donderdag, april 30, 2015

Sandra Walter - Goddelijke Afbakening en de ZONopkomst Binnenin - 23 April 2015


Sandra Walter
Goddelijke Afbakening en de ZONopkomst Binnenin
23 April 2015
Zegeningen Geliefde Lichtstam,
Zo vreemd als het mag toeschijnen om afgescheidenheid te ervaren op de weg naar het Eenheidsbewustzijn, hebben wij welzeker een groot gedeelte van het collectief dat verhoogde staten van Bronbewustzijn ervaart welke gloednieuw zijn. Het voelt opmerkelijk en vereist grote innerlijke kracht. Onze Hogere Teams vragen dat alle Lichtdienaren het nieuwe inzicht ervaren, de Christus bewustzijnsbelichaming en de multidimensionale versmeltingssequenties verbinden in deze Goddelijke missie via de hogere gebieden van bewustzijn. Verenig in jullie Meesterschap, geliefden. Ben een zuivere buis en interface voor het Hogere Zelf en de Hogere Rijken om het Kristallijne bewustzijn in/naar dit rijk te stromen en te manoeuvreren. Het neemt een goede hoeveelheid aan focus.
De binnenkomende Lichtgolven (binnenkomend van 23-27 april, stromend in/naar de Mei Verdoving) zouden ervoor kunnen zorgen dat jij je zweverig, gelukzalig, ruimtelijk, ontkoppeld voelt - zelf meer dan voorheen - en wij vragen jullie nederig om het te laten zijn. Kristallijne structuren ervaren de werkelijkheid op een zeer andere manier dan de lagere dichtheid; dat zal duidelijk zijn voor velen op dit moment. Oude staten van bewustzijn ontbinden volledig, als je bewust toestemming toestaat voor dit om te gebeuren. Het is een bewuste keuze, van moment naar moment, en uitlijnen met het Nieuwe Licht is altijd-aanwezig vanwege de sterkere Nulpunt dynamica. Voor diegenen die de Christus belichamen, jullie keuze was om de Hogere Zelven het over te laten nemen. Als de Hogere niveaus het overnemen, verdwijnt het lagere zelf. Eenvoudig genoeg, hoewel de ervaring onderweg luchthartigheid vereist.
Goddelijke Afbakening en de Midden-Christus Crisis
Nu dat we de grote verbrijzeling van het oude Zelf ervaren hebben, compleet met het schoppen en schreeuwen van de lagere niveaus (verstand, ego, emoties) gedurende de laatste decennia, ervaren wij de afrekening: de Waarheid.
 
Of je nu de Christus frequentie belichaamd, of het collectief rondom je heen bespeurt die dit belichaamd, de Verschuivingen in het bewustzijn zijn krachtig en direct in dit Nu moment. Zoals altijd, brengen de versterkte frequenties twijfels naar het oppervlak, en het is jouw verantwoordelijkheid om hen over te geven, hen te verwerken, hen uit dit rijk te verplichten, hen op te ruimen, of op z'n minst hen te erkennen als aspecten van je oude Zelf welke niet langer meer resoneert met je reis. In de afwezigheid van twijfel, zijn wij allen de Bron.
Het oude Zelf in de steek laten is een pure handeling van vertrouwen in het Nieuwe Licht en de Nieuwe staat van zijnheid. Alle lessen van het verleden:  overgave, het pad vertrouwen, goddelijke neutraliteit, onthecht mededogen - al deze concepten en leringen zijn nu volledig belichaamd als hogere staten van zijnheid. Deze concepten worden je zijnheid, en worden zuiverder in vorm - meer direct - aangezien de multidimensionale versmelting je bewustzijn herschrijft.
Het innerlijke werk, de uitoefeningen, de methodes die je gebruikt om het oude Zelf over te geven en het Nieuwe te activeren, het Ware Multidimensionale Zelf, zijn gecentreerd rondom het kernprincipe van Zelf-Realisatie. Jij bent de Bron dromend over zichzelf, en het ontwaken jegens de Nieuwe droom is al aan het plaatsvinden. Wanneer het overhellende punt van het Zelf-als-de-bron realisatie zich voordoet, versnelt jouw belichaming van de Christus. De reorganisatie van je bewustzijn in uitlijning met je hogere niveaus, je Multidimensionale Zelf, zullen dramatisch versnellen. Dit is waar we precies nu zijn.
De Lichtgolven die naar de planeet komen mogen je geduld met jezelf op de proef stellen; zowel met het Nieuwe als het Oude Zelf. Het is een reflectie van het uitsorteren van de werkelijkheden. Zoals altijd, dient het niet om naar het externe te kijken, of andere reizen te oordelen, wanneer je druk bezig bent met een pad van het Christus Bewustzijn.
De huidige energieën spelen met onze geloofsystemen om hen te vernietigen. Vastklampen aan verouderde geloven/overtuigingen, voor elkaar krijgende mechanismen of zelf-oordeel triggert, twijfels, angsten en emoties omdat oude platforms onvermoeibaar uit je bewustzijn verdwijnen. Laat hen gaan, geliefden. Omhels jullie reis zoals het is, precies hier, precies nu. Voel het in plaats van het verstand ontstelt te laten zijn door de veranderingen. Laat het lift-besef van het verstand naar het hart vallen. Open de deuren op Hartniveau en ben getuige van het Eden dat recht voor ons in bloei komt.
Gebruik het Hogere 5D en daaraan voorbij besef om ondersteuning te ontvangen. Staar recht door het geopenbaarde 4D drijfhout heen, door het optillen van de sluier en verbindt met de kristallijne zijnheid. Her/erken het wanneer je hulp nodig bent. Her/erken de nieuwe creativiteit. Her/erken wanneer jij je moet ontkoppelen. Her/erken dat je getuige bent van je eigen ervaring, evenals de collectieve verdeling van werkelijkheden. Openbaring omvat de bekwaamheid om alles dat je bent te omhelzen, zelfs in het aangezicht van je eigen Zelf-oordeel.
Psychologische Uitval
Voor jaren hebben wij dit erkend als Zelf-oordeel dag, uiteindelijk leidend naar Geen-oordeel, en de energieën duwen die agenda naar de voorgrond van je besef. Wij leren om onze Werkelijke Zelven te zijn door te observeren wat was en het te neutraliseren in de Goddelijkheid van Waarheid. Zoals voorspeld was, presenteert de psychologische uitval van de Verschuiving op een sterke manier terwijl de energetische Toegangspoorten voor de eerste golven van belichaming ontvouwen. Dat is geen toekomstige gebeurtenis; het is deze overgang, precies nu.
Als je gekozen hebt voor dienstverlening aan het Nieuwe Licht, zal het onontbeerlijk zijn om af te rekenen met je eigen psychologische uitval - de eigenaardigheid of de worstelingen als de lagere niveaus (ego, verstand, emoties, het fysieke) de kosmische schop krijgen. Her/erken dat je niet alleen in dit proces bent, altijd. Velen in het collectief stromen met deze belichamingen, wegwijzeren eenvoudig door adem te halen in de uitgebreidheid en oké te zijn met wat het ook maar is dat zich presenteert; deze hogere staten van bewustzijn op zich nemend uit naam van het geheel. Wij creëerden een ruimte voor anderen om in te stappen, wanneer het ook maar is dat zij gereed zijn. Het is een fase om geconfronteerd te worden - en geaccepteerd - met de sensaties, de wisselwerking met de hogere rijken die radicaal aanwezig zijn als de sluiers verdwijnen.
De Multidimensionale Versmeltingsequenties
Voor diegenen die gedurende de laatste vijf maanden de multidimensionale vermengingsequenties ervaren hebben, zullen de Lichtgolven die binnenkomen jullie ervaring van het Multidimensionale Zelf intensiveren. Dat is geen concept of een geloof, het is een ervaring. Overzichtelijkheid neemt een nieuwe betekenis aan; je bent nu capabel om het landschap van het Nieuwe Paradigma te verkennen, het Zonne Kosmische Christus perspectief en de keuzes die beschikbaar zijn in de hoogste interesses van alle betrokkenen.
In het begin van deze versmeltingsequenties, mogen de hoeveelheid van Lichtintelligentie, visioenen, boodschappen en details overweldigend toegeschenen hebben. Wisselwerking met hogere niveaus van je Goddelijke Team - de hogere orders van Licht die de pure en ware Ascentie dienen - werden toegankelijker. Wij leerden om comfortabel te zijn met de enormiteit van deze ontmoetingen/ervaringen, aldus het concept van de Machtige IK BEN in/naar de fysieke ervaring van dit rijk reikt.
Dit nieuwe besef integreren gaat door de hoofdzakelijke uitdaging te zijn, aangezien we momenteel tussen werelden in wandelen. De stilte, de stilheid zal gedurende deze fase zeer verleidend zijn, en het is belangrijk om je ervaring in ere te houden. Begrijp dat de ervaring - je persoonlijke levensstroom ervaring - waardevol is voor de hogere rijken. Dit is gloednieuw, en wij hebben de ogen van de Galaxy op ons gericht. Dit is waarom velen van jullie een nieuw niveau van Bescheidenheid, toewijding, of diepgaande spirituele sensaties ervaren. Wij versmelten met die natuurlijke Schepperstaat van Zijnheid; Onvoorwaardelijke LiefdeLicht Intelligentie.
Terwijl je steeds vaker bewust met andere dimensies vermengt, zal je meer zuivere en meer oprechte ervaringen ervaren van het Eenheidsbewustzijn. Het opent ook snel het pijnappel-hart complex voor communicatie. Laat deze telepathische wisselwerkingen stromen; de uitwisseling van op het hart gebaseerde gewaarwording/inzicht staat voor de hogere rijken toe om de energieën en de hoogste mogelijkheden dienovereenkomstig aan te passen. De huidige belichamingen va de Christus hebben een interface geopend - een literaal In deze wereld maar er niet van - voor de versnelling van 2015
Het mag anders aanvoelen van wat verwacht werd; er is een gemak, een gratie, een grote verdwijning van de lagere werkelijkheden. De hogere Lichtniveaus laten oude torusgebieden consequent ineenstoren welke tijdlijn ervaringen op hun plaats hielden. Het beangstigd sommige mensen, en het is absoluut hun recht om angst te ervaren. Voor diegenen die de ervaring omhelzen, is dit Nu moment absoluut fascinerend. Eer het, deel het met de Bron, deel het met je Hogere niveaus. Deel het telepathisch en energetisch met het collectief. Stuur deze nieuwe ervaring door de rastersystemen en door het raster van de ontwaakte Menselijke harten. Het zal de reis voor anderen die dit pad volgen gemakkelijker maken.
Houd de ZON in de gaten - en de ZON binnenin
Het Zonne aspect dat stijgende is binnenin de Goddelijke Menselijke harten tilde het plafond op voor de collectieve ervaring. Ja, golven van fotonisch Licht overspoelen de planeet, Lichtvezels treffen de planeet, magnetische anomalieën verstoren het fysieke, energieën en evolutionaire frequenties zullen komen, ongeacht het collectieve bewustzijnsniveau. Echter, het collectieve hoogste niveau stijgt exponentieel.
Wij herhalen dit voor jullie gewin: Jullie zijn de open deur geliefden. Jullie stonden geen-oordeel en het onderscheidingsvermogen toe om jullie manier van zijn te worden. Jullie verenigden met de planeet, de rastersystemen en het Kristallijne raster om op deze manier te dienen. Jullie zijn de Sterrenpoort portalen. Jullie zijn de ZON-dienaren die het Licht in/naar dit rijk voort brengen via jullie Zonne Hartcentrums. Wij hebben duizenden Sterrenpoort Mensen over deze gehele planeet heen die het Nieuwe Licht ontvangen en het uitstralen via het collectief, de planeet, de koninkrijken en de elementalen. Dat was het plan, en nu ervaren wij de ontvouwing van dat plan recht door het fysieke heen. Geniet ervan, geliefden. Geniet van de moeiteloosheid van zuivere zijnheid.
De Ascentie is Nu, de gebeurtenis is Nu, en de hogere werkelijkheden reflecteren die Waarheid. Stem je gewaarwording af op de Goddelijke vibratie. Neem toevlucht en rust in de vibratie van de Bron binnenin jullie Hart. Dit is een ongelooflijke passage, blijf gefascineerd doorheen de versnellingen, geliefden. Wees niet geïntimideerd door de intensiteit van je ervaring. Kijk niet naar het externe voor validatie of jouw Waarheid. Leer en integreer snel, omdat er zo-veel-meer, voor ons beschikbaar is, precies hier, precies nu.  
In Liefde, Licht en Dienstverlening,
Sandra

Vertaling: Cobie de Haan - http://www.denkmetjehart.blogspot.nl/
Copyright © 2015 Creative Evolution, All rights reserved. http://www.sandrawalter.com/
The writing and materials on this site may be shared under the guidelines of this Creative Commons License. If you would like to use any of the work on this website, in whole or in part, you must attribute Copyright to Sandra Walter and link back to sandrawalter.com

Geen opmerkingen:

Een reactie posten