vrijdag, april 03, 2015

Karen Dover - 31 mrt & 1 apr'15 - In WAARHEID in GELOOF en VERTROUWEN Staan & De Frequentie van de Illusie Begrijpen


 Karen Dover
In WAARHEID in GELOOF en VERTROUWEN Staan
31 Maart 2015
Velen van jullie in deze tijd mogen in crisis of in totale chaos zijn terwijl de wereld een volgende stap verder in/naar de chaos neemt die als "werkelijkheid" aan het menselijke ras gepresenteerd wordt. Gebeurtenissen zijn ingesteld om uit te breiden en in hun kracht toe te nemen, zoals ik onlangs geblogd heb vereist de oude 3D Aarde gecreëerde constructie een nooit eindigende bron van ANGST en lagere dimensionale frequenties om gaande te blijven. Terwijl de oude 3D Aarde gecreëerde constructie begint af te breken zal het "alle beschikbare middelen gebruiken" om de druk op diegenen te verhogen die nog steeds de lagere dimensionale frequenties lopende hebben die aan ons onderwezen werden binnenin de genoemde oude 3D Aarde gecreëerde constructie.
Dit wordt gedaan om de vereiste frequenties te genereren om een constructie op diens plaats te houden die de wetten van energie kapot maken. Terwijl het ernaar streeft om de frequenties te genereren, zal de bekwaamheid om logisch geplaatste manifestaties te behouden het raam uitgaan, dit werkt om meer angst te genereren van de algemene populatie, aangezien ons geleerd werd binnenin de oude 3D Aarde gecreëerde constructie dat het leven logisch is. Wanneer het leven ermee begint op te houden zin te maken, gaat het menselijke logische verstand in overdrive en probeert om de menselijke wil boven wat het gewaarwordt als externe "gebeurtenissen" te plaatsen om in een plaats van "zekerheid en veiligheid" te blijven. De behoefte voor velen in deze tijd om "zin te maken' van wat er zich voordoet mag overweldigend zijn en mag op dit moment emotioneel compromitterend zijn.
Begrijpen hoe frequentie werkt in relatie tot manifestatie en uitbreiding (alsjeblieft klik hier voor de gratis podcast over frequentie bandbreedtes - week 3 - Engelstalig!) is belangrijk. Je kunt alleen maar wisselwerken met dat waar je meer resoneert, en als je niet resoneert met de genoemde frequentie dan kan het niet met jou wisselwerken. Deze WAARHEID wordt in het open zicht verborgen aangezien onze menselijke ogen alles in de externe wakende werkelijkheid zullen interpreteren als zijnde solide. Dit is geen WAARHEID, het is louter een manifestatie van een frequentie wat het waarom is dat velen van jullie in/naar en voorbij jullie angsten stappen en jullie in staat zijn om hen te ontbinden/op te lossen. Zij mogen echt en solide schijnen te zijn maar zij zijn niets anders dan rook. Dit kan alleen maar ervaren worden wat het waarom is dat zoveel nadruk geplaatst wordt op de illusie, en de oude 3D Aarde gecreëerde constructie kan ons alleen OVERTUIGEN dat iets is, zoals het voor ons geplaatst is. Het vertrouwt erop dat wij terugtreden van de genoemde illusie en dit wordt gedaan door wat voor lagere dimensionale frequenties dan ook te triggeren die binnenin bestaan en lopende zijn, aangezien dit angst genereert en manifesteert wat de frequentie is, welke vereist is om diens manifestatie te onderhouden/handhaven.  
In deze tijd wordt aan ons gevraagd om in VERTROUWEN en GELOOF van ZELF te lopen. Ons wordt gevraagd om onze WAARHEID te leven, velen proberen om op het hek te zitten en alleen beweging te maken wanneer zij zeker zijn dat zij op "solide" grond zijn, maar dit is spelen met de illusie die gepresenteerd wordt. Het is alleen door in/naar de uitgebreidheid te verhuizen dat de genoemde solide grond ERVAREN kan worden, en het is niet altijd dat wat door de blote menselijke ogen gezien wordt. De externe wakende werkelijkheid op het oude 3D Aarde gecreëerde constructie frequentieniveau zal doorgaan te proberen dit proces van uitbreiding te stoppen. Als de oude 3D Aarde gecreëerde constructie overgehaald kan worden om ons te "stoppen" of ons over te halen dat wij moeten "wachten", dan houdt het diens manifestatie dat beetje langer gaande.

VERTROUWEN en GELOOF zijn persoonlijk, velen van jullie in deze tijd mogen gewaarworden dat jullie niet zo solide in jullie geloof van ZELF zijn als jullie dachten dat jullie waren. In deze tijd is ALLES aan het verschuiven op deze planeet. Er wordt veel gesproken over het einde van de tijden en er wordt veel gesproken over oorlog. Of zich dit nu ontvouwt op de manieren die wij persoonlijk geloven is irrelevant op alle niveaus, want gebeurtenissen kunnen alleen in WAARHEID uitgespeeld worden. Te debatteren en te proberen om te "vermijden" wordt daarom ook teniet gedaan, wij kunnen niets vermijden want het wordt van moment naar moment gecreëerd. Wij moeten vanuit onze HARTruimte leven en in de LIEFDE welke IS staan, want dit is de sterkste frequentie die er bestaat.
De oude 3D Aarde gecreëerde constructie is zich meer dan bewust hiervan en heeft ons geleerd om onophoudelijk de LIEFDE welke IS af te wijzen, zodat wij niet aan onze eigen macht en kracht winnen. LIEFDE is het antwoord, ongeacht de vraag, maar dit moet ervaren en begrepen worden en velen zullen op de rand van de ervaring staan en toegeven aan de leringen die ernaar streven te onderwijzen dat wij iets moeten weten voordat wij het ervaren. Op alle momenten van alle momenten verblijft de keuze van ofwel te wisselwerken met de oude 3D Aarde gecreëerde constructie en de hogere frequentie van de LIEFDE welke IS individueel bij ons.
Velen zullen aannemen dat wanneer ik dit verklaar, dat het geen actie ondernemen in de externe wakende wereld, door zichzelf te "isoleren" van wat zij waarnemen als de oude 3D Aarde gecreëerde werkelijkheid een stellingname is en het op de één of andere manier helpt om de genoemde werkelijkheid te ontbinden. Dit is illusie, er mag een scheiding van werelden zijn maar het leven in de ene is door de andere te ontbinden terwijl je loopt. In gewone termen wisselwerken wij nog steeds alsof wij vanuit angst leven. Te lopen in de Nieuwe Aarde frequentie werkelijkheden is te lopen tussen het menselijke ras in en vanuit de HARTruimte te leven, onze levens te leven en te begrijpen dat als wij wisselwerken met alles dat rondom ons heen is, alleen WAARHEID en dat wat met onze huidige frequentie resoneert met ons kan wisselwerken. Dit is hoe wij in verschillende werkelijkheden en werelden werken. Het is geen fysieke overdracht van de ene naar de andere planeet, hoewel velen het gewaarworden dit te zijn.
We kunnen "wegrennen" van dat wat diep binnenin onze cellulaire structuur lopende is, dit is de illusie die aan velen gepresenteerd wordt en is eenvoudig een andere lering van de oude 3D Aarde gecreëerde constructie wat ernaar streeft om VORM en MANIFESTATIE recht voor ons te plaatsen en ons ervan te overtuigen dat het solide is. Om een nieuwe wereld te creëren moeten wij eenvoudig een hogere dimensionale frequentie toestaan door ons, rondom ons en binnenin ons te lopen, en als dit stroomt dan zullen wij vanzelfsprekend de lagere dimensionale frequenties en manifestaties afstoten. We worden wat we uitstralen en dit is verborgen in het open zicht. Velen proberen nog steeds de externe wakende werkelijkheid te veranderen zonder de innerlijke frequentie te wijzigen die lopende is en zich manifesteert in de externe werkelijkheid die zij proberen te veranderen.
Bekijk de wereld als een zaal van spiegels op een speelterrein. Het speelterrein is gecreëerd door de oude 3D Aarde gecreëerde constructie, en het genereert dit speelterrein door de frequentie waarmee het het menselijke ras overtuigt om binnenin te verankeren. Dit houdt hen op het speelterrein, aangezien elk menselijk voertuig probeert om diens frequentie te wijzigen en zichzelf te verwijderen van het speelterrein gebruikt de oude 3D Aarde gecreëerde constructie diegenen die nog steeds de lagere dimensionale frequenties lopende hebben om ons over te halen te blijven. Zij proberen ons te overtuigen dat de werkelijkheid die aan het wijzigen is, en op dit punt kunnen wij VOELEN dat het verschuift, niet echt is en dat het speelterrein dat wel is.
Terwijl de wereld zichzelf nu in de versnelling brengt richting het uitspelen van rollen zoals gedicteerd door de profetie en zoals van brandstof voorzien door de verschuivingen en veranderingen in frequentie van zowel de planeet als het menselijke ras, dan zullen velen doorgaan om hun menselijke ogen toe te staan om hen te overtuigen van wat de "werkelijkheid" in WAARHEID is. Voor diegenen die hun hartruimte geopend hebben en de hogere dimensionale frequenties toegestaan hebben te stromen, zal er altijd een tegenstelling zijn wat aan kracht zal winnen, een GEVOEL dat iets niet "helemaal goed is" en niet "helemaal juist". Dit zou als bewijs genomen moeten worden voor ZELF, er is geen dienstbaarheid in te proberen diegenen rondom jou heen te overtuigen dat iets aan het gebeuren is als dat "iets" op alle momenten aan het verschuiven is. ALLEEN diegenen die een frequentie lopende hebben kunnen zien en wisselwerken met de resulterende manifestatie. Dit is waarom velen die naar buiten naar de wereld kijken en door de illusie heen kunnen zien, er niet voor kunnen zorgen dat diegenen die nog niet deze frequentie bereikt hebben om naar hen te luisteren. Zij kunnen het niet zien omdat zij niet de vereiste frequentie lopende hebben om te manifesteren en met de genoemde externe werkelijkheid te wisselwerken.
Op dit moment wordt van ons gevraagd om GELOOF en VERTROUWEN van ZELF te hebben en te luisteren naar onze hartruimte, om te verbinden met de LIEFDE welke in WAARHEID is en om te luisteren naar de oproep als het opgeroepen wordt. Velen zullen naar huis geroepen worden en velen zullen de oproep horen en ernaar luisteren welke hun spirit spreekt. Om de oproep te horen hoeven wij alleen maar de stilte binnenin te vinden en te begrijpen dat wij alle antwoorden hebben op al onze vragen op alle momenten. Deze antwoorden zitten binnenin het spirit deel van onszelf dat niet in/naar de menselijke gestalte geïncarneerd is en zit in WAARHEID bij GOD. Wij ontwierpen het op deze manier om onszelf toe te staan te begrijpen wat ons onderwezen werd en hoe vervormd het was.
De oude 3D Aarde gecreëerde constructie zal doorgaan te proberen om het menselijke ras ervan te overtuigen dat GOD niet echt is of dat GOD gevreesd moet worden. Het zal doorgaan het wapen te gebruiken dat het gecreëerd heeft en wat over het algemeen "religie" genoemd wordt om angst binnenin het menselijke ras te triggeren. Alleen door uit de leringen vandaan te stappen en door te luisteren naar de oproep van onze eigen hartruimte kunnen wij dat vinden waar wij tot toe opgeroepen worden. Wij kunnen niet door alleen de buitenzijde, door alleen de woorden aannemen dat iemand is wie zij verklaren dat zij zijn, zulks is de illusie binnenin het speelterrein dat de oude 3D Aarde gecreëerde constructie is. LIEFDE is een GEVOEL, het is een frequentie, WAARHEID is een GEVOEL en is een frequentie, de tijd voor het bediscussiëren van de WAARHEID sluit nu, het is tijd om te VOELEN en om WAARHEID op alle niveaus van ons wezen te verankeren. We doen dit via onze hartruimte, niet via onze menselijke logische geesten, onze geesten VOELEN niet, zij werden hiervoor niet gecreëerd, onze geesten verwijzen eenvoudig naar dat wat onze hartruimte VOELT.  
"LIEFDE is het antwoord, ongeacht de vraag". In deze tijd wordt aan diegenen gevraagd die in een positie zijn waar zij kennis en informatie hebben dat diegenen zal helpen die een menselijke gestalte genomen hebben hun weg naar huis te vinden, om het te delen met het menselijke ras, terwijl wij nu beginnen om het menselijke ras en de maatschappij opnieuw op te bouwen, en wij dit doen vanuit een fundering van LIEFDE in WAARHEID. Het is geen WAARHEID om aan te nemen dat wij in afwachting moeten zijn van de vernietiging van één werkelijkheid en één wereld om een nieuwe wereld te creëren. Aangezien de Nieuwe Aarde nu geboren wordt en het bevolkt is en uitbreidt, dan zal deze nieuwe wereld ermee beginnen aan kracht te winnen. We hoeven het niet van brandstof te voorzien, want het wordt door LIEFDE van brandstof voorzien hetgeen een natuurlijke frequentie is, aan ons wordt gevraagd om het eenvoudigweg door ons heen geboren te laten worden, en van hieruit worden wonderen geboren aangezien wij allemaal opnieuw geboren worden, in/naar een nieuwe manier van leven en zijn/bestaan dat ernaar streeft om allereerst LIEFDE te promoten.
Het mag inderdaad zeer verleidelijk zijn om door te gaan met de oude 3D Aarde gecreëerde werkelijkheid te wisselwerken en deze te veranderen, maar dit is de enige macht/kracht welke de illusie heeft en het zal het onophoudelijk gebruiken totdat wij begrijpen dat we een keuze hebben. LIEFDE is een keuze, door te focussen op de LIEFDE welke IS laten wij een nieuwe werkelijkheid net zo snel geboren worden als de oude werkelijkheid ontbindt. Waar plaats je jouw focus? De keuze om onze focus te wijzigen is er elk moment van elk moment. Waar deze focus geen WAARHEID is zal aan ons gevraagd worden opnieuw te kiezen, dit is waarom wij niet kunnen mislukken met wat wij hier kwamen om te zijn, want ALLES IS GEWOON en WIJ ZIJN in WAARHEID.
"LIEFDE is het antwoord, ongeacht de vraag."
Kx
*****
Karen Dover
De Frequentie van de Illusie Begrijpen
1 April 2015
Ik heb herhaaldelijk geblogd over de oude 3D Aarde gecreëerde constructie en het gebruik van de optische illusie dat als "werkelijkheid" en "soliditeit" gepresenteerd wordt door de genoemde oude 3D Aarde gecreëerde constructie. Op wat voor moment dan ook in dit onze menselijke levenservaring wordt aan ons gevraagd om onze focus te plaatsen op wat er aan ons gepresenteerd wordt. Wij zijn geschikt om ofwel te luisteren OF te zien maar nooit beide tegelijkertijd of om van de ene naar de andere terug te gaan. De gepresenteerde optische illusie wordt daarom nooit in vraag gesteld. De oude 3D Aarde gecreëerde constructie vereist een EMOTIONELE reactie op alles dat het presenteert, vandaar dat het gebruik van beelden en/of bewoordingen alles doet dat zij kunnen om de genoemde reactie teweeg te brengen.
Wat er door velen in hun menselijke gestalte uitgefilterd wordt is de trigger dat dit diep binnenin hen indrukt, want wanneer de trigger eenmaal tot ontploffing komt en de emotionele reactie actief is, verandert dan het plaatje dat gepresenteerd is vanwege de emotionele reactie. Gebaseerd op de VOORAFGAANDE EMOTIONELE ervaring die doorleefd werd door de persoon die getriggerd is, zal het plaatje morfen in/naar wat zij GELOVEN dat er aan hen gepresenteerd wordt. Dit is hoe de oude 3D Aarde gecreëerde constructie aldus verbazingwekkend werkt. "Een plaatje zegt duizend woorden" en triggert een verbazingwekkende hoeveelheid aan emotionele reacties.
In de externe wakende wereld is de illusie nu de versnelling aan het verhogen terwijl de hogere dimensionale frequenties eraan werken om de opgeslagen emoties op te ruimen welke aan het menselijke ras onderwezen werden om zich aan vast te houden. Het moet opgemerkt worden dat als een frequentie (welke het geloofsysteem en de bijbehorende emoties manifesteert) losgelaten wordt, dat dan tijdelijk de persoon die aan het loslaten is verblind zal zijn door de overtuiging en emoties welke de frequentie manifesteren. Dit ziet erop toe dat zij naar buiten kijken naar een wereld met een EMOTIONELE WAARNEMING van de informatie die aan hen gepresenteerd wordt. Dit is waarom het menselijke ras niet allemaal tezamen op één moment frequenties loslaat aangezien de vloedgolf van de loslating ieder evolutieproces zou stoppen dat opgestart zou zijn.
Dus het menselijke ras gaat nu door de uiteenlopende stadiums heen van loslating, en terwijl wij persoonlijk door dit proces heen gaan zal onze waarneming/gewaarwording van wat er gebeurt welzeker wijzigen. Maar het moet herinnerd worden dat WAARHEID GEWOON IS, ons inzicht van de WAARHEID kan wijzigen maar WAARHEID zelf kan dat niet. Daarom als wat dan ook in ons leven in deze tijd blijft en wij het niet kunnen accepteren dan moeten wij naar de emotionele reactie kijken die wij ten toon spreiden.
Het is zeer gemakkelijk om te proberen onszelf ervan te overtuigen dat de wereld is hoe wij graag zouden willen dat het is. Velen vallen voor de illusie en het geloofsysteem dat de wereld financiën slechts opnieuw gedistribueerd moeten worden en voila het leven is wederom groovy. Dit filtert de emotionele reactie eruit dat het menselijke ras onderwezen werd te hebben in relatie tot het concept van geld. Geld IS GEWOON, als we morgen geld met steen vervangen dan zou het probleem de stenen zijn, wie meer stenen heeft dan de volgende persoon, wie alle stenen hamsterde en wie het stal enzovoorts. Het is de EMOTIONELE reactie die belangrijk is met het werken om de leringen van de oude 3D Aarde gecreëerde constructie los te laten.
Op dit moment mogen velen van jullie in angst zijn van jullie eigen emoties. Ons werd geleerd om alleen te accepteren wat ons geleerd werd 'goede' emoties te zijn, dus proberen velen om alleen vreugde en gelach te ervaren, maar aangezien de menselijke levenservaring opgemaakt is van ALLE beschikbare emotionele reacties is dit geen WAARHEID. Dus ofwel mensen voelen dat zij gelukkig moeten zijn OF verdrietig en zijn verward wanneer zij met geen van beide uit kunnen lijnen.
Als een ras werd het menselijke ras geleerd om echte emotie te vrezen. Emotie dat in het NU moment ervaren wordt beweegt door, rondom en binnenin ons, en het is vaak voorbijgaand en komt in golven binnen, maar aangezien ons geleerd werd om emotie te vrezen beginnen wij een emotionele reactie te hebben op de angst van een emotie. Dit stelt een patroon in van vermijdend bedrag en dit kan gezien worden wanneer naar de farmaceutische industrie gekeken wordt welke gewoonweg niet in staat zou zijn te bestaan als het menselijke ras zou kunnen accepteren dat ALLE emoties acceptabel zijn. Het is het opslaan en het vermijden van de emotie welke de afhankelijkheid van een "oplossing" creëert, niet het feit dat een farmaceutische industrie bestaat. Dit wordt er vaak uit vandaan gefilterd en de nadruk wordt geplaatst op de "big pharma" en de slechtheid die zij aanbieden. Dus als zij morgen zouden verdwijnen, hoe zou dit dan een gehele sectie van het menselijke ras helpen die afhankelijk zijn van een "oplossing' aangaande hun emotionele reacties? Het zou eenvoudig een ander scenario creëren om hen te helpen de emoties te vermijden die hen geleerd werden op te slaan en dan te vermijden.
Alles dat zich ontvouwt op het wakende bewuste geestesniveau in de externe wakende wereld is een natuurlijk onderdeel van het evolutieproces. Denk aan een kwetsuur, als de kwetsuur geneest mag het tijdelijk pijnlijker zijn als de genezing begint, dan vermindert de pijn en de kwetsuur geneest. Deze analogie te gebruiken om naar de wereld te kijken laat zien dat het het WAARGENOMEN niveau van de pijn is in relatie tot de losgelaten emotie waar velen angstig voor zijn. Dit is illusie en het wordt gebruikt tegen het menselijke ras, om eraan te werken om de frequentie los te laten is alles dat er vereist is de acceptatie en de erkenning dat de emotie gevoeld werd. Totdat de emotie erkend is zal het dan doorgaan naar de oppervlakte te duwen en doorgaan te triggeren.
Vermijding is spelen in de illusie dat als het menselijke leven op deze planeet gepresenteerd wordt. Om een wereld gebaseerd op angst te creëren is een constructie creëren die niet "normaal" of "natuurlijk" is. Dit wordt door velen geaccepteerd maar dan wordt de herbalancering en de verhuizing in/naar een "natuurlijk" ritme en patroon van ervaring eruit vandaan gefilterd, het referentiepunt van "normaal" dat gebruikt wordt is het leven zoals het was. Dit is geen WAARHEID en wordt niet ondersteund in de Nieuwe Aarde frequentie werkelijkheden. Wij keren terug naar "natuurlijk en normaal", waar wij uit vandaan gaan is de constructie welke deze regels brak. Daarom, om vast te houden aan het leven zoals het "was" of zoals het was voorafgaand aan 2012 is te proberen om hetzelfde kopje koffie opnieuw te drinken of te proberen alleen je haar te kammen in de gepresenteerde reflectie aan jou in de spiegel.
ALLES dat geen WAARHEID is is aan het ontbinden, alles dat blijft is WAARHEID, het is onze gewaarwording van wat er overblijft en herstructureert en onze emotionele reactie baseert op onjuiste leringen die de angst creëren en triggeren wat dan de blindheid creëert door onze emotionele reacties.
In deze tijd wordt aan ons gevraagd om WAARHEID te VOELEN en te accepteren dat de enige manier om door wat voor waargenomen angst dan ook heen te gaan is het tegemoet te treden en erdoorheen te gaan. De ervaring lost dan op en wordt losgelaten. Discussiëren, overwegen en vermijden werken eraan om te proberen de emotie opnieuw te verankeren en opnieuw te triggeren wat dan een sterkere vermijding zal bewerkstellingen, deze vicieuze cirkel van gedrag en reactie kan gezien worden binnenin het menselijke ras in deze tijd en aangezien het geen WAARHEID is wordt het niet ondersteund in de Nieuwe Aarde frequentie werkelijkheden.
"LIEFDE is het antwoord, ongeacht de vraag" en de LIEFDE welke IS stroomt nu vrijelijk dwars over de planeet heen, en om de muren toe te staan te ontbinden moeten wij eenvoudig onze harten openen en accepteren dat wij geleerd werden op een manier te leven die niet langer ondersteund wordt, en aangezien wij nu onze weg naar huis vinden worden wij alleen in WAARHEID ondersteund. Wij moeten ook accepteren dat het in feite zien van onze WAARHEID enige lineaire tijd mag nemen aangezien de leringen van het oude 3D Aarde gecreëerde concept diep zijn en op sommige niveaus compleet verblinden.
ALLES IS GEWOON en WIJ ZIJN in WAARHEID.
Kx

Vertaling: Cobie de Haan - http://www.denkmetjehart.blogspot.nl/
copyright Karen Dover, all rights reserved.
Article may be reproduced in its entirety if author and authors website is clearly stated and article remains intact. No permission is granted to change the format of this article which is written and must remain free to access at all times.

Geen opmerkingen:

Een reactie plaatsen