maandag, mei 11, 2015

De Arcturiaanse Groep - Jullie Beginnen de Wereld Nu vanuit een Hoger Dimensionaal Gezichtspunt te Zien en te Ervaren - 10 Mei 2015 / Marilyn Rafaelle


De Arcturiaanse Groep
Jullie Beginnen de Wereld Nu vanuit een Hoger Dimensionaal Gezichtspunt te Zien en te Ervaren
10 Mei 2015 / Marilyn Rafaelle
Groeten Dierbaren. Wij observeren dat alles overeenkomstig met de planning voortgaat, en de meesten van jullie beginnen de nieuwe en krachtige energieën van transformatie te herkennen en te ervaren. Ieders ervaring mag evenwel anders zijn, dus probeer niet om die van jullie te vergelijken met wat jullie mogen lezen of horen betreffende de spirituele ervaringen van anderen. Ieder persoon is uniek op grond van andere ervaringen geleefd te hebben doorheen vele levensspannen, eindelijk arriverend in hun huidige staat van bewustzijn. Jullie ruimen het residu van levensspannen op die in onwetendheid geleefd werden, en niet één persoon is precies hetzelfde als een ander.
De meesten van jullie beginnen nu de wereld vanuit een hoger dimensionaal gezichtspunt te zien en te ervaren, wat zich op nieuwe manieren, vormen en ideeën van deze dingen waar jullie al vertrouwd mee zijn, manifesteert. De werkelijkheid (Goddelijk Idee) van alles in de externe wereld blijft altijd aanwezig en eindeloos in het Goddelijke Bewustzijn. De spirituele evolutie staat jullie toe om deze Goddelijke Ideeën op nieuwe en hogere niveaus te interpreteren.
Een voorbeeld zou kunnen zijn hoe de drie dimensionale wereld het sterven bekijkt. Sterven betekent volledige verwoesting voor diegenen die geloven dat er niets is voorbij één levensspanne, behalve de minimale kans van een hemel of hel gebaseerd op hoe "goed" een persoon was. Dus, voor hen is het sterven iets om te vrezen en ten koste van alles te vermijden. Diegenen van een meer verlicht bewustzijn, die beseffen dat er nooit een echt sterven zou kunnen zijn, zijn ietwat vrij van deze intense angst en ongerustheid. Er is altijd enige droefheid met een afscheid, maar geen van de paniek en weerstand geboren vanuit onwetendheid. Het sterven wordt her/erkend een overgang te zijn, geen einde -- een onderdeel van ieders evolutionaire reis op de Aarde, vaak verwelkomd door diegenen die moeten en gereed zijn om naar huis te gaan. Het Goddelijke Idee hier is Alomtegenwoordigheid. Jullie, als expressies van het goddelijke, zullen altijd zijn … plaats is van geen belang.
Spoedig beginnen jullie veranderingen te zien binnenin regeringen en de wet, want het bewustzijn van de mensheid is snel aan het ontwaken en gereed om de persoonlijke machten, welke onwetend gedurende levensspannen overgegeven werden, opnieuw op te eisen. Steeds meer mensen beginnen te beseffen dat zij niet machteloos zijn en deze verandering van het innerlijke zal op diens beurt manifesteren als veranderingen in het externe.

Het onophoudelijke opruimen van oude energie is niet bedoeld om voor altijd door te gaan, en velen van jullie verhuizen nu in/naar een tijd van creëren. Omdat jullie beginnen te accepteren dat jullie inderdaad machtige spirituele wezens zijn, manifesteren jullie gedachten en woorden sneller. Terwijl jullie nu in/naar een meer ontwikkelde bewustzijnsstaat verhuizen, hebben de meeste van de oude programmering van levensspannen van onwetendheid die dienden om jullie bekwaamheid te blokkeren om bewust te manifesteren, zich ontbonden of zijn in het proces van ontbinding.
Gedurende duizenden jaren is de mensheid voor het overgrote deel onbewust geweest van diens ware natuur en dus werd een wereldbewustzijn van individuele machteloosheid het eensgezinde geloof. Diegenen in posities van superioriteit hebben er altijd aan gewerkt om de meerderheid ervan te overtuigen dat zij geen macht van zichzelf hadden en dat zij dus naar anderen (hen) moesten kijken voor hun bestwil. Het resultaat is een wereld van mensen geweest die ontwetend waren van wie zij werkelijk zijn, zonder vragen gelovend, gehoorzamend en de eisen opvolgend van de rijken en diegenen aan de macht. Dit zal eindigen wanneer de meerderheid ontwaakt, dienend om het wereldbewustzijn te verheffen en te openen voor nieuwe en hogere niveaus van besef.
Sta op dierbaren, en herinner jullie wie jullie zijn. Het is tijd om jullie Goddelijke zoonschap op te eisen, immer bedachtzaam zijnde van hoe jullie spreken en denken, want jullie zijn scheppers.
Merk op hoe sommige individuen die experts zijn in bepaalde gebieden van medicamenten of wetenschap door intense studie, research en geloof, vaak deze kwesties ontdekken te manifesteren in hun eigen families of henzelf. Elk reclamebord, advertentie, of aankondiging betreffende de één of andere campagne om een ziekte of conditie te bevechten dient ertoe om het steviger in het geloofsysteem te vestigen van allen die het lezen en er dus meer van manifesteren. (1)
Wanneer een individu ondergedompeld is in het menselijke geloofsysteem van de dualiteit en afgescheidenheid, reflecteert diens leven iets van goed en iets van slecht. Pijnlijke levenslessen maken vaak deel uit van een ziel diens pregeboorte contract om de één of andere karmische kwestie op te lossen of enige benodigde lessen te leren, maar driedimensionale ervaringen kunnen ook onpersoonlijk zijn, en reflecteren eenvoudig een staat van bewustzijn dat twee machten accepteert.  
De mens was niet bedoeld om zo diep in/naar de derde dimensionale dichtheid te glijden, maar jullie volbrengen het noodzakelijke zware werk om eraan voorbij te gaan en jullie doen prima werk. Een werk dat levensspannen van vaak pijnlijke ervaringen vereiste die noodzakelijk waren voor het opbouwen van moed en kracht. Herinner je dit feit wanneer het ook is dat je verleid wordt van jezelf te geloven een mislukking op wat voor manier dan ook te zijn, want in werkelijkheid kan er geen mislukken zijn, alleen leerervaringen.
Het is moeilijk om voorbij populaire gedachten te gaan totdat de waarheid een bereikte staat van bewustzijn wordt, op welk punt veel van het driedimensionale geloofsysteem ermee begint om eenvoudig diens toepasbaarheid en macht over jullie verliest. Jullie zien en horen dezelfde dingen zoals ieder ander, maar jullie reageren niet langer meer op dezelfde manier.
Diegenen van jullie die deze boodschappen lezen verhuizen snel in/naar een bewustzijn dat in staat is de waarheid te onderscheiden waar de wereld disharmonie ziet en beginnen om instinctief te herkennen wat hype en promotie is voor het financiële gewin van een paar. Jullie leren de wereld met nieuwe ogen te zien en leven vanuit een hoger besef van wat er rondom jullie heen gaande is. Vanwege dit, helpen jullie om het wereldbewustzijn naar nieuwe niveaus te verschuiven.
Kijk een paar jaren terug naar jullie levens in een eerdere tijd dierbaren, en jullie zullen snel beseffen hoe ver jullie in een zeer korte tijd gekomen zijn. Slechts een paar jaren geleden, zouden jullie ook van de partij geweest zijn bij vele populaire driedimensionale geloven/overtuigingen, deze zelfde geloven/overtuigingen zien jullie vandaag de dag duidelijk anders.  
Jullie zijn aan het ontwaken, en herinneren je wie jullie zijn -- komen ertoe te beseffen dat jullie niet langer hoeven te zoeken, te smeken, of te pleiten bij de één of andere "luchtkasteel" God,  voor het goede dat jullie tevergeefs levensspanne na levensspanne nastreefden.
Verheug jullie, want jullie hebben HET eindelijk gevonden waar HET altijd geweest is -- binnenin -- geduldig en liefdevol in afwachting van jullie her/erkenning.
Wij zijn de Arcturiaanse Groep
Voetnoot: Cobie - Een heel duidelijk voorbeeld hiervan is de verplichte opdruk op pakjes sigaretten of shag, zogenaamd om ons te waarschuwen wat het allemaal kan veroorzaken als je rookt.
Vertaling: Cobie de Haan - http://www.denkmetjehart.blogspot.nl/

Geen opmerkingen:

Een reactie posten