zondag, april 12, 2015

Sandra Walter - Openbaring en het Herkaderen van Werkelijkheden - 10 April 2015


Sandra Walter
Openbaring en het Herkaderen van Werkelijkheden
10 April 2015
Zegeningen Geliefde Lichtstam,
Dank je wel voor jullie geduld met mijn afwezigheid tijdens de Toegangspoort. Substantiële verschuivingen hebben zich voorgedaan, het Nieuwe Lichtniveau is dramatisch, en het neemt toe met iedere Goddelijke Ademhaling. Geliefden, wij zijn één van de meest krachtige passages in onze transformatie binnengegaan.
IK BEN er zeker van dat velen van jullie aan boord zijn en de grote verheffing van Zielen al voelen. Er zijn vele openbaringen om te delen gedurende de volgende paar weken, inclusief de nieuwe energiegebied uitlijningen. Mijn goedheid wat een opmerkelijke ervaring, wij zijn zo gezegend! Voor diegenen die moeilijkheden ervaren, weet dat wij een enorme grote ruimte voor jullie vasthouden om in te stappen. Lichtdienaren, wij hebben vijf maanden van intense focus die er voor ons liggen.
Openbaring en het Herkaderen van Werkelijkheden
Terwijl mysteries ontsloten worden tijdens deze passage van tijd, worden onze werkelijkheden compleet herijkt. Eer de persoonlijke openbaringen en synchroniciteiten welke zich aan je openbaren aangezien alles uitgelijnd is met de Hogere Waarheid. Zoals altijd; integreer snel, blijf niet rondhangen bij het oude terwijl het vertrekt.

De Nieuwe Niveaus van Licht, welke nu in ieder moment verhogen, mogen het laten aanvoelen alsof al je cellen in iedere richting geblazen worden. De implosie/explosie van het geactiveerde Zonne Hart Centrum zal dit doen, en het activeert op diens beurt de kristallijne structuren waar je al deze jaren aan gewerkt hebt. Vandaar de sensaties van uitbreiding, uitbreiding, uitbreiding. Zorg ervoor om voor het lichaam en de geest te zorgen terwijl zij gewijzigd worden om tegemoet te komen aan de eisen van de Nieuwe Lichtniveaus. Gebruik de Schepper Ademhaling, lijn uit en breid uit. Voorlopers zullen tijdens 2015 voorop van de frequentie moeten blijven. Herlees de eerdere begeleiding als jij je onduidelijk voelt aangaande wat er aan het ontvouwen is.
De Kruisende Dimensies: Magnetische Afwijkingen
Hoge sprongen in het magnetische aspect van de Verschuiving vonden plaats tijdens de Equinox - Bloed Maan Toegangspoort. Herinner je dat de persoonlijke, planetaire en collectieve sluiers direct aan het magnetisme relateren. Velen van jullie mogen op het moment verdwaasd zijn door, of bezorgd zijn over, de zichtbare activiteit van de hogere rijken rondom jullie heen. Er is veel beweging gaande in het astrale/de 4D terwijl het magnetisme zich aanpast. Entiteiten, programma's en collectieve constructies welke verstrikt zaten in dat rijk worden losgelaten op een sterkere, meer heldere/duidelijke manier. De verwijdering tijdens de laatste Poort was een beetje meedogenloos; anticipeer erop dat dat weldra in de collectieve werkelijkheid tevoorschijn zal komen.
Eén van de doelstellingen van Licht Dienstverlening is om te verzekeren dat het collectief niet ontwaakt in een nachtmerrie, vandaar het consequente opruimen en transmuteren van het verleden. Nu dat een kern magnetische verschuiving zich voorgedaan heeft, loopt dat werk op de automatische piloot. Je mag de collectieve opruiming/schoonmaak ondersteunen als dat jouw rol is, echter, dat soort van werk zal je afleiden van het binnen brengen van de Kosmische Christus als je dit jaar bij het Poortwerk betrokken bent. Je hoeft helemaal geen verbintenis aan te gaan met de lagere 4D; de massale uittocht/leegloop is geen oordeel, het is louter een bijeffect van het Nieuwe Licht. Zoals eerder verteld; zal je voorbij die activiteit moeten kijken wanneer met 5D en daarboven gecommuniceerd wordt. Het is wat het is, focus je er niet op.
Hoewel er zogenaamde dunne sluiers zijn op het moment - persoonlijk, collectief en planetair - weet dat er veel meer aan zit te komen. Terwijl expressies van je werkelijkheid - lagere en hogere vibrationale gebieden/dimensies - vermengen tijdens de Verschuiving, onthullen je zelf-opgelegde sluiers lagen van energieën, waarheden, overtuigingen, en collectieve hoofd biedende mechanismen voor het omgaan met de dichtheid.
Begrijp dat een volle blootstelling aan de werkelijkheden zonder sluiers je lichaam, geest en emoties zouden overbelasten. Het oude licht magnetisme van Gaia stond de illusie, of de sluiers, toe om tussen de dimensionale expressies geplaatst te worden. Dit is waarom er een geleidelijk optillen is, dat nu vlug toeneemt vanwege de planetaire aanpassingen aan de fotonische licht invoer. Collectieve overeenkomsten zijn ontbonden door diegenen die bereid zijn om het werk te doen, hetgeen de collectieve sluiers energetisch toestaat om verwijderd te worden. Oefen, focus, oefen. Het ontwaakte en Ascenderende collectief heeft enorme kracht. Gebruik het alsjeblieft wijs. Dit is een tijdperk van Verantwoordelijke Creatie.
De Multidimensionale Vermenging: Vijf maanden van Focus
Voor diegenen die een dieper begrip ervaren van de vermengde sequenties, begrijp dat dit jullie focus is de gehele weg door de laatste Equinox-Bloed Maan Toegangspoort van September. Het is slechts vijf maanden van de lineaire tijd. Geniet en verken ieder moment in deze verhoogde staat van de gloednieuwe ervaring voort verwelkomend.
Sommigen zijn in staat om 5D-6D consequent vast te houden; een bewuste, vloeibare, heldere staat van de vermenging. Sommigen zijn in staat van 5D - 12D op commando vast te houden, gedurende minuten of uren per keer, hetgeen werkelijk prachtig is. Als deze soort van vermenging, in dienstverlening aan de Ascentie, jouw doen is, dan oefen, oefen, oefen. Het zal voor jou geen geaarde vijf maanden van 3D/4D doen zijn; het zal helemaal gaan over de dienstverlening aan het Nieuwe Licht.
Als je voelt dat je al consequent 5D - 12D vasthoudt, neem een stap terug en voel in wat wij hier aan het onthullen zijn. De vermenging waar wij naar refereren is de ware Gechristende staat; de Zonne Kosmische staat. Dit toestaand naar voren te komen omvat een herschrijving van je bewustzijn. In het kort, niemand van ons is onze volledige ware Zelf tot aan dit punt geweest. Het opnieuw instellen van het nulpunt vereist op ieder moment frisse aanvangen (Schepper Ademhaling), en oefen, oefen, oefen. Het is krachtig en goed-ondersteunend terwijl de frequentie toestaat voor deze evolutionaire stap. Nieuwe energiesystemen hebben een werkelijke kristallijnen bewustzijn gepresenteerd, en uitlijning creëert het stromen, evolutie om tevoorschijn te komen.
Verstoring, Veranker dan
Je zult de implosie/explosie opmerken welke in jouw Stammen en wisselwerkingen gereflecteerd wordt. Deze herschikkingsfase, een bijeffect van de laatste Toegangspoort, verstoort relaties, locaties, allianties, en het geestelijke niveau. Het zal aan het einde van Mei stabiliseren, echter, een paar kosmische triggerpunten gedurende de volgende paar weken zullen verzekeren dat de mensen zijn waar zij moeten zijn, in de rol die zij moeten spelen (als het natuurlijk naar voren verwelkomd is), voor het verankeren van de laatste Equinox-Bloed Maan. Merk op dat op angst gebaseerde keuzes meer krachtig opgeblazen zullen raken dan voorheen. Blijf oprecht jegens je hart, pad en Hogere Zelf.
De niveaus van bewustzijn verwelkom je fundamenteel voor de Ascentie naar voren. Dit mag enige perspectief verstrekken aan waar je naar toegaat. De diepe diepgaande ervaringen en begrippen, de openbaringen die velen van jullie ervaren hebben tijdens deze specifieke toegangspoort zijn een basisniveau van Gaia's nieuwe ervaring en de geascendeerde Menselijke ervaring. Een beginpunt, een geboorte, een platform voor het Nieuwe. Wij bouwen het nieuwe platform voor de nieuwe ervaring.
Dit is een grootse belichaming van de Zuivere Bron, Opperste Schepper in een nieuwe vorm. Het neemt Zelfbesef; het werkelijk Ascentie doel. Denk eraan dat de Meesters, Sterren familie, Gidsen en Broederschappen van Licht niet onze Commandanten zijn, zij zijn onze collega's. Op een Hoger niveau, zijn zij ons. Een concept welke cliché klinkt omdat het zo vaak gezegd werd, echter de multidimensionale waarheid daarvan is nu geopenbaard. Wij begrijpen ook de dienstverlening, het geduld en de verhoogde creatieve staat ervan, en de verantwoordelijkheid daarin.
Veel meer komt eraan, Geliefden. Binnenkomende energiestromen worden verwacht van 15-17 April en 23-26 April. Ik wordt begeleid om een uittreksel van het Ascentie Pad materiaal spoedig mee te delen, om te helpen bij het uitlijnen met de Nieuwe Lichtniveaus. Voel je vrij om je bij ons aan te sluiten voor de volledige klas ervaring op ieder moment.
In Liefde, Licht en Dienstverlening,
Sandra

Vertaling: Cobie de Haan - http://www.denkmetjehart.blogspot.nl/
Copyright © 2015 Creative Evolution, All rights reserved.
The writing and materials on this site may be shared under the guidelines of this Creative Commons License. If you would like to use any of the work on this website, in whole or in part, you must attribute Copyright to Sandra Walter and link back to sandrawalter.com

Geen opmerkingen:

Een reactie posten