zondag, mei 24, 2015

Aartsengel Gabriel - Fotosynthese en de Vermengde Mens - 21 mei 2015 / Shanta Gabriel


Aartsengel Gabriel
Fotosynthese en de Vermengde Mens
21 mei 2015 / Shanta Gabriel
 
Een Voorafgaande Boodschap van Shanta
Heel veel mensen hebben zich zoals een nieuwe vlinder gevoeld de laatste tijd. We zijn net uit de pop en vragen ons af waar onze veelvoudige benen naar verdwenen zijn en hoe ervoor te zorgen dat onze grote, natte vleugels werken. Deze nieuwheid is de dimensionale staat waar het enige waar wij zeker van zijn is dat de oude manieren niet meer werken.
Aartsengel Gabriel zou over deze tijd spreken toen ik mijn verbinding met hem in de vroege 90er jaren begon. Hij zou zeggen dat de gemakkelijkste weg om te acclimatiseren aan de hogere frequenties was om een brug van Licht te worden tussen Hemel en Aarde. Hij bepleitte het gebruik maken van het Goddelijke Licht als de katalysator voor het veranderen van het energiesysteem van het lichaam, omdat Licht handelt als een transformerend gereedschap voor ons om de goddelijke Mens te worden die wij bedoeld zijn om te zijn.
Het Goddelijke Licht is de drager voor de kwaliteiten van het bewustzijn die de spirituele verbindingen vasthouden die we nodig zijn om meer afgestemd te zijn op onze ziel en de begeleiding die naar ons toekomst vanuit de Engelachtige Dimensies. De spirituele attributen van Vrede, Harmonie en Vreugde leken soms te verheven voor mij als een louter mens om in overweging te nemen en nochtans waren zij de waarachtige kwaliteiten die ik nodig was om mijn bewustzijn te verschuiven.
Aartsengel Gabriel sprak over het belang van deze kwaliteiten door mij heen te brengen en hen in de Aarde te verankeren. Hij zei dat dit één manier was van waarop wij een echt verschil in de wereld kunnen maken. Aartsengel Gabriel was zeer duidelijk dat de kwaliteiten die hij in mijn energie gebied bracht niet alleen voor mijn ervaring zouden zijn, maar ook het bewustzijn van de planeet zouden veranderen via mijn vibratie. Hij zei, wanneer een persoon consequent het Goddelijke Licht door hun fysieke lichamen brengen, de uitstraling van deze hogere frequenties zowel magnetisch als lichtgevend zouden worden.
Zijnde een buis voor het Goddelijke Licht staat mij toe om de verandering te zijn die ik wilde ervaren in mijn wereld. Dit leek als nieuwe informatie voor mij in de vroege 90er jaren. De meesten van ons beseften nog niet dat een vlinder die met haar vleugels fladdert in één gedeelte van de wereld de energie aan de andere zijde van de planeet zou kunnen beïnvloeden.
Vanwege dit, begon ik al mijn werk toe te wijden aan de planetaire Vrede. Toen ik in 1994 begon met het delen van de boodschappen van Aartsengel Gabriel, was mijn missie verklaring Vrede op Aarde, één persoon per keer. Als een werkend platform, hielp dit om mijn activiteiten te verduidelijken: Brengt wat ik op het punt sta om te zeggen of te doen meer Vrede naar de wereld of voegt het toe aan de chaos?

Door 25 jaren van training met Aartsengel Gabriel, is de onveranderlijke draad van zijn boodschappen geweest om het Goddelijke Licht als een brug te gebruiken voor innerlijke Vrede binnenin het menselijke hart, leidend naar Vrede op Aarde. Al zijn liefdevolle woorden waren gericht op het brengen van mij in uitlijning met meer Harmonie, Liefde en Vrede, aldus ik in staat zou zijn om deze bekrachtigende kwaliteiten in/naar de wereld te verankeren en uit te stralen.
Hoewel dit geen nieuwe informatie meer is, is het nog steeds het doorgaande thema van de boodschappen van Aartsengel Gabriel. Gelukkig, zijn er miljoenen mensen die actief meer van deze spirituele attributen in/naar hun wezens brengen, en dit uitstralen van Liefde is het bewustzijn op de planeet aan het veranderen. Het is gemeenschappelijke wijsheid geworden dat wij hier zijn om het Goddelijke in onze menselijke lichamen te vermengen, aldus er geen afgescheidenheid in onze levens zou zijn en wij IN de wereld zouden kunnen leven, maar niet VAN de wereld.
In 2011, verraste Aartsengel Gabriel mij door dit werk, Licht Gebied Technologie™ te noemen. Het werd duidelijker dat wanneer ik de spirituele attributen diepgeworteld in het Goddelijk Licht gebruikte als een gebied van bewustzijn, ik mijn ervaring zou kunnen veranderen. Aartsengel Gabriel verklaart dat door onze intenties wij een energiegebied van de spirituele kwaliteit creëren die wij willen omhelzen. Het is dan mogelijk om die lichtfrequentie in onze lichamen en in de wereld om ons heen te aarden. Deze technologie van het werken met de Lichtgebieden is een zeer samenhangend krachtig, doch eenvoudig gereedschap dat de basis van mijn werk geworden is.
Nu, brengt Aartsengel Gabriel het naar een ander niveau en laat ons weten dat wij deze technologie kunnen gebruiken om onze lichamen te voeden net zoals bomen fotosynthese gebruiken. Het is mijn eer om deze laatste boodschap van Aartsengel Gabriel mee te delen.
*****
Dierbaren,
Licht is de kracht van alle Creatie. Wanneer jij jezelf uitlijnt met dit onvergelijkelijke geschenk, is er magie. Bomen begrijpen deze magie, want zij zijn de ontvangers van de stromende energie frequenties van het Licht. Zij gebruiken dit geschenk om voedsel te creëren dat hun structuur voedt en het Goddelijke Licht in/naar voedsel omzet.
Wanneer dit voedsel omlaag door de sterke en solide stam van een boom stroomt, werkt het Goddelijke Licht als een verticale ingang van de Hemel naar de Aarde op letterlijke manieren. Brandstof wordt in het energiesysteem van de boom gebracht en pulseert door de cellulaire membranen omlaag in/naar de wortelen, waar het vermengd met de belangrijke substanties van de Aarde. Nieuwe niveaus van vitaliteit en voeding van de Aarde worden ook geabsorbeerd door het wortelsysteem van de boom, wat omhoog gebracht wordt door de haarvaten en gestuurd wordt waar het het meeste nodig is voor de boom om te gedijen.
Bomen zijn een prima voorbeeld voor mensen, zij demonstreren de beste manier om te leven in de nieuwe frequenties van Licht dat in deze tijd op de Aarde beschikbaar is. Net zoals de boom gevoed wordt en in staat is sterk en gezond te groeien door de absorptie van het Licht en belangrijke voedingstoffen van de Aarde, op dezelfde manier leert jullie fysieke lichaam om de energieën van de Lichtfotonen te gebruiken die Liefde en Goddelijke Intelligentie doorheen jullie fysieke energiesysteem dragen. In dit proces, creëren jullie cellen die bekrachtigd worden door stralen van Licht, en krijgen toegang tot de scheppercodes aldus jullie lichaam kan leren te leven in de hogere energiefrequenties die de creatie van het hogere dimensionale leven op Aarde ondersteunen.
Jullie zijn aan het verschuiven in/naar een lichaam dat de codes van Lichtfrequenties aan het leren is om te veranderen, de cellen in de fysieke structuur van het lichaam voedend en een niveau omhoog brengend, aldus kristallijne formaties en een nieuwe levenskracht aanvonkend. Net zoals het blad het Licht van God naar binnen trekt om leven in de structuur van de boom te creëren, betreden jullie deze gebieden van Licht om jullie lichaam te onderhouden en te voeden.
En net zoals de Boom van het Leven krachtige symbologie vasthoudt in veel van de oude wijsheid leringen, straalt de schoonheid en kracht van dit sterke symbool door jullie bewustzijn om positieve verandering en groei te bereiken.
Licht Gebied Technologie™
Gebieden van Goddelijk Licht zijn open en ongevormd. Zij creëren de basis van waar wij naar verwijzen als Licht Gebied Technologie - een vorm van actie dat de krachtige aanwezigheid van het Goddelijke Licht als een kracht van creatie gebruikt.
Jullie hebben nu de kans om met deze levende gebieden van Licht te werken om jullie leven op overvloedige manieren te activeren. Goddelijk Licht is altijd beschikbaar. Er is geen tekort aan Licht. In feite, wacht het Licht op jullie om diens vorm in/naar het bestaan te commanderen. Het werd geschreven, "In het begin daar was het Woord," dus jullie bewuste creatie van de vorm begint bij het benoemen van de gebieden van Creatie, hoge-frequentie woorden kiezend die resonantie hebben in jullie emotionele lichaam en hartgebied. Deze zijn vaak woorden die de diepste dromen en wensen van jullie ziel representeren.
Uitlijning met de Bron
Als je vermengd raakt met je goddelijkheid in de menselijke vorm, heb je een grotere bekwaamheid om een leven te creëren dat jou voedt met gebruikmaking van de technologie van de Licht Gebieden. Een diepe ziel resonantie vereist dat jij je met de Bron energie uitlijnt en een geaarde, belichaamde aanwezigheid wordt die met de Aarde verbonden is. Je wordt een waarachtige bliksemafleider terwijl je deze verticale toegang bekrachtigd om je hogere dromen in/naar nieuwe werkelijkheden uit te breiden en te activeren.
Deze technologie gebruiken is echt heel eenvoudig, en vereist alleen uitlijning met de ware krachten van de Natuur - dat wat creëert, in stand houdt en ontbindt. In harmonie handelen met deze ritmes versterkt alles dat je in het leven doet. Jezelf kennen als een schone buis voor het Licht en ware Liefde staat je toe om in/naar de actieve redenen te stappen die aan het werk zijn als een deel van de gehele Schepping.
Wanneer jij jezelf afstemt op je meest Goddelijke natuur, vormen nieuwe boventonen in de Licht Gebieden rondom je lichaam. Oude yogi's gebruikten de Wetenschap van het Geluid gedurende eeuwen als een genezende kracht alsook één van vernietiging. Jullie diepe verbinding staat woorden toe zich in jullie geest te vormen, ogenschijnlijk zonder jullie bewuste besef, en deze woorden activeren dan vormen van Goddelijk Licht in jullie energie gebieden. Om bewust met woorden te werken die in energie frequenties verhogen, hen als intentie voor jullie zelf en de wereld gebruikend, wordt een krachtige effectieve manier voor jullie om een nieuwe vorm te creëren. Om bewust met bepaalde woorden te werken die bekrachtigd zijn met hoge-frequentie energie transmissies, hen gebruiken als intenties voor jullie zelf en voor de gehele mensheid, wordt een krachtig effectieve manier voor jullie om een nieuwe vorm in ieder gebied van jullie leven te creëren.
Nieuwe Drieklanken van Kracht/Macht
Woorden zoals Harmonie en Welzijn schijnen diep binnenin jullie te vibreren als jullie hen in jullie hart vasthouden. Andere woorden verhogen ook in frequenties, zoals Verlichting, Voeding, Harmonie. Combinaties van woorden met dezelfde eerste letter hebben aan kracht gewonnen sinds het krachtige begin van 2012, en deze creëren dimensionale verschuivingen in jullie werkelijkheid.
Drieklanken van woorden zoals Uitlijning (Alignment)met de bronenergie, het Toestaan (Allowing)van grotere stromen van Goddelijk Licht, en de Activering (Activation)van nieuwe bekrachtigende vormen van goddelijkheid kunnen jullie nu dienen om nieuw bewustzijn binnenin jullie wezen te creëren. Wanneer je deze bekrachtigde woorden in je hart vasthoudt en hen binnenin je wezen voelt circuleren, ben je gereed om deze krachtige Lichtkracht van Geluid in/naar het kwantumgebied te stralen om nieuwe werkelijkheden in je eigen leven en in de harten en geesten van diegenen die je horen te creëren.
Luister je naar de stem van je hart? Kan je de harmonie horen van de sferen aan het werk binnenin je wezen, nieuwe werkelijkheden voor jou openend door levende gebieden van Licht? Het Onbekende wordt een vriendelijke plaats met onbegrensd potentieel voor creatie wanneer je de stem van je hart toepast op een gebied dat samenkomt op jouw commando.
Door deze machtige krachten van Goddelijk Licht, voed jij je bewustzijn en bekrachtig jij je lichaam. Je biedt levensonderhoud en voedsel aan voor een overgestimuleerd zenuwstelsel. Je staat jezelf toe uit te lijnen met de Goddelijke Blauwdruk van Perfectie welke vastgehouden wordt in je energiegebied door je ziel.
Het mag uitzonderlijk eenvoudig lijken, doch Licht Gebied Technologie is een concept van grote kracht en mogelijkheid voor de creatie van meer blijheid, duidelijkheid/overzichtelijkheid en inspiratie in jullie wereld. Eenvoudigheid is belangrijk voor de integratie van het Goddelijke Licht voor jullie lichamen, en jullie natuurlijke intelligentie is verhoogd door deze Lichtgebieden. Door de technologie die de Levende Gebieden van het Goddelijke Licht gebruikt, creëren jullie meer Balans en een werkelijk hartgecentreerd bewustzijn in ieder gebied van jullie leven.
Jullie zijn de prachtige, overvloedige Boom van het Leven briljant uitgebreid, sterk en gevoed, de Goddelijkheid door jullie heen verankerend als een kracht voor de creatie van Vrede op Aarde. En zo zij het.
Aartsengel Gabriel
door Shanta Gabriel

Vertaling: Cobie de Haan - http://www.denkmetjehart.blogspot.nl/

Geen opmerkingen:

Een reactie posten