingewikkelde en moeilijke 3D leven zou verwarren. Wij herinneren jullie er wel aan dat alle informatie die jullie nodig zijn beschikbaar is.
Alles dat jullie hoeven te "doen" is jullie besef uit te breiden om bewust jullie hogere dimensionale expressies van ZELF te omhelzen. Dan kunnen jullie louter de informatie downloaden die jullie nodig zijn in/naar jullie multidimensionale geest. Wij zeggen jullie "multidimensionale geest" omdat die geest het "vertaal apparaat" is voor al jullie "Licht Taal"  boodschappen.
Waar het op neerkomt, is dat een lichttaal boodschap er één is die in de vijfde dimensie en daaraan voorbij opkomt. Wanneer JULLIE, bedoelend jullie hogere dimensionale expressies, waarnemen dat de jij die een Aarde voertuig draagt gereed is om hogere dimensionale informatie te ontvangen, er een "Licht Taal Transmissie" in/naar jullie multidimensionale geest gestuurd wordt.
Wanneer die boodschap eenmaal in/naar jullie multidimensionale geest gestuurd is, wacht het op jullie 3D bewustzijn om uit te breiden in/naar de hogere vierde en/of vijfde dimensie zodat jullie die transmissie kunnen ontvangen. Er is een proces van vertalen dat zich voordoet met de ontvangst van een lichttaal boodschap, aangezien het NIET gebaseerd is op opeenvolgende tijd.

Daarom, om deze boodschappen te ontvangen zullen jullie op de één of andere manier moeten mediteren om jullie bewustzijn uit te breiden in/naar jullie hogere hersengolven, terwijl jullie bewust verbonden blijven met jullie 3D bewustzijn.
Jullie allemaal ontvangen deze boodschappen terwijl jullie in jullie diepste slaap zijn, maar zij raken vaak vergeten of aanzienlijk vervormd wanneer jullie ontwaken. Daarom, is er een manier waarop jullie je kunnen herinneren hoe jullie lichttaal boodschappen bewust gewaar te worden en te vertalen, door jullie dromen op te schrijven zodra als jullie ontwaken.
Omdat jullie symbolische taal gebaseerd is op herinneringen en ervaringen van jullie huidige fysieke incarnatie, hebben jullie allemaal een persoonlijke manier van jullie symbolische taal in/naar 3D taal te vertalen.
Bijvoorbeeld, water betekent hoofdzakelijk de één of andere type van emotie. Echter, als je van zwemmen houdt, zou water een geheel andere betekenis hebben dan als je bijna verdronk en bang bent om te zwemmen.
Met andere woorden, hoe meer je bewust bent van je emotionele reactie aangaande je volledige leven, inclusief "vergeten" kindertijd ervaringen, hoe gemakkelijker je jouw lichttaal boodschappen in/naar het derde dimensionale denken kunt vertalen.
Ook, is jullie driedimensionale, opeenvolgend denken ontoereikend voor een effectieve vertaling van de Licht Taal boodschappen die wij op een regelmatige basis naar jullie toesturen. Dan, omdat jullie niet in staat zijn om bewust deze ontelbare boodschappen te ontvangen en te vertalen, mogen jullie je alleen of zelfs in de steek gelaten voelen.
Wij willen NIET dat onze dappere afgezanten op de derde dimensionale Aarde zich in de steek gelaten voelen. Vandaar dat, wij jullie deze boodschap sturen. De veranderingen in jullie fysieke werkelijkheid doen zich steeds sneller voor. In die zin dat het "sneller" voor jullie driedimensionale gewaarwording is.
De waarheid is dat het niet slechts jullie derde dimensionale wereld is die slechts "verandert". Wat er in feite gebeurt is dat jullie derde dimensionale wereld aan het terugkeren is naar diens hogere dimensionale expressies. JULLIE, onze geliefde, gegrondvestigden, zijn naar Huis aan het komen!
Wij herinneren jullie er wederom verheugd aan dat JULLIE nooit jullie hogere dimensionale werkelijkheden verlaten hebben. Van voorbij de tijd, stuurt jullie multidimensionale zelf een vonk van jullie multidimensionale essentie omlaag en implanteerde het in een menselijk Aarde voertuig.
Jullie zijn NIET dat Aarde voertuig. JULLIE dragen dat Aarde voertuig. Daarom, is jullie terugkeer naar "huis' zeer gelijk met naar jullie kast te gaan, en te beslissen om jullie 3D "kleding" te vervangen met dat prachtige multidimensionale pak waar jullie mee geboren werden.
Helaas, ergens doorheen jullie 3D leven, raakte dat "multidimensionale pak" zoek in de kast. In feite, raakte het waarschijnlijk in jullie kindertijd kast zoek. Wij herinneren ons dat toen Suzille een kind was zij alles in haar kast schoof, aangezien het de gemakkelijkste manier was om "haar kamer op te ruimen".
JULLIE, onze dierbare vrijwilligers, moesten om Gaia te helpen jullie huidige, dichte, 3D voertuig nemen, om Gaia te helpen om Haar kast op te ruimen, ondanks dat jullie iedere vorm gekozen zouden kunnen hebben die jullie wilden. Maar, omdat het mensen waren die de troep gemaakt hadden, moesten jullie een menselijke gestalte dragen.
Denk terug aan je eigen kindertijd, Als een broer of zuster of een vriend er een bende van maakte, zou JIJ het dan willen opruimen? NEE, dat zou je niet willen. Om die reden mogen velen van jullie niet de rommel op willen ruimen die andere mensen maakten, niettemin is dat precies wat jullie vrijwillig aanboden om te doen.  
Besef alsjeblieft dat de mensen die deze rommel creëerden NIET verbonden waren met hun hogere expressies van ZELF. In feite, waren sommigen klonen en anderen waren "een wolf in schaapskleren".
Net zoals jullie, onze geachte afgezanten op de Aarde, leden zijn van onze galactische en hemelse familie die een fysiek Aarde voertuig "dragen", zijn er diegenen die leden zijn van de Draconianen en andere "macht over anderen" galactische families.
Zij dragen Aarde voertuigen op dezelfde manier als jullie een Aarde voertuig dragen. Echter, terwijl jullie aan ons, de "Macht Binnenin" Galactische en Hemelse wezens rapporteren, zijn er anderen die aan hun "Macht Over Anderen" Galactische Familie rapporteren.
Jullie mogen je er wel of niet bewust van zijn dat er een zeer lange Galactische oorlog was die in de derde en lagere vierde dimensies woedde. Deze oorlog is gedurende tijdperken van jullie "jaren" over geweest, maar werd overgebracht naar de Aarde toen velen van de Draconiaanse troepen naar de Aarde terugkeerden.
Zijnde van dinosauriërs afkomst, geloofden de Draconianen dat de Aarde hun thuis was. Per slot van rekening, dachten zij, dat de dinosauriërs één van de eerste bewoners van jullie huidige cyclus van "werkelijkheid op Gaia" was. Gelukkig voor Gaia, waren er vele cyclussen die voorafgingen aan jullie huidige "bekende werkelijkheid" waarin Vrede en Liefde de Aarde regeerden.
Zoals wij eerder gezegd hebben, is Gaia een buitengewone dappere ZIEL, want zij nam de grote uitdaging op zich van het zijn van een planeet gebaseerd op het opererende systeem van polariteiten, afgescheidenheid en de vrije wil. De vrije wil hebbende te kiezen om in de polariteit van licht/macht binnenin te leven OF de polariteit van duisternis/macht over te leven, heeft een werkelijkheid gecreëerd waarin er extreme verschillende versies van werkelijkheid zijn.
Deze verschillende versies van levensvormen vochten met elkaar, co-existeerden met elkaar, en hadden tijdperken van grote duisternis OF tijdperken van groot Licht. Vanwege de "afgescheidenheid"die zich in een gepolariseerde werkelijkheid voordoet, leken deze tijdperken van duisternis en van Licht afgescheiden cyclussen te zijn waar macht over anderen heerste OF waar macht binnenin zelf heerste.
Vanuit onze observatie in de hogere dimensies, verheugden wij ons met jullie tijdens de tijdperken van Licht en probeerden om jullie te helpen tijdens de tijdperken van duisternis. Jullie, de mensen van de Aarde, kozen om op Gaia te incarneren omdat deze extreme polariteiten van het leven aanzienlijk jullie vooruitgang in/naar het Licht zouden kunnen ondersteunen.  
Helaas, konden jullie ook verloren raken in de duisternis en vele incarnaties doorbrengen op het "wiel van reïncarnatie". Zoals velen van jullie weten, is dit "wiel" aan het afsluiten omdat de derde en lagere vierde dimensionale expressies van Gaia in het proces zijn van "het zich opkrullen" in/naar de hogere dimensies.
Net zoals vele van Gaia's bladeren en bloemen in/naar zichzelf opkrullen voordat zij van de boom afvallen, zullen Gaia's lagere frequenties in/naar zichzelf opkrullen voordat zij van Haar planeet afvallen. De 3D School van Oorzaak en Gevolg is aan het sluiten.
In feite, transmuteert de "Derde dimensionale School van Polariteit en Afgescheidenheid" van de Aarde in/naar de "Multidimensionale Universiteit van Eenheid met de ENE" van de Aarde. Jullie kunnen ALLEMAAL overgaan in/naar deze Multidimensionale Universiteit - als je dat kiest.
Herinner je dat Gaia een "vrije wil" planeet is. Daarom, hebben jullie de vrije wil om te beslissen om "in het onderricht te blijven" en jullie studies te voltooien in "macht-over OF macht-binnenin" derde dimensionale individualiteit. Echter, jullie zullen uiteindelijk een andere 3D matrix op een andere planeet moeten vinden.
Dierbare Gaia heeft zolang gewacht als zij kon om Haar mensen de "tijd" toe te staan hun Multidimensionale ZELF te herinneren. Haar planten zijn gereed om in/naar hun vijfde dimensionale expressie te transmuteren, Haar dieren zijn gereed, zelfs Haar elementen zijn gereed.
Het meest belangrijke is, dat Gaia's planetaire lichaam niet langer de schade kan tolereren die de mensheid veroorzaakt heeft tegen de waarachtige planeet die hen een "school voor het leven" gegeven heeft. Wij juichen diegenen van jullie toe die besloten hebben om op dierbare Gaia te blijven om HAAR te helpen met de transmutatie in/naar HAAR hogere dimensionale Zelf.
Eén van de manieren waarop jullie Gaia helpen is door Haar "curriculum" van "het eigen maken van de individualiteit en de vrije wil" te transmuteren naar "het eigen maken van het eenheidsbewustzijn om terug te keren naar de ENE". Jullie allemaal, onze afgezanten op de Aarde, hebben vele opschuddingen in jullie leven onder ogen gezien, maar jullie bleven op jullie koers naar het volledig te herinneren van WIE jullie zijn.
Wij wensen jullie te vertellen, dat OOK WIJ, ons herinneren wie jullie zijn. Omdat jullie het pad bewandelen dat jullie kozen voordat jullie deze incarnatie namen, jullie zullen dat wat jullie zochten vinden. Bovenal, zullen JULLIE ZELF vinden.
Wij, jullie galactische familie houden dat visioen in onze harten.
De Arcturianen en jullie Galactische Familie.

Vertaling: Cobie de Haan - http://www.denkmetjehart.blogspot.nl

Geen opmerkingen:

Een reactie posten