zondag, april 12, 2015

Lady Nada - Paradox Emotionele Heling - 9 April 2015 / Julie Miller


Lady Nada
Paradox Emotionele Heling
9 April 2015 / Julie Miller
Mooie Heldere Harten, hoe gaat het met jullie, op deze mooie dag? Jullie zijn wakker, jullie zijn in leven en gereed voor wat er ook maar op jullie pad komt, naarmate de dag vordert. Als iemand in het voorbijgaan vraagt: “Hoe gaat met je?”, kan die simpele vraag buitengewoon misleidend zijn. Veel mensen vragen om een teken of gebaar van wat zij beschouwen als vriendelijk, maar zij zijn niet echt voorbereid om jullie emoties, gevoelens en iets anders wat jullie onder woorden brengen, aan te horen. Vele malen resulteert dit  in “Goed.” omdat jullie geen last voor anderen willen zijn, nadat zij die vraag stelden. Maar wat wil “goed” echt zeggen? Vertelt “goed” de andere persoon hoe het met jullie gaat? Wordt hiermee jullie gevoelens, emoties, niveaus van stress of  kwaadheid, of iets anders dat jullie kunnen ervaren of voelen, tot uiting gebracht? “Goed' is een erg vaag antwoord, dat erg weinig aanbiedt met betrekking tot hoe jullie je voelen.  
Het is belangrijk, dierbaren, om vrede te sluiten met jullie emoties en gevoelens, door jullie emoties te omarmen, precies zoals ze zijn, heel goed wetende dat ze de mogelijkheid hebben om jullie productie en rendement op het werk, in jullie persoonlijk leven te beïnvloeden en deze kunnen invloed hebben op jullie spirituele ontwikkeling als jullie hen toestaan verwoesting aan te brengen. Het is waar, Mooie Heldere Harten, dat jullie voor het grootste gedeelte van jullie dag onbewust zijn van jullie emotionele toestand en het doet jullie wat, als jullie overstuur raken, gefrustreerd of als iemand iets zegt wat steekt, om jullie aandacht te krijgen. Jullie emoties hebben jullie zoveel te zeggen over jullie zelf, hoe jullie je voelen en hoe verder te gaan.
Omdat jullie noch een machine noch een robot zijn, zijn jullie niet in staat om dit gedeelte van jullie zelf permanent te verwijderen. Maar jullie kunnen leren, om jullie gewoonte om verhit te reageren wanneer jullie emoties ontvlambaar en opgewonden zijn, te beteugelen, door hen toe te staan er gewoon te zijn en te laten gaan. Als jullie weten, dat jullie je op iets moeten focussen, dan verlaten jullie je emotionele zelf niet als jullie aan je bureau zitten of de deur uitgaan, jullie gaan verder dan dat en concentreren je op hetgeen er voor jullie ligt en belangrijk is om te voltooien, zelfs als hetgeen waaraan jullie werken een taak op het werk, een project thuis of een spirituele zoektocht is. Jullie zijn degenen, die de controle hebben over jullie emotionele en mentale zelf, niet andersom.

Als jullie met energie werken en jullie doen je uiterste best om iets, waarnaar jullie streven te voltooien, neem de tijd om na te denken hoe jullie je op dat moment voelen. Beschrijf, met slechts één woord, hoe jullie je eerlijk en naar waarheid voelen. Mooie Heldere Harten, jullie zouden wel eens ongelooflijk verrast kunnen zijn door hetgeen jullie ontdekken. Wanneer jullie je met hart en ziel inzetten, voelen jullie je grotendeels uitbundig, gelukkig, zelfverzekerd, attent, optimistisch en open-minded en gereed om een paar omschrijvingen te noemen.
Het is wanneer jullie je zo positief goed voelen, dat jullie ook het meest productief en ontvankelijk voor anderen en hun verschillen, hun uniekheid en voor jullie eigen mogelijkheden zijn. Wanneer jullie op je laagste niveau presteren, voelen jullie je niet erg enthousiast, jullie kunnen periodes hebben van je ongelukkig te voelen, van humeurigheid, pessimisme, ongeduld, angst en andere lage energie verstoringen en gevoelens. Het is wanneer jullie je ongelukkig voelen, dat jullie eigenwaarde en de waarden die jullie dierbaar zijn, in gevaar komen als jullie zienswijze wordt vernauwd en jullie ontdekken dat jullie in de verdediging schieten en jullie waardevolle energie wordt verbruikt door jullie focus op negatieve zaken.
Hebben jullie gemerkt, dat jullie vaak in een gemoedstoestand verkeren van “vluchten of vechten”? Als jullie gewoonlijk angstig zijn voor het onbekende, zijn jullie dan nog steeds in staat om gecompliceerde en moeilijke problemen op te lossen? Hebben jullie moeite om helder te denken of om effectief met anderen samen te werken? Het is normaal, dierbaren, om je in het midden te bevinden van het zijn op je best en het zijn op je slechtst. Om te leren een gezond evenwicht aan te brengen vereist heel veel toewijding, betrokkenheid en discipline. Jullie gevoelens zijn een groot deel van jullie. Omarm hen, leer hen met waardigheid en met tact tot uiting te brengen. Heb jezelf lief om alles dat je bent, inclusief die delen van jou die misschien niet jouw hoogste eigenschap, maar nog steeds een deel van jou zijn. Verheug je op de terreinen die uitzonderlijk zijn en erken, dierbaren, dat waarvan jullie denken dat dit niet zo geweldig van jullie zelf is, iets kan zijn waaraan jullie kunnen werken, om dit te verbeteren. Het is aan jullie, om alle prachtige veranderingen aan te brengen, die jullie in je leven willen zien. We weten dat het leven druk kan uitoefenen en veeleisend kan zijn, maar door het hoofd koel te houden als jullie je door de moeilijke tijden heen manoeuvreren, zal dit helpen om meer gemoedsrust te brengen en minder gevoelens van angst als jullie bepaalde resultaten en prestaties bereiken. 
Is het waardevol om je gevoelens te uiten in plaats van deze af te sluiten? Als je je emoties  en gevoelens benoemt ... wat je dan aan het doen bent is hun macht temperen en het stressvolle effect verminderen die deze vaak aan het fysieke lichaam, de drukke denkgeest en het gulle, liefdevolle hart toebrengen. Als je geen controle meer hebt over je emoties, leun dan achterover, kijk naar binnen en ben getuige van hun aankomst. Begroet hen liefdevol, waardeer hun aanwezigheid en benoem hen. Als je hen benoemt tem je hun grimmigheid.
Om verandering aan te brengen, moeten jullie je eerst bewust zijn van de verandering, welke jullie aandacht nodig heeft. Jullie kunnen verandering vertragen, maar op den duur verandert alles. Jullie kunnen je ware gevoelens vermijden of proberen te ontkennen, maar jullie weten, Mooie Heldere Harten, niets doet hen verdwijnen en door hen te ontwijken of te ontkennen zal hun grip op jullie niet verzwakken of hoe zij jullie kunnen beïnvloeden. Door bewuster te zijn van jullie negatieve emoties, door hen exact te benoemen voor wat ze zijn, biedt dit jullie een prachtige kans om een stap terug te doen, terug te kijken, opnieuw te toetsen en nieuwe keuzes te maken over hoe met hen om te gaan en wat doeltreffend, positief en licht versterkend is.
Onthoud, Mooie, Heldere Harten, emoties zijn slechts een vorm van energie die altijd op zoek zijn naar aandacht. Het is een paradox, Wanneer je je gevoelens deelt, wanneer je hen een naam geeft, help jij jezelf te helen en die moeilijke emoties onder controle te hebben. Wanneer je hen onder controle hebt, door toe te geven dat zij er zijn en door hen te benoemen, dan worden jullie, dierbaren, verantwoordelijk voor hen en ondernemen positieve actie om er zeker van te zijn dat jullie dag helder blijft stromen vanuit jullie, met liefde gevulde, hart.
Om jullie heen is zoveel gaande, inclusief de mensen die in jullie leven zijn. Jullie kunnen altijd aannemen dat jullie weten hoe zij zich voelen, zonder dit te vragen, maar wanneer jullie vragen gaan stellen, nodigen jullie hen uit om te delen, zich te openen en alles waar zij misschien over nadenken, zich bezorgd over maken en VOELEN, te onthullen.
De vervelende, negatieve emoties zullen jullie opnieuw bezoeken, zij zullen hun aanwezigheid aan jullie bekend maken, in verschillende fases in jullie leven, soms onverwacht. Meer volwassen te worden aangaande hoe met hen om te gaan en op hen te reageren, zal dit uiteindelijk een geweldig verschil maken in de woorden, acties en keuzes die jullie maken. Dus de volgende keer als iemand je vraagt: “Hoe gaat het met je?” zie dat als een aanwijzing om te controleren hoe jij je echt voelt en om jezelf te vermannen, controle te hebben over hetgeen er binnenin jou gaande is en antwoord te geven op de vraag met gratie, een met vrede gevulde denkgeest en vanuit het Licht en de Liefde van je hart. 
...En zo is het...

IK BEN de Opgestegen Meester, lady Nada via Julie Miller

Vertaling - Hanneke Bos - http://www.denkmetjehart.blogspot.nl

Geen opmerkingen:

Een reactie posten