maandag, april 06, 2015

Vraag en Antwoord met Mijn Hogere ZELF - Vrolijk Pasen en Gelukkige Ascentie - 4 April 2015 / Dr. Suzanne Lie


Vraag en Antwoord met Mijn Hogere ZELF
Vrolijk Pasen en Gelukkige Ascentie
4 April 2015 / Dr. Suzanne Lie
Sue: Dierbare Arcturianen,
Zovelen van ons zijn zo heel erg moe, en wij willen weten wat er gebeurt. Zoals gewoonlijk, vraag ik het aan jullie - mijn Hogere ZELF.
Arcturianen:  Geliefde ENE,
Wat er zich met jou voordoet, onze Aarde Ene is dat je aan het ascenderen bent. Je ascendeert langzaam maar zeker, zodat je Aarde voertuig geleidelijk elke wijziging kan accepteren en deze veranderingen in het volledige systeem van je derde en vierde dimensionale gestalte kan integreren.
Velen van jullie, onze gegrondvestigden, hebben onophoudelijk gewerkt en zijn voorbij de vermoeidheid. Wij vragen jullie om NU die vermoeidheid los te laten. Echter, jullie moeten het VOELEN voordat jullie het los kunnen laten. Want zie, jullie moeten bewust elk element van jullie huidige incarnatie ervaren dat losgelaten moeten worden zodat jullie het bewust kunnen loslaten.
Diegenen van jullie die "hard en lang gewerkt" hebben voor het proces van ascentie zijn waarschijnlijk de leraren, genezers en leiders die gekozen hebben om Gaia en AL Haar bewoners te helpen en te genezen. Jullie geliefden zijn je NU opzettelijk bewust van elk component van jullie ervaring, zodat jullie het met anderen kunnen delen.
Jullie hebben twee keuzes. Je kunt je "zorgen" maken over je grote vermoeidheid of je kunt er onvoorwaardelijk van houden en het transmuteren. Ben je vergeten dat je de schepper van je werkelijkheid bent? Ja, wij denken dat velen van jullie het vergeten zijn. Herinner je alsjeblieft dat er een keuze is.
Je kunt een bewuste schepper van je werkelijkheid zijn OF je kunt het slachtoffer zijn aangaande de ontelbare verschuivingen en veranderingen die nu, en in toenemende mate, je werkelijkheid zullen vullen. Wanneer was het de laatste keer dat jij jezelf Onvoorwaardelijke Liefde stuurde en/of je transformerende gestalte met het Violette Vuur transformeerde?

Sue: Dierbare Arcturianen,
Ik kan alleen voor mezelf spreken, maar ik geef toe dat het veel te lang geleden is. Het was waarschijnlijk toen ik anderen vertelde om zichzelf Onvoorwaardelijke Liefde en het Violette Licht te sturen. Maar, ik raakte verloren in mijn dienstverlening en stond de vermoeidheid toe, en is het diens beste vriend bezorgdheid, om in/naar mijn bewustzijn te komen. Ik zie nu dat er een martelaar binnenin mij is die ik met Liefde in vrijheid moet stellen. Ik werk te hard, rust te weinig, en dan vraag ik me af waarom ik zo onbeschrijflijk vermoeid ben.
Arcturianen: Ja, wij zijn blij dat jij je dat realiseert. Wij beseffen dat velen van jullie zichzelf verwaarlozen voor een goed doel, maar wij hebben jullie al deze jaren getraind zodat jullie decennia van dienstverlening aan jullie missie kunnen geven. Als je ziek, of vermoeid/uitgeput raakt voorbij de bekwaamheid om door te gaan, zullen jullie jezelf opbranden.
Terwijl je een Aards voertuig draagt, en als jij jezelf opbrandt zal je waarschijnlijk ziek of gekwetst raken. Dit is de manier van je lichaam van te zeggen, "Ik heb mijn limiet bereikt, en ik heb tijd nodig om mezelf te herstellen." Hoor jij je lichaam dat nu aan jou vertellen?
Sue: Ja, ik hoor dat mijn lichaam dat nu schreeuwt. En, ondanks van wat ik tegen anderen gezegd heb, wat jullie/wij tegen anderen gezegd hebben, ben ik zo geobsedeerd geraakt met mijn dienstverlening dat ik niet voldoende naar mijn lichaam geluisterd heb. Daarom, hier en nu ga ik zeggen,
“Lieve Suzille/Sue,
Ik Houd Onvoorwaardelijk van jou!
Ik vergeef je Oonvoorwaardelijk voor te vervallen in de rol van martelaar van het jezelf naar de volledige uitputting te werken.
Ik accepteer - eindelijk - dat het Aarde voertuig dat ik draag niet langer op de manier kan "werken" waartoe ik het gedurende decennia geduwd heb.
Ik Straal, Straal, Straal NU het Violette Vuur in/naar iedere cel en atoom van mijn fysieke Aarde voertuig.
Ik kies om de Violette Vlam waar te nemen terwijl het in/naar iedere cel en atoom van mijn Aarde voertuig beweegt.
Terwijl ik dit doe, besef ik dat er een andere "MIJ" binnenin mijn voertuig is. Het is niet feitelijk "een andere" mij. Het is een "hoger" mij. Die MIJ zijn JULLIE, de Arcturianen, alsook ALLE expressies van mijn Multidimensionale ZELF die in/naar dit voertuig gekomen zijn om mij te helpen om Gaia te helpen. Hoe heb ik hier aan voorbij kunnen zien?
Arcturianen: Het is eenvoudig, Suzille, je keek niet. Je was op de buitenzijde van jou gefocust omdat je verslaafd was aan de wereld die aan de buitenzijde van jou is. Daarom, gebruikte je jouw buitenzijde Aarde voertuig om met de uitdagingen van je externe werkelijkheid om te gaan. Zie je nu jouw binnenzijde werkelijkheid?
Sue: Ja, ik kan het voelen en vaag zien. Ik denk dat als ik erover schrijf, ik het beter zal zien. Het lijkt dat wat ik niet met mijn ogen waar kan nemen, mijn lichaam kan waarnemen en me er via mijn schrijven over kan vertellen.
Arcturianen: Schrijf dat je lichaam het nu waarneemt.
Sue: Mijn lichaam neemt waar, voelt, weet en herkend dat er een behoorlijke menigte binnenin mij is. Mijn ego wil mij eraan herinneren dat iedereen deze menigte heeft.
Arcturianen: Niet iedereen heeft deze "menigte" van hun hogere expressie wachtende binnenin, maar er zijn steeds meer mensen die zich dit iedere dag realiseren. Ga alsjeblieft verder.
Sue: De manier waarop mijn lichaam/ik de "menigte" binnenin waarneem is bijna alsof er vele vaag gevormde mensachtige figuren binnenin mij zijn. Sommige van hen zijn gevuld met Licht. Oh, is zie Tarmain die een walviswezen is daar ook binnenin, alsook mijn Lemuriaanse vogelwezen.
Sommige leden van de menigte lijken in het proces van het transmuteren in/naar hun Lichtlichamen te zijn, en sommige, oh, ik kan dezen voelen. De wezens draaien zich allemaal om om mij aan te kijken en me de verbazingwekkende rustige en Onvoorwaardelijke Liefde te sturen.
Ik voel dat zij mij feliciteren. Zij zijn blij voor mij en begrijpen dat alles dat ik ervaar als grote vermoeidheid in feite mijn overblijvende angst is. Ik zie hen nu als alle innerlijke leraren die mij liefdevol gedurende mijn gehele leven begeleid hebben.
Deze gidsen hebben een diep begrip van mij en herkennen precies hoe ik me gevoeld heb. Ik besef hoe enorm moe ik ben, ja ik kan niet en zal niet stoppen totdat … ik weet niet. Ik denk dat het "niet kunnen stoppen" in feite mijn innerlijke martelaar mag zijn.
Doch, zij glimlachen. Zij herinneren mij eraan dat "tijd" een illusie is, net zoals "werk". Werk is slechts de weerstand binnenin mij. Deze weerstand lijkt te komen vanuit figuren die donkerder zijn, zoals mijn schaduw zelf.
Deze schaduw zelven hebben nog niet volledig her/erkend dat er GEEN tijd is. Zij hebben zich dat nog niet herinnerd omdat er GEEN tijd is, er is GEEN urgentheid, GEEN haast en GEEN werk. De Verlichten binnenin proberen hen te vertellen dat wij in feite niet het proces van ascentie aan het DOEN zijn. Wij ZIJN in feite van het proces van ascentie.
Dierbare Arcturianen, hoe kan ik het WEZEN van mijn proces ZIJN?
Arcturianen: Suzille, wanneer je het WEZEN van je proces bent is er GEEN weerstand in ofwel je innerlijke of uiterlijke leven. In de vijfde dimensie en daaraan voorbij is er GEEN woord voor WERK. Werk is een derde dimensionale benaming gedefinieerd als "weerstand mettertijd".
Binnenin jou proberen je "schaduw zelven"te ascenderen via de 3D formule van "hard werken". De al geascendeerde zelven binnenin jou, de wezens van Lichtlichaam, herinneren jou eraan dat in het NU er GEEN werk is omdat er GEEN weerstand en GEEN tijd is.
Wij vragen je om de schaduw zelven waar te nemen terwijl zij hun concept van weerstand overgeven in/naar de stroom van het NU. Zie je hoe zij ogenblikkelijk lichter worden?
Sue: Ja, ik zie dat sommige van hen ogenblikkelijk Lichtlichamen worden, maar anderen doen daar langer over en anderen worstelen om zelfs maar aan het proces van loslaten te beginnen. Ik zie dat deze zelven geloven dat het harde werken is wat van hen een "goed persoon" maakt.
Arcturianen: Stuur alsjeblieft Onvoorwaardelijke Liefde en Violet Vuur naar diegenen die aan het worstelen zijn. Vertel hen dat wanneer zij deze oude, 3D concepten loslaten, zij in het geheel niet langer meer hoeven te werken.
Sue: Ja, ik vertel het hen, maar sommige zijn zeer verslaafd aan het harde werken. Zij zijn degenen die geloven dat het harde werken van hen een goed persoon maakt. Wat moet ik aangaande hen doen?
Arcturianen: Je gaat door met Onvoorwaardelijk van hen te Houden. Daarom, houd je van hen ook al zitten zij verstrikt in de concepten van tijd en werk. Houd van hen ook al weerstaan zij jouw proces van ascentie door vast te houden aan de oude gedragingen.  
Hoewel zij nog steeds verslaafd zijn aan de derde dimensionale indoctrinatie dat hard werken van hen een goed persoon maakt, Houd Onvoorwaardelijk van hen. Vergeef hen en Accepteer hen Onvoorwaardelijk. Denk je dat je dat kunt doen?
Sue: Ik weet het niet. Ik zal het proberen … Ja, ik zie dat sommige van deze schaduw zelven in staat zijn om mijn Liefde te accepteren, maar anderen zijn dat niet.
Arcturianen: Wij zijn blij dat je de "leiders" van je eigen innerlijke duisternis geïdentificeerd hebt. Focus je alsjeblieft op degenen die de leiders zijn van je eigen innerlijke weerstand. Zie je hoe dezen in feite componenten zijn van je innerlijke zelf dat je altijd geoordeeld hebt. Denk je dat je dat oordeel los kunt laten?
Sue: JA, dat zal ik. Ik begrijp nu diepgaand dat ik mezelf overwerk omdat ik onderwezen was te geloven dat een "goed persoon" echt "hard" werkt. Maar ik ben bezorgd dat ik het zal vergeten en terug zal keren naar mijn oude gewoonten.
Arcturianen: Dat is wanneer je ons weer op zult roepen. Jij bent je er, natuurlijk, bewust van dat je eerst je zelf moet vergeven voordat je werkelijk, diepgaand anderen kunt vergeven.
Sue: Ja, dat weet ik. Ik weet ook dat jullie, mijn Hogere ZELF, mijn oproep altijd zullen beantwoorden. Maar, ik zou jullie vele keren op moeten mogen roepen.
Arcturianen: Ja, wij zullen altijd antwoorden. Denk eraan, wij sturen je eindeloos Onvoorwaardelijke Liefde en het Violette Vuur. Daarom, als je het naar je zelf kunt sturen, stem je dan op ons af en voel dat wij het naar jou toesturen.
Dat je/jullie een ontspannende vrije dag van het werk mag/mogen hebben, gevuld met Ascentie.

Vertaling: Cobie de Haan - http://www.denkmetjehart.blogspot.nl

Geen opmerkingen:

Een reactie posten