maandag, april 13, 2015

Karen Dover - "Verandering"Omhelzen en de "Belevingswereld" in WAARHEID Wijzigen - 6 April 2015


 Karen Dover
"Verandering"Omhelzen en de "Belevingswereld" in WAARHEID Wijzigen
6 April 2015
In deze tijd is er veel discussie gaande over wat "echt" en wat "onecht" is en dit debat zal voor eeuwig woeden aangezien er geen antwoord is op de vraag anders dan "LIEFDE". Hoe onze belevingswereld ook maar is over wat "LIEFDE" is zal wijzigen en doorgaan te wijzigen terwijl wij met het proces wisselwerken dat nu vol onderweg is. Voor veel mensen betekent "liefdevol" eenvoudig aan diegenen rondom hen heen te vertellen dat zij van hen houden, dus om over de wereld uit te kijken naar deze mensen zal erop toezien te geloven dat zij eenvoudig gewoon meer van mensen moeten houden en dat de wereld zal veranderen. Voor anderen betekent het "houden" van mensen om op te komen voor diegenen waar zij van houden, deze mensen zullen geloven dat, tenzij de gehele wereld op zal komen voor en actie zal ondernemen tegen er niets zal veranderen. Deze beide scenario's zijn de tegengestelde zijden van dezelfde munt, het geloof vereist dat iedereen eraan deelneemt, en wat er in deze twee voorbeelden uit vandaan gefilterd wordt is dat er nooit een moment is wanneer iedereen er NIET aan deelneemt. Het is niet mogelijk om in de menselijke gestalte te zijn en niet mee te doen met de rest van het menselijke ras. Een persoon kan volledig "alleen" op een bergtop geplaatst worden, maar neemt nog steeds deel aan het menselijke ras want energie IS GEWOON en stroomt op alle momenten van alle momenten.
Zuiver te focussen op zowel het "spirituele" als het "ongeziene" element van de menselijke levenservaring is de andere kant van de munt van het puur op het "menselijke" en "fysiek geziene" element van de menselijke levenservaring te focussen. Het zijn niet de massa's die massaal de wereld rondom ons heen zullen veranderen, het is onze gewaarwording/inzicht van wat wij begrijpen dat de wereld is op een persoonlijk niveau en daaraan voorbij.
In deze tijd op de planeet zijn er heel veel verschillende manieren van naar de wereld te kijken, zij allemaal zijn geworteld in een geloofsysteem welke nooit in vraag gesteld wordt. Om de wereld te veranderen moeten wij begrijpen wat de "wereld" is, velen nemen het zonder vraagstelling aan of zonder de WAARHEID te valideren. Het overgangsproces is ontworpen om ons WAARHEID te laten zien, het is het menselijke ras dat terugkomt in/naar harmonie met ALLES DAT IS om de bredere menselijke levenservaring te begrijpen. Om de genoemde menselijke levenservaring te begrijpen en te valideren moeten wij ermee wisselwerken en het zelf valideren. Aangezien alleen jij in je menselijke voertuig bent kan dan niemand anders langskomen en jou vertellen dat je het verkeerd hebt voor de manier waarop jij je leven in WAARHEID leeft. Ieder persoon op deze planeet heeft een unieke levenservaring maar veel mensen nemen aan dat om wat voor "controle" dan ook te hebben over de menselijke levenservaring zij hun persoonlijke levenservaring moeten valideren via diegenen rondom hen heen. Dit is geen WAARHEID en wordt niet ondersteund.
De enige persoon die een geldige mening heeft op het menselijke niveau over jouw menselijke levenservaring ben JIJ. Velen proberen nog steeds om zich achter de "algemeen vastgehouden geloven/overtuigingen" te verbergen. Dit maakt deel uit van de loslating van de lagere dimensionale frequenties, frequenties creëren gedachten en overtuigingen, daarom zullen diegenen die gelijkaardige frequenties lopende hebben elkaar vinden en zullen beginnen om hun gedachten en overtuigingen te "bevestigen" via diegenen rondom hen heen. Maar wat eruit gefilterd wordt is dat zij allemaal een algemeen frequentiepatroon delen en daarom zullen zij het natuurlijk met elkaar eens zijn. Dit ziet erop toe dat uiteenlopende "groepen" van mensen allemaal dezelfde geloofsystemen lopende hebben en proberen om te "bewijzen" dat hun geloof de weg om te gaan is. Ieder persoon in leven op deze planeet heeft de bekwaamheid om ZELF diens werkelijkheid te VALIDEREN en het is deze bekwaamheid die bezig is te ontvouwen.


Dit betekent niet dat wij egoïstisch worden en dat wij alleen voor onszelf zorgen, dit is een geloofsysteem welke binnenin velen van de lagere dimensionale frequenties ingedamd wordt. Als wij in/naar zelfbevestiging verhuizen dan worden wij individueel sterker en worden daarom sterker als een deel van het menselijke ras. Veel mensen twijfelen aan diegenen rondom hen heen en geloven dat zij niet begrepen/gehoord/geliefd enzovoorts zullen worden, en dit leidt naar de creatie van wakende werkelijkheden die minder ondersteunend zijn. Ik heb eerder geblogd over een standpunt innemen en hoe het standpunt dat genomen wordt in WAARHEID moet zijn, daarom om je eigen werkelijkheid te valideren neem je een standpunt in maar niet in het algemeen vastgehouden geloof van de definitie van de genoemde wereld.
De meeste reacties in het menselijke ras stammen af van angst. Dit is hoe wij geconditioneerd werden binnenin de oude 3D Aarde gecreëerde constructie. Velen houden zich stil aangaande kwesties wat verschuldigd is aan de angst van bespottelijk gemaakt te worden door ofwel familie of vrienden of de bredere wakende wereld. Ieder persoon in leven op deze planeet heeft een verantwoordelijkheid voor het leven, deze verantwoordelijkheid is een persoonlijke verantwoordelijkheid en nochtans verbergen velen deze verantwoordelijkheid. Een toevluchtsoord te nemen in een geloofsysteem dat hen toestaat om te scheiden wat het menselijke ras ervaart door hun aandeel erin. WIJ NEMEN ALLEMAAL DEEL AAN DE CREATIE VAN DE EXTERNE WAKENDE WERKELIJKHEID. We nemen nooit geen deel eraan en toch geloven velen dat zij niets kunnen beïnvloeden dat op een maatschappelijk of wereld niveau is.
Een standpunt innemen is te kiezen om wel of niet uit te lijnen met de werkelijkheid die voor ons geplaatst wordt. Veel mensen zullen triggeren met deze verklaring, het is een menselijk geboorterecht om je eigen wakende werkelijkheid te KIEZEN, maar wat er van het menselijke ras gevraagd wordt is de genoemde werkelijkheid te VALIDEREN. Het is één ding om een werkelijkheid te geloven, maar tamelijk iets anders om het te valideren. Hoe valideren wij onze werkelijkheid? We LEVEN HET, we wisselwerken ermee. Velen kiezen ervoor om te proberen aan de zijkant te blijven staan en proberen te kiezen welke groep van mensen de beste "werkelijkheid" lijkt te hebben. Dit filtert eruit dat een wakende werkelijkheid een PERSOONLIJKE ervaring is, niemand ervaart wat dan ook op dezelfde manier als jij dat doet, het is niet mogelijk. Alleen jij bewoont jouw menselijke voertuig.
In deze tijd wordt aan ons gevraagd om naar ZELF te kijken voor VALIDATIE, en waar wij gewaarworden dat wij op "het hek zitten" om de frequentie en de gecreëerde overtuiging te verwijderen dat ernaar streeft om ons daar te houden. Velen wachten bijvoorbeeld op een complete reset van het financiële wereldsysteem, en verschuiven voortdurend hun energetische reactie gebaseerd op de VERSCHIJNINGSVORM van de werkelijkheid die aan hen gepresenteerd wordt. Dit is een lering van de oude 3D Aarde gecreëerde constructie. Terwijl je het geloof lopende hebt dat een grote slechte man de wereld regeert en TWIJFELT aan dit geloof, dan kan je nooit de werkelijkheid ervaren die gepresenteerd wordt omdat de angst van het geloof/de overtuiging de ervaring bestuurd. Veel mensen verkondigen dat zij graag financieel rijk zouden willen zijn, maar werden grootgebracht in families waar geld minder dan overvloedig was. Voor diegenen die niet de diepe programmering en frequenties losgelaten hebben, is dan de angst lopende voor het feitelijk financieel rijk zijn, dit is sterker dan de verkondiging dat zij rijk wensen te zijn. Dus om deze frequentie op diens plaats te houden (eentje van angst van het financieel overvloedig te zijn) zullen deze mensen aan zichzelf "bewijzen" dat het buiten hun controle is en zullen onophoudelijk verwijzen naar de grote slechte man die de wereld controleert. Hij is alleen in controle als je de frequenties TOESTAAT binnenin jou te lopen en doorgaat om de overtuiging/het geloof vast te houden.
Dit mag volledig achterstevoren lijken te zijn en dit is hoe het ontworpen werd door de oude 3D Aarde gecreëerde constructie. Om je energie te fragmenteren is dit het nummer 1 gereedschap van de oude 3D Aarde gecreëerde constructie. Om een bevolking te hebben die met hun vingers naar elkaar wijzen ziet erop toe dat niets manifesteert, omdat de frequenties elkaar opheffen. Dus er is heel veel debat gaande, maar niet veel fysieke beweging wat verschuldigd is aan het opheffende effect van de frequenties die ernaar streven om zichzelf onophoudelijk te bewijzen. Dit is waarom het eenvoudig debatteren over wat er zal gebeuren in de wereld onbelangrijk is. Wij kunnen niets "oplossen" op een wereldniveau wanneer wij ons huiswerk niet gedaan hebben en onszelf toegestaan hebben om te begrijpen HOE wij wisselwerken en HOE onze energie gefragmenteerd wordt. Op alle momenten van alle momenten is onze energie handtekening onder onze eigen controle, tenzij wij gekozen hebben om het over te geven aan iets anders. Velen schreeuwen om verandering in de externe wakende wereld ondertussen andere energieën toestaand door hun eigen energie handtekeningen heen te stromen en zich standaard in te stellen op de woorden van andere energieën.
GEEN ENKELE ENERGIE CONTROLEERD DEZE WERELD TENZIJ JE GELOOFT DAT HET DAT DOET. Geen ander "wezen" in dit gehele universum kan je menselijke levenservaring controleren tenzij je dat gelooft en het toestaat. Dit is op frequentie gebaseerd en diegenen die enorm getriggerd worden door mijn verklaring zijn diegenen die de genoemde frequentie lopende hebben. Aan diegenen die getriggerd zijn vraag ik om te VOELEN hoe getriggerd je bent, VOEL de angst die binnenin jou naar boven komt en VOEL de behoefte die je hebt om mij te bewijzen dat ik het verkeerd heb. DEZE reactie is wat ik de "weerhaak" genoemd heb. Het is het zelftoezicht houden op, dat de bijdrage is in elke lagere dimensionale frequentie bandbreedte om DE FREQUENTIE te beschermen. Waarom is het ingedamd houden van het menselijke ras niet zo belangrijk als het HOE?
Velen zullen gedurende decennia debatteren wat betreft het waarom zonder te begrijpen dat het HOE de meest krachtige vraag is, want als je de frequenties die onderwezen werden om te verankeren en de geassocieerde overtuigingen en gedachten die gemanifesteerd worden door de genoemde frequenties loslaat, dan verhuis je meer volledig in/naar vrijheid. Dit wordt vaak waargenomen als vrijheid van het menselijke ras, in WAARHEID is het vrijheid van ZELF, want je leeft deze menselijke levenservaring niet als het menselijke ras, je leeft deze levenservaring als JOU. Het is niet het menselijke ras die jouw graanontbijt 's ochtends opeet, JIJ bent dat. Terwijl je een deel bent van het menselijke ras ben jij JIJ, en dit is in het open zicht verborgen.
Je vraagt niet en krijg toestemming van het menselijke ras als een "collectief" om je graanontbijt op te eten maar velen zullen twijfelen aan het "collectief" in relatie tot ieder ander deel van HUN PERSOONLIJKE MENSELIJKE LEVENservaring.
Aan ons wordt in deze tijd gevraagd om de persoonlijke en unieke aspecten van deze menselijke levenservaring te begrijpen, te begrijpen dat wij uniek zijn op een menselijk niveau voor een reden, wij zijn niet allemaal "gelijk" op een menselijk niveau, want wij zijn hier om te ervaren wat wij KIEZEN te ervaren. Het menselijke leven is niet iets dat aan ons gegeven is, net zoveel als het van binnenuit ons gegenereerd wordt. Slechts omdat wij in een land geboren zijn betekent niet dat wij in het genoemde land moeten blijven en vast moeten blijven zitten aan de ongeschreven regels van het genoemde land, tenzij wij deze lering geloven. Slechts omdat wij een bepaalde "leeftijd" hebben, betekent niet dat wij op moeten houden met X te doen tenzij we kiezen dit te geloven. De lijst is eindeloos, maar velen filteren deze frequenties er eenvoudigweg uit vandaan, de frequenties waren ontworpen om te verblinden en velen in deze tijd staan de "massa's" toe hun alledaagse menselijke levenservaring te controleren door zichzelf toe te staan te geloven dat de "massa's dit in feite kunnen doen. De frequentie zal je leren dat dit is wat er gebeurt, maar de enige persoon die jou tegenhoudt van het uitschenken van je zemelvlokken in de kom in de ochtend ben JIJ. De enige persoon die jou tegenhoudt van het ervaren van het leven dat je wenst te creëren ben JIJ, en je doet dit door de frequenties toe te staan die aan jou als een kind onderwezen werden als overtuigingen om jouw levenservaring te besturen.
Hoe velen van jullie kunnen, wanneer jullie gaan om iets te ervaren dat beschouwd wordt als "buiten" dat wat geaccepteerd wordt in je onmiddellijke familie, in feite dat familielid in jullie hoofd "horen" en dat jullie je de conversatie voor kunnen stellen die zij met jullie hierover zullen hebben? Hoe velen van jullie herbekrachtigen dit dan door terug te stappen van de genoemde ervaring uit vrees voor "belachelijk gemaakt te worden", "kwaadheid", "geen acceptatie"? Velen doen dat en proberen dan om dit te valideren via hun onmiddellijke familie. Zij zullen je vrees valideren, want zij zullen dezelfde frequentie lopende hebben (frequentie wordt binnenin families onderwezen, wereldbeelden/levensopvattingen worden binnenin families onderwezen, enzovoorts). Een gelijkaardig frequentiepatroon zal ALTIJD diegenen eromheen VALIDEREN welke gelijkaardig zijn, dit is hoe frequentie werkt.
Diegenen die rijk lijken te zijn in de externe wakende wereld zijn niet rijk omdat zij op de één of andere manier "speciaal" zijn, zij zijn rijk omdat zij NIET de frequentie lopende hebben die financiën afstoot. Zij zijn zich meer dan bewust van hoe frequentie werkt en zij gebruiken dit voor hun voordeel. De wereld wordt niet zozeer door mensen bestuurd als door FREQUENTIES, dit wordt aan ons getoond als mensen, plaatsen en gebeurtenissen om het fysieke te herbekrachtigen wat natuurlijk dan de frequentie verbergt. Om de externe wakende wereld te veranderen moeten wij de frequentie die binnenin ons eigen menselijke voertuig lopende is veranderen. Zo simpel is het en het is omdat het zo eenvoudig is dat het gedurende eonen in het open zicht verborgen geweest is en tegen het menselijke ras gebruikt werd aangezien velen zich eenvoudig niet bewust zijn van frequentie en hoe het in het Universum werkt.
ALLES, iedere gedachte, ieder "object", ieder scenario, iedere gebeurtenis is een manifestatie van een frequentie, het is niet andersom en totdat deze WAARHEID geaccepteerd is, zal de wereld dan doorgaan te proberen om een vijand te 'bevechten' die niet bestaat behalve in de gecreëerde constructie die aan het menselijke ras gepresenteerd wordt als de externe wakende werkelijkheid.
In deze tijd wordt aan ons gevraagd om onze eigen frequentieniveaus te begrijpen en te begrijpen dat vrees altijd alleen gegenereerd kan worden door een frequentie die AL binnenin ons lopende is. Als je in angst bent van alles en nog wat, ongeacht hoe klein ook, dan heb je een frequentie lopende die deze gedachte creëert. Eenvoudig niet aan de angst denken doet niets, de frequentie zal er eenvoudig aan werken om zichzelf te manifesteren via iets anders en ervan overtuigen dat het geldig is. Om wat dan ook in ons dan ook in de externe wakende wereld te valideren, tenzij we persoonlijk de ervaring hebben om de overtuiging te valideren, is de overtuiging de illusie. Dit is hoe te valideren en in WAARHEID te leven, want alleen WAARHEID kan volledig manifesteren en wordt een externe wakende werkelijkheid.
"LIEFDE is het antwoord, ongeacht de vraag."
Kx

Vertaling: Cobie de Haan - http://www.denkmetjehart.blogspot.nl/
copyright Karen Dover, all rights reserved.
Article may be reproduced in its entirety if author and authors website is clearly stated and article remains intact. No permission is granted to change the format of this article which is written and must remain free to access at all times.

Geen opmerkingen:

Een reactie plaatsen