zaterdag, mei 30, 2015

Commandant Ashtar - Jullie Huidige Vlucht van Ascentie - 29 Mei 2015 / Natalie Glasson


Commandant Ashtar
Jullie Huidige Vlucht van Ascentie
29 Mei 2015 / Natalie Glasson
 
Deze tijd op de Aarde, hetgeen al jullie levensspannen omspant, is een periode van krachtige ontwaking. Alles binnenin jullie heeft de kans om te ontwaken en in/naar de schittering van de Schepper tot bloei te komen; dit maakt duidelijk dat dezelfde kansen beschikbaar zijn binnenin jullie werkelijkheid en ervaringen. Nooit eerder hebben wij zo een krachtige ontwaking op een versneld tempo en met een grote bewust besef waargenomen. Jullie zijn wezens van ontwaking, jullie ondersteunen de bewuste ontwikkeling en evolutie van jullie zelf en diegenen die in jullie toekomst op de Aarde aanwezig zijn. Het is tijd om het tevoorschijn komen van het goddelijke dat plaatsvindt binnenin jullie wezen in ere te houden, aangezien dit jullie ervaring in hoge mate zal vergroten.
Jullie ontwaking van het goddelijke binnenin jullie doet zich voor op meer niveaus van jullie wezen dan waar jullie je mogelijk bewust van kunnen zijn. Licht explosies vinden binnenin jullie fysieke lichaam plaats en komen in jullie cellen tot uitbarsting zoals een snel stromende rivier, en het beïnvloedt jullie organen en alle aspecten van jullie fysieke lichaam bij het transformeren in/naar snellere trillingen van Licht. Het Licht van het goddelijke stroomt door jullie wezen heen en creëert transformatie binnenin jullie etherische, emotionele, mentale en spirituele lichamen alsook in alle aspecten van het gebied van jullie aura. Het Licht dat jullie ontvangen is een hogere en snellere trilling dan jullie ervaren hebben in jullie huidige leven, het stroomt vanuit de Goddelijke Schepper doorheen jullie Ziel met één doel van transformatie; het vergroten van jullie wezen om een werkelijke en absolute afgevaardigde van de Goddelijke Schepper te worden.
Neem een moment om je voor te stellen dat je Ziel vanuit de Schepper zo een allerhoogst Licht en bewustzijn voortbrengt, dat het ogenblikkelijk je volledige wezen op een fysiek en energetisch niveau transformeert. Deze transformaties zijn zoals wonderen binnenin je wezen die vernieuwing, verjonging, genezing, opkomst van bewustzijn creëren met een grotere en goddelijke realistische zelfwaarde. Dit moment is zo adembenemend dat het verwant is aan een wedergeboorte welke zich nu voor jullie voordoet en door zal gaan te verbeteren en te ontwikkelen gedurende de rest van jullie leven. Iedere keer dat jullie uit jullie slaap wakker worden hebben jullie meer Licht binnenin jullie wezen, iedere keer dat jullie bewust ademhalen nodigen jullie transformatie uit om in de diepere niveaus van jullie wezen plaats te vinden, iedere keer dat jullie spreken projecteren jullie meer Licht en iedere keer dat jullie nadenken en voelen dompelen jullie jezelf dieper onder in de eeuwige waarheid van de Schepper. Wij wensen voor jullie om te weten en te her/erkennen hoe schitterend jullie zijn, hoe wonderbaarlijk jullie toewijding en prachtig jullie transformatie is. Als je aan onze woorden twijfelt dan zijn dit energieën welke het nodig zijn om waargenomen en opgelost te worden. Jullie ascentie vindt zo prachtig plaats dat er eenvoudig een noodzaak voor jullie is om dit te her/erkennen, erken en geloof het in jullie hart, derhalve de pracht van jullie ascentie toestaand om jullie werkelijkheid en ervaring op de Aarde te worden.

 
Wanneer jij je opzettelijk bewust bent van de pracht die plaatsvindt binnenin je wezen of eenvoudig gelooft en weet dat dit het geval is, dan verbeter/vergroot jij je ervaring van je werkelijke transformatie, en staat het toe om een diep inspirerend en bekrachtigend aspect te worden van je werkelijkheid. Op vele manieren vragen wij aan jullie om in jullie zelf en jullie evolutie te geloven, aldus jullie de wonderen van de transformatie mogen zien die jullie zijn en er verder in kunnen evolueren. Met het oog op het feit om jullie zelf toe te staan om dit bewustzijn voort te brengen welke van verwondering is, Liefde voor jullie zelf en verbazing over het wonder van Licht dat zich binnenin jullie wezen voordoet, is er een noodzaak/behoefte om het bewustzijn van het alledaagse los te laten. Dit bewustzijn spreekt tegen jou over alles in je leven en met inbegrip van jezelf als zijnde alledaags, afgezaagd, monotoon en gewoon. Wij wensen dat je het bewustzijn van het alledaagse loslaat en jezelf her/erkend als transformerend, schitterend en prachtig, hetgeen de waarheid en je werkelijke bewustzijn is. Het is een bewustzijn welke jou in/naar een diepere ruimte leidt met de Schepper. Het is ook een bewuste staat welke uitdagend kan zijn als jij jezelf aanmoedigt om het verschil te herkennen tussen de schranderheid van je Ziel en je werkelijke luister en de onjuiste interpretatie van je ego van jouw luister. Wanneer jij jezelf toe kunt staan om de prachtige transformatie te her/erkennen die binnenin je wezen vanuit je Ziel zich voordoet in plaats van vanuit de zetel van je ego, dan zal jij jezelf toestaan om waarlijk de waarheid van de Schepper te her/erkennen. Als je onophoudelijk probeert om jezelf te erkennen en je spirituele ascentie vanuit je ego of zelfs als een mentaal perspectief te versnellen, dan mag jij jezelf nooit toestaan om je volledig tevreden en vervuld te voelen noch zal jij jezelf toestaan om de luister/pracht van de Schepper te erkennen.
Wij wensen om een zeer gemakkelijke manier met jullie te delen om onderscheid te maken tussen de schranderheid van jullie Ziel en de valse identiteit van jullie ego. In alle creaties en her/erkenning van jullie zelf vanuit de zetel van de schranderheid van jullie Ziel, zullen jullie de aanwezigheid van Liefde, eenheid en vrede herkennen. De Liefde zal voor jezelf en anderen zijn, de eenheid met alle aspecten van de Schepper inclusief jezelf en de vrede en uitbreidende ruimte binnenin jullie. Zelfs in de meest opwindende ervaring, zal de vrede die binnenin jullie gecreëerd is altijd uitbreiden. In creaties en her/erkenning van jullie zelf vanuit de zetel van jullie ego, zullen jullie de aanwezigheid herkennen van het je beter dan anderen te voelen, er mag een houding zijn van competitie en afgescheidenheid alsook een gevoel van arrogantie. Er mag een gevoel zijn van tevreden te zijn, maar dit mag niet duren aangezien nieuwe behoeften en wensen naar boven zouden komen. Wanneer Liefde, eenheid en vrede in waarheid ervaren worden binnenin jullie wezen, weten jullie dat jullie jezelf en de werkelijkheid herkennen vanuit de waarheid van de Schepper binnenin jullie. De eenvoudigheid van het leven en jullie eigen wezen her/erkennen kan jullie in/naar een diepere ruimte van eenheid/eensgezindheid gidsen met de Schepper, en nochtans vragen wij jullie om de prachtige transformationele ervaring te herkennen welke onophoudelijk binnenin jullie wezen is. Dit is niet te herkennen met jullie ego, het is om de waarheid te zien ontvouwen door ogen die bereid zijn om de waarheid van de Schepper binnenin jullie wezen waar te nemen. Wij wensen voor jullie om te beseffen hoe prachtig en schitterend jullie zijn terwijl jullie Liefde, eenheid en vrede binnenin jullie wezen ervaren. Wanneer jullie nadenken over en jullie zelf gewaarworden in gewone en ontkrachtende manieren, ervaren jullie afgescheidenheid van het echte wonder van jullie wezen.
Neem tijd om vreedzaam te zitten met de intentie van het waarnemen van de schitterende transformatie van Licht dat zich binnenin jullie wezen voordoet. Zelfs als je niet gewaar kunt worden hoe de transformatie plaats zou kunnen vinden, moedig jezelf eenvoudig aan om bewust, waarnemend en gereed te zijn om het begrip te ontvangen. Als jij je ego naar boven voelt komen stuur dan je Liefde naar je ego, naar de gedachten, energieën of ervaringen dat het wenst te creëren of naar de reactie die het wenst te genereren binnenin je wezen wat niet uitgelijnd mag zijn met jouw waarheid. Het ego mag het creëren van eigendunk manifesteren wat resulteert in wat voor vorm dan ook van energetische of fysieke afgescheidenheid, of het mag als een slachtoffer of als eigendunk binnenin jou manifesteren. Al deze manifestaties vereisen gewoon je Liefde, acceptatie en loslating, vrij van jouw reactie. Wij wensen te zeggen dat eigendunk en zelf-liefde kunnen toeschijnen en manifesteren als dezelfde ervaring, en nochtans creëert eigendunk afgescheidenheid binnenin jou en creëert zelf-liefde de vibratie van eenheid binnenin je wezen.
Hier is een intentie om je waarneming van de schitterende transformatie van Licht dat zich binnenin je wezen voordoet te ondersteunen:
"Ik sta mezelf nu toe en ondersteun mezelf bij het herkennen van de waarheid van alle aspecten van mijn wezen. Ik open mijn zintuigen en besef dat ik aldus met gemak en perfectie de ontwaking kan herkennen, en ook het zich voordoen van het tevoorschijn en tot bloei komen van de waarheid die zich binnenin mijn wezen manifesteert. Ik ben nu gereed om mezelf en de innerlijke transformatie vanaf de zetel van mijn Ziel te her/erkennen, vanuit een ruimte van Liefde, eenheid en vrede met mezelf en alle aspecten van de Schepper. Ik transformeer iedere cel, elk orgaan en aspect van mijn fysieke lichaam, en dit transformeert zich schitterend in/naar een allerhoogst baken van Licht, en ik ben gereed en bereid om dit nu als mijn waarheid te accepteren en te ervaren. Als ik mijn wezen binnen ga, ben ik in staat om de transformatie en verjonging van mijn wezen waar te nemen wanneer ik dat maar wens, en breng mijn grotere vertrouwen voort en vertrouw op mijn ascentie uitoefeningen en ervaringen. Ik nodig mijn gidsen en Ziel uit om mijn bewuste besef te ondersteunen terwijl ik nu binnenin mij wezen waarneem. Dank je wel."
Neem tijd om diep adem te halen terwijl jij jezelf vertrouwt om de waarheid binnenin je wezen te her/erkennen.
Wij kwamen naar voren om jullie te ondersteunen bij het meer volledig her/erkennen van het aspect van de Schepper binnenin jullie, wij wensten voor jullie om te erkennen dat jullie nooit stilstaand of op wat voor manier dan ook vertraagd zijn in jullie ascentie. Transformatie en Ascenties doen zich precies nu binnenin jullie wezen voor. Wij wilden jullie ook aanmoedigen om jullie waarneming naar de subtiele wegen/manieren van het ego en jullie Ziel diens schranderheid te brengen, aldus jullie jezelf toe mogen staan in een grotere ruimte van waarheid binnenin jullie te leven, jullie zelf aanmoedigend om voorbij het proces van reactie wat betreft de aanwezigheid van jullie ego te verhuizen. Sta jullie zelf toe om waarnemend van jullie ego en jullie Ziel diens schranderheid te zijn, beide kunnen subtiel en klinkklaar zijn.
Weet alsjeblieft dat wij hier zijn om jullie altijd te ondersteunen, wij sturen jullie onze Liefde en aanmoediging eeuwig,
Commandant Ashtar
Toezichthouder van het Opgestegen Geascendeerde Meester Team

Vertaling: Cobie de Haan - http://www.denkmetjehart.blogspot.com

Geen opmerkingen:

Een reactie posten